Μετακίνηση συνδεδεμένου στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας στο Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η μετακίνηση ενός στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας από μια εγγραφή σε μια άλλη, είναι μια διαδικασία δύο βημάτων.

Γιατί;

Μια επαγγελματική σημείωση, Ευκαιρία ή αρχείο καταγραφής κλήσεων πρέπει να είναι συνδεδεμένη με μια εγγραφή. Όταν καταργείτε μια επαγγελματική σημείωση, ευκαιρίας ή αρχείο καταγραφής κλήσεων από μια εγγραφή, αυτή η σύνδεση θα σταλεί στο φάκελο " Διαγραμμένα " στη Business Contact Manager for Outlook. Εάν η επαγγελματική σημείωση, ευκαιρίας ή αρχείο καταγραφής κλήσεων είναι συνδεδεμένο σε μια άλλη εγγραφή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και τις πληροφορίες. Ωστόσο, εάν η επαγγελματική σημείωση, ευκαιρία ή το αρχείο καταγραφής κλήσεων δεν είναι συνδεδεμένο με μια άλλη εγγραφή και θέλετε οι πληροφορίες, επαναφέρετε τη σύνδεση από το φάκελο Διαγραμμένα και συνδέστε την επαγγελματική σημείωση, ευκαιρίας ή αρχείο καταγραφής κλήσεων με άλλη εγγραφή.

Σημείωση: Εάν ο κάτοχος βάσης δεδομένων έχει αδειάσει το φάκελο Διαγραμμένα, δεν μπορείτε να επαναφέρετε αυτό το στοιχείο.

Εάν καταργήσετε τη σύνδεση σε ένα Επαγγελματικό έργο, μια εργασία, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια συνάντηση ή ένα αρχείο από μια εγγραφή, το αρχικό επαγγελματικό έργο, η εργασία, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συνάντηση ή το αρχείο παραμένουν ανέπαφα και μπορείτε να δημιουργήσετε μια άλλη σύνδεση σε αυτά αργότερα.

 • Συνδέστε πρώτα το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας με άλλη εγγραφή

 • Έπειτα, διαγράψτε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας από την αρχική εγγραφή.

Συνδέστε ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας με άλλη εγγραφή

Σύνδεση ενός υπάρχοντος στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας με περισσότερες από μία φόρμες εγγραφής από τον φάκελο "Ιστορικό επικοινωνίας".

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό επικοινωνίας.

 2. Ανοίξτε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας που θέλετε να συνδέσετε με άλλη εγγραφή.

 3. Στην περιοχή Συνδεδεμένος λογαριασμός, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία ή έκθεση, κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση σε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου σύνδεση με εγγραφή του Business Contact Manager , στη λίστα φακέλων , επιλέξτε μια ομάδα εγγραφών.

 5. Στο πλαίσιο λίστας, επιλέξτε τις εγγραφές στις οποίες θέλετε να συνδέσετε αυτό το στοιχείο. Εναλλακτικά, για να αναζητήσετε κάποια εγγραφή, πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο Αναζήτηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση σε για να συνδέσετε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στο το επικοινωνίας ιστορικού στοιχείο φόρμα, στην κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

Σημείωση: Ορισμένα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας, όπως μια επαγγελματική σημείωση ή ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων, δεν μπορούν να συνδεθούν με περισσότερες από 50 εγγραφές.

Σύνδεση ενός υπάρχοντος στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας με περισσότερες από μία φόρμες εγγραφής μέσα σε μια εγγραφή.

 1. Στο μενού Διαχείριση επαγγελματικών επαφών, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί, Επαγγελματικές επαφές, Ευκαιρίες ή Επαγγελματικά έργα.

 2. Ανοίξτε την εγγραφή η οποία περιέχει το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας που θέλετε να συνδέσετε με άλλη εγγραφή.

 3. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην εντολή Ιστορικό.

 4. Ανοίξτε το στοιχείο του ιστορικού επικοινωνίας που θέλετε να συνδέσετε με μια άλλη εγγραφή και, στη συνέχεια, από την περιοχή Συνδεδεμένος λογαριασμός, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία ή έργο, κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση σε.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση σε μια εγγραφή του Business Contact Manager, στη λίστα Φάκελος, επιλέξτε μια ομάδα εγγραφών.

 6. Στο πλαίσιο λίστας, επιλέξτε τις εγγραφές στις οποίες θέλετε να συνδέσετε αυτό το στοιχείο. Εναλλακτικά, για να αναζητήσετε κάποια εγγραφή, πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο Αναζήτηση.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση σε για να συνδέσετε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στη φόρμα στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας, στην Κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

Διαγραφή ενός στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας

Διαγραφή στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας από το φάκελο Ιστορικό επικοινωνίας

Τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας που είναι συνδεδεμένα με περισσότερες από μία εγγραφές εμφανίζονται στο φάκελο Ιστορικό επικοινωνίας περισσότερες από μία φορές. Όταν καταργείτε ένα αντίγραφο του στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας που εμφανίζεται πολλές φορές, τα υπόλοιπα ξεχωριστά αντίγραφα θα συνεχίζουν να εμφανίζονται στο φάκελο "Ιστορικό επικοινωνίας". Τα ονόματα εγγραφών με τα οποία είναι συνδεδεμένο ένα στοιχείο εμφανίζονται στη στήλη Συνδεδεμένο με στη σελίδα φακέλου Ιστορικό επικοινωνίας.

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό επικοινωνίας.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας που θέλετε να διαγράψετε και έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

Κατάργηση στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας από εγγραφή

 1. Στο μενού Διαχείριση επαγγελματικών επαφών, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί, Επαγγελματικές επαφές, Ευκαιρίες ή Επαγγελματικά έργα.

 2. Άνοιγμα της εγγραφής από την οποία θέλετε να καταργήσετε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας.

 3. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην εντολή Ιστορικό.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×