Μεταβίβαση ή ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου στη βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη του SharePoint

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά την ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από μια βιβλιοθήκη σε τοποθεσία του Microsoft Windows SharePoint Services, διασφαλίζεται ότι τα άλλα άτομα δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές στο αρχείο ενώ το επεξεργάζεστε εσείς. Για όσο διάστημα έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου, μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο, να το κλείσετε, να το ανοίξετε ξανά ή ακόμη να εργαστείτε με το αρχείο στον σκληρό δίσκο. Οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν το αρχείο ή να δουν τις αλλαγές σας μέχρι να εκτελέσετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από μια βιβλιοθήκη του SharePoint

Μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου σε βιβλιοθήκη του SharePoint

Αλλαγή της θέσης όπου εργάζεστε σε αρχεία ανάληψης ελέγχου

Επισκόπηση

Η ανάληψη ελέγχου σε αρχεία πριν από την εργασία σε αυτά, συμβάλει στην αποφυγή διενέξεων και σύγχυσης, όταν πολλά άτομα εργάζονται στο ίδιο σύνολο αρχείων. Μετά την ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο αρχείο. Μπορείτε να κάνετε ανάληψη ελέγχου σε οποιοδήποτε αρχείο μιας τοποθεσίας του SharePoint για την οποία διαθέτετε δικαιώματα και μπορείτε να κάνετε ανάληψη ελέγχου αρχείων απευθείας από τα παρακάτω προγράμματα του 2007 Microsoft Office system: Word, Excel, PowerPoint και Visio.

Κατά τη μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε σχόλια σχετικά με τις αλλαγές που κάνατε στο αρχείο. Αυτό βοηθά τα άτομα να κατανοήσουν τις αλλαγές στο αρχείο από έκδοση σε έκδοση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν εργάζονται πολλά άτομα σε ένα αρχείο ή αν το αρχείο είναι πιθανό να περάσει από πολλές αναθεωρήσεις. Αν η βιβλιοθήκη σας παρακολουθεί εκδόσεις αρχείων, τότε τα σχόλια σας γίνονται μέρος του ιστορικού έκδοσης του αρχείου, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο αν τα άτομα χρειάζεται να προβάλουν ή να επαναφέρουν μια προηγούμενη έκδοση.

Η επιχείρησή σας ενδέχεται να απαιτεί την ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου πριν να το επεξεργαστείτε. Όταν απαιτείται ανάληψη ελέγχου, πρέπει να εκτελείτε μεταβίβαση ελέγχου ενός νέου αρχείου όταν το δημιουργείτε ή όταν το φορτώνετε σε μια βιβλιοθήκη.

Για όσο διάστημα έχετε κάνει ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, οι αλλαγές που κάνετε δεν είναι ορατές σε άλλα άτομα μέχρι να εκτελέσετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου. Ενδέχεται να υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες να θέλετε να εκτελέσετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου, ώστε τα άλλα άτομα να μπορούν να δουν τις αλλαγές σας, αλλά να διατηρήσετε την ανάληψη του ελέγχου για να μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στο αρχείο. Όταν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου, μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε να εργάζεστε στο αρχείο, εκτός αν η βιβλιοθήκη σας παρακολουθεί τις κύριες και τις δευτερεύουσες εκδόσεις και εσείς εκτελείτε μεταβίβαση ελέγχου μιας κύριας έκδοσης. Μια κύρια έκδοση συνήθως έχει αλλάξει σημαντικά από την προηγούμενη κύρια έκδοση, ενώ μια δευτερεύουσα έκδοση συνήθως έχει αλλάξει λίγο από την προηγούμενη έκδοση. Για παράδειγμα, μια κύρια έκδοση μπορεί να περιλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα νέου περιεχομένου, ενώ μια δευτερεύουσα έκδοση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο διορθώσεις σε ορθογραφικά λάθη.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα του Office για να κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0, το αρχείο αποθηκεύεται από προεπιλογή στον σκληρό δίσκο σε ένα φάκελο πρόχειρων, ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο Τα έγγραφά μου. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη θέση με άλλη θέση στον σκληρό δίσκο ή στο δίκτυο ή μπορείτε να καθορίσετε να αποθηκεύονται τα αρχεία με ανάληψη ελέγχου στον διακομιστή Web, όταν εργάζεστε σε αυτά. Ο διαχειριστής σας μπορεί να καθορίσει μια προσαρμοσμένη θέση ή να αποτρέψει την αλλαγή της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από μια τοποθεσία του Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, το αρχείο είναι αποθηκευμένο στο διακομιστή, ενώ εργάζεστε σε αυτό, αλλά θα πρέπει να εξακολουθεί να μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου πριν από άλλους χρήστες να δουν τις αλλαγές σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, λαμβάνετε ένα μήνυμα που υποδεικνύει πού θα αποθηκευτεί το αρχείο ενώ έχετε αναλάβει τον έλεγχό του. Δεν θα λαμβάνετε αυτό το μήνυμα κατά την ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 2.0.

Όταν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου σε ένα έγγραφο, το παράθυρο εργασιών Διαχείριση εγγράφων στο πρόγραμμα του Office παρέχει μια εντολή για τη μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου.

Εάν παρακολουθείται η κύρια και η δευτερεύουσα έκδοση των αρχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε αν εκτελείτε μεταβίβαση ελέγχου μιας κύριας ή μιας δευτερεύουσας έκδοσης.

Αρχή της σελίδας

Ανάληψη ελέγχου αρχείου από βιβλιοθήκη του SharePoint

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου που είναι ήδη ανοιχτό σε κάποιο πρόγραμμα του Office. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από τη βιβλιοθήκη στην τοποθεσία του SharePoint.

Κάντε τα εξής σε αυτά τα προγράμματα του 2007 Office release:

Word, Excel ή PowerPoint

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου.

  Τα έγγραφα του Word ανοίγουν συχνά σε προβολή πλήρους οθόνης από προεπιλογή. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης για να μεταβείτε στην προβολή διάταξης εκτύπωσης πριν να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

 2. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που περιγράφει τη θέση αποθήκευσης του αρχείου στη διάρκεια της ανάληψης ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν να αναλάβετε τον έλεγχο ενός αρχείου από μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0.

  Συμβουλή: Στο μήνυμα που περιγράφει τη θέση αποθήκευσης του αρχείου σας στη διάρκεια της ανάληψης ελέγχου, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές για την εργασία με αρχεία ανάληψης ελέγχου.

Visio

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Ανάληψη ελέγχου.

 2. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που περιγράφει τη θέση αποθήκευσης του αρχείου στη διάρκεια της ανάληψης ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν να αναλάβετε τον έλεγχο ενός αρχείου από μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0.

  Συμβουλή: Στο μήνυμα που περιγράφει τη θέση αποθήκευσης του αρχείου σας στη διάρκεια της ανάληψης ελέγχου, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές για την εργασία με αρχεία ανάληψης ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Μεταβίβαση ελέγχου αρχείου σε βιβλιοθήκη του SharePoint

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου που είναι ανοιχτό στο πρόγραμμα του Office. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου από τη βιβλιοθήκη στην τοποθεσία του SharePoint.

Κάντε τα εξής σε αυτά τα προγράμματα του 2007 Office release:

Word, Excel ή PowerPoint

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου.

  Τα έγγραφα του Word ανοίγουν συχνά σε προβολή πλήρους οθόνης από προεπιλογή. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης για να μεταβείτε στην προβολή διάταξης εκτύπωσης πριν να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

 2. Εάν εμφανιστεί μήνυμα με ερώτημα μεταβίβασης ελέγχου μιας κύριας ή μιας δευτερεύουσας έκδοσης, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύουσα έκδοση αν κάνατε μια δευτερεύουσα αλλαγή ή στην επιλογήΚύρια έκδοση αν κάνατε μια κύρια αλλαγή.

 3. Στο πλαίσιο Σχόλια έκδοσης, πληκτρολογήστε τυχόν σχόλια που θέλετε να κάνετε σχετικά με τις αλλαγές σας.

  Αυτά τα σχόλια εμφανίζονται ως μέρος του ιστορικού της έκδοσης για το αρχείο στη βιβλιοθήκη του SharePoint, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο αν εσείς ή κάποιος άλλος χρειάζεται να προβάλει πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες εκδόσεις.

 4. Εάν είναι διαθέσιμο το πλαίσιο ελέγχου Να διατηρηθεί η ανάληψη ελέγχου του εγγράφου μετά τη μεταβίβαση ελέγχου αυτής της έκδοσης, τότε μπορείτε να το επιλέξετε σε περίπτωση που σχεδιάζετε να συνεχίσετε να εργάζεστε στο αρχείο.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη αν η βιβλιοθήκη σας δεν παρακολουθεί εκδόσεις, αν παρακολουθεί όλες τις εκδόσεις με τον ίδιο τρόπο ή αν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου μιας δευτερεύουσας έκδοσης. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη αν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου μιας κύριας έκδοσης ή αν δημοσιεύετε ένα αρχείο.

Visio

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Μεταβίβαση ελέγχου.

 2. Εάν εμφανιστεί μήνυμα με ερώτημα μεταβίβασης ελέγχου μιας κύριας ή μιας δευτερεύουσας έκδοσης, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύουσα έκδοση αν κάνατε μια δευτερεύουσα αλλαγή ή στην επιλογήΚύρια έκδοση αν κάνατε μια κύρια αλλαγή.

 3. Στο πλαίσιο Σχόλια έκδοσης, πληκτρολογήστε τυχόν σχόλια που θέλετε να κάνετε σχετικά με τις αλλαγές σας.

  Αυτά τα σχόλια εμφανίζονται ως μέρος του ιστορικού της έκδοσης για το αρχείο στη βιβλιοθήκη του SharePoint, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο αν εσείς ή κάποιος άλλος χρειάζεται να προβάλει πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες εκδόσεις.

 4. Εάν είναι διαθέσιμο το πλαίσιο ελέγχου Να διατηρηθεί η ανάληψη ελέγχου του εγγράφου μετά τη μεταβίβαση ελέγχου αυτής της έκδοσης, τότε μπορείτε να το επιλέξετε σε περίπτωση που σχεδιάζετε να συνεχίσετε να εργάζεστε στο αρχείο.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη αν η βιβλιοθήκη σας δεν παρακολουθεί εκδόσεις, αν παρακολουθεί όλες τις εκδόσεις με τον ίδιο τρόπο ή αν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου μιας δευτερεύουσας έκδοσης. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη αν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου μιας κύριας έκδοσης ή αν δημοσιεύετε ένα αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της θέσης στην οποία εργάζεστε με αρχεία ανάληψης ελέγχου

Με αυτή την ρύθμιση αλλάζει η θέση στην οποία θα εργαστείτε με το επόμενο αρχείο στο οποίο θα κάνετε ανάληψη ελέγχου. Εάν εργάζεστε αυτήν τη στιγμή σε ένα αρχείο με ανάληψη ελέγχου, δεν αλλάζει η θέση του αρχείου με αυτήν τη διαδικασία.

Κάντε τα εξής σε αυτά τα προγράμματα του 2007 Office release:

Word, Excel ή PowerPoint

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές για το πρόγραμμά σας: Επιλογές του Word, Excel ή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 3. Στην ενότητα Επιλογές επεξεργασίας χωρίς σύνδεση για αρχεία διακομιστή διαχείρισης εγγράφων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να εργαστείτε με αρχεία ανάληψης ελέγχου στον σκληρό δίσκο ή σε θέση δικτύου:

   1. Στην περιοχή Αποθήκευση αρχείων ανάληψης ελέγχου σε , κάντε κλικ στην επιλογή Θέση πρόχειρων του διακομιστή σε αυτόν τον υπολογιστή.

   2. Στο πλαίσιο Θέση προχείρων στο διακομιστή, πληκτρολογήστε τη θέση στον σκληρό δίσκο στην οποία θέλετε να εργαστείτε με αρχεία τον έλεγχο των οποίων έχετε αναλάβει ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να βρείτε τη θέση.

  • Για να εργαστείτε με αρχεία ανάληψης ελέγχου σε διακομιστή Web, στην περιοχή Αποθήκευση αρχείων ανάληψης ελέγχου σε κάντε κλικ στην επιλογή Διακομιστής Web.

   Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, εργάζεστε με τα αρχεία ανάληψης ελέγχου στον διακομιστή Web ή στην τοποθεσία που είναι αποθηκευμένα τα αρχεία σας. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη συγκεκριμένη θέση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Visio

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές υπηρεσίας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές επεξεργασίας χωρίς σύνδεση.

 4. Στην ενότητα Επιλογές επεξεργασίας χωρίς σύνδεση για αρχεία διακομιστή διαχείρισης εγγράφων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να εργαστείτε με αρχεία ανάληψης ελέγχου στον σκληρό δίσκο ή σε θέση δικτύου:

   1. Για να εργαστείτε με αρχεία ανάληψης ελέγχου στον σκληρό δίσκο, στην περιοχή Αποθήκευση αρχείων ανάληψης ελέγχου σε, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση πρόχειρων του διακομιστή σε αυτόν τον υπολογιστή.

   2. Στην περιοχή Θέση πρόχειρων του διακομιστή, πληκτρολογήστε τη θέση στον σκληρό δίσκο στην οποία θέλετε να εργαστείτε με αρχεία ανάληψης ελέγχου ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να βρείτε τη θέση.

  • Για να εργαστείτε με αρχεία ανάληψης ελέγχου σε θέση διακομιστή, στην περιοχή Αποθήκευση αρχείων ανάληψης ελέγχου σε κάντε κλικ στην επιλογή Διακομιστής Web.

   Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, εργάζεστε με τα αρχεία ανάληψης ελέγχου στον διακομιστή Web ή στην τοποθεσία που είναι αποθηκευμένα τα αρχεία σας. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη συγκεκριμένη θέση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×