Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους ενός γραφήματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα γράφημα σε οποιαδήποτε θέση σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ένα νέο ή υπάρχον φύλλο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος για ταιριάζουν καλύτερα.

Από προεπιλογή, ένα γράφημα έχει μετακινηθεί και μεγέθους με κελιά. Όταν αλλάζετε το μέγεθος των κελιών στο φύλλο, το μέγεθος του γραφήματος προσαρμόζεται ανάλογα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή τοποθέτησης, εάν δεν θέλετε να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος μαζί με τα κελιά του φύλλου.

Μετακίνηση γραφήματος σε άλλη θέση σε ένα φύλλο

 • Για να μετακινήσετε ένα γράφημα, σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

Μετακίνηση γραφήματος σε άλλο φύλλο

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα γράφημα σε ένα άλλο φύλλο ή να τοποθετήσετε ένα γράφημα σε ένα νέο φύλλο γραφήματος.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα " Σχεδίαση γραφήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση γραφήματος.

  Κουμπί "Μετακίνηση γραφήματος"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Εμφανίσετε το γράφημα σε ένα νέο φύλλο γραφήματος

  Ενεργοποιήστε την επιλογή Δημιουργία φύλλου και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Δημιουργία φύλλου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο φύλλο γραφήματος.

  Εμφανίσετε το γράφημα ως ένα ενσωματωμένο γράφημα σε ένα φύλλο

  Ενεργοποιήστε την επιλογή αντικείμενο στο και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου αντικείμενο, επιλέξτε το φύλλο που θέλετε να τοποθετήσετε το γράφημα σε.

Αλλαγή μεγέθους γραφήματος

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός γραφήματος, κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Για να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος με μη αυτόματο τρόπο

Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους στο μέγεθος που θέλετε.

Για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες διαστάσεις ύψους και πλάτους

Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα μέγεθος, εισαγάγετε το μέγεθος στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος σχήματος σχήματος.

Συμβουλή: Για να διατηρήσετε τις αναλογίες καθώς αλλάζετε το μέγεθος ενός γραφήματος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών μεταξύ Σχήματος ύψος και Πλάτος σχήματος.

Έλεγχος του τρόπου γραφήματος μετακινεί και μεγέθη με κελιά στο φύλλο

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

 2. CONTROL + κλικ ή κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος.

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος, στην περιοχή Επιλογές γραφήματος, κάντε κλικ στην καρτέλα Μεγέθη και ιδιότητες μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Κάντε κλικ στο μενού ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αυξήστε το παραμείνετε με τα κελιά όταν μετακινήσετε τα κελιά (για παράδειγμα, όταν έχει ταξινομηθεί περιοχή ή τον πίνακα που περιέχει τα κελιά) και να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος όταν αλλάζει ύψος και πλάτος κελιών

  Επιλέξτε Μετακίνηση και μέγεθος με κελιά.

  Αυξήστε το παραμείνετε με τα κελιά όταν τα κελιά Μετακίνηση (για παράδειγμα, όταν έχει ταξινομηθεί περιοχή ή τον πίνακα που περιέχει τα κελιά), αλλά να διατηρήσετε το μέγεθος του γραφήματος ανεξάρτητα από τις αλλαγές σε κελί ύψος και πλάτος

  Επιλέξτε Μετακίνηση χωρίς αλλαγή μεγέθους με κελιά

  Διατήρηση θέση και το μέγεθος του γραφήματος ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο κελί θέση, το ύψος και πλάτος

  Επιλέξτε δεν μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους με κελιά.

Μετακίνηση γραφήματος σε άλλη θέση σε ένα φύλλο

 • Για να μετακινήσετε ένα γράφημα, σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

Μετακίνηση γραφήματος σε άλλο φύλλο

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα γράφημα σε ένα άλλο φύλλο ή να τοποθετήσετε ένα γράφημα σε ένα νέο φύλλο γραφήματος.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

 2. Στο μενού " γράφημα ", κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση γραφήματος.

  Παράθυρο διαλόγου "Μετακίνηση γραφήματος"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Εμφανίσετε το γράφημα σε ένα νέο φύλλο γραφήματος

  Ενεργοποιήστε την επιλογή Δημιουργία φύλλου και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Δημιουργία φύλλου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο φύλλο γραφήματος.

  Εμφανίσετε το γράφημα ως ένα ενσωματωμένο γράφημα σε ένα φύλλο

  Ενεργοποιήστε την επιλογή αντικείμενο στο και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου αντικείμενο, επιλέξτε το φύλλο που θέλετε να τοποθετήσετε το γράφημα σε.

Αλλαγή μεγέθους γραφήματος

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός γραφήματος, κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Για να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος με μη αυτόματο τρόπο

Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους στο μέγεθος που θέλετε.

Για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες διαστάσεις ύψους και πλάτους

Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή μέγεθος, εισαγάγετε το μέγεθος στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

Συμβουλή: Για να διατηρήσετε τις αναλογίες καθώς αλλάζετε το μέγεθος ενός γραφήματος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών μεταξύ Ύψος και πλάτος.

Έλεγχος του τρόπου γραφήματος μετακινεί και μεγέθη με κελιά στο φύλλο

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

 2. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, στην περιοχή Τοποθέτησης αντικειμένου, κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αυξήστε το παραμείνετε με τα κελιά όταν μετακινήσετε τα κελιά (για παράδειγμα, όταν έχει ταξινομηθεί περιοχή ή τον πίνακα που περιέχει τα κελιά) και να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος όταν αλλάζει ύψος και πλάτος κελιών

  Επιλέξτε Μετακίνηση και μέγεθος με κελιά.

  Αυξήστε το παραμείνετε με τα κελιά όταν τα κελιά Μετακίνηση (για παράδειγμα, όταν έχει ταξινομηθεί περιοχή ή τον πίνακα που περιέχει τα κελιά), αλλά να διατηρήσετε το μέγεθος του γραφήματος ανεξάρτητα από τις αλλαγές σε κελί ύψος και πλάτος

  Επιλέξτε Μετακίνηση χωρίς αλλαγή μεγέθους με κελιά

  Διατήρηση θέση και το μέγεθος του γραφήματος ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο κελί θέση, το ύψος και πλάτος

  Επιλέξτε δεν μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους με κελιά.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×