Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Excel σε μια άλλη μορφή αρχείου, κάνοντας κλικ στο αρχείο _GT_ Αποθήκευση ως. Οι μορφές αρχείων που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο του φύλλου που είναι ενεργό (φύλλο εργασίας, φύλλο γραφήματος ή άλλος τύπος φύλλου).

Σημείωση: Κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας σε μια άλλη μορφή αρχείου, ορισμένα στοιχεία μορφοποίησης, δεδομένα και δυνατότητες ενδέχεται να μην μεταφέρονται.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί σε άλλη μορφή αρχείου, είτε σε παλαιότερη έκδοση του Excel είτε σε άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Open. Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 97-2003, ανοίγει αυτόματα σε λειτουργία συμβατότητας. Για να επωφεληθείτε από τις νέες δυνατότητες του Excel 2010, μπορείτε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε μορφή αρχείου Excel 2010. Ωστόσο, έχετε επίσης την επιλογή να συνεχίσετε να εργάζεστε σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας, η οποία διατηρεί την αρχική μορφή αρχείου για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις.

Μορφές αρχείων του Excel

Μορφή

Επέκταση

Περιγραφή

Βιβλίο εργασίας του Excel

.xlsx

Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου που βασίζεται σε XML για Excel 2010 και Excel 2007. Δεν έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης κώδικα μακροεντολών Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ή φύλλων μακροεντολών του Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Βιβλίο εργασίας με δυνατότητα μακροεντολών του Excel (κωδικός)

.xlsm

Η μορφή αρχείου που βασίζεται σε XML και με δυνατότητα μακροεντολών για το Excel 2016, το Excel 2013, το Excel 2010 και το Excel 2007. Αποθηκεύει κώδικα μακροεντολών VBA ή φύλλων μακροεντολών του Excel 4.0 (.xlm).

Βιβλίο εργασίας δυαδικών δεδομένων του Excel

.xlsb

Η μορφή δυαδικού αρχείου (BIFF12) για Excel 2010 και Excel 2007.

Πρότυπο

.xltx

Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου για ένα πρότυπο του Excel για το Excel 2010 και το Excel 2007. Δεν έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης κώδικα μακροεντολών VBA ή φύλλων μακροεντολών του Excel 4.0 (.xlm).

Πρότυπο (κώδικας)

.xltm

Η μορφή αρχείου με δυνατότητα μακροεντολών για ένα πρότυπο του Excel Excel 2010 και Excel 2007. Αποθηκεύει κώδικα μακροεντολών VBA ή φύλλων μακροεντολών του Excel 4.0 (.xlm).

Βιβλίο εργασίας του Excel 97 - Excel 2003

.xls

Η δυαδική μορφή αρχείου Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Πρότυπο του Excel 97 - Excel 2003

.xlt

Η δυαδική μορφή αρχείου Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) για ένα πρότυπο του Excel.

Βιβλίο εργασίας Microsoft Excel 5.0/95

.xls

Η δυαδική μορφή αρχείου Excel 5.0/95 (BIFF5).

Υπολογιστικό φύλλο XML 2003

.xml

Μορφή αρχείου υπολογιστικού φύλλου XML 2003 (XMLSS).

Δεδομένα XML

.xml

Μορφή δεδομένων XML.

Πρόσθετο Excel

.xlam

Η μορφή πρόσθετου που βασίζεται σε XML και διαθέτει δυνατότητα μακροεντολών για Excel 2010 και Excel 2007. Το πρόσθετο είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για την εκτέλεση πρόσθετου κώδικα. Υποστηρίζει τη χρήση έργων VBA και φύλλων μακροεντολών Excel 4.0 (.xlm).

Πρόσθετο του Excel 97-2003

.xla

Το Πρόσθετο του Excel 97-2003, ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για την εκτέλεση πρόσθετου κώδικα. Υποστηρίζει τη χρήση έργων VBA.

Βιβλίο εργασίας Excel 4.0

.xlw

Μια μορφή αρχείου Excel 4.0 που αποθηκεύει μόνο φύλλα εργασίας, φύλλα γραφημάτων και φύλλα μακροεντολών. Μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας σε αυτήν τη μορφή αρχείου στο Excel 2010, αλλά δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Excel σε αυτήν τη μορφή αρχείου.

Works 6.0-9.0 υπολογιστικό φύλλο

. XLR

Υπολογιστικό φύλλο αποθηκευμένο στο Microsoft Works 6.0-9.0.

Σημείωση: Αυτή η μορφή υποστηρίζεται μόνο στο Excel Starter.

Μορφές αρχείων κειμένου

Μορφή

Επέκταση

Περιγραφή

Μορφοποιημένο κείμενο (οριοθετημένο με διαστήματα)

.prn

Μορφή Lotus οριοθετημένη με διαστήματα. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο (οριοθετημένο με στηλοθέτες)

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με στηλοθέτες, για να χρησιμοποιηθεί σε άλλο λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο (Macintosh)

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με στηλοθέτες, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα Macintosh και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο (MS-DOS)

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με στηλοθέτες, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα MS-DOS και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο Unicode

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου Unicode, ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων, το οποίο σχεδιάστηκε από τον οργανισμό Unicode Consortium.

CSV (οριοθετημένο με κόμματα)

.csv

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με κόμματα, για να χρησιμοποιηθεί σε άλλο λειτουργικό σύστημα των Windows και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

CSV (Macintosh)

.csv

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με κόμματα, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα Macintosh και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

CSV (MS-DOS)

.csv

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με κόμματα, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα MS-DOS και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

DIF

.dif

Μορφή ανταλλαγής δεδομένων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

SYLK

.slk

Μορφή συμβολικής σύνδεσης. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Σημείωση: Εάν αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε οποιαδήποτε μορφή κειμένου, η μορφοποίηση θα χαθεί.

Άλλες μορφές αρχείων

Μορφή

Επέκταση

Περιγραφή

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III και IV. Μπορείτε να ανοίξετε αυτές τις μορφές αρχείων στο Excel, αλλά δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Excel σε μορφή dBase.

Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument

.ods

Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία του Excel 2010, ώστε να είναι δυνατό το άνοιγμά τους σε εφαρμογές υπολογιστικού φύλλου που χρησιμοποιούν τη μορφή υπολογιστικού φύλλου του OpenDocument, όπως το Google Docs και το OpenOffice.org calc. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε υπολογιστικά φύλλα στη μορφή. Excel 2010. Όταν αποθηκεύετε και ανοίγετε αρχεία .ods, κάποια στοιχεία μορφοποίησης ενδέχεται να χαθούν.

PDF

.pdf

Portable Document Format (PDF). Αυτή η μορφή αρχείου διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Όταν το αρχείο μορφής PDF προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί τη μορφοποίηση που θέλετε. Τα δεδομένα στο αρχείο δεν αλλάζουν εύκολα. Η μορφή PDF είναι επίσης χρήσιμη για έγγραφα που θα αναπαραχθούν με τη χρήση εμπορικών μεθόδων εκτύπωσης.

Σημείωση: Αυτή η μορφή δεν υποστηρίζεται στο Excel 2007.

Έγγραφο XPS

.xps

XML Paper Specification (XPS). Αυτή η μορφή αρχείου διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Όταν το αρχείο XPS προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί ακριβώς τη μορφοποίηση που θέλετε και τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορούν να αλλαχθούν εύκολα.

Σημείωση: Αυτή η μορφή δεν υποστηρίζεται στο Excel 2007.

Μορφές αρχείων που χρησιμοποιούν το Πρόχειρο

Μπορείτε να επικολλήσετε δεδομένα από το Πρόχειρο του Microsoft Office στο Excel, χρησιμοποιώντας την εντολή Επικόλληση ή Ειδική επικόλληση (κεντρική καρτέλα, ομάδα Πρόχειρο , κουμπί επικόλλησης ), εάν τα δεδομένα του Προχείρου του Office είναι σε μία από τις παρακάτω μορφές.

Μορφή

Επέκταση

Αναγνωριστικά τύπου Προχείρου

Εικόνα

.wmf ή .emf

Εικόνες σε μορφή μετα-αρχείου των Windows (WMF) ή σε μορφή εμπλουτισμένου μετα-αρχείου των Windows (EMF).

Σημείωση    Εάν αντιγράψετε ένα μετα-αρχείο εικόνας των Windows από άλλο πρόγραμμα, το Excel επικολλά την εικόνα ως εμπλουτισμένο μετα-αρχείο.

Bitmap

.bmp

Εικόνες αποθηκευμένες σε μορφή Bitmap (BMP).

Μορφές αρχείων του Microsoft Excel

.xls

Μορφές δυαδικών αρχείων για τις εκδόσεις του Excel 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) και Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Μορφή συμβολικής σύνδεσης.

DIF

.dif

Μορφή ανταλλαγής δεδομένων.

Κείμενο (οριοθετημένο με στηλοθέτες)

.txt

Μορφή κειμένου, οριοθετημένο με στηλοθέτες.

CSV (Οριοθετημένο με κόμματα)

.csv

Μορφή τιμών, οριοθετημένων με κόμματα.

Μορφοποιημένο κείμενο (οριοθετημένο με διαστήματα)

.rtf

Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF). Μόνο από το Excel.

Ενσωματωμένο αντικείμενο

.gif, .jpg, .doc, .xls ή .bmp

Αντικείμενα του Microsoft Excel, αντικείμενα από κατάλληλα καταχωρημένα προγράμματα που υποστηρίζουν το OLE 2,0 (OwnerLink ) και την εικόνα ή άλλη μορφή παρουσίασης.

Συνδεδεμένο αντικείμενο

.gif, .jpg, .doc, .xls ή .bmp

Μορφή OwnerLink, ObjectLink, σύνδεση, εικόνα ή άλλη μορφή.

Αντικείμενο σχεδίου Office

.emf

Μορφή αντικειμένου σχεδίου Office ή εικόνας (μορφή εμπλουτισμένου μετα-αρχείου των Windows, EMF).

Κείμενο

.txt

Κείμενο εμφάνισης, Κείμενο OEM.

Ιστοσελίδα ενός αρχείου

.mht, .mhtml

Ιστοσελίδα ενός αρχείου (MHT ή MHTML). Αυτή η μορφή αρχείου ενσωματώνει εσωτερικά γραφικά, βοηθητικές εφαρμογές, συνδεδεμένα έγγραφα και άλλα στοιχεία υποστήριξης στα οποία γίνεται αναφορά μέσα στο έγγραφο.

Σημείωση: Αυτή η μορφή δεν υποστηρίζεται στο Excel 2007.

Ιστοσελίδα

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML).

Σημείωση: Όταν αντιγράφετε κείμενο από άλλο πρόγραμμα, το Excel εκτελεί την επικόλληση κειμένου σε μορφή HTML, ανεξάρτητα από τη μορφή του αρχικού κειμένου.

Μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται στο Excel

Οι παρακάτω μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται πλέον στο Excel 2016, το Excel 2013, το Excel 2010, το Excel Starter και το Excel 2007. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε αρχεία σε αυτές τις μορφές αρχείων.

Μορφή

Επέκταση

Αναγνωριστικά τύπου Προχείρου

Γράφημα του Excel

.xlc

Μορφές αρχείων Excel 2.0, 3.0 και 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Μορφές αρχείων Lotus 1-2-3 (όλες οι εκδόσεις)

Microsoft Works

.wks

Μορφή αρχείου Microsoft Works (όλες οι εκδόσεις)

DBF 2

.dbf

Μορφή αρχείου DBASE II

WQ1

.wq1

Μορφή αρχείου Quatro Pro για MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 και 7.0 για Windows.

Μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται στο Excel Starter

Επιπλέον, οι ακόλουθες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται πλέον στο Excel Starter. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε αρχεία σε αυτές τις μορφές αρχείων.

Μορφή

Επέκταση

Πρόσθετο του Excel 97-2003

.xla

Πρόσθετο Excel

.xlam

Όνομα προέλευσης δεδομένων

. DSN

Βάση δεδομένων της Access MDE

.mde

Σύνδεση δεδομένων του Office

. odc

Αρχείο σύνδεσης δεδομένων

. udl

Άνοιγμα ή προβολή μη υποστηριζόμενων μορφών αρχείων

Εάν μια μορφή αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν υποστηρίζεται στο Excel, μπορείτε να δοκιμάσετε τα εξής:

  • Πραγματοποιήστε αναζήτηση στο Internet για μια εταιρεία που κάνει τους μετατροπείς μορφής αρχείων για μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται στο Excel.

  • Αποθήκευση σε μορφή αρχείου που υποστηρίζει κάποιο άλλο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, εξαγωγή από αυτό το πρόγραμμα σε μορφή αρχείου που υποστηρίζει το Excel.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σχετικά θέματα

Μορφοποίηση και δυνατότητες του Excel που δεν μεταφέρονται σε άλλες μορφές αρχείων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×