Μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις

Μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2018

Αυτό το άρθρο προορίζεται για διαχειριστές του Office 365 των οποίων οι χρήστες εκτελούν το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe) σε υπολογιστές Windows και οι οποίοι σκοπεύουν να κάνουν αναβάθμιση, ώστε να χρησιμοποιείται το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe) για τον συγχρονισμό αρχείων του OneDrive για επιχειρήσεις και του SharePoint Online.

Εάν δεν είστε διαχειριστής IT, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive στα Windows για να μάθετε πώς το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive μπορεί να ξεκινήσει τον συγχρονισμό αρχείων.

Σημαντικό: 

 • Το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού OneDrive για Windows υποστηρίζει πλέον συγχρονισμό βιβλιοθηκών εγγράφων του SharePoint και θέσεων του OneDrive με προστασία IRM. Για να δημιουργήσετε μια απρόσκοπτη εμπειρία συγχρονισμού IRM για τους τελικούς χρήστες, αναπτύξτε το τελευταίο πρόγραμμα-πελάτη της Υπηρεσίας διαχείρισης δικαιωμάτων (RMS) στους υπολογιστές των χρηστών σας.

 • Εάν ο οργανισμός σας δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις ή είχε λιγότερους από 250 χρήστες με άδεια χρήσης του Office 365 τον Ιούνιο του 2016, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για τον συγχρονισμό αρχείων του OneDrive για επιχειρήσεις και του SharePoint Online.

 • Το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive υποστηρίζει Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 και Windows 7. Δεν υποστηρίζει ακόμη τον συγχρονισμό περιόδων λειτουργίας εσωτερικής εγκατάστασης του OneDrive για επιχειρήσεις ή του SharePoint Server (όταν ο οργανισμός σας δεν έχει συνδρομή σε ένα πρόγραμμα για επιχειρήσεις του Office 365).

Εάν είστε έτοιμοι τώρα, κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive που έχει γίνει πλήρως διαθέσιμο στην παραγωγή. Για να μάθετε σχετικά με άλλες εκδόσεις που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε διαφορετικούς κύκλους, ανατρέξτε στις Σημειώσεις έκδοσης για το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive.

Υπάρχουν διαθέσιμοι οδηγοί εγκατάστασης και ρύθμισης για χρήστες για το συγχρονισμό του OneDrive στα Windows, του OneDrive σε Mac OS X και αρχείων του SharePoint στα Windows και σε Mac.

Επισκόπηση

Όταν χρησιμοποιείται το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe) για την είσοδο χρηστών που συγχρονίζουν αρχεία με το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe), συμβαίνουν τα εξής:

 • Εάν το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive μπορεί να αναλάβει τον συγχρονισμό μιας βιβλιοθήκης, το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού διακόπτει τον συγχρονισμό και το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive αναλαμβάνει τον έλεγχο του συγχρονισμού χωρίς εκ νέου λήψη του περιεχομένου. Εάν το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive δεν μπορεί να συγχρονίσει τη βιβλιοθήκη, το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού εξακολουθεί να τη συγχρονίζει. Εάν μια βιβλιοθήκη απαιτεί ανάληψη ελέγχου ή έχει υποχρεωτικές στήλες ή μετα-δεδομένα, θα συγχρονίζεται μόνο για ανάγνωση.

 • Το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού σταματά να εκτελείται και καταργείται από την αυτόματη εκκίνηση, εκτός και εάν εξακολουθεί να συγχρονίζει βιβλιοθήκες τις οποίες δεν μπορεί να συγχρονίσει το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive.

Όταν το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive ξεκινά τον συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint Online, η ιεραρχία των φακέλων που εμφανίζεται στην Εξερεύνηση αρχείων ενδέχεται να είναι απλοποιημένη.

Το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive δεν υποστηρίζει ακόμη τους ακόλουθους τύπους βιβλιοθηκών και δεν θα γίνει μετάβαση σε αυτές από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη:

 • Παρουσίες εσωτερικής εγκατάστασης του OneDrive για επιχειρήσεις και του SharePoint Server (όταν ο οργανισμός σας δεν έχει εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα για επιχειρήσεις του Office 365).

 • Βιβλιοθήκες του SharePoint Online που έχουν θέσει σε κοινή χρήση με εσάς χρήστες από άλλους οργανισμούς και που συγχρονίζονται από τους χρήστες σας με το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού.

Προαπαιτούμενα

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες έχουν εγκατεστημένες τις ακόλουθες εκδόσεις του Office ή νεότερες. Για πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του Office, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή του τρόπου ανάπτυξης του Office 365 ProPlus. Βεβαιωθείτε ότι δεν εγκαθιστάτε το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγές στο προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive (Groove.exe) στο Office 2016 "Χρήση με ένα κλικ".

  Έκδοση του Office

  Ελάχιστη έκδοση

  Office 365 ProPlus

  16.0.7167.2*

  Office 2016 MSI

  16.0.4432.1*

  Office 2013 MSI/C2R

  15.0.4859.1*

  Σημείωση: Εάν είναι εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή το Office 2010, το στοιχείο SharePoint Workspace πρέπει να καταργηθεί. Πριν να ξεκινήσετε την Εγκατάσταση του OneDrive, καταργήστε την εγκατάσταση του Office 2010 ή καταργήστε το στοιχείο SharePoint Workspace του Office 2010.

 2. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί από τους χρήστες το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive έκδοση 17.3.6743.1212 ή νεότερη. Για πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive, ανατρέξτε στο θέμα Ανάπτυξη του νέου-προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive σε εταιρικό περιβάλλον.

Ρύθμιση της ανάληψης ελέγχου

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης SharePoint, ορίστε το SharePoint για συγχρονισμό με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού. Εάν οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive έχει ήδη ρυθμιστεί για τον συγχρονισμό αρχείων του OneDrive για επιχειρήσεις και του SharePoint Online.

 2. Εάν χρησιμοποιείτε Windows 10, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σιωπηρή ρύθμιση παραμέτρων λογαριασμού για την είσοδο των χρηστών. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα (Προεπισκόπηση) Σιωπηρή ρύθμιση του OneDrive με διαπιστευτήρια Windows 10 ή τομέα.

Εκτέλεση της εντολής ανάληψης ελέγχου

Εάν δεν εκτελέσετε την εντολή ανάληψης ελέγχου, οι χρήστες μεταβαίνουν στο νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού κάνοντας τα εξής:

 • Εκκίνηση της Εγκατάστασης του OneDrive (όταν το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τους χρήστες)

 • Ρύθμιση πρόσθετων βιβλιοθηκών (το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive χρησιμοποιείται ήδη από τους χρήστες)

Για αυτόματη μετάβαση του συγχρονισμού αρχείων χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστη, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή ανάληψης ελέγχου. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο όπως το System Center Configuration Manager (SCCM) και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για κάθε χρήστη σε έναν υπολογιστή:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Συμβουλές: 

 • Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε την εντολή σε περιβάλλον χρήστη και όχι διαχειριστή, διαφορετικά ο χρήστης θα δει ένα σφάλμα "Το OneDrive.exe δεν μπορεί να εκτελεστεί με δικαιώματα διαχειριστή".

 • Για να λειτουργήσει για όλους τους χρήστες σε έναν υπολογιστή, διαμορφώστε την εντολή έτσι ώστε να εκτελεστεί στον λογαριασμό κάθε χρήστη. Αυτό θα εξασφαλίσει την εκτέλεσή της για κάθε χρήστη όταν πραγματοποιήσει είσοδο. Για ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε ένα .exe σε κάθε λογαριασμό χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορείτε να αναπτύξετε το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive με το SCCM.

Αποκλεισμός του συγχρονισμού με το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού

Για να μην επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις για τον συγχρονισμό των αρχείων του OneDrive για επιχειρήσεις και του SharePoint Online, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στο Microsoft PowerShell:

Set-SPOTenantSyncClientRestriction [-GrooveBlockOption <String> “OptOut”|”HardOptIn”|”SoftOptIn”] 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Get-SPOTenantSyncClientRestriction. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στο Κέλυφος διαχείρισης του SharePoint Online.

Πρόσθετοι πόροι

Το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω άρθρο.

Τίτλος

Περιγραφή

Ανάπτυξη του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive σε εταιρικό περιβάλλον

Αναπτύξτε το Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για χρήστες Windows στον οργανισμό σας.

Γρήγορα αποτελέσματα με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive στα Windows

Μάθετε πώς μπορεί το Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive να ρυθμιστεί από χρήστες των Windows.

Γρήγορα αποτελέσματα με το συγχρονισμό τοποθεσιών του SharePoint με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive

Μάθετε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για τον συγχρονισμό αρχείων του SharePoint Online.

Χρήση της Πολιτικής ομάδας για τον έλεγχο των ρυθμίσεων συγχρονισμού του προγράμματος-πελάτη OneDrive.

Μάθετε πώς μπορεί να διαμορφωθεί το Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive χρησιμοποιώντας πολιτική ομάδας.

Περιορισμοί και όρια κατά τη χρήση του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του OneDrive για επιχειρήσεις

Άρθρο της Γνωσιακής βάσης με πληροφορίες σχετικά με τα όρια μεγέθους αρχείων και τους περιορισμούς για τα ονόματα αρχείων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×