Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται από το Project

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Project να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε αρχεία με τις παρακάτω μορφές αρχείων. Ορισμένες μορφές σάς επιτρέπουν να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες στο έργο σας, και ορισμένες μορφές σάς επιτρέπουν να αποθηκεύσετε μόνο τα δεδομένα που περιέχονται σε πεδία του Project.

Μορφή αρχείου

Περιγραφή

Σχέδιο έργου του Project (MPP)

Η τυπική μορφή αρχείου ενός έργου που χρησιμοποιεί την επέκταση .mpp.

Αρχείο του Project 2010 ή του Project 2013

Το Project 2010, το Project 2013 και το Project 2016 χρησιμοποιούν την ίδια μορφή αρχείου.Ένα έργο που δημιουργήθηκε στο Project 2016 μπορεί να ανοίξει στο Project 2013 ή στο Project 2010, χωρίς αποθήκευση του έργου σε διαφορετική μορφή.

Αρχείο του Microsoft Project 2007

Project υποστηρίζει το άνοιγμα και την αποθήκευση σε μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται από το Project 2007.

Αρχείο του Microsoft Project 2000-2003

Project υποστηρίζει το άνοιγμα από τη μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται από το Project 2000-2002 και Project 2003 αλλά όχι υποστήριξη αποθήκευση σε αυτήν τη μορφή.

Πρότυπο του Microsoft Project (MPT)

Αυτό είναι ένα αρχείο προτύπου στο οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε τυποποιημένες πληροφορίες. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί την επέκταση .mpt. Το καθολικό αρχείο (Global.mpt) είναι ένα αρχείο βασικού προτύπου που περιέχει πληροφορίες μορφοποίησης για όλα τα έργα, αλλά δεν μπορεί να αποθηκεύει εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Microsoft Excel (μορφές .xls, .xlsx, .xlsb και .xlsm)

Μορφές που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων του Microsoft Excel. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί τις επεκτάσεις .xls, .xlsx και .xlsb. Project δεν είναι δυνατό να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε σε υπολογιστικά φύλλα του Excel με την επέκταση .xlsm. Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα πεδίου σε αυτές τις μορφές, αλλά δεν μπορείτε να εξαγάγετε ένα ολόκληρο το έργο.

Μόνο κείμενο ή ASCII

Η μορφή μόνο κειμένου ή ASCII είναι μια μορφή κειμένου γενικής χρήσης που χρησιμοποιείται από προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και άλλα προγράμματα. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί την επέκταση .txt και είναι οριοθετημένη με tab. Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή δεδομένων από πεδία ενός μόνο πίνακα του Project σε αυτήν τη μορφή, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε άνοιγμα ή εξαγωγή ενός ολόκληρου έργου.

Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (CSV)

Η μορφή τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV) είναι μια μορφή κειμένου γενικής χρήσης που χρησιμοποιείται με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και άλλα προγράμματα. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί την επέκταση .csv και είναι διαχωρισμένη με κόμματα. Οι τιμές διαχωρίζονται από το διαχωριστικό λίστας του συστήματος. Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή δεδομένων από πεδία ενός μόνο πίνακα του Project σε αυτήν τη μορφή, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε άνοιγμα ή εξαγωγή ενός ολόκληρου έργου.

Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML)

Η επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML) είναι μια μορφή που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση εμπλουτισμένων, δομημένων δεδομένων με τυποποιημένο, συνεπή τρόπο. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί την επέκταση .xml. Μπορείτε να εξαγάγετε και να εισαγάγετε δεδομένα του έργου με αυτήν τη μορφή. Η μορφή XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή δεδομένων έργου μεταξύ του Project και άλλων προγραμμάτων.

Προδιαγραφή χαρτιού XML (XPS)

Η μορφή XPS είναι μια ηλεκτρονική μορφή αρχείου που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων.

Portable Document Format (PDF)

Το PDF είναι μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου σταθερής διάταξης που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου. Project να αποθηκεύσετε σε μορφή PDF, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει αρχεία PDF.

Ποιες μορφές δεν θα λειτουργούν με Project;

  • Microsoft Project 98.Project δεν είναι δυνατό να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου Project 98.

  • Microsoft Project Exchange (MPX).Project δεν είναι δυνατό να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου MPX.

  • Βάση δεδομένων του Microsoft Project (MPD).Project δεν είναι δυνατό να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε σε μορφή MPD.

  • Βάση δεδομένων Microsoft Access (MDB).Project το άνοιγμα ή αποθήκευση έργων που έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία MDB.

  • Ανοικτή συνδεσιμότητα βάσεων δεδομένων (ODBC).Project το άνοιγμα ή αποθήκευση έργων που έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία ODBC.

Μορφή αρχείου

Περιγραφή

Σχέδιο έργου του Project (MPP)

Η τυπική μορφή αρχείου ενός έργου που χρησιμοποιεί την επέκταση .mpp.

Αρχείο του Microsoft Project 2007

Project 2010 υποστηρίζει το άνοιγμα και την αποθήκευση σε μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται από το Project 2007.

Αρχείο του Microsoft Project 2000-2003

Project 2010 και το Project 2007 υποστηρίζει το άνοιγμα και την αποθήκευση σε μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται από το Project 2000-2002 και το Project 2003.

Αρχείο του Microsoft Project 98

Project 2010 και το Project 2007 δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου Project 98, αλλά υποστηρίζει το άνοιγμα από τη μορφή αρχείου Project 98.

Πρότυπο του Microsoft Project (MPT)

Αυτό είναι ένα αρχείο προτύπου στο οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε τυποποιημένες πληροφορίες. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί την επέκταση .mpt. Το καθολικό αρχείο (Global.mpt) είναι ένα αρχείο βασικού προτύπου που περιέχει πληροφορίες μορφοποίησης για όλα τα έργα, αλλά δεν μπορεί να αποθηκεύει εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Microsoft Project Exchange (MPX)

Μια μορφή ASCII που χρησιμοποιείται με τη Διαχείριση έργου και άλλα προγράμματα που υποστηρίζουν το MPX 4.0 που χρησιμοποιεί την επέκταση .mpx. Microsoft Project 4.0, Microsoft Project 4.1 και Microsoft Project 98, χρησιμοποιήστε τη μορφή αρχείου MPX 4.0.

Στο Project 2010 και το Project 2007, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες έργου σε αυτήν τη μορφή αρχείου.

Microsoft Excel (μορφές .xls, .xlsx, .xlsb και .xlsm)

Μορφές που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων του Microsoft Excel. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί τις επεκτάσεις .xls, .xlsx και .xlsb. Το έργο δεν είναι δυνατό να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε σε υπολογιστικά φύλλα του Excel με την επέκταση .xlsm. Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα πεδίου σε αυτές τις μορφές, αλλά δεν μπορείτε να εξαγάγετε ένα ολόκληρο το έργο.

Βάση δεδομένων του Microsoft Project (MPD)

Μια μορφή βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται από το Project για την αποθήκευση ολόκληρων έργων. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί την επέκταση .mpd.

Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μορφή MPD χρησιμοποιώντας το Project 2010 ή το Project 2007, αλλά μπορείτε να ανοίξετε έργα που είναι αποθηκευμένα σε μορφή mpd.

Βάση δεδομένων της Microsoft Access (MDB)

Μια μορφή βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα βάσης δεδομένων της Microsoft Office Access, το οποίο χρησιμοποιεί την επέκταση .mdb.

Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μορφή MDB χρησιμοποιώντας το Project 2010 ή το Project 2007, αλλά μπορείτε να ανοίξετε έργα που είναι αποθηκευμένα σε αρχεία MDB.

Ανοικτή συνδεσιμότητα βάσεων δεδομένων (ODBC)

Μια μορφή που χρησιμοποιείται από τις βάσεις δεδομένων συμβατή με ODBC Microsoft SQL Server. Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μορφή ODBC με το Project 2010 ή του Project 2007, αλλά μπορείτε να ανοίξετε έργα που είναι αποθηκευμένα σε αρχεία ODBC.

Μόνο κείμενο ή ASCII

Η μορφή μόνο κειμένου ή ASCII είναι μια μορφή κειμένου γενικής χρήσης που χρησιμοποιείται από προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και άλλα προγράμματα. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί την επέκταση .txt και είναι οριοθετημένη με tab. Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή δεδομένων από πεδία ενός μόνο πίνακα του Project σε αυτήν τη μορφή, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε άνοιγμα ή εξαγωγή ενός ολόκληρου έργου.

Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (CSV)

Η μορφή τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV) είναι μια μορφή κειμένου γενικής χρήσης που χρησιμοποιείται με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και άλλα προγράμματα. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί την επέκταση .csv και είναι διαχωρισμένη με κόμματα. Οι τιμές διαχωρίζονται από το διαχωριστικό λίστας του συστήματος. Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή δεδομένων από πεδία ενός μόνο πίνακα του Project σε αυτήν τη μορφή, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε άνοιγμα ή εξαγωγή ενός ολόκληρου έργου.

Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML)

Η επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML) είναι μια μορφή που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση εμπλουτισμένων, δομημένων δεδομένων με τυποποιημένο, συνεπή τρόπο. Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί την επέκταση .xml. Μπορείτε να εξαγάγετε και να εισαγάγετε δεδομένα του έργου με αυτήν τη μορφή. Η μορφή XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή δεδομένων έργου μεταξύ του Project και άλλων προγραμμάτων.

Προδιαγραφή χαρτιού XML (XPS)

Η μορφή XPS είναι μια ηλεκτρονική μορφή αρχείου που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων.

Άνοιγμα ή αποθήκευση έργων που έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία XPS Project 2007.

Portable Document Format (PDF)

Το PDF είναι μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου σταθερής διάταξης που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου.

Project 2010 να αποθηκεύσετε σε μορφή PDF, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει αρχεία PDF.

Project 2007 δεν είναι δυνατό να άνοιγμα ή αποθήκευση έργων που έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία PDF.

Πώς μπορώ να διαπιστώσω ποια έκδοση χρησιμοποιώ αυτήν τη στιγμή;

  • Για το Project Online πελάτη επιφάνειας εργασίας, 2019 έργου, Project 2016 και Project 2013, επιλέξτε αρχείο > λογαριασμός.

  • Για το Project 2010, στην καρτέλα αρχείο , επιλέξτε Βοήθεια.

  • Για το Project 2007, στο μενού Βοήθεια , επιλέξτε Πληροφορίες για το Microsoft Office Project.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×