Μετατροπή έντυπου ενημερωτικού δελτίου για χρήση στο Web

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Δημιουργείτε ένα έντυπο ενημερωτικό δελτίο για την επιχείρησή σας στον Publisher. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια δημοσίευση στο Internet; Έχετε δύο επιλογές:

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Web από το έντυπο ενημερωτικό δελτίο.

 • Μπορείτε να αλλάξετε το αρχείο έντυπου ενημερωτικού δελτίου σε ένα αρχείο PDF ή XPS αρχείο και, στη συνέχεια, να το δημοσιεύσετε σε μια τοποθεσία Web που θα δημιουργήσετε στον Publisher.

Στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει μια σύνδεση σε ένα ενημερωτικό δελτίο Web, μπορείτε και να αποφύγετε τα έξοδα ταχυδρομικής αποστολής και να προσεγγίσετε ευρύτερο ακροατήριο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία τοποθεσίας Web από έντυπο ενημερωτικό δελτίο

Μετατροπή έντυπων δημοσιεύσεων σε αρχεία PDF ή XPS για να δημοσιεύσετε στο Web

Δημοσίευση αρχείων στο Web

Δημιουργία τοποθεσίας Web από έντυπο ενημερωτικό δελτίο

Πριν να ξεκινήσετε τη μετατροπή του ενημερωτικού δελτίου

Σημαντικό: Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο έντυπο ενημερωτικό δελτίο πριν το μετατρέψετε σε δημοσίευση Web. Μετά την έναρξη της μετατροπής, κάποιες επιλογές επεξεργασίας δεν είναι πλέον διαθέσιμες. (Για παράδειγμα, αφού χρησιμοποιήσετε τον οδηγό Μετατροπή σε δημοσίευση του Web για να μετατρέψετε το έντυπο ενημερωτικό δελτίο σε δημοσίευση Web, η επιλογή Στήλες δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο παράθυρο εργασιών Επιλογές σελίδας.)

Δοκιμάστε να κάνετε τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο έντυπο ενημερωτικό σας δελτίο, πριν να το μετατρέψετε σε δημοσίευση Web:

 • Εάν ολόκληρο το κείμενο ενός άρθρου εκτείνεται σε πολλές σελίδες, δοκιμάστε να μετακινήσετε το άρθρο σε μία σελίδα για ευκολότερη ανάγνωση. Εναλλακτικά, αφού μετατρέψετε τη δημοσίευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπερ-συνδέσεις για να συνδέσετε μεταξύ τους ενότητες του άρθρου.

 • Εάν η τελευταία σελίδα του έντυπου ενημερωτικού σας δελτίου περιέχει κείμενο κράτησης θέσης για την ταχυδρομική διεύθυνση του πελάτη και πληροφορίες επικοινωνίας με την εταιρεία σας, ίσως θέλετε να διαγράψετε τη σελίδα, να αλλάξετε τις πληροφορίες ή να μετακινήσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας σε άλλες σελίδες.

 • Επειδή στο Web είναι ευκολότερη η ανάγνωση μίας στήλης από ό,τι η ανάγνωση πολλών, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στην ενότητα Στήλες, στο παράθυρο εργασιών Επιλογές σελίδας, για να αλλάξετε ένα πολύστηλο έντυπο ενημερωτικό δελτίο σε μονόστηλη δημοσίευση Web.

  Σημείωση: Πρέπει να αλλάξετε την επιλογή στηλών για κάθε σελίδα της δημοσίευσης ξεχωριστά.

 • Ένα έντυπο ενημερωτικό δελτίο περιέχει δυνατότητες σχεδίασης ειδικά για την εκτύπωση, που δεν απαιτούνται για το Web. Οι αριθμοί σελίδας στον πίνακα περιεχομένων και σε κάθε σελίδα της δημοσίευσης, είναι ένα παράδειγμα στοιχείων τα οποία αφορούν την εκτύπωση και που ίσως θέλετε να καταργήσετε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα στοιχεία αλληλογραφίας πελατών.

Δημιουργία δημοσίευσης Web από έντυπο ενημερωτικό δελτίο

Αφού προσδιορίσετε και κάνετε όλες τις αλλαγές που θέλετε στην έντυπη δημοσίευση, μπορείτε να προχωρήσετε στη μετατροπή.

Μετατροπή έντυπου ενημερωτικού δελτίου σε ενημερωτικό δελτίο Web

 1. Ξεκινήστε τον Publisher.

 2. Στη λίστα Πρόσφατες δημοσιεύσεις, κάντε κλικ στο αρχείο έντυπου ενημερωτικού δελτίου. (Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Από αρχείο, πραγματοποιήστε αναζήτηση και επιλογή του υπάρχοντος αρχείου ενημερωτικού δελτίου και, κατόπιν, ανοίξτε το αρχείο.)

 3. Κάντε τις αλλαγές που τυχόν θέλετε στο περιεχόμενο ή στη διάταξη του ενημερωτικού δελτίου (όπως να μετακινήσετε ένα πολυσέλιδο άρθρο σε μία σελίδα, να αλλάξετε μια πολύστηλη διάταξη σε μονόστηλη δημοσίευση, να διαγράψετε μια περιοχή ταχυδρομικών πληροφοριών πελάτη ή να καταργήσετε δυνατότητες σχεδίασης που αφορούν την εκτύπωση).

 4. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή σε δημοσίευση Web.

 5. Στην περιοχή Αποθήκευση της τρέχουσας έντυπης δημοσίευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις στο αρχικό αρχείο έντυπου ενημερωτικού δελτίου πριν να συνεχίσετε τη μετατροπή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

   Εναλλακτικά, μετά την ολοκλήρωση του οδηγού, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη δημοσίευση με νέο όνομα αρχείου, κάνοντας κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως από το μενού Αρχείο και, κατόπιν, πληκτρολογώντας ένα νέο όνομα αρχείου.

   Σημείωση: Εάν αποθηκεύσετε χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα αρχείου που χρησιμοποιήσατε στην αρχική σας δημοσίευση, θα αντικαταστήσετε την αρχική δημοσίευση.

  • Για να μετατρέψετε το ενημερωτικό δελτίο χωρίς να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις στο αρχικό αρχείο του έντυπου ενημερωτικού δελτίου, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην περιοχή Προσθήκη γραμμής περιήγησης, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να προσθέσετε γραμμή περιήγησης στη δημοσίευση που μετατρέψατε σε μορφή Web, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  • Για να μετατρέψετε τη δημοσίευση Web, χωρίς προσθήκη γραμμής περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι.

   Σημαντικό: Χωρίς γραμμή περιήγησης, οι επισκέπτες της τοποθεσίας σας στο Web δεν θα έχουν τρόπο πρόσβασης στις άλλες σελίδες της δημοσίευσής σας. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή περιήγησης ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής του ενημερωτικού σας δελτίου.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 9. Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη έκδοση του έντυπου ενημερωτικού σας δελτίου στο βήμα 5, στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως εμφανίζεται ένα προτεινόμενο νέο όνομα αρχείου για την τροποποιημένη έκδοση. Αποθηκεύστε την τροποποιημένη έντυπη δημοσίευση με ένα νέο περιγραφικό όνομα αρχείου (όπως Ιούλιος2008Τροποποιημένη), αλλάζοντας το προτεινόμενο όνομα στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και, κατόπιν, στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε είτε Μία σελίδα αρχείου Web ή Σελίδα Web, φιλτραρισμένη.

  Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο όνομα, θα αντικαταστήσετε την έντυπη δημοσίευσή σας.

  Σημείωση: Χρησιμοποιώντας διαφορετικό όνομα αρχείου αντί του ονόματος που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική έντυπη δημοσίευση, θα εξασφαλίσετε ότι η αρχική σας δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου θα παραμείνει ανέπαφη.

 10. Στη δημοσίευση που έχει μετατραπεί σε μορφή Web, κάντε όποιες αλλαγές μορφοποίησης θέλετε. (Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να επαναθέσετε τη γραμμή περιήγησης.)

 11. Αποθηκεύστε τη νέα δημοσίευση Web πληκτρολογώντας ένα περιγραφικό όνομα αρχείου (όπως Ιούλιος2008Web).

Προσαρμογή της γραμμής περιήγησης

Εάν προσθέσετε γραμμή περιήγησης κατά τη μετατροπή της δημοσίευσής σας, ίσως θα πρέπει στη συνέχεια να προσαρμόσετε τη θέση της γραμμής περιήγησης, έτσι ώστε να βρίσκεται στην ίδια θέση σε κάθε σελίδα. Το επάνω περιθώριο κάθε σελίδας είναι συνήθως μια καλή επιλογή, ειδικά εάν τοποθετήσετε τη γραμμή περιήγησης οριζόντια, ώστε να χωράει καλύτερα στο διαθέσιμο χώρο.

Προσθήκη νέας γραμμής περιήγησης

Εάν επιλέξατε να μην προσθέσετε γραμμή περιήγησης κατά τη μετατροπή του ενημερωτικού σας δελτίου, μπορείτε να την προσθέσετε αργότερα, ακολουθώντας την εξής διαδικασία.

 1. Από το μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Γραμμή περιήγησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συλλογή σχεδίασης, κάντε κλικ στη σχεδίαση της γραμμής περιήγησης και στις επιλογές που θέλετε.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε συνδέσεις που διαθέτουν και κατάσταση μη επιλογής (με εμφάνιση προεπιλεγμένου χρώματος) και κατάσταση επιλογής (με εμφάνιση διαφορετικού χρώματος όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση για να την επιλέξετε), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κατάστασης επιλογής.

 3. Στην περιοχή Αυτόματη ενημέρωση, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να ενημερώσετε τη γραμμή περιήγησης περιλαμβάνοντας μια σύνδεση σε κάθε μία από τις υπάρχουσες σελίδες της δημοσίευσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση αυτής της γραμμής περιήγησης με συνδέσεις σε υπάρχουσες σελίδες αυτής της δημοσίευσης.

  • Για να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο ποιες σελίδες συνδέονται από τη γραμμή περιήγησης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση αυτής της γραμμής περιήγησης με συνδέσεις σε υπάρχουσες σελίδες αυτής της δημοσίευσης και καθορίστε ποιες σελίδες θέλετε να συνδέσετε, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες γραμμής περιήγησης.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή αντικειμένου.

Αλλαγή του κειμένου στη γραμμή περιήγησης

 1. Επιλέξτε τη γραμμή περιήγησης σε μια οποιαδήποτε σελίδα.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, κατόπιν, πληκτρολογήστε το νέο κείμενο με το οποίο θέλετε να το αντικαταστήσετε.

  Το αλλαγμένο κείμενο αλλάζει στη γραμμή περιήγησης σε κάθε σελίδα.

Αυτόματη προσθήκη συνδέσεων στη γραμμή περιήγησης

Εάν προσθέτετε σελίδες στο ενημερωτικό δελτίο Web, μπορούν να προστεθούν αυτόματα συνδέσεις σε αυτές τις σελίδες σε μια υπάρχουσα γραμμή περιήγησης.

 1. Επιλέξτε τη γραμμή περιήγησης σε οποιαδήποτε σελίδα.

 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες γραμμής περιήγησης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες γραμμής περιήγησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση αυτής της γραμμής περιήγησης με συνδέσεις σε νέες σελίδες που προστίθενται σε αυτή τη δημοσίευση.

Προσθέστε με μη αυτόματο τρόπο συνδέσεις στη γραμμή περιήγησης

 1. Στη δημοσίευση που έχει μετατραπεί, κάντε κλικ στη γραμμή περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί του οδηγού Κουμπί οδηγού .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες γραμμής περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σύνδεσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σύνδεσης, στην περιοχή Σύνδεση σε, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθέτηση σε αυτό το έγγραφο.

 4. Στην περιοχή Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, κάντε κλικ στη σελίδα στην οποία θέλετε να γίνει η σύνδεση από τη γραμμή περιήγησης.

 5. Στο πλαίσιο Να εμφανίζεται το κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο σύνδεσης που θέλετε να εμφανίζεται στη γραμμή περιήγησης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες γραμμής περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Μετατροπή πίνακα περιεχομένων σε λίστα περιεχομένων Web

Εάν το έντυπο ενημερωτικό σας δελτίο περιέχει έναν πίνακα περιεχομένων στον οποίο αναγράφονται όλα τα άρθρα και οι αντίστοιχοι αριθμοί σελίδων, αυτός ο πίνακας περιεχομένων μπορεί να γίνει η γραμμή περιήγησης που θα παρέχει συνδέσεις σε όλες τις σελίδες της δημοσίευσης Web.

Στην πρώτη σελίδα της δημοσίευσής σας, μπορείτε να περιλάβετε έναν μικρότερο πίνακα περιεχομένων που παρέχει συνδέσεις σε συγκεκριμένα άρθρα. Διαγράψτε τους αριθμούς σελίδων και μορφοποιήστε τους τίτλους των άρθρων ως υπερ-συνδέσεις που μεταπηδούν στα αντίστοιχα άρθρα.

Μορφοποίηση ενός τίτλου άρθρου ως υπερ-σύνδεση

 1. Στον πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε τον τίτλο του άρθρου.

 2. Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Υπερ-σύνδεση.

 3. Στην ενότητα Σύνδεση με, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση μέσα στο έγγραφο.

 4. Στην περιοχή Επιλογή θέσης σε αυτό το έγγραφο, κάντε κλικ στη σελίδα στην οποία θέλετε να συνδέεται ο τίτλος και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Άλλες τροποποιήσεις για τη δημοσίευση Web

Δυνατότητες μορφοποίησης εκτύπωσης που δεν εμφανίζονται καλά στα προγράμματα περιήγησης στο Web δεν είναι διαθέσιμα σε λειτουργία Web. Αφού ο Publisher μετατρέψει την έντυπη δημοσίευσή σας σε δημοσίευση Web, θα πρέπει να κάνετε μερικές πρόσθετες διορθώσεις στη μορφοποίηση της δημοσίευσης, για να είναι έτοιμη για προβολή στο Web.

Ύστερα από τη μετατροπή, το κείμενο δεν αναδιπλώνεται πλέον αυτόματα γύρω από τα πλαίσια των εικόνων. Εάν ένα πλαίσιο εικόνας βρίσκεται επάνω από ένα πλαίσιο κειμένου, το κείμενο αποκρύπτεται. Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου κειμένου, ή να μετακινήσετε το πλαίσιο εικόνας, έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη.

Γενικά υπάρχει περισσότερος χώρος μεταξύ των πλαισίων κειμένου και των άκρων της δημοσίευσης από όσος χρειάζεται σε μια τοποθεσία Web. Μπορείτε να προσαρμόσετε οποιοδήποτε από τα πλαίσια κειμένου ή εικόνας, για να χωράει καλύτερα στον κενό χώρο.

Οι συνδυασμοί γραμματοσειρών που διατίθενται για δημοσιεύσεις Web διαφέρουν από εκείνους που διατίθενται για έντυπες δημοσιεύσεις. Οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούσατε στο έντυπο ενημερωτικό δελτίο σας δεν μετατρέπονται αυτόματα σε γραμματοσειρές κατάλληλες για προβολή στο Web. Είναι καλή ιδέα να αλλάξετε όλες τις γραμματοσειρές του ενημερωτικού δελτίου που έχει μετατραπεί, σε γραμματοσειρές Web, για να τις κάνετε πιο ευανάγνωστες στο Web.

Επιλογή συνδυασμού γραμματοσειρών Web

 1. Επιλέξτε ένα τμήμα κειμένου στη δημοσίευσή σας.

 2. Από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Γραμματοσειρά .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά, στην περιοχή Γενικά, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μόνο γραμματοσειρών Web.

 4. Από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Συνδυασμοί γραμματοσειρών.

 5. Επιλέξτε μία από τις γραμματοσειρές της λίστας στην περιοχή Εφαρμογή συνδυασμού γραμματοσειρών.

  Ο συνδυασμός γραμματοσειρών για ολόκληρη τη δημοσίευση μετατρέπεται σε γραμματοσειρές κατάλληλες για προβολή στο Web.

Αλλαγή μεγέθους σελίδας κατά τη διάρκεια της μετατροπής

θα παρατηρήσετε, μετά τη μετατροπή μιας έντυπης δημοσίευσης σε δημοσίευση Web, ότι το μέγεθος σελίδας έχει αλλάξει. Ο πρόσθετος χώρος στο κάτω μέρος της σελίδας σάς επιτρέπει να μετακινήσετε πλαίσια κειμένου και εικόνας από άλλες σελίδες σε μία σελίδα, για να απλοποιήσετε την τοποθεσία Web.

Έλεγχος γραφικών

Αναθεωρήστε τη μορφή αρχείου κάθε εικόνας γραφικού στο ενημερωτικό σας δελτίο. Εάν το αρχικό ενημερωτικό δελτίο περιείχε φωτογραφίες ή εικόνες υψηλής ανάλυσης, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, όπως το Microsoft Picture It! ή το Microsoft Digital Image Pro, για να αλλάξετε το μέγεθος του αρχείου και να το αποθηκεύσετε ξανά σε μορφή φιλική για το Web. Με αυτό τον τρόπο θα επιταχυνθεί ο χρόνος λήψης των αρχείων.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση γραφικών, για να αναθεωρήσετε γρήγορα όλα τα γραφικά που περιλαμβάνονται στη δημοσίευσή σας.

Επιστροφή στην αρχική δημοσίευση

Σημείωση: Εάν μετατρέψατε ένα ενημερωτικό δελτίο σε δημοσίευση Web και κατόπιν θέλετε να επιστρέψετε στο αρχικό ενημερωτικό δελτίο, μην κάνετε κλικ στην εντολή Μετατροπή σε δημοσίευση εκτύπωσης από το μενού Αρχείο. Με τον τρόπο αυτό θα μετατραπεί ένα αρχείο που έχει ήδη μετατραπεί και θα προκύψουν αλλαγές στην αρχική σας δημοσίευση. Αντίθετα, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα και μετά εντοπίστε την αρχική σας δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

Προεπισκόπηση της τοποθεσίας Web

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Προεπισκόπηση ιστοσελίδας.

 2. Η τοποθεσία Web ανοίγει σε παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να περιηγηθείτε από σελίδα σε σελίδα κάνοντας κλικ σε υπερ-συνδέσεις της δημοσίευσης και σε συνδέσεις των γραμμών περιήγησης Web.

Δημοσίευση του ενημερωτικού σας δελτίου ως τοποθεσία Web στο Web

Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε τα αρχεία Web. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web ή διαβάστε την ενότητα Δημοσίευση αρχείων στο Web αυτού του άρθρου.

Βρείτε μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου δημοσίευσης των αρχείων σας στο Web, πιο κάτω, στην ενότητα Δημοσίευση αρχείων στο Web.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Μετατροπή έντυπων δημοσιεύσεων σε αρχεία PDF ή XPS για να δημοσιεύσετε στο Web

Πριν να δημοσιεύσετε το αρχεία του Publisher στο Web, θα πρέπει να τις μετατρέψετε σε αρχεία PDF ή XPS.

Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση ενός πρόσθετου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF ή XPS.

Βρείτε συνδέσεις σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης των αρχείων Publisher σε μορφές που μπορούν να προβάλλονται από άλλους, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αποθήκευση αρχείων Publisher ως αρχεία PDF ή XPS

Για να αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας σε μορφή PDF

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας σε μια μορφή που είναι συνηθισμένη, που μπορεί να γίνει εύκολα κοινόχρηστη και που χρησιμοποιείται από πολλούς εκτυπωτές του εμπορίου.

 1. Στον Publisher, ανοίξτε τη δημοσίευση που θέλετε να προβάλλουν οι άλλοι.

 2. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS , κάντε κλικ στην επιλογή PDF και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

  Τη δημοσίευσή σας αποθηκεύεται από προεπιλογή ως όνομα δημοσίευσης.pdf στο φάκελο Τα έγγραφά μου στον υπολογιστή σας. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Αλλαγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τυπική ή ελάχιστο μέγεθος στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές δημοσίευσης. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι σχεδιασμένες για ηλεκτρονική προβολή.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μορφή PDF, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

Για να αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας σε μορφή XPS

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε η δημοσίευσή σας να αποθηκευτεί με ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση από τη μορφή PDF, παραμένοντας ένα αρχείο με υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, ιδανικό για εκτύπωση επιφάνειας εργασίας.

 1. Στον Publisher, ανοίξτε τη δημοσίευση που θέλετε να προβάλλουν οι άλλοι.

 2. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS , κάντε κλικ στην επιλογή XPS και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

  Τη δημοσίευσή σας αποθηκεύεται από προεπιλογή ως δημοσίευση όνομα.xps στο φάκελο Τα έγγραφά μου στον υπολογιστή σας. Δημοσίευση θα βελτιστοποιηθεί για Εκτύπωση υψηλής ποιότητας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε σε μια χαμηλότερη ρύθμιση κάνοντας κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το αρχείο ως αρχείο XPS χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δημοσίευση αρχείων στο Web

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια τοποθεσία Web για μια διακομιστής Web, ένα διακομιστή δικτύου, ένα διακομιστή πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP) ή σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας.

Δημοσίευση τοποθεσίας Web σε μια θέση στο Internet ή σε ένα δίκτυο

Για να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web στο World Wide Web (WWW), πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία φιλοξενίας που βασίζεται στο Web. Μια υπηρεσία φιλοξενίας Web παρέχει Internet πρόσβαση και χώρο αποθήκευσης σε διακομιστές Web. Πριν να δημοσιεύσετε την τοποθεσία σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) ή διαχειριστής του συστήματος να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να δημοσιεύσετε και ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (URL) της τοποθεσίας Web όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση στο Web.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Web, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή Web ή του διακομιστή δικτύου στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία Web — για παράδειγμα, http://www.northwindtraders.com — και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 3. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ο κατάλογος που σχετίζεται με τη διεύθυνση URL θα εμφανιστεί στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Web.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο που θέλετε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία Web

 5. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, επιλέξτε ευρετήριο ως το προεπιλεγμένο όνομα για την κεντρική σελίδα σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 6. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημοσίευση τοποθεσίας Web χρησιμοποιώντας τοποθεσία FTP

Πριν να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet ή με το διαχειριστή του συστήματος, για να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τη δημοσίευση σε μια τοποθεσία FTP. Πρέπει επίσης να δημιουργήσετε μια τοποθεσία FTP στην περιοχή Τοποθεσίες FTP.

Πώς γίνεται;

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση στο Web.

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση σε, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες FTP.

 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθήκη/τροποποίηση τοποθεσιών FTP.

 4. Εισαγάγετε τις πληροφορίες που έχετε λάβει από την υπηρεσία παροχής Internet και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Επιλέξτε Άκυρο.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση στο Web.

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση σε, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες FTP.

 3. Στη λίστα των θέσεων δικτύου, κάντε διπλό κλικ στην τοποθεσία που θέλετε και μετά κάντε διπλό κλικ στο φάκελο, στον οποίο θέλετε να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web.

  Σημείωση: Εάν η υπηρεσία παροχής Internet (ISP) απαιτήσει να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να κάνετε αποστολή της τοποθεσίας Web, ή εάν δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web σε ένα εταιρικό intranet, ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσετε μια έκδοση της τοποθεσίας Web σε μια συγκεκριμένη μορφή αρχείου HTML και να ακολουθήσετε μια διαφορετική διαδικασία για τη δημοσίευση της τοποθεσίας Web. Ζητήστε από την υπηρεσία παροχής Internet ή από το διαχειριστή του συστήματος πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης και δημοσίευσης της τοποθεσίας Web.

Αποθήκευση τοποθεσίας Web σε φάκελο στον υπολογιστή σας

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση στο Web.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση σε , στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Web, κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου ή στο φάκελο όπου θέλετε να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web, όπως είναι ο φάκελος Τα έγγραφά μου.

  Εάν θέλετε να προσθέσετε την τοποθεσία Web σε ένα νέο φάκελο, κάντε δεξί κλικ εκεί που θέλετε να προσθέσετε το νέο φάκελο, επιλέξτε Νέο , κάντε κλικ στην επιλογή Φάκελος για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο και, κατόπιν, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο φάκελο, στο πλαίσιο Όνομα.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για την κεντρική σελίδα σας.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×