Μετατροπή ημερομηνιών, οι οποίες έχουν αποθηκευτεί ως κείμενο, σε ημερομηνίες

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Περιστασιακά, οι ημερομηνίες ενδέχεται να μορφοποιηθούν και να αποθηκευτούν στα κελιά με τη μορφή κειμένου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε καταχωρήσει μια ημερομηνία σε ένα κελί που έχει μορφοποιηθεί ως κείμενο ή μπορεί τα δεδομένα να έχουν εισαχθεί ή επικολληθεί ως κείμενο, από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Οι ημερομηνίες που έχουν μορφοποιηθεί ως κείμενο έχουν αριστερή στοίχιση σε ένα κελί (αντί για δεξιά στοίχιση). Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Έλεγχος σφαλμάτων , ημερομηνίες κειμένου με διψήφια έτη ενδέχεται επίσης να έχει επισημανθεί με μια ένδειξη σφάλματος: Κελί με σφάλμα τύπου .

Επειδή ο έλεγχος σφαλμάτων στο Excel να προσδιορίσετε ημερομηνίες με μορφή κειμένου με δύο ψηφία για το έτος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αυτόματης διόρθωσης για να μετατρέψετε τις ημερομηνίες με μορφή ημερομηνίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DATEVALUE για να μετατρέψετε πιο άλλους τύπους ημερομηνίες σε μορφή κειμένου σε ημερομηνίες.

Εάν μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα στο Excel από άλλη προέλευση, ή εάν μπορείτε να εισαγάγετε ημερομηνίες με δύο ψηφία για το έτος σε κελιά που έχουν προηγουμένως μορφοποιημένη ως κείμενο, μπορείτε να δείτε ένα μικρό πράσινο τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού. Αυτό ένδειξης σφάλματος σάς ενημερώνει ότι η ημερομηνία έχει αποθηκευτεί ως κείμενο, όπως φαίνεται σε αυτό το παράδειγμα.

Κελιά με πράσινη ένδειξη σφάλματος στην επάνω αριστερή γωνία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ένδειξη σφάλματος για να μετατρέψετε τις ημερομηνίες από το κείμενο σε μορφή ημερομηνίας.

Σημειώσεις: Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος σφαλμάτων είναι ενεργοποιημένος στο Excel. Για να το κάνετε:

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Τύποι.

  Στο Excel 2007, κάντε κλικ στην επιλογή το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel > τύποι.

 2. Κατά Τον έλεγχο σφαλμάτων, επιλέξτε Έλεγχος σφαλμάτων στο παρασκήνιο. Οποιοδήποτε μήνυμα σφάλματος που βρέθηκε, θα επισημανθούν με τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού.

 3. Στην περιοχή κανόνες ελέγχου σφαλμάτων, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν έτη με 2 ψηφία.

Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για να μετατρέψετε την ημερομηνία με μορφοποίηση κειμένου σε κανονική ημερομηνία:

 1. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε οποιοδήποτε μεμονωμένο κελί ή περιοχή γειτονικών κελιών με ένδειξη σφάλματος στην επάνω αριστερή γωνία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών σε ένα φύλλο εργασίας.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί σφάλματος που εμφανίζεται κοντά επιλεγμένα κελιά.

  Κουμπί σφάλματος

 3. Στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή του XX σε 20χχ ή Μετατροπή XX σε 19XX. Εάν θέλετε να απορρίψετε την ένδειξη σφάλματος χωρίς να μετατρέψετε τον αριθμό, κάντε κλικ στην επιλογή Παράβλεψη σφάλματος.

  Εντολές για τη μετατροπή ημερομηνιών

  Μετατρέψτε τις ημερομηνίες κειμένου με δύο ψηφία για το έτος σε τυπικές ημερομηνίες με τέσσερα ψηφία για το έτος.

  Ημερομηνίες που έχουν μετατραπεί

  Μόλις μετατρέψετε τα κελιά από ημερομηνίες με μορφή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των ημερομηνιών στα κελιά εφαρμόζοντας τη μορφοποίηση ημερομηνίας.

Για να μετατρέψετε μια ημερομηνία κειμένου σε ένα κελί σε σειριακό αριθμό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEVALUE. Στη συνέχεια, αντιγράψτε τον τύπο, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τις ημερομηνίες κειμένου και χρησιμοποιήστε Ειδική επικόλληση για να εφαρμόσετε μια μορφή ημερομηνίας σε αυτά.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε ένα κενό κελί και επιβεβαιώστε ότι η μορφή αριθμού είναι γενικά.

  Τρόπος επιβεβαίωσης της μορφής αριθμού: στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Μορφή αριθμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά.

 2. Στο κενό κελί:

  1. Πληκτρολογήστε = DATEVALUE (

  2. Κάντε κλικ στο κελί που περιέχει την ημερομηνία που είναι μορφοποιημένη ως κείμενο, την οποία θέλετε να μετατρέψετε.

  3. Πληκτρολογήστε )

  4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER και, η συνάρτηση DATEVALUE αποδίδει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που αντιπροσωπεύεται από την ημερομηνία κειμένου.

   Τι είναι ένα σειριακό αριθμό Excel;

   Excel αποθηκεύει ημερομηνίες ως διαδοχικούς αύξοντες αριθμούς ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, 1 Ιανουαρίου 1900 είναι σειριακό αριθμό 1 και 1 Ιανουαρίου 2008, είναι ο σειριακός αριθμός 39448 επειδή είναι 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.To να αντιγράψετε τον τύπο μετατροπής σε μια περιοχή συνεχόμενων κελιών, επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο που έχετε εισαγάγει , και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης σε μια περιοχή κενά κελιά που αντιστοιχεί στο μέγεθος την περιοχή των κελιών που περιέχουν ημερομηνίες σε μορφή κειμένου.

 3. Αφού σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, πρέπει να δημιουργηθεί μια περιοχή κελιών με σειριακούς αριθμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν στην περιοχή κελιών που περιέχει ημερομηνίες σε μορφή κειμένου.

 4. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών που περιέχει τους σειριακούς αριθμούς και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Συντόμευση πληκτρολογίου:  Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C.

 5. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών που περιέχει τις ημερομηνίες σε μορφή κειμένου και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ειδική επικόλληση.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στην ενότητα Επικόλληση, επιλέξτε το στοιχείο Τιμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου αναδυόμενο μενού δίπλα στην επιλογή αριθμός.

 8. Στο πλαίσιο Κατηγορία, επιλέξτε Ημερομηνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μορφή ημερομηνίας που θέλετε από τη λίστα Τύπος.

 9. Για να διαγράψετε τους σειριακούς αριθμούς μετά την επιτυχημένη μετατροπή όλων των ημερομηνιών, επιλέξτε τα κελιά που τους περιέχουν και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Delete.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×