Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Μετρήσεις στο Power Pivot

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μετρήσεις, γνωστή και ως μετρήσεων στο Power Pivot στο Excel 2013, είναι υπολογισμοί που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των δεδομένων. Παραδείγματα που βρίσκονται συχνά σε αναφορές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν αθροίσματα, μέσους όρους, ελάχιστο ή μέγιστο τιμές, πλήθος ή πιο σύνθετων υπολογισμών που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας έναν τύπο Παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX) .

Σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, Συγκεντρωτικού γραφήματος, ή, μια μέτρηση τοποθετείται στην περιοχή "ΤΙΜΈΣ", όπου οι ετικέτες γραμμών και στηλών που περιβάλλουν καθορίζουν το περιβάλλον της τιμής. Για παράδειγμα, εάν έχετε μέτρηση πωλήσεων κατά έτος (στήλες) και περιοχής (στις γραμμές), η τιμή του η μέτρηση υπολογίζεται με βάση ένα έτος και περιοχής. Η τιμή του μέτρηση αλλάζει πάντα απόκριση σε επιλογές γραμμών, στηλών και φίλτρα, επιτρέποντάς για Εξερεύνηση ad hoc στοιχεία.

Ενώ μονάδες μέτρησης και στήλες υπολογισμού είναι παρόμοια και τα δύο έχουν που βασίζεται σε έναν τύπο, διαφέρουν στο τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Μετρήσεις πιο συχνά χρησιμοποιούνται στην περιοχή ΤΙΜΏΝ του Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος. Υπολογιζόμενες στήλες που χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να τοποθετήσετε υπολογισμένων αποτελεσμάτων σε μια άλλη περιοχή του Συγκεντρωτικού πίνακα (όπως μια στήλη ή γραμμή σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή σε έναν άξονα σε Συγκεντρωτικού γραφήματος). Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πότε να χρησιμοποιήσετε μετρήσεις αντί για μια υπολογιζόμενη στήλη και το αντίστροφο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα υπολογισμών στο Power Pivot και Στήλες υπολογισμού στο Power Pivot.

Κατανόηση των μετρήσεων

Μετρήσεις είναι είτε έμμεσα ή ρητή, γεγονός το οποίο επηρεάζει πώς χρησιμοποιείτε τους στο Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος και σε άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν ένα Power Pivot μοντέλο δεδομένων ως προέλευση δεδομένων.

Μη ρητό πεδίο υπολογισμού

Μέτρηση της έμμεσα δημιουργείται από το Excel όταν σύρετε ένα πεδίο, όπως το Ποσό πωλήσεων, στην περιοχή " ΤΙΜΈΣ " της λίστας πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα. Επειδή έμμεσα μετρήσεις δημιουργούνται από το Excel, ίσως να μην γνωρίζουν ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα μέτρηση. Αλλά εάν εξετάζετε στενά τη λίστα ΤΙΜΏΝ, θα δείτε ότι το πεδίο " Ποσό πωλήσεων " είναι στην πραγματικότητα μια μέτρηση που ονομάζεται Άθροισμα του ποσού πωλήσεων και εμφανίζεται με αυτό το όνομα και τα δύο της περιοχής ΤΙΜΏΝ της λίστας πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα και στον Συγκεντρωτικό πίνακα ίδια.

Μη ρητή μέτρησης που δημιουργήθηκε σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

Μη ρητό πεδίο υπολογισμού

Μη ρητή μετρήσεις να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα τυπικής συγκέντρωσης (SUM, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT ή AVG) και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μορφή δεδομένων που ορίζονται από το για αυτήν τη συγκέντρωση. Επιπλέον, έμμεσα μέτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον Συγκεντρωτικό πίνακα ή γράφημα για τα οποία δημιουργήθηκαν.

Μέτρηση της έμμεσα είναι στενά συνδυασμό με το πεδίο στο οποίο βασίζεται, που επηρεάζουν τον τρόπο που διαγράψετε ή να τροποποιήσετε το μέτρο αργότερα.

Ρητό πεδίο υπολογισμού

Μέτρηση της ρητή έχει δημιουργηθεί από εσάς όταν πληκτρολογείτε ή επιλέξτε έναν τύπο σε ένα κελί στην περιοχή υπολογισμού ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Αυτόματη Άθροιση" στο παράθυρο Power Pivot. Οι περισσότερες μονάδες μέτρησης που δημιουργείτε θα ρητή.

Ρητή μέτρηση που έχουν δημιουργηθεί με το Power Pivot περιοχή υπολογισμού

Ρητό πεδίο υπολογισμού

Ρητή μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε Συγκεντρωτικού πίνακα ή αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος στο βιβλίο εργασίας και με το Power View. Επιπλέον, να μπορεί να επεκταθεί για να γίνετε KPI, ή να διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας μία από τις πολλές συμβολοσειρές που είναι διαθέσιμες για αριθμητικά δεδομένα. Οι εντολές μενού περιβάλλοντος για Δημιουργία KPI και μορφή που είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε ένα ρητό πεδίο υπολογισμού.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε μια μέτρηση ως KPI, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για άλλους υπολογισμούς; Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο σε υπολογισμούς καθώς και πρέπει να κάνετε ένα αντίγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες KPI, ανατρέξτε στο θέμα Βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) στο Power Pivot.

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα

Η υπεύθυνη πωλήσεων της εταιρείας Adventure Works πρέπει να δώσει τις προβολές των πωλήσεων μεταπωλητών για το επόμενο οικονομικό έτος. Αποφάσισε να βασίσει τις εκτιμήσεις της στα ποσά των πωλήσεων του προηγούμενου έτους, με ποσοστό προσαύξησης έξι τοις εκατό το οποίο εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις διάφορες προωθητικές κινήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους έξι μήνες.

Για να αναπτύξετε τις προβλέψεις, χρήστης εισάγει δεδομένα πωλήσεων μεταπωλητή προηγούμενο έτος και προσθέτει έναν Συγκεντρωτικό πίνακα. Κάνει εντοπίζει το πεδίο " Ποσό πωλήσεων " στον πίνακα πωλήσεις μεταπωλητή και σύρετε το στην περιοχή "ΤΙΜΈΣ" της λίστας πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα. Το πεδίο εμφανίζεται στον Συγκεντρωτικό πίνακα με μία μόνο τιμή που είναι το άθροισμα όλων των πωλήσεων μεταπωλητή από το προηγούμενο έτος. Κάνει κοινοποιήσεις που, παρόλο που δεν καθορίσατε τον υπολογισμό τον εαυτό της, έναν υπολογισμό έχει παραχωρηθεί αυτόματα και το πεδίο έχει μετονομαστεί σε το άθροισμα των Ποσό πωλήσεων στη λίστα πεδίων και στον Συγκεντρωτικό πίνακα. Μια ενσωματωμένη συνάθροιση προστεθεί από το Excel, =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount]) παρέχει τον υπολογισμό. Κάνει Μετονομάζει την μη ρητή μέτρηση Τελευταίο έτος πωλήσεων.

Επόμενη υπολογισμού είναι πωλήσεων προβολής για το επόμενο έτος, το οποίο θα βασίζεται στο προηγούμενο έτος πωλήσεις πολλαπλασιασμένη επί 1.06 με λογαριασμού για την αναμενόμενη αύξηση 6 τοις εκατό στην επιχείρησή μεταπωλητή. Για τον υπολογισμό αυτό που πρέπει να δημιουργήσει η μέτρηση ρητά, χρησιμοποιώντας το κουμπί Νέο πεδίο υπολογισμού για να δημιουργήσετε έναν υπολογισμό που ονομάζεται Προβλεπόμενου πωλήσεων. Κάνει συμπληρώνει τον παρακάτω τύπο: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06.

Η νέα μέτρηση προστίθεται σε περιοχή "ΤΙΜΈΣ" στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα. Προστίθεται επίσης στον πίνακα που είναι ενεργή αυτήν τη στιγμή στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα. Ο πίνακας παρέχει μια θέση για τη μέτρηση του βιβλίου εργασίας. Επειδή she προτιμά να έχουν τη μονάδα μέτρησης σε έναν άλλο πίνακα, χρήστης επεξεργάζεται το μέτρο για να αλλάξετε τη συσχέτιση του πίνακα.

Πολύ γρήγορα και με ελάχιστη προσπάθεια από πλευρά της, η υπεύθυνη πωλήσεων έχει όλες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται. Μπορεί πλέον να εκτιμήσει περαιτέρω τις προβολές της, φιλτράροντας βάσει συγκεκριμένων μεταπωλητών ή προσθέτοντας πληροφορίες σειράς προϊόντων ώστε να επαληθεύσει ότι οι επερχόμενες προωθητικές κινήσεις αφορούν προϊόντα τα οποία διατίθενται από το μεταπωλητή.

Ονομασία μετρήσεις

Μπορείτε να αναδιατάξετε και να μετονομάσετε μετρήσεις μετά τη δημιουργία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με τις αλλαγές σε μέτρα:

  • Μετρήσεις εμφανίζονται στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα (εκτός αν αποκρύπτονται) μαζί με άλλα αντικείμενα. Εξετάστε το ενδεχόμενο ονομασία τους με τρόπο που προσδιορίζει εύκολα την ενέργεια που θα μπορούν να εκτελούν.

  • Κάθε όνομα μέτρησης πρέπει να είναι μοναδικό μέσα σε έναν πίνακα.

  • Αποφεύγετε τα ονόματα που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει για υπολογιζόμενες στήλες μέσα στο ίδιο βιβλίο εργασίας. Παρόλο που είναι δυνατή για μια μέτρηση και μια υπολογιζόμενη στήλη για να έχουν το ίδιο όνομα, εάν δεν είναι μοναδικά ονόματα, μπορείτε να λάβετε σφάλματα υπολογισμού.

  • Όταν μετονομάζετε μια μέτρηση, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε τυχόν τύπους που την κλήση σε έναν τύπο. Εάν δεν είστε σε κατάσταση μη αυτόματης ενημέρωσης, ενημέρωση των αποτελεσμάτων των τύπων τίθεται σε ισχύ αυτόματα. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.

  • Επειδή το όνομα είναι τμήμα του τύπου η μέτρηση, υπάρχουν ορισμένες χαρακτήρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο όνομα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Ονομασία απαιτήσεις", "στη σύνταξη DAX.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλή: Μπορείτε να ομαδοποιήσετε μετρήσεων από πολλούς πίνακες σε έναν πίνακα, δημιουργώντας έναν κενό πίνακα, και, στη συνέχεια, να μετακινήσετε ή να δημιουργήσετε νέες μετρήσεις στο εκεί. Διατήρηση στο γνώμη, ίσως χρειαστεί να συμπεριλάβετε ονόματα πίνακα σε τύπους DAX κατά την αναφορά σε στήλες σε άλλους πίνακες.

Εργασίες

Το παρακάτω άρθρο περιέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μη ρητών και ρητών πεδίων υπολογισμού.

Δημιουργία μέτρησης στο Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×