Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Μη έγκυροι χαρακτήρες αρχείου και τύποι αρχείων στο OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις και το SharePoint

Μη έγκυροι χαρακτήρες αρχείου και τύποι αρχείων στο OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις και το SharePoint

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς και τα όρια που ισχύουν για ονόματα και τύπους αρχείων κατά το συγχρονισμό με τα OneDrive ( Εικονίδιο του OneDrive ), OneDrive για επιχειρήσεις ( Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις. ) ή SharePoint Online.

Σημείωση: Εάν θέλετε να μάθετε για τους περιορισμούς και τα όρια που ισχύουν για την προηγούμενη έκδοση του OneDrive για επιχειρήσεις (groove.exe), διαβάστε το άρθρο KB 2933738.

Τι νέο υπάρχει

28 Ιανουαρίου 2019: Η δυνατότητα "Αρχεία κατ' απαίτηση" η και η ενοποίηση του Office υποστηρίζονται πλέον για τους χρήστες του Mac macOS 10.14.2 και νεότερων εκδόσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Αρχεία κατ' απαίτηση" στο μενού "Προτιμήσεις".

14 Δεκεμβρίου 2018: Ενημερωμένες πληροφορίες στις ενότητες Μέγεθος αποστολής αρχείου και Συγκεκριμένοι περιορισμοί των Windows.

7 Δεκεμβρίου 2018: Προστέθηκαν περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Αρχεία δεδομένων .pst του Outlook για τους αποκλεισμένους τύπους αρχείων.

Σε αυτό το άρθρο

Περιορισμοί

Όρια

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Μη έγκυροι χαρακτήρες

Μέγεθος αποστολής αρχείου

Απαιτήσεις συστήματος του OneDrive

Μη έγκυρα ονόματα αρχείων ή φακέλων

Όνομα αρχείου και μήκος διαδρομής

Βοηθός υποστήριξης και αποκατάστασης

Μη έγκυροι ή αποκλεισμένοι τύποι αρχείων

Μικρογραφίες και προεπισκοπήσεις

Συγχρονίστε μόνο ό, τι χρειάζεστε

Δίκτυο ή αντιστοιχισμένες μονάδες δίσκου

Αριθμός των στοιχείων προς συγχρονισμό

Συγχρονισμός πάρα πολλών αρχείων

Αναβαθμισμένα δικαιώματα

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

Διπλά ονόματα αρχείων

Κοινή χρήση με εμένα

Διαφορές συγχρονισμού

Λογαριασμοί επισκέπτη

Βιβλιοθήκες με συγκεκριμένες στήλες

Διακομιστές μεσολάβησης με έλεγχο ταυτότητας

Συγκεκριμένοι περιορισμοί των Windows

Σημειωματάρια του OneNote 

Περιορισμοί που αφορούν το macOS

Περιορισμοί

Μη έγκυροι χαρακτήρες

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένοι χαρακτήρες έχουν ειδική σημασία όταν χρησιμοποιούνται σε ονόματα αρχείων OneDrive, SharePoint, Windows και macOS όπως "*" για τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και "\" για τις διαδρομές ονομάτων αρχείων. Εάν ένα αρχείο ή ένας φάκελος που προσπαθείτε να αποστείλετε στο OneDrive περιέχει οποιονδήποτε από τους χαρακτήρες που παρατίθενται παρακάτω, αυτό ενδέχεται να αποτρέψει το συγχρονισμό αρχείων και φακέλων. Μετονομάστε το αρχείο ή το φάκελο για να καταργήσετε αυτούς τους χαρακτήρες, προτού το αποστείλετε.

Χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται σε ονόματα αρχείων και φακέλων στα OneDrive, OneDrive για επιχειρήσεις στο Office 365 και στο SharePoint Online

Χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται στα ονόματα αρχείων και φακέλων στο OneDrive για επιχειρήσεις στο SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Σημειώσεις: 

Μη έγκυρα ονόματα αρχείων ή φακέλων

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Αυτά τα ονόματα δεν επιτρέπονται για αρχεία ή φακέλους: . Lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM0 - COM9, LPT0 - LPT9, _vti_, Desktop. ini, οποιοδήποτε όνομα αρχείου ξεκινά με ~$.

Σημειώσεις: 

 • Το "_vti_ " δεν μπορεί να εμφανίζεται σε κανένα σημείο του ονόματος ενός αρχείου

 • Το "forms " δεν υποστηρίζεται όταν ο φάκελος είναι σε επίπεδο ρίζας για μια βιβλιοθήκη.

 • Επιπλέον, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα όνομα φακέλου στο SharePoint Online που να αρχίζει με το σύμβολο περισπωμένης (~).

Μη έγκυροι ή αποκλεισμένοι τύποι αρχείων

Ισχύει για:  Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν αποκλεισμένοι τύποι αρχείων στο OneDrive, ωστόσο, εάν είστε χρήστης του OneDrive για επιχειρήσεις, ορισμένοι τύποι αρχείων μπορεί να έχουν αποκλειστεί στην τοποθεσία SharePoint του οργανισμού σας. Η λίστα των αποκλεισμένων αρχείων θα διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διαχειριστή σας.

Για λόγους ασφαλείας ορισμένα ονόματα αρχείων και επεκτάσεις δεν μπορούν να φορτωθούν επειδή εκτελέσιμα, χρησιμοποιούνται από SharePoint Server ή χρησιμοποιούνται από Windows το ίδιο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι αρχείων που δεν μπορούν να προστεθούν σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

Σημειώσεις: 

 • Ενώ τα αρχεία .PST δεν αποκλείονται ενεργά από το OneDrive, τα αρχεία .PST θα συγχρονίζονται κάθε φορά που κλείνετε το Outlook, ακόμα και αν δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο αρχείο .PST. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή κίνηση του δικτύου, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του αρχείου .PST.

 • Για να αποφύγετε τον υπερβολικό ή μακρύ επανασυγχρονισμό, τα ενεργά αρχεία .PST που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να συγχρονίζονται με το OneDrive. 

 • Εάν θέλετε να μετακινήσετε το αρχείο δεδομένων .PST του Outlook, διαβάστε Πώς μπορείτε να καταργήσετε ένα αρχείο δεδομένων .pst του Outlook από το OneDrive.

Δίκτυο ή αντιστοιχισμένες μονάδες δίσκου

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Δεν είναι δυνατό να προσθέσετε ένα δίκτυο ή μία αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου ως μία θέση συγχρονισμού OneDrive. Το OneDrive δεν υποστηρίζει τον συγχρονισμό με τη χρήση συμβολικών συνδέσεων ή σημείων σύνδεσης.

Αναβαθμισμένα δικαιώματα

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

τοOneDrive δεν μπορεί να εκτελεστεί με αυξημένα δικαιώματα και δεν θα μπορείτε να δείτε τα στοιχεία μενού του OneDrive στην Εξερεύνηση αρχείων. Ωστόσο, η εγκατάσταση της εφαρμογής συγχρονισμού ανά υπολογιστή είναι χρήσιμη ειδικά για τους υπολογιστές πολλών χρηστών και όταν δεν θέλετε τα αρχεία exe να εκτελούνται από το προφίλ χρήστη. Ανατρέξτε επίσης στο θέμα δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση αρχείων του OneDrive.

Κοινή χρήση με εμένα

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Δεν μπορείτε να συγχρονίσετε την ομαδοποίηση αρχείων προβολής Κοινή χρήση με εμένα από μια τοποθεσία OneDrive για επιχειρήσεις.

Λογαριασμοί επισκεπτών

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Ο συγχρονισμός περιεχομένου με έναν εξωτερικό χρήστη ή έναν επισκέπτη αυτήν τη στιγμή δεν υποστηρίζεται από το OneDrive.

Διακομιστές μεσολάβησης με έλεγχο ταυτότητας

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Οι διακομιστές μεσολάβησης με έλεγχο ταυτότητας δεν υποστηρίζονται στο OneDrive.

Σημειωματάρια του OneNote 

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Τα σημειωματάρια του OneNote έχουν τον δικό τους μηχανισμό συγχρονισμού εκτός του OneDrive. Εάν σχεδιάζετε να κάνετε κοινή χρήση σημειωματάριου του OneNote — με εσάς ή με άλλους — είναι καλύτερα να το δημιουργήσετε στο OneDrive από την αρχή. Η μετακίνηση ενός υπάρχοντος σημειωματαρίου του OneNote σε ένα φάκελο συγχρονισμένο από το OneDrive χωρίς να μεταβείτε μέσω της εφαρμογής OneNote δεν υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή.

Μόλις αποθηκευτεί ένα σημειωματάριο OneNote στο OneDrive, αν συγχρονίζετε τον φάκελο που περιέχει το σημειωματάριο, θα βρείτε ένα αρχείο στελέχους .url, το οποίο θα ανοίξει το σημειωματάριο στην τοποθεσία web.

Διαβάστε πώς να μετακινήσετε ένα σημειωματάριο του OneNote στο OneDrive.

Περιορισμοί

Μέγεθος αποστολής αρχείου

OneDrive
Εικονίδιο του OneDrive

OneDrive για επιχειρήσεις
OneDrive για επιχειρήσεις

15 GB

15 GB

Σημείωση: Για περισσότερη βοήθεια, διαβάστε το θέμαΑντιμετώπιση προβλημάτων μεταφόρτωσης αρχείων στον ιστότοπο OneDrive.

Όνομα αρχείου και μήκος διαδρομών

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Ολόκληρη η διαδρομή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου, πρέπει να περιέχει λιγότερους από 400 χαρακτήρες για το OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις και το SharePoint Online. Εάν υπερβείτε αυτό το όριο, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος.

Σημειώσεις: 

 • Οι εκδόσεις SharePoint Server υποστηρίζουν έως 260 χαρακτήρες για το μήκος των αρχείων και των διαδρομών.

 • Η παλαιότερη έκδοση του Office έχει μικρότερο όριο, ανατρέξτε στο θέμα KB 326039 για λεπτομέρειες.

Μικρογραφίες και προεπισκοπήσεις

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Οι μικρογραφίες δεν δημιουργούνται για εικόνες μεγαλύτερες από 100 MB.

Οι προεπισκοπήσεις PDF δεν δημιουργούνται για αρχεία μεγαλύτερα από 100 MB.

Αριθμός των στοιχείων που μπορούν να συγχρονιστούν

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Παρόλο που το SharePoint Online μπορεί να αποθηκεύσει 30 εκατομμύρια έγγραφα ανά βιβλιοθήκη, για βέλτιστη απόδοση συνιστούμε να συγχρονίσουμε περισσότερα από 300.000 αρχεία σε όλες τις βιβλιοθήκες εγγράφων. Θέματα απόδοσης μπορεί να προκύψουν εάν έχετε 300.000 ή περισσότερα στοιχεία σε όλες τις βιβλιοθήκες που συγχρονίζετε, ακόμα και αν δεν συγχρονίζετε όλα τα στοιχεία μέσα σε αυτές τις βιβλιοθήκες.

Σημειώσεις: 

 • Εάν κάνετε μεταφόρτωση, λήψη ή μετακινείτε μεγάλο αριθμό αρχείων ταυτόχρονα, ίσως χρειαστεί να περιμένετε για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχρονισμού. Η εφαρμογή επιφάνειας εργασίας που εμφανίζει το εικονίδιο "Συγχρονισμός" ή εμφανίζει "Επεξεργασία αλλαγών" κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν είναι απαραίτητα ένδειξη του προβλήματος. Μπορείτε πάντα να κάνετε κλικ στο εικονίδιο της γραμμής εργασιών OneDrive για να δείτε την κατάσταση του περιεχομένου που βρίσκεται σε διαδικασία συγχρονισμού. Για να μειώσετε τους χρόνους συγχρονισμού, σας συνιστούμε να ελέγξετε και ενδεχομένως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εύρους ζώνης πριν να ξεκινήσετε τη μεταφόρτωση ή τη λήψη. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε πώς μπορείτε να επιλέξετε τους φακέλους OneDrive για συγχρονισμό με τον υπολογιστή σας.

 • Υπάρχουν άλλα όρια του SharePoint Online σχετικά με την προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων χρησιμοποιώντας το web που ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο δόμησης των αρχείων σας στο OneDrive.

Βιβλιοθήκες με δυνατότητα διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Οι βιβλιοθήκες μπορούν να συγχρονιστούν ως "για ανάγνωση/εγγραφή" με εφαρμογή συγχρονισμού για Windows, έκδοση 17.3.7294.0108 ή νεότερη ή OneDrive για Mac, έκδοση 18.151.0729.0014 ή νεότερη.

Σημείωση: Διαχειριστές: Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας Διαχείρισης Δικαιωμάτων Azure.

Διαφορές συγχρονισμού

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Ο συγχρονισμός μόνο των αλλαγών (Differential sync) είναι δυνατόν μόνο για τις νέες μορφές αρχείων του Microsoft Office, .docx, .pptx, .xlsx.

Αυτό είναι τμήμα του Office Integration και απαιτεί:

 • Office 2016 Πατήστε για Εκτέλεση (έκδοση 16.0.6741.2027 ή νεότερη έκδοση). Πρέπει επίσης να έχετε OneDrive (έκδοση 17.3.6386.0412 ή νεότερη έκδοση).

 • Office 2016 MSI και να έχετε εγκατεστημένη την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2016, ενημέρωση για το Office 2016 (KB3118262). Πρέπει επίσης να έχετε OneDrive (έκδοση 17.3.6386.0412 ή νεότερη έκδοση).

 • Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το Office Integration στην καρτέλα του Office στις OneDrive ρυθμίσεις (Υπολογιστή) ή OneDrive Προτιμήσεις (Mac).

Σημείωση: Αρχεία OneNote δεν περιλαμβάνονται, δείτε παρακάτω.

Βιβλιοθήκες με συγκεκριμένες στήλες ή μετα-δεδομένα

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Εάν έχετε βιβλιοθήκες με το Checkout, τις απαιτούμενες ή τις στήλες επικύρωσης ή τα μετα-δεδομένα ή όταν η ασφάλεια πρόχειρου στοιχείου έχει καθοριστεί είτε μόνο στους χρήστες που μπορούν να επεξεργαστούν είτε μόνο τους χρήστες που μπορούν να εγκρίνουν στοιχεία στις ρυθμίσεις της έκδοσης της βιβλιοθήκης:

 • Για τις βιβλιοθήκες εγγράφων SharePoint αυτά τα στοιχεία θα συγχρονιστούν ως μόνο για ανάγνωση.

 • Για τις βιβλιοθήκες OneDrive, OneDrive θα εμφανίσει ένα εικονίδιο κλειδώματος ( Εικονίδιο κλειδωμένου αρχείου του OneDrive ) δίπλα στην κατάσταση συγχρονισμού και ο χρήστης δεν θα μπορέσει να συγχρονίσει τη βιβλιοθήκη μέχρι να καταργηθούν οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις 

Απαίτηση ανάληψης ελέγχου 

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη, στην ομάδα Ρυθμίσεις επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στις Γενικές Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις Διαχείρισης Εκδόσεων.

 4. Στην ενότητα Απαίτηση ανάληψης ελέγχου, επιλέξτε Όχι (προεπιλογή).

Ασφάλεια στοιχείου προχείρου 

 1. Περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε.

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη, στην ομάδα Ρυθμίσεις επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στις Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

 4. Στην ενότητα Ασφάλεια στοιχείου προχείρου, επιλέξτε Οποιοσδήποτε χρήστης που μπορεί να διαβάσει στοιχεία (προεπιλογή).

Έγκριση περιεχομένου 

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη, στην ομάδα Ρυθμίσεις επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στις Γενικές Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις Διαχείρισης Εκδόσεων.

 4. Στην ενότητα Έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε Όχι (προεπιλογή) για την επιλογή Απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί.

Απαιτούμενη στήλη 

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη , στην ομάδα ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στην ενότητα Στήλες της σελίδας βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν στήλες στην ενότητα Απαιτείται .

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Διαχείριση τύπων περιεχομένου, οι πληροφορίες σχετικά με απαιτούμενες στήλες δεν θα εμφανιστούν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανοίγοντας τις η απαιτούμενη ρύθμιση δεν θα είναι επίσης ορατή. Βεβαιωθείτε ότι η διαχείριση τύπων περιεχομένου είναι απενεργοποιημένη για να κάνετε αυτήν τη διαδικασία γρηγορότερη και ενεργοποιήστε τη ξανά όταν τελειώσετε, εάν είναι απαραίτητο.

Εξαίρεση από το πρόγραμμα-πελάτη χωρίς σύνδεση - Επίπεδο βιβλιοθήκης

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη , στην ομάδα ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στις Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 4. Στο Διαθεσιμότητα πρόγράμματος-πελάτη χωρίς σύνδεση, επιλέξτε Ναι (προεπιλογή).

Αποκλεισμός από το Office Client - Eπίπεδο συλλογής τοποθεσιών

 1. Μεταβείτε στη συλλογή τοποθεσιών της οποίας τις παραμέτρους θέλετε να ρυθμίσετε.

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Τοποθεσία , στην ομάδα Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Αναζήτηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναζήτηση και διαθεσιμότητα χωρίς σύνδεση.

 4. Στο Διαθεσιμότητα πελάτη χωρίς σύνδεση, επιλέξτε Ναι (προεπιλογή).

Λειτουργία κλειδώματος δικαιωμάτων χρηστών με περιορισμένη πρόσβαση

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις τοποθεσίας που θέλετε να ρυθμίσετε.

 2. Στις ρυθμίσεις, επιλέξτε Δυνατότητες συλλογής τοποθεσιών κάτω από την επικεφαλίδα "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών". ​

 3. Εύρεση Λειτουργία κλειδώματος δικαιωμάτων χρήστη περιορισμένης πρόσβασης και, εάν είναι ενεργοποιημένο, να το απενεργοποιήσετε και να επαληθεύσετε τη συμπεριφορά.

Δικαιώματα

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη , στην ομάδα ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Εύρεση Δικαιωμάτων γι' αυτήν τη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, Έλεγχος Δικαιωμάτων για το χρήστη

 4. Για να βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει αρκετά υψηλά δικαιώματα για να μην έχει το συγχρονισμό αρχείων σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση το επίπεδο του πρέπει να είναι Συνεργάτης ή μεγαλύτερο.

Επικύρωση

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη , στην ομάδα ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις επικύρωσης

 4. Καταργήστε οποιαδήποτε επικύρωση στήλης και επιλέξτε Αποθήκευση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση Δεδομένων και λίστες του SharePoint.

Συγκεκριμένοι περιορισμοί και όρια των Windows

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Η Εξερεύνηση Αρχείων εμφανίζει τους πρώτους 35 χαρακτήρες του ονόματος βιβλιοθήκης μιας τοποθεσίας σε συνδυασμό με το όνομα τοποθεσίας για μια βιβλιοθήκη που έχετε συγχρονίσει. Αυτό δεν επηρεάζει τη δυνατότητα να συγχρονίσετε αυτά τα στοιχεία εντός των ορίων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Τα προφίλ των Windows Περιαγωγή, Υποχρεωτικό και Προσωρινό δεν υποστηρίζονται. ΤοΕφαρμογή συγχρονισμού OneDrive υποστηρίζει μόνο τους χρήστες που μπορούν να γράψουν σε OneDrive καταλόγους εφαρμογών.

Επιπλέον, το Εφαρμογή συγχρονισμού OneDrive υποστηρίζεται μόνο σε περιβάλλοντα εικονικής υποδομής επιφάνειας εργασίας (VDI) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εικονικές επιφάνειες εργασίας που παραμένουν μεταξύ των περιόδων λειτουργίας.

 • Μη μόνιμα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν την Προεπισκόπηση εικονικής επιφάνειας εργασίας των Windows.

 • Μη μόνιμα περιβάλλοντα που διαθέτουν FSLogix apps 2,8 ή νεότερη έκδοση, FSLogix Office 365 και μια συνδρομή Microsoft 365 ή Office 365.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής συγχρονισμού σε εικονικές επιφάνειες εργασίας.

Προκειμένου το εφαρμογή συγχρονισμού να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδίασής του, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Η εφαρμογή πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή.

 • Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να επεξεργαστεί το προφίλ χρήστη.

 • Τα δεδομένα που εγγράφονται στο προφίλ χρήστη πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον τοπικό σκληρό δίσκο και να είναι διαθέσιμα χωρίς σύνδεση σε δίκτυο.

OneDrive Αρχεία On Demand υποστηρίζονται μόνο στο Windows 10 Fall Creators Update και σε νεότερες εκδόσεις.

περιορισμοί που αφορούν ειδικά το macOS

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Μορφοποιημένος δίσκος με διάκριση πεζών-κεφαλαίων δεν υποστηρίζεται.

Σημείωση: Σημειώστε ότι οι περιορισμοί μη έγκυροι χαρακτήρες ισχύουν επίσης για macOS.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και υποδείξεις

Ακολουθήστε αυτές τις υποδείξεις & τις συμβουλές για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το OneDrive και να εκτελέσετε τον συγχρονισμό όσο το δυνατόν χωρίς προβλήματα.

Απαιτήσεις συστήματος του OneDrive

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Το OneDrive απαιτεί έναν ενεργό λογαριασμό Microsoft ή έναν εταιρικό ή μαθητικό λογαριασμό. Ο Η/Υ σας επίσης πρέπει να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος και συστήματος αρχείων. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις του συστήματος OneDrive

Βοηθός υποστήριξης και αποκατάστασης

Ισχύει για:  Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή "Βοηθός υποστήριξης και αποκατάστασης" μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε πολλά προβλήματα με τον συγχρονισμό του OneDrive για επιχειρήσεις. Διαβάστε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό υποστήριξης και αποκατάστασης του Office 365.

Εάν ο λογαριασμός σας ή το περιβάλλον σας δεν υποστηρίζεται από το Βοηθό υποστήριξης και αποκατάστασης, διαβάστε πώς μπορείτε να Διορθώσετε προβλήματα συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις.

Συγχρονίστε μόνο ό, τι χρειάζεστε

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Τα OneDriveΑρχεία κατ' απαίτηση σάς βοηθούν να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία σας στο OneDrive χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσετε λήψη τους και χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Αρχεία κατ' απαίτηση του OneDrive.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε λιγότερες λήψεις αρχείων, επιλέγοντας ποιοι φάκελοι του OneDrive θα συγχρονίζονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Δεν θα χάσετε αρχεία ή δεδομένα, εάν απενεργοποιήσετε ή καταργήσετε την εγκατάσταση του OneDrive στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε ότι δεν συγχρονίζετε πάρα πολλά αρχεία

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Εάν ο συγχρονισμός του OneDrive φαίνεται να έχει κολλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εμφανίζεται το μήνυμα κατάστασης "Επεξεργασία 0KB από xMB" αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έχετε πολλά αρχεία στο OneDrive ή πολλά νέα αρχεία για αποστολή. Εάν έχετε περισσότερα από 100.000 αρχεία, ο συγχρονισμός μπορεί να διαρκεί πολλή ώρα.

Σημείωση: Για τη μεταφορά μεγάλων αρχείων ή μεγάλου πλήθους αρχείων συνιστάται να προσθέσετε τα αρχεία στην εφαρμογή υπολογιστή OneDrive αντί να χρησιμοποιήσετε το κουμπί "Αποστολή" στην τοποθεσία web.

Για να δείτε πόσα αρχεία έχετε στο OneDrive σας:

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων.

 2. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο OneDrive και επιλέξτε Ιδιότητες.

  Ιδιότητες του OneDrive

 3. Εάν ο αριθμός Περιέχει είναι μεγαλύτερος από 100.000, πρέπει να αποφασίσετε ποιοι φάκελοι του OneDrive θα συγχρονίζονται με τον υπολογιστή σας.

Εάν ο συγχρονισμός είναι ήδη σε εξέλιξη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε Παύση και Συνέχιση του συγχρονισμού για να αποκαταστήσετε την ομαλή λειτουργία.

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο του OneDrive με το λευκό ή το μπλε σύννεφο στην περιοχή ειδοποιήσεων, στο δεξιό άκρο της γραμμής εργασιών.

  Εικονίδια του Προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive με μπλε και λευκά σύννεφα

  Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο βέλος Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων που βρίσκεται δίπλα στην περιοχή ειδοποιήσεων για να δείτε το εικονίδιο του OneDrive ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Πατήστε το πλήκτρο των Windows και να αρχίσετε να πληκτρολογείτε "επιλέξτε ποια εικονίδια" για να εμφανίσετε την επιλογή ρυθμίσεων της περιοχής ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, να εμφανίσετε το εικονίδιο Microsoft OneDrive. Εάν συνεχίζει να μην εμφανίζεται το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, ενδέχεται να μην εκτελείται το OneDrive. Κάντε κλικ στο κουμπί Πατήστε το πλήκτρο των Windows , πληκτρολογήστε OneDrive στο πλαίσιο "Αναζήτηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OneDrive (όχι στο "OneDrive για επιχειρήσεις", γιατί αυτό ενδέχεται να είναι μια παλαιότερη έκδοση) στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 2. Επιλέξτε ΠερισσότεραΠαύση συγχρονισμού...  και επιλέξτε 2, 8 ή 24 ώρες.

 3. Επιλέξτε ξανά Περισσότερα και επιλέξτε Συνέχιση συγχρονισμού

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε διπλότυπα ονόματα αρχείων

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Ενδέχεται να παρουσιαστούν διενέξεις συγχρονισμού, εάν κάνετε ταυτόχρονη μεταφόρτωση πολλών αρχείων στον ιστότοπο του OneDrive ή εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές στον φάκελο του OneDrive σε άλλον υπολογιστή ο οποίος συγχρονίζεται την ίδια στιγμή.

Θέματα συγχρονισμού μπορούν να προκύψουν εάν επεξεργαστείτε τα αρχεία χωρίς σύνδεση.

Για να μειώσετε τις διενέξεις συγχρονισμού, μετονομάστε τα αρχεία ή τους φακέλους που επεξεργαστήκατε σε κάτι νέο ή μοναδικό και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα ξανά.

Μάθετε περισσότερα

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive

Περισσότερες διορθώσεις για πρόσφατα προβλήματα του OneDrive

Επιδιόρθωση προβλημάτων συγχρονισμού με το προσωπικό OneDrive

Μάθετε για τα Αρχεία κατ' απαίτηση του OneDrive

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Επιδιόρθωση προβλημάτων συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις

Μάθετε σχετικά με τα Αρχεία κατ' απαίτηση του OneDrive

Επιδιόρθωση προβλημάτων συγχρονισμού με το SharePoint Online

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Online

Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας
Δείτε περισσότερες σελίδες υποστήριξης για το OneDrive και το OneDrive για επιχειρήσεις.
Για την εφαρμογή για κινητές συσκευές του OneDrive, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για κινητές συσκευές.

Εικονίδιο "Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, ανακινήστε την κινητή σας συσκευή ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή του OneDrive ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive. Για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη του OneDrive για επιχειρήσεις από PC ή Mac, επιλέξτε το εικονίδιο OneDrive στην περιοχή ειδοποιήσεων ή στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερα > Αποστολή σχολίων > Δεν μου αρέσει κάτι.

OneDrive για επιχειρήσεις Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να προβάλουν την Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του OneDrive για επιχειρήσεις, τη Βοήθεια για διαχειριστές του OneDrive για επιχειρήσεις ή να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις.

Φόρουμ της κοινότητας του Office 365

Έχετε σχόλια;
OneDrive Το UserVoice είναι το σημείο όπου μπορείτε να προτείνετε δυνατότητες που θα θέλατε να προσθέσουμε στο OneDrive. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την υλοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων ή χρονοδιαγραμμάτων, ωστόσο θα ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε πρόταση λάβει περισσότερες από 500 ψήφους.

Μετάβαση στο OneDrive UserVoice.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×