Μετεγκατάσταση δικτύου: Ενοποίηση πολλών δικτύων Yammer

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να μετεγκαταστήσετε ένα ή περισσότερα δίκτυα Yammer με το δικό τους τομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δίκτυα "θυγατρική") σε ένα μεγαλύτερο δίκτυο Yammer Enterprise ("parent" δίκτυο). Μπορεί να είναι το θυγατρικό δίκτυα Yammer Basic ή Yammer Enterprise, αλλά το γονικό δίκτυο πρέπει να είναι ενεργοποιημένες για μεγάλες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία σας έχει πολλές επιχειρηματικές μονάδες ή τις θυγατρικές και κάθε μία από αυτές διαθέτει δικό του δικτύου Yammer. Επίσης, έχετε ένα δίκτυο Yammer στην εταιρεία του γονικού και θέλετε να μεταφέρετε όλους τους υπαλλήλους σας συνεργάζεστε στενά μεταξύ τους στο γονικό δίκτυο. Με άλλα λόγια, που θέλετε να ενοποιήσετε το θυγατρικό δίκτυα. Μπορείτε να το κάνετε με τη μετεγκατάσταση των θυγατρικό δικτύων στο δίκτυό σας γονικό στοιχείο.

Σημείωση: Μετεγκατάσταση δίκτυα Yammer όλο το Office 365 μισθωτές δεν υποστηρίζεται.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που εμφανίζει Θησέας, Ανώνυμος Εταιρεία Τσιμέντων με θυγατρικές, κάθε μία από τις οποίες διαθέτει δικό του δικτύου Yammer:

 • Contoso.com    του γονικού δικτύου για Θησέας, Ανώνυμος Εταιρεία Τσιμέντων; εξυπηρετεί τους χρήστες με @contoso.com μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Contoso_Sub.com    Ένα θυγατρικό δίκτυο για τους εργαζόμενους της διαίρεσης του Θησέας, Ανώνυμος Εταιρεία Τσιμέντων; εξυπηρετεί τους χρήστες με @contoso_sub.com μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • ContosoPharmaceuticals.com    ένα θυγατρικό δίκτυο για τους εργαζόμενους φαρμακευτική του τμήματος; εξυπηρετεί τους χρήστες με @contosopharmaceuticals.com μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Θησέας, Ανώνυμος Εταιρεία Τσιμέντων θέλει να διατηρήσετε τη φαρμακευτική υπαλλήλων σε μόνος του δικτύου αλλά θέλει να μετακινήσετε τους υπαλλήλους από Contoso_Sub.com σε Contoso.com. Θησέας, Ανώνυμος Εταιρεία Τσιμέντων θα μετεγκατάσταση χρηστών από το θυγατρικό Contoso_Sub.com στο γονικό δίκτυο Contoso.com.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει το θυγατρικό δίκτυο Contoso_Sub πριν από την οποία έχουν μετεγκατασταθεί στο γονικό δίκτυο Contoso.

Ένα θυγατρικό δίκτυο Yammer και ένα γονικό δίκτυο Yammer πριν εκτελεστεί μια μετεγκατάσταση για να ενοποιηθούν οι χρήστες από το θυγατρικό στο γονικό δίκτυο

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει την κατάσταση μετά, όπου οι χρήστες και οποιαδήποτε εξωτερικά δίκτυα και οι χρήστες έχουν μετεγκατασταθεί από Contoso_Sub στο δίκτυο Θησέας, Ανώνυμος Εταιρεία Τσιμέντων. Παρατηρήστε ότι το θυγατρικό δίκτυο και το περιεχόμενό του δεν είναι διαθέσιμες μετά την μετεγκατάσταση.

Έπειτα από μια μετεγκατάσταση δικτύου του Yammer, οι χρήστες από το θυγατρικό δίκτυο έχουν ενοποιηθεί με το γονικό δίκτυο. Οποιαδήποτε εξωτερικά δίκτυα έχουν επίσης μετεγκατασταθεί (μαζί με τους χρήστες). Το θυγατρικό δίκτυο (συμπεριλαμβανομένων όλων των περιεχομένων) δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Εάν αναζητάτε απλώς για να προσθέσετε χρήστες επισκέπτη ή συνεργασία μεταξύ ορίων εταιρείας, εξετάστε το ενδεχόμενο εξωτερικών μηνυμάτων ή στα εξωτερικά δίκτυα αντί για τη μετεγκατάσταση.

Προσοχή: 

 • Μια μετεγκατάσταση δικτύου μετεγκαθιστά μόνο οι χρήστες.    Μαζί με τους χρήστες, τις πληροφορίες των χρηστών, όπως όνομα και προφίλ εικόνα, είναι επίσης η μετεγκατάσταση. Οποιοδήποτε περιεχόμενο δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων, δεν γίνεται μετεγκατάσταση.

 • Μετεγκατάσταση δικτύου δεν μπορεί να αντιστραφεί.    Δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση το θυγατρικό δίκτυο και το περιεχόμενό της μετά τη μετεγκατάσταση. Επομένως, πριν να θεωρήσετε μια μετεγκατάσταση, θέλετε να προγραμματίσετε προσεκτικά.

Πριν ξεκινήσετε

Να θυμάστε ότι:

 • Μόνο οι χρήστες με το ρόλο καθολικού διαχειριστή στο Office 365 να πραγματοποιήσετε μετεγκατάσταση δικτύου. Αυτό συμβαίνει επειδή η μετεγκατάσταση δικτύου περιλαμβάνει την αναζήτηση η λίστα των τομέων επαληθευτεί του μισθωτή του Office 365, το οποίο πρέπει καθολικού διαχειριστή.

 • Πολλά μετεγκαταστάσεων δικτύου μπορεί να ξεκινήσει με απευθείας σύνδεση, χωρίς να περιμένει προηγούμενη αυτές για να ολοκληρώσετε.

 • Εάν υπάρχει ένας χρήστης σε δύο δίκτυα, ο λογαριασμός χρήστη του γονικού δικτύου θα παραμείνει και θα προωθηθεί από ένα λογαριασμό επισκέπτη σε κανονική λογαριασμό, εάν είναι απαραίτητο και το λογαριασμό στο θυγατρικό δίκτυο θα διαγραφεί.

 • Μετεγκατάσταση δικτύου μπορεί να αρχίσει μόνο από το Yammer δίκτυα που έχουν ενεργοποιηθεί από το Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ο Οδηγός ενεργοποίησης Yammer).

Είναι σημαντικό να επικοινωνούν αλλαγές κύρια δικτύου όπως μετεγκατάστασης πρώιμη σε όλους τους χρήστες - — ώστε οι χρήστες μπορούν να προετοιμαστείτε και να ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας και επωφελούνται αυτών των αλλαγών. Συνιστάται να κάνετε τα εξής πριν να ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση δικτύου:

 • Ελέγξτε το περιεχόμενο/δραστηριότητας στο θυγατρικό δίκτυο, εξαγάγετε τα δεδομένα που χρειάζεστε και μετά τη μετεγκατάσταση, με μη αυτόματο τρόπο μετακίνηση οποιοδήποτε περιεχόμενο που θέλετε να διατηρήσετε, συμπεριλαμβανομένης της μη αυτόματης εκ νέου δημιουργίας σχετικές ομάδες. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων του Yammer, ανατρέξτε στο θέμα Εξαγωγή δεδομένων. Σημειώστε ότι όλο το περιεχόμενο δικτύου προέλευσης θα χαθούν κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης.

 • Επειδή η μετεγκατάσταση ενός δικτύου είναι μια μεγάλη αλλαγή για τους χρήστες σας δίκτυο, θα πρέπει να έχουν επίσης ένα πρόγραμμα σε σημείο για τους χρήστες που επηρεάζονται δικτύων επικοινωνίας. Εξέταση του οδηγού του Yammer επικοινωνίας σε το Κέντρο επιτυχίας πελατών του Office 365 σελίδα "Πόροι". Πριν να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, επικοινωνία με την ημερομηνία, ώρα και εφέ της μετεγκατάστασης στους χρήστες που επηρεάζονται, καθώς και γιατί ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης. Για ένα δίκτυο που είναι γίνεται η μετεγκατάσταση, να ότι οι χρήστες αποθηκεύουν τις πληροφορίες που θέλετε να διατηρήσετε, όπως ιδιωτικό μήνυμα δεδομένων, σημειώσεις και αρχεία, πριν από τη μετεγκατάσταση ημερομηνία έναρξης, επειδή αυτές δεν είναι πλέον θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο ή πληροφορίες μετά τη μετεγκατάσταση.

 • Ενημερώστε τους χρήστες του δικτύου γονικού που θα συμμετάσχουν νέοι χρήστες.

Η μετεγκατάσταση δικτύου

Η μετεγκατάσταση δικτύου περιλαμβάνει τρία βήματα που θα σας δοθούν μέσω. Πολλά μετεγκαταστάσεων δικτύου μπορεί να ξεκινήσει με απευθείας σύνδεση, χωρίς να περιμένει προηγούμενη αυτές για να ολοκληρώσετε. Ξεκινήστε από το γονικό δίκτυο (το δίκτυο στο οποίο θέλετε να μετεγκαταστήσετε το άλλο δίκτυο):

 1. Στο γονικό δίκτυο, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διαχειριστή δικτύου.

  Στιγμιότυπο οθόνης του μενού διαχείρισης Yammer - Το στοιχείο "Μετεγκατάσταση δικτύου" βρίσκεται στην περιοχή "Περιεχόμενο και ασφάλεια"
 2. Επιλέξτε μετεγκατάσταση δικτύου.

  Στιγμιότυπο οθόνης του στοιχείου μενού "Μετεγκατάσταση δικτύου" για διαχειριστές του Yammer

  Ξεκινήστε στη σελίδα με τον τίτλο βήμα 1 από 3 - έλεγχος/Προσθήκη Επαληθευμένων τομέων. Αυτή η σελίδα εμφανίζει σε λίστα οι εξουσιοδοτημένοι τομείς που έχουν προστεθεί ήδη στο μισθωτή του Office 365 για αυτό το δίκτυο Yammer. Εάν δεν βλέπετε το δίκτυο που θέλετε, ακολουθήστε τη σύνδεση στο Office 365 για να προσθέσετε επιπλέον επαληθευτεί τομείςκαι, στη συνέχεια, επιστρέψτε σε αυτήν τη σελίδα.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το "Βήματος 1 από 3 - Έλεγχος/Προσθήκη επαληθευμένων τομέων" πριν από τη μετεγκατάσταση ενός δικτύου Yammer
 3. Όταν έχετε προσθέσει όλα επαληθευτεί τομέα που θέλετε, επιλέξτε Επόμενο.

  Τώρα είστε στη σελίδα βήμα 2 από 3 - Επιλέξτε ένα δίκτυο Yammer για μετεγκατάσταση. Αυτή η σελίδα παραθέτει όλα τα δίκτυα που είναι διαθέσιμες για μετεγκατάσταση. Να θυμάστε, όλους τους τομείς του Yammer δίκτυο στο οποίο θέλετε να μετεγκαταστήσετε πρέπει να προστεθεί ως επαληθευμένο τομέων στο Office 365. Μόνο το επαληθευτεί τομέων για το Yammer δίκτυα, παρατίθενται στη σελίδα. Εάν δεν βλέπετε το δίκτυο που αναζητάτε, επιλέξτε το κουμπί " Προηγούμενο " και προσθέστε τους τομείς εξουσιοδοτημένοι.

  Στιγμιότυπο οθόνης για το "Βήμα 2 από 3 - Επιλέξτε ένα δίκτυο Yammer για μετεγκατάσταση"
 4. Στη σελίδα βήμα 2 από 3 - Επιλέξτε ένα δίκτυο Yammer για μετεγκατάσταση, επιλέξτε το δίκτυο Yammer που θέλετε να κάνετε μετεγκατάσταση σε αυτό το δίκτυο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

 5. Να φτάσετε στη σελίδα με τίτλο βήμα 3 από 3 - εξαγωγή δεδομένων και έναρξη μετεγκατάστασης. Αυτή η σελίδα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο που πρόκειται να μετεγκατάσταση, όπως το όνομα δικτύου και τον αριθμό των μηνυμάτων, ώστε να μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν είναι το σωστό δίκτυο. Σημείωση που μόνο οι χρήστες θα μετεγκατασταθούν. Όλο το περιεχόμενο διαγράφεται μόνιμα. Ιδιαίτερα συνιστάται που έχετε πρώτη Εξαγωγή των δεδομένων σας από το θυγατρικό δίκτυο πριν να ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση.

  Στιγμιότυπο οθόνης για το "Βήμα 3 από 3 - Εξαγωγή δεδομένων και Έναρξη μετεγκατάστασης"
 6. Όταν εξάγετε τα δεδομένα που θέλετε και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση, επιλέξτε Έναρξη μετεγκατάστασης.

  Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παράθυρου διαλόγου "Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να μετεγκαταστήσετε ένα δίκτυο Yammer"
 7. Στο το είστε βέβαιοι ότι θέλετε να μετεγκαταστήσετε το δίκτυο; πλαισίου, κάτω από το να επιβεβαιώσετε τη μετεγκατάσταση δικτύου του Network Name, πληκτρολογήστε το όνομα του δικτύου που θέλετε να μετεγκαταστήσετε να επιβεβαιώστε τον και, στη συνέχεια, επιλέξτε μετεγκατάσταση.

  Προσοχή: Δεν μπορείτε να διακόψετε ή να αναιρέσετε τη μετεγκατάσταση. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξαγάγει όλα τα δεδομένα που θέλετε και ότι έχετε επιλέξει το σωστό δίκτυο για τη μετεγκατάσταση προτού επιλέξετε μετεγκατάσταση. Εάν δεν είστε βέβαιοι, επιλέξτε Άκυρο και μετάβαση προς τα πίσω για να εξαγάγετε τα δεδομένα σας ή επιλέξτε το όνομα του δικτύου.

 8. Στη σελίδα κατάσταση μετεγκαταστάσεων δικτύου, μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση για τη μετεγκατάσταση. Παραθέτει σε λίστα τους τομείς που σχετίζεται με τα δίκτυα θα μετεγκατασταθούν, το άτομο που ξεκίνησε τη μετεγκατάσταση, την έναρξη και ολοκληρωμένες ημερομηνίες και ώρες για τη μετεγκατάσταση και την κατάσταση της μετεγκατάστασης. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το δίκτυο, όπως τον αριθμό των ενεργοί χρήστες, τον αριθμό των μηνυμάτων και τα εξωτερικά δίκτυα.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την κατάσταση μετεγκαταστάσεων δικτύου - Η μετεγκατάσταση δικτύου Yammer εκτελείται

  Σημειώστε ότι πολλές μετεγκαταστάσεων δικτύου μπορεί να ξεκινήσει με απευθείας σύνδεση, χωρίς να περιμένει προηγούμενη αυτές για να ολοκληρώσετε. Επομένως, μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως την επόμενη μετεγκατάστασης, μεταβαίνοντας ξανά τα βήματα του οδηγού.

Κατάσταση μετεγκατάσταση δικτύου

Η διαδικασία μετεγκατάστασης δικτύου λειτουργεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Γράφημα ροής που εμφανίζει τη μετεγκατάσταση των τομέων από το θυγατρικό δίκτυο Yammer και τη διακοπή της χρήσης του δικτύου, και, στη συνέχεια, τη μετεγκατάσταση χρηστών και εξωτερικών δικτύων παράλληλα.

Στο βήμα 1, μετεγκατάσταση των τομέων από το θυγατρικό δίκτυο και το θυγατρικό δίκτυο είναι εκτός λειτουργίας. Στη συνέχεια, στο βήμα 2, η χρηστών και εξωτερικών δικτύων μετεγκαθίστανται παράλληλα. Ακόμα και αν δεν γίνεται μετεγκατάσταση ένα υποσύνολο των χρηστών ή εξωτερικά δίκτυα, θα συνεχίσει και ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του εαυτού και μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες/σφάλματα στη σελίδα "κατάσταση".

Σελίδα κατάστασης μετεγκατάστασης μπορεί να εμφανίσει τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος.

Μήνυμα σφάλματος

Τι σημαίνει αυτό

Απέτυχε η μετεγκατάσταση source network name

Η μετεγκατάσταση από το θυγατρικό δίκτυο δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Απέτυχε η μετεγκατάσταση user email

Εάν έναν ή περισσότερους χρήστες απέτυχε η μετεγκατάσταση, θα υπάρχουν ένα ή περισσότερα μηνύματα σφάλματος για το σκοπό. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να αποφασίσετε να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο το χρήστη του γονικού δικτύου. Σημειώστε ότι το θυγατρικό δίκτυο έχουν μετεγκατασταθεί σε αυτό το σημείο.

Απέτυχε η μετεγκατάσταση external network name

Εάν μία ή περισσότερες εξωτερικά δίκτυα απέτυχε η μετεγκατάσταση, θα υπάρχουν ένα ή περισσότερα μηνύματα σφάλματος για το σκοπό. Σημειώστε ότι το θυγατρικό δίκτυο έχουν μετεγκατασταθεί σε αυτό το σημείο.

Για να αντιμετωπίσετε περαιτέρω, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Yammer.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×