Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα συγκεκριμένων περιοχών ενός προστατευμένου φύλλου εργασίας

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα συγκεκριμένων περιοχών ενός προστατευμένου φύλλου εργασίας

Όταν προστατεύετε ένα φύλλο εργασίας, όλα τα κελιά κλειδώνονται από προεπιλογή, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Για να επιτρέψετε την επεξεργασία κελιών αφήνοντας μόνο μερικά κελιά κλειδωμένα, μπορείτε να ξεκλειδώσετε τα κελιά και μετά να κλειδώσετε μόνο συγκεκριμένα κελιά και περιοχές πριν να εφαρμόσετε την προστασία του φύλλου εργασίας. Μπορείτε, επίσης, να επιτρέψετε σε συγκεκριμένους χρήστες να επεξεργάζονται συγκεκριμένες περιοχές σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κλείδωμα μόνο συγκεκριμένων κελιών και περιοχών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας

Ξεκλείδωμα περιοχών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας για επεξεργασία από τους χρήστες

Κλείδωμα μόνο συγκεκριμένων κελιών και περιοχών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας

 1. Αν το φύλλο εργασίας είναι προστατευμένο, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Αλλαγές, επιλέξτε Κατάργηση προστασίας φύλλου.

   Κατάργηση προστασίας φύλλου

   Η επιλογή Προστασία φύλλου αλλάζει σε Κατάργηση προστασίας φύλλου όταν ένα φύλλο εργασίας είναι προστατευμένο.

  2. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να καταργήσετε την προστασία του φύλλου εργασίας.

 2. Επιλέξτε ολόκληρο το φύλλο εργασίας κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην εκκίνηση του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+F ή Ctrl+1.

  Στοιχείο εκκίνησης παραθύρου διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών".

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 4. Στην καρτέλα Προστασία, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Κλειδωμένο και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

  Έτσι ξεκλειδώνονται όλα τα κελιά στο φύλλο εργασίας, όταν το φύλλο εργασίας διαθέτει προστασία. Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε τα κελιά που θέλετε ειδικά να κλειδώσετε.

 5. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε μόνο τα κελιά που θέλετε να κλειδώσετε.

 6. Εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών ξανά (Ctrl+Shift+F).

 7. Αυτήν τη φορά, στην καρτέλα Προστασία, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Κλειδωμένο και μετά επιλέξτε OK.

 8. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Αλλαγές, επιλέξτε Προστασία φύλλου.

  Προστασία φύλλου

 9. Στη λίστα Όλοι οι χρήστες αυτού του φύλλου εργασίας έχουν δικαίωμα να κάνουν, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του φύλλου εργασίας

  Στοιχεία φύλλου εργασίας

  Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου

  Για να αποτρέπονται οι χρήστες από

  Επιλογή κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες επιτρέπεται να επιλέγουν κλειδωμένα κελιά.

  Επιλογή μη κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν μη κλειδωμένα κελιά και μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των μη κλειδωμένων κελιών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας πατώντας το πλήκτρο TAB.

  Μορφοποίηση κελιών

  Αλλαγή οποιασδήποτε από τις επιλογές στα παράθυρα διαλόγου Μορφοποίηση κελιών ή Μορφοποίηση υπό όρους. Εάν εφαρμόσατε μορφοποιήσεις υπό όρους πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας, η μορφοποίηση συνεχίζει να αλλάζει όταν ένας χρήστης εισαγάγει μια τιμή που καλύπτει μια διαφορετική συνθήκη.

  Μορφοποίηση στηλών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης στηλών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής πλάτους στηλών ή της απόκρυψης στηλών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Μορφοποίηση γραμμών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ύψους γραμμών ή της απόκρυψης γραμμών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Εισαγωγή στηλών

  Εισαγωγή στηλών.

  Εισαγωγή γραμμών

  Εισαγωγή γραμμών.

  Εισαγωγή υπερ-συνδέσεων

  Εισαγωγή νέων υπερ-συνδέσεων, ακόμη και σε μη κλειδωμένα κελιά.

  Διαγραφή στηλών

  Διαγραφή στηλών.

  Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή στηλών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή στηλών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει στήλες τις οποίες δεν μπορεί να διαγράψει.

  Διαγραφή γραμμών

  Διαγραφή γραμμών.

  Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή γραμμών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή γραμμών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει γραμμές τις οποίες δεν μπορεί να διαγράψει.

  Ταξινόμηση

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για την ταξινόμηση δεδομένων (καρτέλα Δεδομένα, ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα).

  Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να ταξινομήσουν περιοχές που περιέχουν κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Χρήση Αυτόματου Φίλτρου

  Χρήση των αναπτυσσόμενων βελών για την αλλαγή του φίλτρου σε περιοχές, όταν εφαρμόζονται Αυτόματα Φίλτρα.

  Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να εφαρμόσουν ή να καταργήσουν Αυτόματα Φίλτρα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

  Μορφοποίηση, αλλαγή της διάταξης, ανανέωση ή άλλου τύπου τροποποίηση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα ή δημιουργία νέων αναφορών.

  Επεξεργασία αντικειμένων

  Εκτέλεση οποιουδήποτε από τα εξής:

  • Εκτέλεση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, ενσωματωμένων γραφημάτων, σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου, τα οποία δεν ξεκλειδώσατε πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο εργασίας έχει ένα κουμπί με το οποίο εκτελείται μια μακροεντολή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί για να εκτελεστεί η μακροεντολή, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε το κουμπί.

  • Εκτέλεση οποιωνδήποτε αλλαγών, όπως μορφοποίηση, σε ένα ενσωματωμένο γράφημα. Το γράφημα εξακολουθεί να ενημερώνεται κατά την αλλαγή των δεδομένων προέλευσης.

  • Προσθήκη ή επεξεργασία σχολίων.

  Επεξεργασία σεναρίων

  Προβολή σεναρίων που έχετε αποκρύψει, εκτέλεση αλλαγών σε σενάρια στα οποία δεν επιτρέπετε αλλαγές και διαγραφή αυτών των σεναρίων. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις τιμές στα κελιά αλλαγής, εάν τα κελιά δεν είναι προστατευμένα, και να προσθέσουν νέα σενάρια.

  Στοιχεία φύλλου γραφήματος

  Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου

  Για να αποτρέπονται οι χρήστες από

  Περιεχόμενα

  Πραγματοποίηση αλλαγών σε στοιχεία που αποτελούν μέρος του γραφήματος, όπως σειρές δεδομένων, άξονες και υπομνήματα. Το γράφημα συνεχίζει να αποτυπώνει τις αλλαγές που γίνονται στα δεδομένα προέλευσης.

  Αντικείμενα

  Πραγματοποίηση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών — συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου — εκτός εάν ξεκλειδώσετε τα αντικείμενα πριν να προστατεύσετε το φύλλο γραφήματος.

 10. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης για την κατάργηση προστασίας φύλλου, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το φύλλο, επιλέξτε OK και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να τον επιβεβαιώσετε.

  • Ο κωδικός πρόσβασης είναι προαιρετικός. Αν δεν καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης, κάθε χρήστης μπορεί να καταργήσει την προστασία του φύλλου και να αλλάξει τα προστατευμένα στοιχεία.

  • Φροντίστε να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που μπορείτε να θυμάστε, καθώς αν τον χάσετε δεν θα έχετε πρόσβαση στα προστατευμένα στοιχεία του φύλλου εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Ξεκλείδωμα περιοχών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας για επεξεργασία από τους χρήστες

Για να εκχωρήσετε δικαιώματα σε συγκεκριμένους χρήστες για επεξεργασία περιοχών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας, ο υπολογιστής σας πρέπει να εκτελεί τα Microsoft Windows XP ή νεότερη έκδοση και να βρίσκεται σε τομέα. Αντί να χρησιμοποιήσετε δικαιώματα που απαιτούν έναν τομέα, μπορείτε επίσης να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για μια περιοχή.

 1. Επιλέξτε το φύλλο εργασίας που επιθυμείτε να προστατεύσετε.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Αλλαγές, επιλέξτε Επεξεργασία περιοχών από τους χρήστες.

  Δυνατότητα επεξεργασίας αλλαγών από τους χρήστες

  Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο όταν δεν είναι προστατευμένο το φύλλο εργασίας.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια νέα περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας, επιλέξτε Δημιουργία.

  • Για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας, επιλέξτε την στο πλαίσιο Περιοχές που ξεκλειδώνονται με κωδικό πρόσβασης, όταν το φύλλο είναι προστατευμένο και μετά επιλέξτε Τροποποίηση.

  • Για να διαγράψετε μια υπάρχουσα περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας, επιλέξτε την στο πλαίσιο Περιοχές που ξεκλειδώνονται με κωδικό πρόσβασης, όταν το φύλλο είναι προστατευμένο και μετά επιλέξτε Διαγραφή.

 4. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε το όνομα της περιοχής που θέλετε να ξεκλειδώσετε.

 5. Στο πλαίσιο Αναφέρεται σε κελιά, πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την αναφορά της περιοχής που θέλετε να ξεκλειδώσετε.

  Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου, να επιλέξετε την περιοχή στο φύλλο εργασίας και μετά να κάνετε ξανά κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου.

 6. Για πρόσβαση με κωδικό πρόσβασης, στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης περιοχής, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει την πρόσβαση στην περιοχή.

  Ο καθορισμός του κωδικού πρόσβασης είναι προαιρετικός όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε δικαιώματα πρόσβασης. Η χρήση κωδικού πρόσβασης σάς επιτρέπει να δείτε τις πιστοποιήσεις χρηστών οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου ατόμου που επεξεργάζεται την περιοχή.

 7. Για δικαιώματα πρόσβασης, επιλέξτε Δικαιώματα και μετά Προσθήκη.

 8. Στο πλαίσιο Καταχώρηση των ονομάτων αντικειμένων για επιλογή (παραδείγματα), πληκτρολογήστε τα ονόματα των χρηστών που θέλετε να έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις περιοχές.

  Για να δείτε τον τρόπο καταχώρησης των ονομάτων χρηστών, επιλέξτε παραδείγματα. Για να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστά τα ονόματα, επιλέξτε Έλεγχος ονομάτων.

 9. Επιλέξτε OK.

 10. Για να καθορίσετε τον τύπο δικαιωμάτων για το χρήστη που έχετε επιλέξει, στο πλαίσιο Δικαιώματα, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Αποδοχή ή Άρνηση και στη συνέχεια επιλέξτε Εφαρμογή.

 11. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ΟΚ.

  Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που καθορίσατε.

 12. Στο παράθυρο διαλόγου Δυνατότητα επεξεργασίας περιοχών από τους χρήστες, επιλέξτε Προστασία φύλλου.

 13. Στη λίστα Όλοι οι χρήστες αυτού του φύλλου εργασίας έχουν δικαίωμα να κάνουν, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του φύλλου εργασίας

  Στοιχεία φύλλου εργασίας

  Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου

  Για να αποτρέπονται οι χρήστες από

  Επιλογή κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες επιτρέπεται να επιλέγουν κλειδωμένα κελιά.

  Επιλογή μη κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν μη κλειδωμένα κελιά και μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των μη κλειδωμένων κελιών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας πατώντας το πλήκτρο TAB.

  Μορφοποίηση κελιών

  Αλλαγή οποιασδήποτε από τις επιλογές στα παράθυρα διαλόγου Μορφοποίηση κελιών ή Μορφοποίηση υπό όρους. Εάν εφαρμόσατε μορφοποιήσεις υπό όρους πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας, η μορφοποίηση συνεχίζει να αλλάζει όταν ένας χρήστης εισαγάγει μια τιμή που καλύπτει μια διαφορετική συνθήκη.

  Μορφοποίηση στηλών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης στηλών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής πλάτους στηλών ή της απόκρυψης στηλών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Μορφοποίηση γραμμών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ύψους γραμμών ή της απόκρυψης γραμμών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Εισαγωγή στηλών

  Εισαγωγή στηλών.

  Εισαγωγή γραμμών

  Εισαγωγή γραμμών.

  Εισαγωγή υπερ-συνδέσεων

  Εισαγωγή νέων υπερ-συνδέσεων, ακόμη και σε μη κλειδωμένα κελιά.

  Διαγραφή στηλών

  Διαγραφή στηλών.

  Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή στηλών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή στηλών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει στήλες τις οποίες δεν μπορεί να διαγράψει.

  Διαγραφή γραμμών

  Διαγραφή γραμμών.

  Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή γραμμών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή γραμμών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει γραμμές τις οποίες δεν μπορεί να διαγράψει.

  Ταξινόμηση

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για την ταξινόμηση δεδομένων (καρτέλα Δεδομένα, ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα).

  Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να ταξινομήσουν περιοχές που περιέχουν κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Χρήση Αυτόματου Φίλτρου

  Χρήση των αναπτυσσόμενων βελών για την αλλαγή του φίλτρου σε περιοχές, όταν εφαρμόζονται Αυτόματα Φίλτρα.

  Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να εφαρμόσουν ή να καταργήσουν Αυτόματα Φίλτρα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

  Μορφοποίηση, αλλαγή της διάταξης, ανανέωση ή άλλου τύπου τροποποίηση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα ή δημιουργία νέων αναφορών.

  Επεξεργασία αντικειμένων

  Εκτέλεση οποιουδήποτε από τα εξής:

  • Εκτέλεση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, ενσωματωμένων γραφημάτων, σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου, τα οποία δεν ξεκλειδώσατε πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο εργασίας έχει ένα κουμπί με το οποίο εκτελείται μια μακροεντολή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί για να εκτελεστεί η μακροεντολή, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε το κουμπί.

  • Εκτέλεση οποιωνδήποτε αλλαγών, όπως μορφοποίηση, σε ένα ενσωματωμένο γράφημα. Το γράφημα εξακολουθεί να ενημερώνεται κατά την αλλαγή των δεδομένων προέλευσης.

  • Προσθήκη ή επεξεργασία σχολίων.

  Επεξεργασία σεναρίων

  Προβολή σεναρίων που έχετε αποκρύψει, εκτέλεση αλλαγών σε σενάρια στα οποία δεν επιτρέπετε αλλαγές και διαγραφή αυτών των σεναρίων. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις τιμές στα κελιά αλλαγής, εάν τα κελιά δεν είναι προστατευμένα, και να προσθέσουν νέα σενάρια.

  Στοιχεία φύλλου γραφήματος

  Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου

  Για να αποτρέπονται οι χρήστες από

  Περιεχόμενα

  Πραγματοποίηση αλλαγών σε στοιχεία που αποτελούν μέρος του γραφήματος, όπως σειρές δεδομένων, άξονες και υπομνήματα. Το γράφημα συνεχίζει να αποτυπώνει τις αλλαγές που γίνονται στα δεδομένα προέλευσης.

  Αντικείμενα

  Πραγματοποίηση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών — συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου — εκτός εάν ξεκλειδώσετε τα αντικείμενα πριν να προστατεύσετε το φύλλο γραφήματος.

 14. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης για την κατάργηση προστασίας φύλλου, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε OK και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να τον επιβεβαιώσετε.

 • Ο κωδικός πρόσβασης είναι προαιρετικός. Αν δεν καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης, τότε κάθε χρήστης μπορεί να καταργήσει την προστασία του φύλλου εργασίας και να αλλάξει τα προστατευμένα στοιχεία.

 • Πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που μπορείτε να θυμάστε, καθώς αν τον χάσετε δεν μπορείτε να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στα προστατευμένα στοιχεία του φύλλου εργασίας.

 • Εάν ένα κελί ανήκει σε περισσότερες από μία περιοχές, οι χρήστες που είναι εξουσιοδοτημένοι να επεξεργάζονται οποιαδήποτε από αυτές τις περιοχές μπορούν να επεξεργαστούν το κελί.

 • Αν ένας χρήστης προσπαθήσει να επεξεργαστεί πολλά κελιά ταυτόχρονα και είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται μόνο μερικά από αυτά τα κελιά και όχι όλα, τότε θα ζητηθεί από το χρήστη να επιλέξει και να επεξεργαστεί τα κελιά ένα προς ένα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×