Λαμβάνω προειδοποιήσεις ότι ένα πρόγραμμα επιχειρεί πρόσβαση στις πληροφορίες διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αποστέλλει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για λογαριασμό μου

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτών των προειδοποιήσεων ασφαλείας, εγκαθιστώντας λογισμικό προστασίας από ιούς και φροντίζοντας να ενημερώνεται τακτικά. Αυτό το άρθρο περιγράφει τους λόγους για τους οποίους εμφανίζονται οι προειδοποιήσεις ασφαλείας και ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για να μην τις λαμβάνετε.

Συμβουλή:  Η Microsoft παρέχει δωρεάν λογισμικό προστασίας από ιούς, το Microsoft Security Essentials και το Windows Defender. Αυτές οι δυνατότητες παρέχουν προστασία σε πραγματικό χρόνο για τον υπολογιστή σας προκειμένου να προστατεύεται από ιούς, λογισμικό spyware και άλλο λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας.

Σε αυτό το άρθρο

Συμπτώματα

Αιτία

Επίλυση

Συμπτώματα

Εμφανίζεται μία από τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

 • Ένα πρόγραμμα προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε αποθηκεύσει στο Outlook. Εάν αυτό δεν είναι αναμενόμενο, επιλέξτε "Απόρριψη" και ελέγξτε εάν το λογισμικό αντιμετώπισης ιών είναι ενημερωμένο.

 • Ένα πρόγραμμα προσπαθεί να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους σας. Εάν αυτό δεν είναι αναμενόμενο, επιλέξτε "Απόρριψη" και ελέγξτε εάν το λογισμικό αντιμετώπισης ιών είναι ενημερωμένο.

 • Ένα πρόγραμμα προσπαθεί να εκτελέσει μια ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους σας. Εάν αυτό δεν είναι αναμενόμενο, επιλέξτε "Απόρριψη" και ελέγξτε εάν το λογισμικό αντιμετώπισης ιών είναι ενημερωμένο.

Αρχή της σελίδας

Αιτία

Αυτές οι προειδοποιήσεις ασφαλείας εμφανίζονται όταν ένα πρόγραμμα προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες των επαφών σας στο βιβλίο διευθύνσεων του Outlook ή επιχειρεί να στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους σας. Από προεπιλογή, μόνο τα πρόσθετα COM είναι αξιόπιστα προγράμματα. Ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ενδέχεται να έχει επιτρέψει συγκεκριμένα πρόσθετα, προσθέτοντάς τα στη λίστα "Αξιόπιστα πρόσθετα". Οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα δεν είναι αξιόπιστο και εμφανίζεται μια προειδοποίηση ασφαλείας λόγω του δυνητικού κινδύνου ότι το πρόγραμμα είναι κακόβουλο και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί το Outlook για την εξάπλωση ιών. Πριν από τη δημιουργία αυτής της προστασίας, οι ιοί ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στο Outlook και να εξαπλώνονται στέλνοντας μηνύματα στα άτομα που αναφέρονται στις επαφές.

Προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα    Είναι πιθανό το πρόγραμμα να ξεκινά αυτόματα. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα προσπαθεί να στείλει αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Item.Send στο μοντέλο αντικειμένων του Outlook.

Προγράμματα που ξεκινάτε εσείς    Είναι επίσης πιθανό να ξεκινάτε μόνοι σας το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα για συγχρονισμό του PDA ή της κινητής συσκευή σας με δεδομένα του Outlook.

Αρχή της σελίδας

Επίλυση

Επίλυση αυτής της προειδοποίησης ασφαλείας

 • Εάν δεν αναμένατε κάποιο πρόγραμμα να αποκτήσει πρόσβαση στο Outlook ή δεν είστε βέβαιοι αν το πρόγραμμα που προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Outlook είναι αξιόπιστο, κάντε κλικ στο κουμπί Απόρριψη.

 • Εάν κάνατε κλικ σε μια εντολή ή ξεκινήσατε ένα πρόγραμμα που γνωρίζετε ότι πρέπει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του Outlook ή να στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το Outlook και θεωρείτε ότι το πρόγραμμα είναι αξιόπιστο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή.

  • Εάν σας ζητηθεί να επιτρέψετε την πρόσβαση σε στοιχεία παραληπτών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η πρόσβαση για, επιλέξτε το χρονικό διάστημα παραχώρησης της πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

   Σημείωση:  Πρέπει να επιλέγετε το μικρότερο δυνατό χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση πρόσβασης στα δεδομένα του Outlook από το άλλο πρόγραμμα. Εάν το πρόγραμμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο, η προειδοποίηση ασφαλείας θα εμφανιστεί ξανά.

Αποτροπή επανεμφάνισης αυτής της προειδοποίησης ασφαλείας

Συμβουλή:  Η Microsoft παρέχει δωρεάν λογισμικό προστασίας από ιούς, το Microsoft Security Essentials και το Windows Defender. Αυτές οι δυνατότητες παρέχουν προστασία σε πραγματικό χρόνο για τον υπολογιστή σας προκειμένου να προστατεύεται από ιούς, λογισμικό spyware και άλλο λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η εγκατάσταση ενός προγράμματος προστασίας από ιούς και η τακτική ενημέρωσή του θα μπορούσε να αποτρέψει την εκ νέου εμφάνιση αυτής της προειδοποίησης ασφαλείας. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 • Το λογισμικό προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε πρέπει να ενημερώνεται τακτικά. Τα περισσότερα λογισμικά προστασίας από ιούς σάς επιτρέπουν να κάνετε λήψη αυτόματων ενημερώσεων όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του λογισμικού προστασίας από ιούς.

 • Το λογισμικό προστασίας από ιούς έχει ρυθμιστεί ώστε να μοιράζεται την κατάσταση ενημέρωσής του με άλλες εφαρμογές. Συνήθως, τα προγράμματα λογισμικού προστασίας από ιούς χρησιμοποιούν από κοινού την κατάσταση ενημέρωσής τους με άλλες εφαρμογές. Για να ελέγξετε τη ρύθμιση της κατάστασης ενημέρωσης, ελέγξτε τις προτιμήσεις ή τις επιλογές για το πρόγραμμα προστασίας από ιούς ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του λογισμικού προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε.

  Σημειώσεις: 

  • Το Outlook βασίζεται στο Κέντρο ασφαλείας των Windows για να ελέγξει αν υπάρχει λογισμικό προστασίας από ιούς και να ενημερώσει την κατάστασή του.

  • Εάν η συνδρομή σας στο λογισμικό προστασίας από ιούς λήγει ή είναι ανενεργή, μπορεί να εμφανιστεί ξανά η προειδοποίηση ασφαλείας όταν ένα πρόγραμμα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο Outlook.

Προβολή ρυθμίσεων ασφαλείας στο Κέντρο αξιοπιστίας

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας για Πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο Κέντρο αξιοπιστίας, παρέχουν τις ακόλουθες επιλογές:

 • Να λαμβάνω προειδοποιήσεις για ύποπτες δραστηριότητες όταν το λογισμικό αντιμετώπισης ιών είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι ενημερωμένο (συνιστάται)      Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση στο Outlook. Ο όρος "Ύποπτη δραστηριότητα" αναφέρεται σε ένα μη αξιόπιστο πρόγραμμα που προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Outlook.

 • Να λαμβάνω πάντα προειδοποιήσεις σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες      Αυτή είναι η πιο ασφαλής ρύθμιση και θα σας ζητείται πάντα να λάβετε μια απόφαση σχετικά με την αξιοπιστία όταν ένα πρόγραμμα επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Outlook.

 • Να μην λαμβάνω ποτέ προειδοποιήσεις σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες (δεν συνιστάται)      Αυτή είναι η λιγότερο ασφαλής ρύθμιση.

Για να δείτε αυτές τις ρυθμίσεις, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Πατήστε Επιλογές.

 3. Πατήστε Κέντρο αξιοπιστίας.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση μέσω προγραμματισμού

  Σημειώσεις: 

  • Εάν η διαχείριση του υπολογιστή σας γίνεται από έναν διαχειριστή του Microsoft Exchange Server ή διαχειριστή των Υπηρεσιών τομέα Active Directory των Microsoft Windows στην εταιρεία σας και ο διαχειριστής αλλάξει την προεπιλεγμένη ρύθμιση εμποδίζοντας τους χρήστες να κάνουν αλλαγές σε αυτή, η επιλογή για την προσαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας "Πρόσβαση μέσω προγραμματισμού" θα είναι απενεργοποιημένη.

  • Εάν η διαχείριση του υπολογιστή σας δεν γίνεται από ένα διαχειριστή του Exchange Server ή των υπηρεσιών τομέα Active Directory των Microsoft Windows και εσείς είστε ο διαχειριστής των Windows στον υπολογιστή σας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για Πρόσβαση μέσω προγραμματισμού. Ωστόσο, δεν συνιστάται κάτι τέτοιο.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×