Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Κοινή χρήση και σύνταξη από κοινού μιας παρουσίασης με χρήση του PowerPoint για διαδίκτυο

Κοινή χρήση και σύνταξη από κοινού μιας παρουσίασης με χρήση του PowerPoint για διαδίκτυο

Οποιαδήποτε παρουσίαση που είναι αποθηκευμένη σε OneDrive ή SharePoint Online μπορεί να επεξεργαστεί από πολλούς συντάκτες στο PowerPoint για το Web. Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια και να επεξεργαστείτε ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα.

ΣεOneDrive για επιχειρήσεις ή SharePoint Online αρχεία, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια συγκεκριμένη διαφάνεια σε μια κοινόχρηστη παρουσίαση. 

Κοινή χρήση, σύνταξη από κοινού και σχολιασμός στο PowerPoint online

Για να λάβετε τις σωστές οδηγίες, ανοίξτε την παρακάτω λίστα και επιλέξτε το σημείο όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο της παρουσίασής σας.

Κοινή χρήση παρουσίασης

 1. Στο PowerPoint για το Web, κάντε κλικ στο κουμπί κοινή χρήση .

  Κουμπί κοινής χρήσης

 2. Στην περιοχή κοινή χρήση, επιλέξτε ένα από τα εξής.

  Προσκαλέστε άτομα: Για να στείλετε μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει μια σύνδεση προς την παρουσίασή σας και ένα προαιρετικό μήνυμα

  Πρόσκληση ατόμων σε μια παρουσίαση

  • Για να δώσετε σε άλλους χρήστες πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στην παρουσίασή σας, κάντε κλικ στην επιλογή παραλήπτες να επεξεργαστείτεκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε οι παραλήπτες μπορούν μόνο να προβάλουν.

  • Για να απαιτείται από τους παραλήπτες να διαθέτουν λογαριασμό Microsoft για την προβολή της παρουσίασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή παραλήπτες για Επεξεργασίακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε οι παραλήπτες πρέπει να πραγματοποιήσουν είσοδο με ένα λογαριασμό Microsoft.

  • Εισαγάγετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών σας στο πλαίσιο προς και κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση για να στείλετε την πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Λήψη σύνδεσης: Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς την παρουσίασή σας, την οποία μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε

  Λήψη σύνδεσης σε παρουσίαση

  • Για να καθορίσετε την επεξεργασία ή την πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στην παρουσίασή σας, επιλέξτε είτε Επεξεργασία είτε Προβολή μόνο από τη λίστα.

  • Για να δημιουργήσετε και να αντιγράψετε τη σύνδεσή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία σύνδεσης.

Επεξεργασία από κοινού σε PowerPoint για το Web

 1. Στο OneDrive, κάντε κλικ για να ανοίξετε το αρχείο στο οποίο θέλετε να εργαστείτε με άλλους.

 2. Στην περιοχή Επεξεργασία παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία στο PowerPoint online.

  Άνοιγμα στο PowerPoint Online
 3. Ξεκινήστε να εργάζεστε στην παρουσίασή σας.

  • Εάν κάποιος άλλος εργάζεται στην παρουσίαση την ίδια στιγμή, θα δείτε το εικονίδιο σύνταξης από κοινού Αριθμός συντακτών που εργάζονται σε μια παρουσίαση και έναν αριθμό στη γραμμή κατάστασης που σας ενημερώνει πόσα άτομα εργάζονται στην παρουσίαση. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της σύνταξης από κοινού για να δείτε ποιος εργάζεται στην παρουσίαση.

  • Όταν τα άτομα επεξεργάζονται την παρουσίαση χωρίς να εισέρχονται σε OneDrive ή SharePoint, εμφανίζονται στη λίστα ως "επισκέπτες".

   Ειδοποίηση σύνταξης από κοινού

   Εάν χρησιμοποιούν επίσης το PowerPoint για το Web, μπορείτε ακόμη και να δείτε τι πληκτρολογούν σε πραγματικό χρόνο και μια ένδειξη που σας δείχνει σε ποιες διαφάνειες εργάζονται.

  Μπορείτε να συντάξετε από κοινού με άτομα που χρησιμοποιούν την εφαρμογή PowerPoint υπολογιστή. Ωστόσο, για καλύτερα αποτελέσματα, τα άτομα που χρησιμοποιούν το PowerPoint για το Web θα πρέπει να κάνουν τις αλλαγές με τη σειρά τους χρησιμοποιώντας τις PowerPoint εφαρμογή υπολογιστή (PowerPoint 2010 ή νεότερη έκδοση ή PowerPoint για Mac 2011 ή νεότερη έκδοση).

Προσθήκη σχολίου

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια ή κάτι σε μια διαφάνεια.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σχόλιο. Το κουμπί "Εισαγωγή σχολίου" στο PowerPoint online

 3. Πληκτρολογήστε τα σχόλιά σας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Μια συνομιλία στο παράθυρο σχολίων
  • Για πρόσθετα σχόλια, στο παράθυρο σχόλια , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία Νέο σχόλιο και πληκτρολογήστε το κείμενό σας στο πλαίσιο.

  • Για να απαντήσετε σε ένα σχόλιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο Απάντηση και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

  • Μια φυσαλίδα σχολίου Κάποιος έχει προσθέσει ένα σχόλιο εμφανίζεται δίπλα στο στοιχείο που σχολιάζετε στη διαφάνεια.

Μετονομασία αρχείου παρουσίασης

Μπορείτε να μετονομάσετε ένα αρχείο σε PowerPoint για το Web ενώ συντάσσετε από κοινού με άλλους.

 1. Κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου στο κέντρο της γραμμής τίτλου του PowerPoint για το Web κοντά στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης.

  Κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου στο κέντρο της γραμμής τίτλου, κοντά στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης

  Ολόκληρο το όνομα είναι επιλεγμένο.

 2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής μέσα στον τίτλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις αλλαγές σας στο όνομα του αρχείου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter όταν τελειώσετε.

Σε λίγο, η αλλαγή του ονόματος συγχρονίζεται με άλλες εμφανίσεις του αρχείου που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη στιγμή.

Κοινή χρήση παρουσίασης

 1. Στο PowerPoint για το Web, κάντε κλικ στο κουμπί κοινή χρήση .

  Κουμπί κοινής χρήσης

 2. Επιλέξτε ένα από τα εξής στο παράθυρο κοινής χρήσης που εμφανίζεται:

  Προσκαλέστε άτομα: Για να στείλετε μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει μια σύνδεση προς την παρουσίασή σας και ένα προαιρετικό μήνυμα

  Πρόσκληση ατόμων σε μια παρουσίαση

  • Για να δώσετε στους άλλους την επεξεργασία ή την πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στην παρουσίασή σας, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέξτε είτε δυνατότητα επεξεργασίας είτε δυνατότητα προβολής.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση για να στείλετε την πρόσκληση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Λήψη σύνδεσης: Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς την παρουσίασή σας, την οποία μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε

  Λήψη σύνδεσης σε παρουσίαση

  • Για να καθορίσετε περιορισμούς πρόσβασης, επιλέξτε μια επιλογή εισόδου από τη λίστα.

  • Για να αντιγράψετε τη σύνδεσή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  • Για να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης για τη σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγήκαι πληκτρολογήστε έναν νέο αριθμό ημερών.

Κοινή χρήση παρουσίασης και σύνδεση με συγκεκριμένη διαφάνεια

Αποκλειστικά σε PowerPoint για το Web, μπορείτε να δείξετε σε κάποιον μια συγκεκριμένη διαφάνεια στέλνοντας μια σύνδεση που μεταβαίνει απευθείας σε αυτήν τη διαφάνεια μέσα σε ένα αρχείο παρουσίασης. Στέλνοντας τη σύνδεση σε κάποιον, κάνετε κοινή χρήση ολόκληρης της παρουσίασης με αυτό το άτομο, με το πρόσθετο πλεονέκτημα να κατευθύνει τον παραλήπτη σε μια συγκεκριμένη διαφάνεια.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση στο PowerPoint για το Web.

 2. Στο παράθυρο μικρογραφιών στα αριστερά, κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε σύνδεση σε αυτήν τη διαφάνεια.

  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου " κοινή χρήση " και η διεύθυνση της διαφάνειας αντιγράφεται στο Πρόχειρο του υπολογιστή σας.

 3. Προαιρετικά, κάντε κλικ στο κουμπί στο κάτω μέρος για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο παράθυρο διαλόγου κοινή χρήση .

  Το παράθυρο διαλόγου "κοινή χρήση" για τη σύνδεση σε μια διαφάνεια.

  Μπορείτε να ελέγξετε ποιος μπορεί να δει τη διαφάνεια και εάν οι παραλήπτες της σύνδεσης μπορούν να επεξεργαστούν το αρχείο που περιέχει τη διαφάνεια.

 4. Επικολλήστε τη σύνδεση που αντιγράψατε όπου θέλετε (όπως ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να την μοιραστείτε με άλλους.

Ειδοποιήσεις όταν ανοίγετε ένα αρχείο που τροποποιήθηκε

Αφού τα άλλα άτομα κάνουν αλλαγές σε ένα αρχείο κοινόχρηστης παρουσίασης, το PowerPoint για το Web σας ειδοποιεί όταν ανοίγετε ξανά το αρχείο. Ένα μικρό πανό κοντά στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου σάς ενημερώνει ποιος έχει κάνει αλλαγές στην παρουσίασή σας ενώ έλειπε.

Το PowerPoint online ενημερώνει ποιος έκανε αλλαγές στο κοινόχρηστο αρχείο ενώ έλειπες.

Δείτε τι έχει αλλάξει στην κοινόχρηστη παρουσίασή σας

Για Office 365 συνδρομητές επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το SharePoint Online, το PowerPoint για το Web παρακολουθεί αυτόματα τις αλλαγές που έγιναν στα ηλεκτρονικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
 1. Όταν ανοίγετε ξανά μια τροποποιημένη παρουσίαση (ή βρίσκεστε σε ένα αρχείο το οποίο κάποιος άλλος επεξεργάζεται ενεργά), οι τροποποιημένες διαφάνειες επισημαίνονται με τυρκουάζ στο παράθυρο μικρογραφιών.

  Επισήμανση αναθεώρησης στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών του PowerPoint
 2. Επιλέξτε μια μικρογραφία για να δείτε τη διαφάνεια σε πλήρες μέγεθος. Θα δείτε το τροποποιημένο τμήμα της διαφάνειας με τιρκουάζ περίγραμμα. Μια συνοδευτική σημείωση σάς ενημερώνει ποιος έκανε την αλλαγή και πότε.

  Εξετάζοντας μια διαφάνεια που έχει αλλάξει από κάποιον άλλο, καταργείτε τη σημειογραφία "η διαφάνεια έχει μη αναγνωσμένες αλλαγές" σε αυτήν τη διαφάνεια.

  (Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου επισημαίνεται η αναθεωρημένη διαφάνεια, αλλά δεν έχει επισημανθεί η αλλαγή στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Στα σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνονται τα εξής: Αλλαγές στο παράθυρο σημειώσεων, διαγραφή κάποιου σχήματος, προσθήκη σχολίου και αλλαγές κίνησης.)

  Επισήμανση αναθεώρησης σχετικά με το ποιος έκανε μια αλλαγή και πότε

Πώς καθορίζεται ποιες αλλαγές επισημαίνονται;

 • Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί σε κοινόχρηστα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε OneDrive για επιχειρήσεις και SharePoint Online.

 • Οι αλλαγές επισημαίνονται μόνο όταν το άτομο που κάνει την αλλαγή χρησιμοποιεί το PowerPoint για το Web ή είναι ένας Office 365 συνδρομητής που χρησιμοποιεί το PowerPoint στον υπολογιστή — τουλάχιστον την έκδοση 1708 του μηνιαίου καναλιού ή την έκδοση 1803 του εξαμηνιαίου (στοχευμένου) καναλιού. Βρείτε την έκδοση του Office που χρησιμοποιείτε

 • Τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση ανάγνωσης/μη αναγνωσμένων μεμονωμένων διαφανειών αποθηκεύονται σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία της Microsoft που έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση των ρυθμίσεων χρήστη. Τα δεδομένα ενημερώνονται κάθε φορά που κάποιος ανοίγει PowerPoint διαφάνειες και υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των πρόσφατων αρχείων που είναι αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική υπηρεσία.

  Εάν ένα άτομο έχει ενεργοποιήσει τις επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων για ένα έγγραφο στο Κέντρο αξιοπιστίας, τότε δεν αποθηκεύονται αλλαγές επεξεργασίας σε αυτό το έγγραφο, από οποιοδήποτε άτομο. Επομένως, δεν θα υπήρχε τυρκουάζ επισήμανση στο αρχείο. Το Κέντρο αξιοπιστίας δεν είναι διαθέσιμο στο PowerPoint για το Web, αλλά PowerPoint για το Web συμμορφώνεται με τις ρυθμίσεις του Κέντρου αξιοπιστίας που έχετε κάνει σε μια έκδοση του PowerPoint για υπολογιστή.

Επεξεργασία από κοινού σε PowerPoint για το Web

 1. Στο OneDrive, κάντε κλικ για να ανοίξετε το αρχείο στο οποίο θέλετε να εργαστείτε με άλλους.

 2. Στην περιοχή Επεξεργασία παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία στο PowerPoint online.

  Άνοιγμα στο PowerPoint Online
 3. Ξεκινήστε να εργάζεστε στην παρουσίασή σας.

  • Εάν κάποιος άλλος εργάζεται στην παρουσίαση την ίδια στιγμή, θα δείτε το εικονίδιο σύνταξης από κοινού Αριθμός συντακτών που εργάζονται σε μια παρουσίαση και έναν αριθμό στη γραμμή κατάστασης που σας ενημερώνει πόσα άτομα εργάζονται στην παρουσίαση. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της σύνταξης από κοινού για να δείτε ποιος εργάζεται στην παρουσίαση.

  • Όταν τα άτομα επεξεργάζονται την παρουσίαση χωρίς να εισέρχονται σε OneDrive ή SharePoint, εμφανίζονται στη λίστα ως "επισκέπτες".

   Ειδοποίηση σύνταξης από κοινού

   Εάν χρησιμοποιούν επίσης το PowerPoint για το Web, μπορείτε ακόμη και να δείτε τι πληκτρολογούν σε πραγματικό χρόνο και μια ένδειξη που σας δείχνει σε ποιες διαφάνειες εργάζονται.

  Μπορείτε να συντάξετε από κοινού με άτομα που χρησιμοποιούν την εφαρμογή PowerPoint υπολογιστή. Ωστόσο, για καλύτερα αποτελέσματα, τα άτομα που χρησιμοποιούν το PowerPoint για το Web θα πρέπει να κάνουν τις αλλαγές με τη σειρά τους χρησιμοποιώντας τις PowerPoint εφαρμογή υπολογιστή (PowerPoint 2010 ή νεότερη έκδοση ή PowerPoint για Mac 2011 ή νεότερη έκδοση).

Προσθήκη σχολίου

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια ή κάτι σε μια διαφάνεια.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σχόλιο. Το κουμπί "Εισαγωγή σχολίου" στο PowerPoint online

 3. Πληκτρολογήστε τα σχόλιά σας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Μια συνομιλία στο παράθυρο σχολίων
  • Για πρόσθετα σχόλια, στο παράθυρο σχόλια , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία Νέο σχόλιο και πληκτρολογήστε το κείμενό σας στο πλαίσιο.

  • Για να απαντήσετε σε ένα σχόλιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο Απάντηση και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

  • Μια φυσαλίδα σχολίου Κάποιος έχει προσθέσει ένα σχόλιο εμφανίζεται δίπλα στο στοιχείο που σχολιάζετε στη διαφάνεια.

Μετονομασία αρχείου παρουσίασης

Μπορείτε να μετονομάσετε ένα αρχείο σε PowerPoint για το Web ενώ συντάσσετε από κοινού με άλλους.

 1. Κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου στο κέντρο της γραμμής τίτλου του PowerPoint για το Web κοντά στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης.

  Κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου στο κέντρο της γραμμής τίτλου, κοντά στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης

  Ολόκληρο το όνομα είναι επιλεγμένο.

 2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής μέσα στον τίτλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις αλλαγές σας στο όνομα του αρχείου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter όταν τελειώσετε.

Σε λίγο, η αλλαγή του ονόματος συγχρονίζεται με άλλες εμφανίσεις του αρχείου που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη στιγμή.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×