Λίστα των πιο πρόσφατων αρχείων για τα προϊόντα του Office 2016

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2018

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχει μια λίστα των πιο πρόσφατων αρχείων που οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής πρέπει να συμπεριλάβετε κατά τη δημιουργία μιας εικόνας εγκατάστασης για ένα προϊόν Office 2016, συμπεριλαμβανομένων των Visio 2016 και Project 2016. Συμπεριλαμβάνοντας αυτών των αρχείων .msp, όταν τους χρήστες να εγκαταστήσω το προϊόν Office 2016, την πιο πρόσφατη ασφάλεια και μη ενημερωμένες εφαρμόζονται αυτόματα στην εγκατάσταση Office.

Αυτές οι πληροφορίες ισχύει μόνο για τα προϊόντα Office 2016 που χρησιμοποιούν την τεχνολογία εγκατάστασης του Windows Installer (MSI).

Τα πιο πρόσφατα ενημερωμένα αρχεία .msp

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα αρχεία .msp που ενημερώθηκαν Μαρτίου 2018.

Ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια

Ενημερώσεις ασφαλείας

γράφημα-x-καμία

access-x-none

γράφημα-x-καμία

excel-x-none

πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας -ακοινοποίησης -1

word-x-none

lync-x-none

mso-x-none

msodll40ui-x-καμία

msodll99l-x-καμία

onenote-x-none

osfclient-x-none

outlook-x-none

project-x-none

visio-x-none

Λίστα με όλα τα αρχεία .msp

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει όλα τα αρχεία .msp που έχουν κυκλοφορήσει μετά το Office 2016 έχει κυκλοφορήσει στο Σεπτεμβρίου 2015.

όνομα αρχείου .msp

Προϊόν

Ημερομηνία κυκλοφορίας ενημέρωσης που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια

Άρθρο της Γνωσιακής βάσης για ενημέρωση που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια

Ημερομηνία κυκλοφορίας ενημέρωσης ασφαλείας

Άρθρο της Γνωσιακής βάσης για κυκλοφορία ενημέρωσης ασφαλείας

Το άρθρο Γνωσιακής βάσης για θέματα ασφαλείας αντικαταστάθηκε

access-x-none

Access 2016

2 Ιανουαρίου 2018

4011221

13 Μαρτίου 2018

4011665

2910978

ace-x-none

Office 2016

5 Σεπτεμβρίου 2017

3191924

13 Φεβρουαρίου 2018

4011143

Δεν ισχύει

acewss-x-καμία

Office 2016

7 Νοεμβρίου 2017

4011259

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

γράφημα-x-καμία

Office 2016

6 Μαρτίου 2018

4011732

12 Δεκεμβρίου 2017

4011095

Τίποτα

conv-x-none

Office 2016

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

12 Σεπτεμβρίου 2017

3213551

3203383

csi-x-none

Office 2016

5 Δεκεμβρίου 2017

4011031

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

csisyncclient-x-none

Office 2016

4 Οκτωβρίου 2016

3118264

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

dcf-x-none

Office 2016

9 Φεβρουαρίου 2016

2910990

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

eqnedt32-x-none

Office 2016

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

9 Ιανουαρίου 2018

4011574

4011262

excel-x-none

Excel 2016

6 Φεβρουαρίου 2018

4011684

13 Μαρτίου 2018

4011727

4011627

excelpp-x-none

Office 2016

5 Δεκεμβρίου 2017

4011218

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

exppdf-x-none

Office 2016

5 Απρ. 2016

2920720

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

filterpack-x-none

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015

2920684

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

γραμματοσειρές-x-καμία

Office 2016

5 Απρ. 2016

3114903

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

gkall-x-none

Office 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016

3115276

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

γράφημα-x-καμία

Office 2016

6 Μαρτίου 2018

4011624

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

groove-x-none

OneDrive για επιχειρήσεις

1 Αυγούστου 2017

3178707

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

ieawsdc-x-none

Office 2016

13 Οκτωβρίου 2015

3085538

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

kohhc-x-καμία

Office 2016

6 Ιουνίου 2017

3191929

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας -α κοινοποίησης1

Office 2016 Πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας

6 Μαρτίου 2018

4011731

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

lync-x-none

Skype για επιχειρήσεις 2016

6 Μαρτίου 2018

4011725

10 Οκτωβρίου 2017

4011159

4011040

mscomctlocx-x-καμία

Office 2016

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

12 Ιανουαρίου 2016

2920727

Τίποτα

msmipc-x-none

Office 2016

4 Απρ. 2017

3178666

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

mso-x-none

Office 2016

6 Μαρτίου 2018

4018295

13 Φεβρουαρίου 2018

4011686

4011632

msodll20-x-καμία

Office 2016

2 Ιανουαρίου 2018

4011630

13 Ιουνίου 2017

3178667

Τίποτα

msodll30-x-καμία

Office 2016

2 Ιανουαρίου 2018

4011625

12 Σεπτεμβρίου 2017

4011126

3213545

msodll40ui-x-καμία

Office 2016

6 Μαρτίου 2018

4011671

10 Μαΐου 2016

3115103

Τίποτα

msodll99l-x-καμία

Office 2016

6 Μαρτίου 2018

4011729

9 Ιανουαρίου 2018

4011622

4011038

oart-x-none

Office 2016

5 Δεκεμβρίου 2017

4011562

12 Σεπτεμβρίου 2017

3203474

Τίποτα

oleo-x-καμία

Office 2016

6 Ιουνίου 2017

3141457

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

onenote-x-none

OneNote 2016

6 Μαρτίου 2018

4011733

9 Αυγούστου 2016

3115419

3114862

orgidcrl-x-none

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015

2920712

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

ose-x-none

Office 2016

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

10 Οκτωβρίου 2017

4011185

Τίποτα

osetup-x-none

Office 2016

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

10 Οκτωβρίου 2017

2920723

Τίποτα

osfclient-x-none

Office 2016

6 Μαρτίου 2018

4011728

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

ospp-x-none

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015

2920724

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

otkruntimertl-x-none

Office 2016

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

8 Μαρτίου 2016

3114690

Τίποτα

outexum-x-none

Office 2016

4 Απρ. 2017

3141506

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

outlfltr-x-none

Office 2016

2 Αυγούστου 2016

3115407

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

outlook-x-none

Outlook 2016

6 Μαρτίου 2018

4018296

13 Φεβρουαρίου 2018

4011682

4011626

policytips-x-καμία

Office 2016

7 Ιουνίου 2016

3115081

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

powerpoint-x-none

PowerPoint 2016

6 Φεβρουαρίου 2018

4011663

12 Σεπτεμβρίου 2017

4011041

3114518

ppaddin-x-none

Office 2016

5 Δεκεμβρίου 2017

4011225

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

project-x-none

Project 2016

6 Μαρτίου 2018

4011734

10 Νοεμβρίου 2015

2920698

Τίποτα

απόδειξη-x-καμία

Office 2016

2 Ιανουαρίου 2018

3178662

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

protocolhandler-x-none

Office 2016

9 Φεβρουαρίου 2016

2910954

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

publisher-x-none

Publisher 2016

1 Αυγούστου 2017

3178696

10 Νοεμβρίου 2015

2920680

Καμία

riched20-x-none

Office 2016

2 Ιανουαρίου 2018

4011569

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

seguiemj-x-none

Office 2016

5 Ιουλίου 2017

3203471

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

stslist-x-none

Office 2016

6 Ιουνίου 2017

3115281

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

stsupld-x0-καμία

Office 2016

8 Μαρτίου 2016

2920678

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

vbe7-x-none

Office 2016

3 Μαΐου 2016

3114369

8 Νοεμβρίου 2016

3115135

Τίποτα

visio-x-none

Visio 2016

6 Μαρτίου 2018

4011661

14 Ιουνίου 2016

3115041

3114511

word-x-none

Word 2016

6 Φεβρουαρίου 2018

4011681

13 Μαρτίου 2018

4011730

4011643

wxpcore-x-none

Office 2016

4 Οκτωβρίου 2016

3118263

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

wxpnse-x-none

Office 2016

4 Οκτωβρίου 2016

3118262

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

xdext-x-καμία

Office 2016

1 Αυγούστου 2017

3213650

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1 κοινοποίησης α αντιπροσωπεύει την κατάλληλη γλώσσα, όπως ΕΕ-es ή γ/λ-es.

Σχετικά θέματα

Λίστα των πιο πρόσφατων αρχείων για τα προϊόντα του Office 2013

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×