Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στις Εκκρεμείς εργασίες χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στις Εκκρεμείς εργασίες χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Η εφαρμογή To-Do για iOS για iPhone και iPad περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα ή ανεπαρκή όραση στη δημιουργία λίστας εκκρεμών εργασιών και εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας για συγκεκριμένη πλατφόρμα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη των Εκκρεμών εργασιών για iOS

Προβολή "Η ημέρα μου"

Όταν ανοίγετε τις To-Do για πρώτη φορά, εμφανίζεται η προβολή Η ημέρα μου. Στην επάνω αριστερή γωνία της προβολής, υπάρχει το κουμπί Πλαϊνή γραμμή. Στην επάνω δεξιά γωνία, υπάρχει το κουμπί Προτάσεις.

Κάτω από τα κουμπιά, εμφανίζεται μια φυσαλίδα ειδοποιήσεων Προτάσεις εάν έχετε, για παράδειγμα, εργασίες που πρέπει να παραδοθούν σήμερα ή δεν έχουν ολοκληρωθεί από χθες. Για να ελέγξετε τις εργασίες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Αναθεώρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εάν δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις, υπάρχει μια επικεφαλίδα γραμμής Η ημέρα μου χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται κάτω από την επικεφαλίδα.

Κάτω από την ημερομηνία, υπάρχει η περιοχή κύριου περιεχομένου που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Εμφανίζει τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών για την ημέρα. Για να μετακινηθείτε στη λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το VoiceOver ανακοινώνει τα στοιχεία στη λίστα και την κατάστασή τους. Για να επισημάνετε ένα στοιχείο ως ολοκληρωμένο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί στοιχείου μη ολοκληρωμένης εκκρεμούς εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Στο κάτω μέρος της προβολής Η ημέρα μου, υπάρχει το κουμπί Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προβολή "Προτάσεις"

Για να μεταβείτε στην προβολή Προτάσεις, στην προβολή Η ημέρα μου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Προτάσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το VoiceOver ανακοινώνει την κατάσταση κάθε στοιχείου της λίστας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε με τις Προτάσεις, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με προτάσεις στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Προβολή "Πλαϊνή γραμμή"

Για να μεταβείτε στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, στην προβολή Η ημέρα μου ή στην προβολή Λίστα εργασιών, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Πλαϊνή γραμμή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Συμπτυγμένη πλαϊνή γραμμή". Θα ανοίξει ένα μενού που εμφανίζει όλες τις λίστες εργασιών σας. Για να μετακινηθείτε στο μενού, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να επιλέξετε μια λίστα, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να προσθέσετε μια λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Νέα λίστα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λίστες, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με λίστες στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Προβολή "Λίστα εργασιών"

Για να μεταβείτε στην προβολή Λίστα εργασιών, στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της λίστας που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Στην επάνω αριστερή γωνία της προβολής λίστας, υπάρχει το κουμπί Πλαϊνή γραμμή. Στην επάνω δεξιά γωνία, υπάρχει το κουμπί Επιλογές λίστας.

Κάτω από τα κουμπιά, υπάρχει μια γραμμή επικεφαλίδας που εμφανίζει το όνομα της λίστας.

Κάτω από τη γραμμή επικεφαλίδας, υπάρχει η περιοχή κύριου περιεχομένου που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Όλα τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών, ή αλλιώς εργασίες, εμφανίζονται σε αυτή τη λίστα. Για να μετακινηθείτε μέσα στις εργασίες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το VoiceOver ανακοινώνει τις εργασίες και τις καταστάσεις τους. Για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες μιας εργασίας, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί στοιχείου μη ολοκληρωμένης εκκρεμούς εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εργασίες, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με εργασίες στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Στο κάτω μέρος της προβολής λίστας, υπάρχει το κουμπί Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Περιήγηση με χρήση αφής

Εδώ θα βρείτε ορισμένες χρήσιμες κινήσεις για την περιήγηση στην εφαρμογή To-Do, μέσω αφής:

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων και οροσήμων στην οθόνη ή σε μια λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο.

 • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή μια ενέργεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 • Για να εξερευνήσετε τι υπάρχει στην οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω της και σύρετέ το αργά σε όλη της επιφάνειά της. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Όταν ακούσετε το όνομα του στοιχείου που θέλετε να επιλέξετε, ανασηκώσετε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές.

 • Για να κλείσετε το παράθυρο "Αναζήτηση" και τη λειτουργία αναζήτησης στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, σχηματίστε το γράμμα "z" με δύο δάχτυλα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To-Do

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Η εφαρμογή To-Do για Android λειτουργεί με τις δυνατότητες προσβασιμότητας του τηλεφώνου Android, όπως το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης TalkBack και η κίνηση μεγέθυνσης. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε προτιμήσεις και να χρησιμοποιείτε πιο εύκολα το To-Do με τις ενσωματωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη των Εκκρεμών εργασιών για Android

Προβολή "Η ημέρα μου"

Όταν ανοίγετε τις To-Do για πρώτη φορά, εμφανίζεται η προβολή Η ημέρα μου. Στην επάνω αριστερή γωνία της προβολής, υπάρχει το κουμπί Πλαϊνή γραμμή. Στην επάνω δεξιά γωνία, υπάρχει το κουμπί Προτάσεις.

Κάτω από τα κουμπιά, εμφανίζεται μια φυσαλίδα ειδοποιήσεων Προτάσεις εάν έχετε, για παράδειγμα, εργασίες που πρέπει να παραδοθούν σήμερα ή δεν έχουν ολοκληρωθεί από χθες. Για να ελέγξετε τις εργασίες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αναθεώρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εάν δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις, υπάρχει μια επικεφαλίδα γραμμής Η ημέρα μου χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται κάτω από την επικεφαλίδα.

Κάτω από την ημερομηνία, υπάρχει η περιοχή κύριου περιεχομένου που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Εμφανίζει τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών για την ημέρα. Για να μετακινηθείτε στη λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το TalkBack ανακοινώνει τα στοιχεία στη λίστα και τις καταστάσεις τους. Για να επισημάνετε ένα στοιχείο ως ολοκληρωμένο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί στοιχείου μη ολοκληρωμένης εκκρεμούς εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Στην κάτω δεξιά γωνία της προβολής Η ημέρα μου, υπάρχει το κουμπί Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προβολή "Προτάσεις"

Για να μεταβείτε στην προβολή Προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Προτάσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το TalkBack ανακοινώνει την κατάσταση κάθε στοιχείου της λίστας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε με τις Προτάσεις, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με προτάσεις στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Προβολή "Πλαϊνή γραμμή"

Για να μεταβείτε στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, στην προβολή Η ημέρα μου ή στην προβολή Λίστα εργασιών, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Πλαϊνή γραμμή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει ένα μενού που εμφανίζει όλες τις λίστες εργασιών σας. Για να μετακινηθείτε στο μενού, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να επιλέξετε μια λίστα, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να προσθέσετε μια λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Νέα λίστα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λίστες, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με λίστες στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Προβολή "Λίστα εργασιών"

Για να μεταβείτε στην προβολή Λίστα εργασιών, στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της λίστας που θέλετε να επεξεργαστείτε και κατόπιν πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Στην επάνω αριστερή γωνία μιας προβολής λίστας, υπάρχει το κουμπί Πλαϊνή γραμμή. Στην επάνω δεξιά γωνία, υπάρχει το κουμπί Περισσότερες επιλογές.

Κάτω από τα κουμπιά, υπάρχει μια γραμμή επικεφαλίδας που εμφανίζει το όνομα της λίστας.

Κάτω από τη γραμμή επικεφαλίδας, υπάρχει η περιοχή κύριου περιεχομένου που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Όλα τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών, ή αλλιώς εργασίες, εμφανίζονται σε αυτή τη λίστα. Για να μετακινηθείτε μέσα στις εργασίες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το TalkBack ανακοινώνει τις εργασίες και τις καταστάσεις τους. Για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες μιας εργασίας, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί στοιχείου μη ολοκληρωμένης εκκρεμούς εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εργασίες, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με εργασίες στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Στο κάτω μέρος της προβολής λίστας, υπάρχει το κουμπί Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Περιήγηση με χρήση αφής

Εδώ θα βρείτε ορισμένες χρήσιμες κινήσεις για την περιήγηση στην εφαρμογή To-Do, μέσω αφής:

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων και οροσήμων στην οθόνη ή σε μια λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο.

 • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή μια ενέργεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 • Για να ανοίξετε το καθολικό μενού περιβάλλοντος για τις επιλογές του TalkBack, πρώτα κάντε σάρωση από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα δεξιά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To-Do

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Η εφαρμογή To-Do για Windows 10 λειτουργεί με τις δυνατότητες προσβασιμότητας του τηλεφώνου Windows, όπως το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Αφηγητής και ο Μεγεθυντικός φακός.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη των Εκκρεμών εργασιών για Windows 10

Προβολή "Η ημέρα μου"

Όταν ανοίγετε τις To-Do για πρώτη φορά, εμφανίζεται η προβολή Η ημέρα μου. Στην επάνω αριστερή γωνία της προβολής, υπάρχει το κουμπί Περιήγηση. Στην επάνω δεξιά γωνία, υπάρχει το κουμπί Προτάσεις.

Κάτω από τα κουμπιά, εμφανίζεται μια φυσαλίδα ειδοποιήσεων Προτάσεις εάν έχετε, για παράδειγμα, εργασίες που πρέπει να παραδοθούν σήμερα ή δεν έχουν ολοκληρωθεί από την προηγούμενη ημέρα. Για να ελέγξετε τις εργασίες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αναθεώρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εάν δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις, υπάρχει μια επικεφαλίδα γραμμής Η ημέρα μου χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται κάτω από την επικεφαλίδα.

Κάτω από την ημερομηνία, υπάρχει η περιοχή κύριου περιεχομένου που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Εμφανίζει τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών για την ημέρα. Για να μετακινηθείτε στη λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα στοιχεία στη λίστα και την κατάστασή τους. Για να επισημάνετε ένα στοιχείο ως ολοκληρωμένο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί στοιχείου μη ολοκληρωμένης εκκρεμούς εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Στην κάτω δεξιά γωνία της προβολής Η ημέρα μου, υπάρχει το κουμπί Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προβολή "Προτάσεις"

Για να μεταβείτε στην προβολή Προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Προτάσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Ο Αφηγητής ανακοινώνει την κατάσταση κάθε στοιχείου της λίστας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε με τις Προτάσεις, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με προτάσεις στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Προβολή "Πλαϊνή γραμμή"

Για να μεταβείτε στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, στην προβολή Η ημέρα μου ή στην προβολή Λίστα εργασιών, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Περιήγηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει ένα μενού που εμφανίζει όλες τις λίστες σας. Για να μετακινηθείτε στο μενού, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να επιλέξετε μια λίστα, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να προσθέσετε μια λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Νέα λίστα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λίστες, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με λίστες στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Προβολή "Λίστα εργασιών"

Για να μεταβείτε στην προβολή Λίστα εργασιών, στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της λίστας που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Στην επάνω αριστερή γωνία μιας προβολής λίστας, υπάρχει το κουμπί Περιήγηση.

Κάτω από το κουμπί, στα αριστερά, υπάρχει μια γραμμή επικεφαλίδας που εμφανίζει το όνομα της λίστας και, στη συνέχεια, προς τα δεξιά, το κουμπί Ταξινόμηση και το κουμπί Επεξεργασία λίστας.

Κάτω από τη γραμμή επικεφαλίδας, υπάρχει η περιοχή κύριου περιεχομένου που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Όλα τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών, ή αλλιώς εργασίες, εμφανίζονται σε αυτή τη λίστα. Για να μετακινηθείτε μέσα στις εργασίες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τις εργασίες και τις καταστάσεις τους. Για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες μιας εργασίας, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί στοιχείου μη ολοκληρωμένης εκκρεμούς εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εργασίες, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με εργασίες στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Στο κάτω μέρος της προβολής λίστας, υπάρχει το κουμπί Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Περιήγηση με χρήση αφής

Εδώ θα βρείτε ορισμένες χρήσιμες κινήσεις για την περιήγηση στην εφαρμογή To-Do, μέσω αφής:

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων και οροσήμων στην οθόνη ή σε μια λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο.

 • Για να επιλέξετε μια ενέργεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 • Για να επεξεργαστείτε γρήγορα μια εργασία, πατήστε τρεις φορές την οθόνη για να επιλέξετε την εργασία. Στην επιλεγμένη εργασία, πατήστε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα. Θα ανοίξει το μενού περιβάλλοντος. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο μενού μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 • Για να εξερευνήσετε τι υπάρχει στην οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω της και σύρετέ το αργά σε όλη της επιφάνειά της. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Όταν ακούσετε το όνομα του στοιχείου που θέλετε να επιλέξετε, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To-Do

Η εφαρμογή To-Do για το Web λειτουργεί με το πρόγραμμα περιήγησης και τις δυνατότητες προσβασιμότητας της συσκευής σας, όπως το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το To-Do για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το To-Do για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το To-Do για το Web.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη των Εκκρεμών εργασιών για το Web

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, υπάρχει η Πλαϊνή γραμμή που εμφανίζεται σε όλες τις προβολές. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην Πλαϊνή γραμμή. Στο επάνω μέρος της Πλαϊνής γραμμής, υπάρχει το κουμπί Έχετε συνδεθεί ως με την εικόνα λογαριασμού και το όνομά σας. Για να δείτε τις επιλογές σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο Enter. Στα δεξιά του κουμπιού βρίσκεται το κουμπί Αναζήτηση. Κάτω από αυτά τα κουμπιά, εμφανίζονται όλες οι λίστες σας, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου Η ημέρα μου. Για να επιλέξετε μια λίστα, πατήστε το πλήκτρο Enter. Κάτω από τις λίστες, υπάρχει το κουμπί Νέα λίστα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λίστες, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με λίστες στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Προβολή "Η ημέρα μου"

Όταν ανοίγετε τις To-Do για πρώτη φορά, εμφανίζεται η προβολή Η ημέρα μου στα δεξιά της Πλαϊνής γραμμής.

Εάν έχετε, για παράδειγμα, εργασίες που πρέπει να παραδοθούν σήμερα ή δεν έχουν ολοκληρωθεί από χθες, εμφανίζεται μια φυσαλίδα ειδοποιήσεων Προτάσεις επάνω από την προβολή Η ημέρα μου. Για να ελέγξετε τις εργασίες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αναθεώρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εάν δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις, υπάρχει μια επικεφαλίδα γραμμής Η ημέρα μου χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται κάτω από την επικεφαλίδα. Στο απώτερο δεξιό άκρο από την ημερομηνία, υπάρχει το κουμπί Προτάσεις.

Κάτω από την ημερομηνία, υπάρχει η περιοχή κύριου περιεχομένου που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Εμφανίζει τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών, ή εργασίες, για την ημέρα. Για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που έχετε ανακοινώνει τα στοιχεία στη λίστα και τις καταστάσεις τους. Για να επισημάνετε ένα στοιχείο ως ολοκληρωμένο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου 'Σήμανση ως μη ολοκληρωμένου'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να ανοίξετε την προβολή Λεπτομέρειες μιας εργασίας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter.

Κάτω από τη λίστα εργασιών, υπάρχει το πεδίο Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, πληκτρολογήστε το περιεχόμενο της εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη κουμπιού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προβολή "Προτάσεις"

Για να μεταβείτε στην προβολή Προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προτεινόμενη πρόσβαση στις εκκρεμείς εργασίες μέσω του κουμπιού 'Προτάσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει την κατάσταση κάθε στοιχείου της λίστας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε με τις Προτάσεις, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με προτάσεις στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Προβολή "Λίστα εργασιών"

Για να μεταβείτε στην προβολή Λίστα εργασιών, στην προβολή Πλαϊνή γραμμή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της λίστας που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Στα αριστερά, εμφανίζεται η Πλαϊνή γραμμή. Στα δεξιά, υπάρχει η γραμμή επικεφαλίδας Λίστα εργασιών. Στα δεξιά της επικεφαλίδας, υπάρχει το κουμπί Ταξινόμηση εκκρεμών εργασιών και το κουμπί Επιλογές λίστας.

Κάτω από την ημερομηνία, υπάρχει η περιοχή κύριου περιεχομένου που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Εμφανίζει τα στοιχεία εκκρεμών εργασιών, ή εργασίες, στη συγκεκριμένη λίστα. Για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που έχετε ανακοινώνει τα στοιχεία στη λίστα και τις καταστάσεις τους. Για να επισημάνετε ένα στοιχείο ως ολοκληρωμένο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου 'Σήμανση ως μη ολοκληρωμένου'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να ανοίξετε την προβολή Λεπτομέρειες μιας εργασίας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εργασίες, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με εργασίες στις Εκκρεμείς εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Κάτω από τη λίστα εργασιών, υπάρχει το πεδίο Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, πληκτρολογήστε το περιεχόμενο της εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη κουμπιού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προβολή "Λεπτομέρειες"

Για να ανοίξετε την προβολή Λεπτομέρειες μιας εργασίας, στην προβολή Λίστα εργασιών ή στην προβολή Η ημέρα μου, πατήστε το πλήκτρο Enter ενώ βρίσκεστε σε μια εργασία. Η προβολή θα ανοίξει στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Σε αυτή την προβολή, για παράδειγμα, ορίζετε υπενθυμίσεις ή γράφετε σημειώσεις για μια εργασία. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων στην προβολή, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Για να κλείσετε την προβολή Λεπτομέρειες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Απόκρυψη προβολής λεπτομερειών'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Περιήγηση με χρήση του πληκτρολογίου

Εδώ θα βρείτε ορισμένες χρήσιμες συντομεύσεις για την περιήγηση στην εφαρμογή To-Do με χρήση του πληκτρολογίου:

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων και οροσήμων στην οθόνη ή σε μια λίστα, πατήστε Ctrl+F6, Tab ή Shift+Tab.

 • Για να μετακινηθείτε μέσα σε λίστες, πατήστε Tab, Shift+Tab ή τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους.

 • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή μια ενέργεια, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο διαστήματος.

 • Για έξοδο από μια αναδυόμενη ομάδα επιλογών, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To-Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To-Do

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×