Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε Visio χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του προσβάσιμη

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε Visio χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του προσβάσιμη

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Το Visio 2016 περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τους χρήστες με περιορισμένη κινητικότητα, ανεπαρκή όραση ή άλλες ειδικές ανάγκες, όσον αφορά την εργασία με αρχεία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εργαστείτε με το Visio 2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας που λειτουργούν στη συσκευή σας, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Visio.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη του Visio 2016

Όταν ανοίγετε ένα διάγραμμα του Visio 2016 ή δημιουργείτε ένα νέο, το όνομα του διαγράμματος είναι κεντραρισμένο στο επάνω μέρος της οθόνης. Τα στοιχεία ελέγχου της εφαρμογής, όπως Ελαχιστοποίηση και Κλείσιμο, βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία. Από προεπιλογή, η γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης βρίσκεται στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης. Αυτή η γραμμή εργαλείων μπορεί να προσαρμοστεί και περιέχει εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως Αποθήκευση, Αναίρεση και Επανάληψη.

Κάτω από αυτή τη γραμμή εργαλείων βρίσκεται ένα σύνολο καρτελών κορδέλας, όπως Κεντρική, Εισαγωγή, Σχεδίαση, Δεδομένα, Διεργασία, Αναθεώρηση και Προβολή. Η κορδέλα βρίσκεται κάτω από αυτή τη σειρά των καρτελών. Όταν επιλέγετε μια καρτέλα, εμφανίζεται μια κορδέλα για τη συγκεκριμένη καρτέλα. Κάθε κορδέλα περιλαμβάνει εντολές οργανωμένες σε ομάδες. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την καρτέλα Εισαγωγή, εμφανίζεται μια κορδέλα. Από αυτή την κορδέλα, μπορείτε να επιλέξετε διάφορα στοιχεία, όπως εικόνες, γραφήματα ή επεξηγήσεις για εισαγωγή στο διάγραμμά σας.

Δύο τμήματα παραθύρου εμφανίζονται κάτω από την κορδέλα. Το τμήμα παραθύρου Σχήματα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Περιλαμβάνει το μενού Περισσότερα σχήματα, το οποίο περιέχει όλα τα προκαθορισμένα σχήματα του Visio, χωρισμένα σε κατηγορίες, όπως Μηχανική και Διάγραμμα ροής. Το τμήμα παραθύρου Σχήματα περιλαμβάνει επίσης ένα πεδίο αναζήτησης για σχήματα. Στη δεξιά πλευρά βρίσκεται το ενεργό διάγραμμα. Στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης υπάρχει το κουμπί Καταγραφή μακροεντολής. Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης βρίσκονται τα κουμπιά Προβολή και τα στοιχεία ελέγχου Ζουμ.

Περιήγηση με χρήση του πληκτρολογίου

Για να περιηγηθείτε στο Visio 2016 και για να μετακινηθείτε στα ορόσημα οθόνης, πατήστε το πλήκτρο F6. Τα ορόσημα είναι, κατά σειρά:

 • Τα κουμπιά και τα στοιχεία ελέγχου στην κάτω αριστερή και την κάτω δεξιά γωνία

 • Η επάνω γραμμή εργαλείων και οι καρτέλες της κορδέλας

 • Το ενεργό διάγραμμα (όταν χρησιμοποιείτε το JAWS)

 • Το τμήμα παραθύρου Σχήματα

Συμβουλή: Για να περιηγηθείτε στο ενεργό διάγραμμα χρησιμοποιώντας τον Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε στο τμήμα παραθύρου Σχήματα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab.

Για να μετακινηθείτε κυκλικά στα στοιχεία της οθόνης του τρέχοντος ορόσημου, πατήστε το πλήκτρο Tab (προς τα εμπρός) ή τα πλήκτρα Shift+Tab (προς τα πίσω). Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να περιηγηθείτε μέσα σε μενού ή λίστες, πατήστε τα πλήκτρα βέλους και, στη συνέχεια, για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε Enter. Για παράδειγμα, μπορείτε να εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων του ενεργού διαγράμματος πατώντας το πλήκτρο Tab. Για να κλείσετε ένα μενού ή μια λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Συμβουλή: Για να περιηγηθείτε στο τμήμα παραθύρου Σχήματα με χρήση του Αφηγητή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους.

Το Visio 2016 περιέχει προσβάσιμα ονόματα τα οποία μπορούν να εκφωνήσουν τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης καθώς εργάζεστε στην εφαρμογή. Εάν ένα διάγραμμα έχει δημιουργηθεί με ένα πρότυπο ή ένα δείγμα διαγράμματος του Visio 2016, η σειρά περιήγησης έχει καθοριστεί, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να κατανοήσει τη ροή των διαγραμμάτων. Επίσης, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφωνούν τα σημεία αφετηρίας και τερματισμού για τις γραμμές σύνδεσης.

Ειδικά θέματα για το Visio 2016

Για να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση και η επιλογή του περιεχομένου, μπορείτε να αυξήσετε την αντίθεση ή να αντιστρέψετε τα χρώματα στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις υψηλής αντίθεσης των Windows. Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα θέμα υψηλής αντίθεσης γρήγορα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων αριστερό Alt+αριστερό Shift+Print Screen και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ενεργοποιήσετε το θέμα υψηλής αντίθεσης.

Τα Windows προσφέρουν διάφορα θέματα υψηλής αντίθεσης. Για να βρείτε αυτό που σας εξυπηρετεί καλύτερα:

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε "υψηλή αντίθεση" στο πλαίσιο αναζήτησης. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης αναφέρει ότι: "Ρυθμίσεις υψηλής αντίθεσης, ρυθμίσεις συστήματος."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε "Παράθυρο 'Ρυθμίσεις', θέμα αντιθέσεων", ακολουθούμενο από το όνομα του επιλεγμένου θέματος.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους για να αναζητήσετε τα θέματα υψηλής αντίθεσης, μέχρι να βρείτε αυτό που σας ικανοποιεί.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Εφαρμογή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο θέμα.

Χρήση του πλαισίου "Πληροφορίες"

Για να βρείτε γρήγορα μια εντολή, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δυνατότητα "Πληροφορίες", παρακολουθήστε αυτό το βίντεο: Χρήση του πλαισίου Πληροφορίες για γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και ένα πληκτρολόγιο.

Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Πληροφορίες για να βρείτε μια εντολή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών όπου θέλετε να εκτελέσετε μια ενέργεια.

 2. Μεταβείτε στο πεδίο επεξεργασίας Πληροφορίες πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Q.

 3. Πληκτρολογήστε την εντολή που θέλετε. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "κουκκίδες".

 4. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε κάποιο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία ενός διαγράμματος του Visio

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση διαγραμμάτων του Visio

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Visio

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Προσβασιμότητα διαγραμμάτων του Visio

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×