Μετακίνηση ή αντιγραφή κελιών, γραμμών και στηλών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν κάνετε μετακίνηση ή αντιγραφή γραμμών και στηλών, το Excel μετακινεί ή αντιγράφει όλα τα δεδομένα που περιέχουν, συμπεριλαμβανομένων των τύπων και τους τιμών που προκύπτουν, σχόλια, μορφές κελιών και κρυφά κελιά.

Εάν το κελί περιέχει έναν τύπο, το αναφορά κελιού δεν προσαρμόζονται. Επομένως, τα περιεχόμενα του κελιού έχει μετακινηθεί ή αντιγραφεί και των κελιών που οδηγούν σε αυτούς μπορεί να εμφανίζονται τα #REF! η τιμή σφάλματος. Αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να προσαρμόσετε τις αναφορές με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποκοπή ή εντολή Αντιγραφή για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τα επιλεγμένα κελιά, γραμμές και στήλες, αλλά μπορείτε επίσης να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη μετακίνηση ή αντιγραφή κελιών:

 1. Επιλέξτε το κελί, γραμμή ή στήλη που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε γραμμές ή στήλες, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή Εικόνα κουμπιού .

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

   Συντόμευση πληκτρολογίου: πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + X.

  • Για να αντιγράψετε γραμμές ή στήλες, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή Εικόνα κουμπιού .

   Συντόμευση πληκτρολογίου: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 3. Κάντε δεξί κλικ σε μια γραμμή ή στήλη κάτω ή προς τα δεξιά του σημείου όπου θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε την επιλογή σας και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Όταν μετακινείτε γραμμές ή στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αποκομμένων κελιών.

  • Όταν αντιγράφετε γραμμές ή στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αντιγραμμένων κελιών.

   Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Επικόλληση Εικόνα κουμπιού στην καρτέλα αρχική, στο Πρόχειρο ομάδας (ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + V) αντί να κάνετε κλικ σε μια εντολή από το μενού συντόμευσης, θα αντικαταστήσει το υπάρχον περιεχόμενο από τα κελιά προορισμού.

Μετακίνηση ή αντιγραφή γραμμών και στηλών, χρησιμοποιώντας το ποντίκι

 1. Επιλέξτε τη γραμμή ή στήλη που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε γραμμές ή στήλες, τοποθετήστε το δείκτη στο περίγραμμα της επιλογής. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε ένα δείκτη μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης Excel , σύρετε τις γραμμές ή στήλες σε άλλη θέση.

  • Για να αντιγράψετε γραμμές ή στήλες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε το δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα της επιλογής. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε ένα δείκτη αντίγραφο Δείκτης αντιγραφής , σύρετε τις γραμμές ή στήλες σε άλλη θέση.

   Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε πατημένο το πλήκτρο CTRL κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης. Εάν αφήσετε το πλήκτρο CTRL πριν να αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, θα μπορείτε να μετακινήσετε τις γραμμές ή στήλες, αντί να την αντιγράψετε τους.

  Όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι για να εισαγάγετε αντιγράψατε ή αποκόψατε στήλες ή γραμμές, αντικαθίσταται το υπάρχον περιεχόμενο από τα κελιά προορισμού. Για να εισαγάγετε αντιγραμμένα ή αποκομμένα γραμμές και στήλες χωρίς να αντικαταστήσετε το υπάρχον περιεχόμενο, θα πρέπει να δεξί κλικ στη γραμμή ή στήλη κάτω ή προς τα δεξιά του σημείου όπου θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε την επιλογή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αποκομμένων κελιών ή Εισαγωγή αντιγραμμένων κελιών.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε μη γειτονικές γραμμές ή στήλες, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Μετακίνηση ή αντιγραφή κελιών

 1. Επιλέξτε τα κελιά ή περιοχή των κελιών που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στο περίγραμμα του κελιού ή της περιοχής που έχετε επιλέξει.

 3. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε μια Δείκτης-χέρι , κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Μετακίνηση κελιών

Σύρετε τα κελιά σε άλλη θέση.

Αντιγραφή κελιών

Πατήστε παρατεταμένα την ΕΠΙΛΟΓΉ και σύρετε τα κελιά σε άλλη θέση.

Σημείωση: Όταν σύρετε ή επικόλληση κελιών σε μια νέα θέση, εάν υπάρχει προ-υπάρχοντα δεδομένα σε αυτήν τη θέση, το Excel θα αντικαταστήσουν τα αρχικά δεδομένα.

Μετακίνηση ή αντιγραφή γραμμών ή στηλών

 1. Επιλέξτε τις γραμμές ή στήλες που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στο περίγραμμα του κελιού ή της περιοχής που έχετε επιλέξει.

 3. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε μια Δείκτης-χέρι , κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Μετακίνηση γραμμών ή στηλών

Σύρετε τις γραμμές ή στήλες σε άλλη θέση.

Αντιγραφή γραμμών ή στηλών

Πατήστε παρατεταμένα την ΕΠΙΛΟΓΉ και σύρετε τις γραμμές ή στήλες σε άλλη θέση.

Μετακίνηση ή αντιγραφή δεδομένων μεταξύ υπάρχουσες γραμμές ή στήλες

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και σύρετε το γραμμής ή στήλης μεταξύ υπάρχουσες γραμμές ή στήλες. Excel κάνει χώρο για τη νέα γραμμή ή τη στήλη.

Μετατροπή στηλών σε γραμμές ή γραμμών σε στήλες

 1. Αντιγράψτε τις γραμμές ή στήλες που θέλετε να αντιμεταθέσετε.

 2. Επιλέξτε το κελί προορισμού (το πρώτο κελί της γραμμής ή στήλης στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε τα δεδομένα σας) για τις γραμμές ή στήλες που που Αντιμετάθεση.

 3. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιμετάθεση.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Επεξεργασία"

  Σημείωση: Δεν είναι δυνατό να επικαλύπτουν στήλες και γραμμές. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε τιμές στη στήλη C και προσπαθήστε να τις επικολλήσετε σε μια γραμμή που επικαλύπτει τη στήλη C, το Excel εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος. Περιοχή προορισμού του επικολλημένου στήλη ή γραμμή πρέπει να είναι εκτός των αρχικών τιμών.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή ή διαγραφή κελιών, γραμμών και στηλών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×