Λήψη βοήθειας για το Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Έχετε πολλές επιλογές βοήθειας για το Business Contact Manager for Outlook. Η Βοήθεια είναι ενσωματωμένη στο προϊόν και είναι διαθέσιμη στο Internet, από μια ενεργή κοινότητα χρηστών και μέσω τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσιών συνομιλίας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Χρήση της Βοήθειας που είναι ενσωματωμένη στο Outlook with Business Contact Manager

Σύνδεση με την τοποθεσία Office.com

Ενεργοποίηση της καταγραφής για βοήθεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Λήψη βοήθειας από την κοινότητα χρηστών

Επικοινωνία με τη "Βοήθεια και υποστήριξη" της Microsoft

Υποστήριξη για τους πελάτες της Microsoft στον Καναδά

Επικοινωνία με την υποστήριξη για χρήστες TTY

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη χρήση της Γνωσιακής βάσης της Microsoft

Υποστήριξη για προϊόντα της Microsoft που έχουν αγοραστεί εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά

Χρήση της Βοήθειας που είναι ενσωματωμένη στο Outlook with Business Contact Manager

Τα θέματα στη Βοήθεια του Outlook μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας σχετικά με τη χρήση του Business Contact Manager for Outlook, να σας παράσχουν τα εργαλεία για να πετύχετε τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις του προϊόντος και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Μπορείτε να ανοίξετε τη Βοήθεια του Outlook από πολλά διαφορετικά σημεία:

 • Πιέστε το πλήκτρο F1 ή κάντε κλικ στο κουμπί με το ερωτηματικό σε μια φόρμα, ένα παράθυρο, μια σελίδα ή στην επάνω δεξιά γωνία της Κορδέλας για να ανοίξετε ένα γενικό παράθυρο της Βοήθειας του Outlook. Στον πίνακα περιεχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Business Contact Manager for Outlook 2010 και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αναζήτηση ή περιήγηση για τις πληροφορίες που θέλετε.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί της Βοήθειας ή στις συνδέσεις στα παράθυρα διαλόγου για να εμφανιστεί ένα άρθρο της Βοήθειας με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του παραθύρου διαλόγου.

Συμβουλή: Μαθαίνετε καλύτερα μέσω οπτικοακουστικών πληροφοριών; Ανατρέξτε στα βίντεο στο Internet στο "Κέντρο υποδοχής" του Business Contact Manager for Outlook. Κάντε κλικ στο κουμπί Business Contact Manager στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο υποδοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση βίντεο στη συνέχεια αυτού του άρθρου.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση με την τοποθεσία Office.com

Επισκεφτείτε την τοποθεσία Office.com για ενημερωμένες πληροφορίες και συνδέσεις με βίντεο, άρθρα και ενημερώσεις προϊόντων εάν υπάρχουν. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία Office.com, στο Outlook, κάντε κλικ στο κουμπί της Βοήθειας. Εάν στο κάτω τμήμα του παραθύρου της Βοήθειας εμφανίζεται η ένδειξη Σύνδεση με την τοποθεσία Office.com, οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι οι πλέον ενημερωμένες. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Εκτός σύνδεσης, οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι εκείνες που βρίσκονται στον υπολογιστή σας.

Για να μεταβείτε στην τοποθεσία Office.com, στο κάτω τμήμα του παραθύρου της Βοήθειας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτός σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση περιεχομένου από την τοποθεσία Office.com.

Συμβουλή: Για να μεταβείτε στην τοποθεσία Office.com, στο Outlook, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager. Στην ενότητα Λήψη βοήθειας, κάντε κλικ στην επιλογή Office Online.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση της καταγραφής για βοήθεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Το Business Contact Manager for Outlook μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο καταγραφής, ενώ εργάζεστε με τα εταιρικά δεδομένα. Αυτό το αρχείο καταγραφής καταχωρεί τις δραστηριότητες του Business Contact Manager for Outlook και ενδέχεται να είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση της προέλευσης ενός σφάλματος, εάν παρουσιαστεί κάποιο. Μπορείτε επίσης να εκχωρήσετε δικαιώματα κοινής χρήσης των πληροφοριών του αρχείου καταγραφής με τη Microsoft, κάτι που μπορεί να διευκολύνει τη Microsoft στην επίλυση του προβλήματος στο μέλλον. Το αρχείο καταγραφής ενδέχεται, επίσης, να είναι χρήσιμο, αν επικοινωνήσετε με την τοποθεσία της υποστήριξης της Microsoft στο Web σχετικά με το ζήτημά σας.

Για να ενεργοποιηθεί η καταγραφή, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager. Στην ενότητα Καταγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση καταγραφής. Το όνομα του κουμπιού θα αλλάξει σε Διακοπή καταγραφής όταν το πατήσετε.

Η καταγραφή θα συνεχίζεται οποτεδήποτε εκτελείται το Business Contact Manager for Outlook, μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Λήψη βοήθειας από την κοινότητα χρηστών

Δεν είστε μόνοι. Η ενεργή κοινότητα χρηστών του Business Contact Manager αποτελεί πολύτιμο πόρο για όλους τους χρήστες, είτε χρειάζεστε βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Business Contact Manager for Outlook είτε θέλετε να μάθετε με ποιον τρόπο προσαρμόζουν άλλοι χρήστες τις δυνατότητες στις επαγγελματικές τους ανάγκες.

Το Ιστολόγιο ομάδας του Business Contact Manager είναι ένα άλλο μέρος όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση, την προσαρμογή και την εργασία με το Business Contact Manager for Outlook. Το ιστολόγιο φιλοξενείται στην τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web, όπου μπορείτε να διαβάσετε άρθρα για διάφορες δυνατότητες του Business Contact Manager for Outlook, και να εξετάσετε τα σχόλια, τις ερωτήσεις και τις λύσεις που δημοσιεύονται από άλλους χρήστες και από τα μέλη της ομάδας προγραμματιστών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστολόγιο ομάδας, στο Outlook, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager. Στην ενότητα Λήψη βοήθειας, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστολόγιο του Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Επικοινωνία με τη "Βοήθεια και υποστήριξη" της Microsoft

Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία της υποστήριξης της Microsoft στο Web για πρόσβαση σε υποστήριξη προϊόντος μέσω τηλεφώνου, συνομιλίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager.

 3. Στην περιοχή Λήψη βοήθειας, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία με τις υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επισκεφθείτε τα Κέντρα λύσεων.

Συμβουλή: Για πληροφορίες σχετικά με όλες τις προσφορές υποστήριξης της Microsoft, μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://support.microsoft.com.

Για να εξασφαλίσετε ότι θα λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες υποστήριξης για την τοποθεσία σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ή να επαληθεύσετε τη ρύθμιση περιοχής σας από μια λίστα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το προϊόν σας. Εάν υπάρχουν ενεργοποιημένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, οι πληροφορίες αυτές θα αποθηκευτούν για την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε αυτήν την τοποθεσία.

Οι πολιτικές υποστήριξης της Microsoft υπόκεινται στις εκάστοτε τιμές, τους όρους και τις συνθήκες, τα οποία ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

 • Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου     Η δωρεάν υποστήριξη 90 ημερών που δικαιούστε ξεκινά με την ενεργοποίηση του προϊόντος σας. Ο χρόνος απόκρισης είναι συνήθως μία εργάσιμη ημέρα. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αίτησης υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην τοποθεσία υποστήριξης.

 • Υποστήριξη μέσω προσωπικής συνομιλίας     Η δωρεάν υποστήριξη 90 ημερών που δικαιούστε ξεκινά με την ενεργοποίηση του προϊόντος σας. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει. Για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας συνομιλίας, κάντε κλικ στη σύνδεση συνομιλίας στην τοποθεσία υποστήριξης.

 • Τηλεφωνική υποστήριξη     Η δωρεάν υποστήριξη 90 ημερών που δικαιούστε ξεκινά με την ενεργοποίηση του προϊόντος σας. Ο αριθμός τηλεφώνου στις ΗΠΑ είναι (866) 452-4755. Αφού χρησιμοποιήσετε όλη τη δωρεάν υποστήριξη που δικαιούστε, θα υπάρχει χρέωση για την τηλεφωνική υποστήριξη.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές "Βοήθειας και υποστήριξης" της Microsoft εάν διαθέτετε οποιοδήποτε ή ένα από τα ακόλουθα:

 • Σύμβαση εξασφάλισης αναβάθμισης λογισμικού

 • Επαγγελματικό συμβόλαιο

 • Συνδρομή στο TechNet

 • Συνδρομή στο MSDN

  Σημαντικό: Ορισμένα ζητήματα υποστήριξης ενδέχεται να απαιτούν πιο προηγμένη υποστήριξη, για την οποία υπάρχει χρέωση.

 • Πρόγραμμα συνεργατών Microsoft (MSPP)

Υποστήριξη για τους πελάτες της Microsoft στον Καναδά

Οι πελάτες στον Καναδά μπορούν να επισκεφθούν την τοποθεσία της Microsoft Canada Online κάνοντας κλικ εδώ.Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες κειμένου της Microsoft (TTY/TDD) είναι διαθέσιμες στον αριθμό (905) 568-9641.

Επικοινωνία με την υποστήριξη για χρήστες TTY

Οι υπηρεσίες τηλεφωνικού κειμένου της Microsoft (TTY/TDD) είναι διαθέσιμες στον αριθμό (425) 635-4948 στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στον αριθμό (800) 892-5234 στις ΗΠΑ ή στον αριθμό (905) 568-9641 στον Καναδά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη χρήση της Γνωσιακής βάσης της Microsoft

Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Γνωσιακή βάση στην τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft στο Web για επίλυση τεχνικών προβλημάτων, όπως τα ζητήματα με τον SQL Server.Δεν υπάρχει χρέωση για αυτήν την υπηρεσία.

Αρχή της σελίδας

Υποστήριξη για προϊόντα της Microsoft που έχουν αγοραστεί εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά

Η υποστήριξη εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά διαφέρει. Για λεπτομέρειες επικοινωνίας ανά περιοχή, επισκεφθείτε την τοποθεσία διεθνούς υποστήριξης της Microsoft στο Web. Εάν δεν υπάρχει γραφείο της Microsoft στη χώρα ή την περιοχή σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν σας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×