Μετατροπή εικόνων μιας διαφάνειας σε γραφικό SmartArt

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εκτός από τη μετατροπή κειμένου στη διαφάνειά σας σε γραφικό SmartArt, μπορείτε να μετατρέψετε εικόνες σε Γραφικά SmartArt. Οι εικόνες είναι αυτόματα τοποθετήσετε σε σχήματα και ταξινόμηση με βάση τη διάταξη που επιλέξατε. Ένα Γραφικό SmartArt είναι μια οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών σας που μπορείτε να προσαρμόσετε πλήρως.

Σε αυτό το άρθρο

Μετατροπή εικόνων σε γραφικό SmartArt

Αναδιάταξη εικόνων σε γραφικό SmartArt

Προσθήκη κειμένου στο γραφικό SmartArt

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Εφαρμογή στυλ SmartArt σε γραφικό SmartArt

Μετατροπή εικόνων σε γραφικό SmartArt

 1. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να μετατρέψετε σε μια Γραφικό SmartArt.

  Για να επιλέξετε πολλές εικόνες, κάντε κλικ στην πρώτη εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις υπόλοιπες εικόνες.

 2. Από τα Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση της ομάδας Στυλ εικόνας, επιλέξτε Διάταξη εικόνας.

  Εμφανίζει το κουμπί Διάταξη εικόνας στην καρτέλα "Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Μορφοποίηση ή Εργαλεία εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις εικόνες. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στις εικόνες για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Στη συλλογή, κάντε κλικ στη διάταξη για το Γραφικό SmartArt που θέλετε.

  Η συλλογή περιέχει διατάξεις για Γραφικά SmartArt, οι οποίες λειτουργούν ιδανικά με εικόνες.

  Αφού επιλέξετε μια διάταξη για μια Γραφικό SmartArt, τις εικόνες αυτόματη τοποθέτηση σε σχήματα και ταξινόμηση με βάση τη διάταξη που επιλέξατε. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο στο γραφικό SmartArt και να προσαρμόσετε το Γραφικό SmartArt, αλλάζοντας τα χρώματα ή Προσθήκη ενός στυλ SmartArt σε αυτό.

Σημείωση: Εάν δεν έχετε κλείσει και ανοίξει πάλι την παρουσίασή σας, μπορείτε να αναιρέσετε τη μετατροπή σε μια Γραφικό SmartArt κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση Κουμπί "Αναίρεση" στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Αρχή της σελίδας

Αναδιάταξη εικόνων σε γραφικό SmartArt

 1. Στο παράθυρο "κείμενο" από το Γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα που θέλετε να αναδιατάξετε.

  Εάν το παράθυρο "Κείμενο" δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

  Στοιχείο ελέγχου παραθύρου κειμένου

 2. Επιλέξτε Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω στο μενού συντόμευσης.

  Σημείωση: Αν αναδιατάξετε μια εικόνα που διαθέτει συσχετισμένο κείμενο, όλο το κείμενο θα μετακινηθεί μαζί με την εικόνα, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου σε διαφορετικά επίπεδα (δηλαδή, κειμένου με εσοχή κάτω από άλλη γραμμή κειμένου).

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κειμένου στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το Γραφικό SmartArt.

 2. Εισαγάγετε το κείμενο κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στο το Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αφού προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

Εάν το παράθυρο "Κείμενο" δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

Στοιχείο ελέγχου παραθύρου κειμένου

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο σχήμα.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο σχήμα.

 3. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος Προσθήκη σχήματος.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ το Γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα μετά το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα πριν από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος πριν από.

Σημειώσεις: 

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα από το παράθυρο "Κείμενο", κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πριν ή μετά το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε το σχήμα και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να διαγράψετε ένα σχήμα ή μια εικόνα από το Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα ή την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Για να διαγράψετε το ολόκληρο Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σας Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα που έχουν εφαρμοστεί στα σχήματα του σας Γραφικό SmartArt. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων προέρχονται στο σύνολό από το χρώματα θέματος της παρουσίασής σας.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το Γραφικό SmartArt.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Εμφανίζει το κουμπί "Αλλαγή χρωμάτων" στην καρτέλα "Σχεδίαση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια Γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ το Γραφικό SmartArt για να επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Κάντε κλικ στην παραλλαγή χρώματος που θέλετε.

  Σημείωση: Για να επαναχρωματίσετε τις εικόνες στο σας Γραφικό SmartArt ώστε να ταιριάζει με την παραλλαγή χρώματος που επιλέξατε, στο κάτω μέρος της συλλογής Αλλαγή χρωμάτων, επιλέξτε Επαναχρωματισμός εικόνων στο γραφικό SmartArt.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή στυλ SmartArt σε γραφικό SmartArt

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως ένα στυλ γραμμής, μια κλίση ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα σχήματα του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή σας Γραφικό SmartArt.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

Συμβουλές   

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος του ολόκληρο Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σας Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους ή σμίκρυνση μέχρι το Γραφικό SmartArt είναι το μέγεθος που θέλετε.

 • Εάν έχετε ήδη κείμενο σε μια διαφάνεια PowerPoint, μπορείτε να μετατρέψετε κείμενο διαφάνειας σε γραφικό SmartArt.

 • Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση του γραφικού SmartArt για να δώσετε έμφαση σε κάθε σχήμα ή κάθε ιεραρχικό επίπεδο.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Μετατροπή του κειμένου μιας διαφάνειας σε γραφικό SmartArt

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×