Μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σε κελιά φύλλου εργασίας

Μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σε κελιά φύλλου εργασίας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Έχετε πολλές επιλογές όταν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο στο Excel. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε ένα κελί, σε πολλά κελιά ταυτόχρονα ή σε περισσότερες από μία φύλλο εργασίας ταυτόχρονα. Τα δεδομένα που εισάγετε μπορεί να είναι αριθμοί, κείμενο, ημερομηνίες ή ώρες. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τα δεδομένα με διάφορους τρόπους. Και, υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε για να διευκολύνετε την καταχώρηση δεδομένων για εσάς.

Αυτό το θέμα εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα δεδομένων για να εισαγάγετε δεδομένα στο φύλλο εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τις φόρμες δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, επεξεργασία, εύρεση, και διαγραφή γραμμών, χρησιμοποιώντας μια φόρμα δεδομένων.

Σημαντικό: Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε δεδομένα σε φύλλο εργασίας, ενδεχομένως να τα έχετε προστατεύσει εσείς ή κάποιος άλλος για να αποτραπεί η ακούσια αλλαγή τους. Σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας μπορείτε να επιλέξετε κελιά για την προβολή των δεδομένων τους αλλά δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε πληροφορίες σε κελιά που είναι κλειδωμένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρέπει να καταργήσετε την προστασία ενός φύλλου εργασίας εκτός εάν σας το επιτρέψει αυτός που το δημιούργησε. Για να καταργήσετε την προστασία του φύλλου εργασίας, επιλέξτε Κατάργηση προστασίας φύλλου στην ομάδα Αλλαγές της καρτέλας Αναθεώρηση. Εάν είχε οριστεί κωδικός πρόσβασης κατά την εφαρμογή της προστασίας του φύλλου εργασίας, πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης για να καταργήσετε την προστασία του φύλλου εργασίας.

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί.

 2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς ή το κείμενο που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER ή TAB.

  Για να εισαγάγετε δεδομένα σε μια νέα γραμμή μέσα σε ένα κελί, εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ENTER.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  Στο Excel 2007: κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην ενότητα Επεξεργασία επιλογών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εισαγωγή υποδιαστολής.

 3. Στο πλαίσιο Θέσεις, πληκτρολογήστε ένα θετικό αριθμό ψηφίων δεξιά από την υποδιαστολή ή αρνητικό αριθμό ψηφίων αριστερά από την υποδιαστολ.

  Εάν, για παράδειγμα, καταχωρήσετε 3 στο πλαίσιο Θέσεις και μετά πληκτρολογήσετε τον αριθμό 2834 σε ένα κελί, η τιμή θα εμφανίζεται ως 2,834. Εάν εισαγάγετε -3 στο πλαίσιο Θέσεις και μετά πληκτρολογήσετε τον αριθμό 283, η τιμή θα είναι 283000.

 4. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

  Τα δεδομένα που πληκτρολογήσατε σε κελιά, πριν επιλέξετε την επιλογή Σταθερά δεκαδικά, δεν επηρεάζονται.

  Για να παρακάμψετε προσωρινά την επιλογή Σταθερά δεκαδικά, πληκτρολογήστε μια υποδιαστολή όταν πληκτρολογείτε τον αριθμό.

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί.

 2. Πληκτρολογήστε μια ημερομηνία ή ώρα όπως παρακάτω:

  • Για μια ημερομηνία, χρησιμοποιήστε μια κάθετο ή μια παύλα για να διαχωρίσετε τα τμήματα της ημερομηνίας. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 5/9/2002 ή 5-Σεπ-2002.

  • Για να εισαγάγετε μια ώρα που βασίζεται σε το 12-ωρης μορφής ώρας, εισαγάγετε το χρόνο ακολουθούμενη από ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια ή p μετά την ώρα. Για παράδειγμα, 9:00 p. Διαφορετικά, το Excel εισάγει την ώρα ως ΠΜ.

   Για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+; (ερωτηματικό).

 • Για να καταχωρήσετε μια ημρομηνία ή ώρα που να είναι ενημερωμένη την επόμενη φορά που θα ανοίξετε ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις TODAY και NOW.

 • Όταν εισάγετε μια ημερομηνία ή ώρα σε ένα κελί, αυτή εμφανίζεται στην προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας του υπολογιστή ή στη μορφή που έχει εφαρμοστεί στο κελί πριν από την εισαγωγή της ημερομηνίας ή της ώρας. Η προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας βασίζεται στις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Πίνακας ελέγχου, Ώρα, γλώσσα και περιοχή). Εάν έχουν αλλάξει αυτές οι ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, οι ημερομηνίες και οι ώρες στα βιβλία εργασίας σας που δεν έχουν μορφοποιηθεί με την εντολή Μορφοποίηση κελιών εμφανίζονται σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις.

 • Για να εφαρμόσετε την προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας, κάντε κλικ στο κελί που περιέχει την ημερομηνία ή την ώρα και στη συνέχεια πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+# ή Ctrl+Shift+@.

 1. Επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε τα ίδια δεδομένα. Τα κελιά δεν χρειάζεται να είναι γειτονικά.

 2. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα στο ενεργό κελί και στη συνέχεια πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

  Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα ίδια δεδομένα σε πολλά κελιά χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης για αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων στα κελιά του φύλλου εργασίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Συμπλήρωση δεδομένων αυτόματα σε κελιά του φύλλου εργασίας.

Καθιστώντας ενεργό πολλά φύλλα εργασίας ταυτόχρονα, μπορείτε να εισαγάγετε νέα δεδομένα ή να αλλάξετε τα υπάρχοντα δεδομένα σε ένα από τα φύλλα εργασίας και οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα τα επιλεγμένα φύλλα εργασίας στα ίδια κελιά.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα του πρώτου φύλλου εργασίας που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στις καρτέλες των φύλλων εργασίας στις οποίες θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα.

  Κουμπιά κύλισης καρτελών

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα του φύλλου εργασίας που θέλετε, κάντε κλικ στα κουμπιά κύλισης καρτελών για να βρείτε το φύλλο εργασίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να βρείτε τις καρτέλες των φύλλων εργασίας που θέλετε, μπορεί να χρειαστεί να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο του εγγράφου.

 2. Στο ενεργό φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί ή περιοχή στο οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε υπάρχοντα ή να εισαγάγετε νέα δεδομένα.

 3. Στο ενεργό κελί, πληκτρολογήστε νέα ή επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα δεδομένα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε την επιλογή στο επόμενο κελί.

  Οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα τα φύλλα εργασίας που έχετε επιλέξει.

 4. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγωγή ή επεξεργασία των δεδομένων.

 • Για να καταργήσετε μια επιλογή πολλών φύλλων εργασίας, κάντε κλικ σε ένα φύλλο εργασίας που δεν είναι επιλεγμένο. Εάν δεν φαίνεται κάποιο μη επιλεγμένο φύλλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός επιλεγμένου φύλλου εργασίας και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων.

 • Όταν εισάγετε ή επεξεργάζεστε δεδομένα, οι αλλαγές επηρεάζουν όλα τα επιλεγμένα φύλλα εργασίας και μπορεί να αντικατασταθούν ακούσια δεδομένα που δεν θέλατε να αλλάξετε. Για να το αποφύγετε αυτό, μπορείτε να προβάλετε όλα τα φύλλα εργασίας ταυτόχρονα για να προσδιορίσετε πιθανές διενέξεις δεδομένων.

  1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Παράθυρο, επιλέξτε Δημιουργία παραθύρου.

  2. Μεταβείτε στο νέο παράθυρο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλετε να προβάλετε.

  3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για κάθε φύλλο εργασίας που θέλετε να προβάλετε.

  4. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση όλων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  5. Για να προβάλετε φύλλα εργασίας στο ενεργό βιβλίο εργασίας μόνο, στο παράθυρο διαλόγου Τακτοποίηση παραθύρων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράθυρα του ενεργού βιβλίου εργασίας.

Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις στο Excel που μπορείτε να αλλάξετε για να διευκολύνετε τη μη αυτόματη καταχώρηση δεδομένων. Κάποιες αλλαγές επηρεάζουν όλα τα βιβλία εργασίας, κάποιες επηρεάζουν ολόκληρο το φύλλο εργασίας και κάποιες επηρεάζουν μόνο τα κελιά που καθορίζετε.

Αλλαγή της κατεύθυνσης για το πλήκτρο Enter

Όταν πατάτε το πλήκτρο Tab για να εισάγετε δεδομένα σε πολλά κελιά σε μια γραμμή και έπειτα πατήσετε το πλήκτρο Enter στο τέλος της γραμμής, από προεπιλογή, η επιλογή μετακινείται στην αρχή της επόμενης γραμμής.

Το πάτημα του πλήκτρου Enter μετακινεί την επιλογή προς τα κάτω κατά ένα κελί και το πάτημα του πλήκτρου Tab μετακινεί την επιλογή κατά ένα κελί προς τα δεξιά. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της μετακίνησης για το πλήκτρο Tab, ωστόσο μπορείτε να ορίσετε μια διαφορετική κατεύθυνση για το πλήκτρο Enter. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης επηρεάζει ολόκληρο το φύλλο εργασίας, τυχόν άλλα ανοιχτά φύλλα εργασίας, τυχόν άλλα ανοιχτά βιβλία εργασίας και όλα τα νέα βιβλία εργασίας.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές.

  Στο Excel 2007: κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel.

 2. Στην κατηγορία Για προχωρημένους, στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση επιλογής έπειτα από την πίεση του πλήκτρου Enter και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κατεύθυνση που θέλετε στο πλαίσιο Κατεύθυνση.

Αλλαγή του πλάτους μιας στήλης

Ορισμένες φορές, ένα κελί μπορεί να εμφανίζονται #. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το κελί περιέχει έναν αριθμό ή μια ημερομηνία και το πλάτος του στήλη δεν μπορεί να εμφανίζει όλους τους χαρακτήρες που απαιτεί η μορφή. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα κελί με τη μορφή ημερομηνίας "ηη/μμ/εεεε" περιέχει 31/12/2015. Ωστόσο, η στήλη μόνο είναι αρκετά πλατιά ώστε να εμφανίζει έξι χαρακτήρες. Στο κελί θα εμφανίσει #. Για να δείτε όλα τα περιεχόμενα του κελιού με την τρέχουσα μορφή, πρέπει να μπορείτε να αυξήσετε το πλάτος της στήλης.

 1. Κάντε κλικ στο κελί για το οποίο θέλετε να αλλάξετε το πλάτος στήλης.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Η ομάδα "Κελιά" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να χωράει όλο το κείμενο σε ένα κελί, κάντε κλικ στην εντολή Αυτόματη προσαρμογή πλάτους στήλης.

  • Για να ορίσετε μεγαλύτερο πλάτος στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή Πλάτος στήλης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το πλάτος που θέλετε στο πλαίσιο Πλάτος στήλης.

Σημείωση: Εναλλακτικά της αύξησης του πλάτους μιας στήλης, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της συγκεκριμένης στήλης ή ακόμα και ενός μεμονωμένου κελιού. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας, ώστε μια ημερομηνία να εμφανίζεται μόνο ως ημέρα και μήνας (μορφή "ηη/μμ"), όπως 31/12, ή να επιλέξετε ένας αριθμός να παρουσιάζεται με επιστημονική (εκθετική) μορφή, όπως 4E+08.

Αναδίπλωση κειμένου σε κελί

Μπορείτε να εμφανίσετε πολλές γραμμές κειμένου μέσα σε ένα κελί με αναδίπλωση του κειμένου. Η αναδίπλωση κειμένου σε ένα κελί δεν επηρεάζει άλλα κελιά.

 1. Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να γίνει αναδίπλωση κειμένου.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στοίχιση, επιλέξτε Αναδίπλωση κειμένου.

  Η ομάδα "Στοίχιση" στην "Κεντρική" καρτέλα

Σημείωση: Εάν το κείμενο είναι μια μεγάλη λέξη, δεν θα αναδίπλωση τους χαρακτήρες (δεν θα είναι η διαίρεση του word); αντί για αυτό, μπορείτε να αυξήσετε το πλάτος της στήλης ή μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς για να δείτε ολόκληρο το κείμενο. Εάν δεν εμφανίζεται όλο το κείμενο μετά την αναδίπλωση του κειμένου, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε το ύψος της γραμμής. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Μέγεθος κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή γραμμής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναδίπλωση κειμένου, ανατρέξτε στο άρθρο Αναδίπλωση κειμένου σε κελί.

Αλλαγή της μορφής αριθμού

Στο Excel, η μορφή ενός κελιού είναι ξεχωριστή από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κελί. Αυτή η διαφορά εμφάνισης μπορεί να έχει σημαντική επίδραση όταν τα δεδομένα είναι αριθμητικά. Για παράδειγμα, όταν ο αριθμός που πληκτρολογείτε στρογγυλοποιείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στρογγυλοποιείται μόνο ο εμφανιζόμενος αριθμός. Οι υπολογισμοί χρησιμοποιούν τον πραγματικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στο κελί και όχι τον μορφοποιημένο αριθμό που εμφανίζεται. Συνεπώς, οι υπολογισμοί μπορεί να εμφανίζονται ανακριβείς λόγω στρογγυλοποίησης σε ένα ή περισσότερα κελιά.

Αφού πληκτρολογήσετε αριθμούς σε ένα κελί, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζονται.

 1. Κάντε κλικ στο κελί που περιέχει τους αριθμούς που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Μορφή αριθμών και στη συνέχεια κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε.

  Πλαίσιο "Μορφή αριθμού" στην Κεντρική καρτέλα

  Για να επιλέξετε μια μορφή αριθμού από τη λίστα με τις διαθέσιμες μορφές, επιλέξτε Περισσότερες μορφές αριθμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα Κατηγορία.

Μορφοποίηση αριθμού ως κείμενο

Αριθμοί που δεν χρειάζεται να υπολογιστούν στο Excel, όπως αριθμοί τηλεφώνου, μπορούν να μορφοποιηθούν ως κείμενο, εφαρμόζοντας τη μορφοποίηση "Κείμενο" σε κενά κελιά, πριν να τους πληκτρολογήσετε.

 1. Επιλέξτε ένα κενό κελί.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Μορφή αριθμών και στη συνέχεια επιλέξτε Κείμενο.

  Πλαίσιο "Μορφή αριθμού" στην Κεντρική καρτέλα

 3. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε στο μορφοποιημένο κελί.

  Οι αριθμοί που πληκτρολογήσατε πριν εφαρμόσετε τη μορφοποίηση "Κείμενο" στα κελιά πρέπει να καταχωρηθούν ξανά στα μορφοποιημένα κελιά. Για τη γρήγορη εκ νέου καταχώρηση αριθμών ως κείμενο, επιλέξτε κάθε κελί, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Enter.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×