Κατανόηση των επιπέδων δικαιωμάτων στο SharePoint

Αφού δημιουργήσετε μια τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να επιτρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση χρηστών στην τοποθεσία ή τα περιεχόμενά της. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να παρέχετε πρόσβαση μόνο στα μέλη της ομάδας σας ή μπορεί να θέλετε να παρέχετε πρόσβαση σε όλα τα άτομα, αλλά να περιορίσετε την επεξεργασία για ορισμένα άτομα. Ο ευκολότερος τρόπος για να εργαστείτε με δικαιώματα είναι να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ομάδες και τα επίπεδα δικαιωμάτων που παρέχονται, τα οποία καλύπτουν τα πιο συνηθισμένα σενάρια. Ωστόσο, εάν χρειάζεται, μπορείτε να ορίσετε πιο λεπτομερή δικαιώματα πέρα από τα προεπιλεγμένα επίπεδα. Αυτό το άρθρο περιγράφει τα διαφορετικά δικαιώματα και επίπεδα δικαιωμάτων, τον τρόπο συνεργασίας των ομάδων και των δικαιωμάτων του SharePoint και τον τρόπο επικάλυψης δικαιωμάτων σε μια συλλογή τοποθεσιών.

Σημείωση: Θέλετε να μεταβείτε απευθείας στα βήματα για την αλλαγή ή τη ρύθμιση των επιπέδων δικαιωμάτων; Ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τα Επίπεδα δικαιωμάτων.

Για μια οπτική επισκόπηση, παρακολουθήστε το Βίντεο: Κατανόηση των δικαιωμάτων στο SharePoint.

Εάν εργάζεστε σε μια τοποθεσία, εργάζεστε στο εσωτερικό μιας συλλογής τοποθεσιών. Κάθε τοποθεσία υπάρχει σε μια συλλογή τοποθεσιών, η οποία είναι μια ομάδα τοποθεσιών κάτω από μία τοποθεσία ανώτατου επιπέδου. Η τοποθεσία ανώτατου επιπέδου ονομάζεται ριζική τοποθεσία της συλλογής τοποθεσιών.

Η παρακάτω εικόνα μιας συλλογής τοποθεσιών εμφανίζει μια απλή ιεραρχία τοποθεσιών, λιστών και στοιχείων λίστας. Τα εύρη δικαιωμάτων αριθμούνται, ξεκινώντας από το ευρύτερο επίπεδο στο οποίο μπορούν να οριστούν δικαιώματα και καταλήγοντας στο πιο περιορισμένο επίπεδο (ένα στοιχείο σε μια λίστα).

Γραφικό που απεικονίζει την εμβέλεια της ασφάλειας του SharePoint σε επίπεδο τοποθεσίας, δευτερεύουσας τοποθεσίας, λίστας και στοιχείου.

Μεταβίβαση

Μια σημαντική έννοια που πρέπει να κατανοήσετε είναι η μεταβίβαση δικαιωμάτων. Εξ ορισμού, σε όλες τις τοποθεσίες και το περιεχόμενο τοποθεσιών σε μια συλλογή μεταβιβάζονται οι ρυθμίσεις δικαιωμάτων της ριζικής τοποθεσίας ή τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου. Όταν εκχωρείτε μοναδικά δικαιώματα σε τοποθεσίες, βιβλιοθήκες και στοιχεία, σε αυτά τα στοιχεία δεν μεταβιβάζονται πλέον δικαιώματα από τη γονική τους τοποθεσία. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των δικαιωμάτων εντός της ιεραρχίας:

 • Ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών ρυθμίζει τα δικαιώματα για την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου ή ριζική τοποθεσία για ολόκληρη τη συλλογή.

 • Εάν είστε κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων για την τοποθεσία, διακόπτοντας έτσι τη μεταβίβαση δικαιωμάτων για την τοποθεσία.

 • Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες μεταβιβάζουν δικαιώματα από την τοποθεσία στην οποία ανήκουν. Εάν είστε κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να διακόψετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 • Τα στοιχεία λίστας και τα αρχεία βιβλιοθήκης λαμβάνουν δικαιώματα μέσω μεταβίβασης από τη γονική λίστα ή βιβλιοθήκη. Εάν έχετε τον έλεγχο μιας λίστας ή βιβλιοθήκης, μπορείτε να διακόψετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων απευθείας σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο.

  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ένας χρήστης μπορεί να διακόψει την προεπιλεγμένη μεταβίβαση δικαιωμάτων για ένα στοιχείο λίστας ή βιβλιοθήκης κάνοντας κοινή χρήση ενός εγγράφου ή στοιχείου με κάποιον που δεν έχει πρόσβαση. Σε αυτή την περίπτωση, το SharePoint διακόπτει αυτόματα τη μεταβίβαση δικαιωμάτων στο έγγραφο.

Τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων σάς επιτρέπουν να παρέχετε γρήγορα και εύκολα συνήθη επίπεδα δικαιωμάτων για ένα χρήστη ή ομάδες χρηστών.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε οποιαδήποτε προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων, εκτός από τα δικαιώματα Πλήρης έλεγχος και Περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία περιγράφονται πιο αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Επίπεδο δικαιωμάτων

Περιγραφή

Πλήρης έλεγχος

Περιέχει όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα του SharePoint. Από προεπιλογή, αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων εκχωρείται στην ομάδα "Κάτοχοι". Δεν μπορεί να προσαρμοστεί ή να διαγραφεί.

Σχεδίαση

Δημιουργία λιστών και βιβλιοθηκών εγγράφων, επεξεργασία σελίδων και εφαρμογή θεμάτων, περιγραμμάτων και φύλλων στυλ στην τοποθεσία. Δεν υπάρχει ομάδα του SharePoint στην οποία να εκχωρείται αυτόματα αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων.

Επεξεργασία

Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή λιστών. Προβολή, ενημέρωση και διαγραφή στοιχείων λίστας και εγγράφων. Από προεπιλογή, αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων εκχωρείται στην ομάδα "Μέλη".

Συνεισφορά

Προβολή, προσθήκη, ενημέρωση και διαγραφή στοιχείων λίστας και εγγράφων.

Ανάγνωση

Προβολή σελίδων και στοιχείων σε υπάρχουσες λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων και λήψη εγγράφων.

Περιορισμένη πρόσβαση

Επιτρέπει σε ένα χρήστη ή μια ομάδα να κάνει περιήγηση σε μια σελίδα τοποθεσίας ή βιβλιοθήκη για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο περιεχομένου, όταν δεν έχει δικαιώματα για να ανοίξει ή να επεξεργαστεί οποιαδήποτε άλλα στοιχεία στην τοποθεσία ή βιβλιοθήκη. Αυτό το επίπεδο εκχωρείται αυτόματα από το SharePoint όταν παρέχετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Δεν μπορείτε οι ίδιοι να εκχωρήσετε δικαιώματα περιορισμένης πρόσβασης απευθείας σε έναν χρήστη ή μια ομάδα. Αντί για αυτό, όταν εκχωρείτε δικαιώματα επεξεργασίας ή ανοίγματος στο μεμονωμένο στοιχείο, το SharePoint εκχωρεί αυτόματα περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες απαιτούμενες θέσεις, όπως η τοποθεσία ή η βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται το μεμονωμένο στοιχείο.

Έγκριση

Επεξεργασία και έγκριση σελίδων, στοιχείων λίστας και εγγράφων. Από προεπιλογή, η ομάδα "Υπεύθυνοι έγκρισης" διαθέτει αυτό το δικαίωμα.

Διαχείριση ιεραρχίας

Δημιουργία τοποθεσιών και επεξεργασία σελίδων, στοιχείων λίστας και εγγράφων. Αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων εκχωρείται από προεπιλογή στην ομάδα Διαχειριστές ιεραρχίας.

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Προβολή σελίδων και εγγράφων, αλλά όχι εκδόσεων ιστορικού ή δικαιωμάτων χρηστών.

Μόνο προβολή

Προβολή σελίδων, στοιχείων και βιβλιοθηκών. Οποιοδήποτε έγγραφο με πρόγραμμα χειρισμού αρχείων στην πλευρά διακομιστή μπορεί να προβληθεί στο πρόγραμμα περιήγησης, αλλά δεν είναι δυνατή η λήψη του. Στους τύπους αρχείων που δεν έχουν πρόγραμμα χειρισμού αρχείων από την πλευρά του διακομιστή (δεν μπορούν να ανοίξουν στο πρόγραμμα περιήγησης), όπως αρχεία βίντεο, αρχεία .pdf και αρχεία .png, η λήψη εξακολουθεί να είναι δυνατή.

Σημείωση ασφαλείας: Τα προγράμματα του Office 365 δημιουργούν μια ομάδα ασφαλείας που ονομάζεται "Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες" και περιέχει κάθε άτομο που προσθέτετε στον κατάλογο του Office 365 (εκτός από τα άτομα που προσθέτετε ρητά ως εξωτερικούς χρήστες). Αυτή η ομάδα ασφαλείας προστίθεται αυτόματα στην ομάδα "Μέλη", ώστε οι χρήστες στο Office 365 να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται την τοποθεσία του SharePoint Online. Επιπλέον, τα προγράμματα του Office 365 δημιουργούν μια ομάδα ασφαλείας που ονομάζεται "Διαχειριστές εταιρείας" και περιέχει τους διαχειριστές του Office 365 (όπως καθολικούς διαχειριστές και διαχειριστές χρεώσεων). Αυτή η ομάδα ασφαλείας προστίθεται στην ομάδα "Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών".

Τα επίπεδα δικαιωμάτων λειτουργούν σε συνεργασία με τις ομάδες του SharePoint. Μια ομάδα του SharePoint είναι ένα σύνολο χρηστών που έχουν όλοι το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων.

Ο τρόπος που λειτουργεί είναι ότι τοποθετείτε σχετικά δικαιώματα μαζί σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, εκχωρείτε αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων σε μια ομάδα του SharePoint.

Παράθυρο διαλόγου "Δικαιώματα τοποθεσίας" στην περιοχή Ρυθμίσεις τοποθεσίας/Χρήστες και δικαιώματα/Δικαιώματα τοποθεσίας

Από προεπιλογή, κάθε είδος τοποθεσίας του SharePoint περιλαμβάνει ορισμένες ομάδες του SharePoint. Για παράδειγμα, μια τοποθεσία ομάδας περιλαμβάνει αυτόματα τις ομάδες "Κάτοχοι", "Μέλη" και "Επισκέπτες". Μια τοποθεσία πύλης δημοσιεύσεων περιλαμβάνει αυτές τις ομάδες και πολλές άλλες, όπως "Υπεύθυνοι έγκρισης", "Σχεδιαστές", "Διαχειριστές ιεραρχίας" και ούτω καθεξής. Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία, το SharePoint δημιουργεί αυτόματα ένα προκαθορισμένο σύνολο των ομάδων του SharePoint για αυτή την τοποθεσία. Επιπλέον, ένας διαχειριστής του SharePoint μπορεί να ορίσει προσαρμοσμένες ομάδες και επίπεδα δικαιωμάτων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες του SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση των ομάδων του SharePoint.

Οι ομάδες του SharePoint και τα επίπεδα δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται από προεπιλογή στην τοποθεσία σας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τα εξής:

 • Το πρότυπο που επιλέγετε για την τοποθεσία

 • Εάν η τοποθεσία είναι μια εσωτερική τοποθεσία ή μια δημόσια τοποθεσία Web.

 • Εάν ένας διαχειριστής του SharePoint έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό σύνολο δικαιωμάτων στην τοποθεσία που έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό, όπως η αναζήτηση

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων και τα συσχετισμένα δικαιώματα για τρεις βασικές ομάδες: "Επισκέπτες", "Μέλη" και "Κάτοχοι".

Ομαδοποίηση

Επίπεδο δικαιωμάτων

Επισκέπτες

Ανάγνωση    Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει αυτά τα δικαιώματα:

 • Άνοιγμα

 • Προβολή στοιχείων, εκδόσεων, σελίδων και σελίδων εφαρμογών

 • Αναζήτηση πληροφοριών χρήστη

 • Δημιουργία ειδοποιήσεων

 • Χρήση της Δημιουργίας τοποθεσίας από το χρήστη

 • Χρήση απομακρυσμένων διασυνδέσεων

 • Χρήση δυνατοτήτων ενοποίησης προγράμματος-πελάτη

Μέλη

Επεξεργασία    Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα ανάγνωσης και επιπλέον τα εξής:

 • Προβολή, προσθήκη, ενημέρωση και διαγραφή στοιχείων

 • Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή λιστών

 • Διαγραφή εκδόσεων

 • Αναζήτηση σε καταλόγους

 • Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών χρήστη

 • Διαχείριση προσωπικών προβολών

 • Προσθήκη, ενημέρωση ή κατάργηση προσωπικών Τμημάτων Web

Κάτοχοι

Πλήρης έλεγχος    Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα του SharePoint.

Τα δικαιώματα τοποθεσίας ισχύουν γενικά σε μια τοποθεσία του SharePoint. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν για τοποθεσίες, καθώς και τα επίπεδα δικαιωμάτων που τα χρησιμοποιούν.

Δικαίωμα

Πλήρης έλεγχος

Σχεδίαση

Επεξεργασία

Συνεισφορά

Ανάγνωση

Περιορισμένη πρόσβαση

Έγκριση

Διαχείριση ιεραρχίας

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Μόνο προβολή

Διαχείριση δικαιωμάτων

X

X

Προβολή δεδομένων της υπηρεσίας Web Analytics

X

X

Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών

X

X

Διαχείριση τοποθεσίας Web

X

X

Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων

X

X

X

Εφαρμογή θεμάτων και περιγραμμάτων

X

X

Εφαρμογή φύλλων στυλ

X

X

Δημιουργία ομάδων

X

Αναζήτηση σε καταλόγους

X

X

X

X

X

X

Χρήση της Δημιουργίας τοποθεσίας από το χρήστη

X

X

X

X

X

X

X

X

Προβολή σελίδων

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Απαρίθμηση δικαιωμάτων

X

X

Αναζήτηση στις πληροφορίες χρήστη

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Διαχείριση ειδοποιήσεων

X

X

Χρήση απομακρυσμένων διασυνδέσεων

X

X

X

X

X

X

X

X

Χρήση δυνατοτήτων ενοποίησης προγράμματος-πελάτη

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Άνοιγμα

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών χρήστη

X

X

X

X

X

X

Τα δικαιώματα λίστας ισχύουν για περιεχόμενο σε λίστες και βιβλιοθήκες. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν σε λίστες και βιβλιοθήκες, καθώς και τα επίπεδα δικαιωμάτων που τα χρησιμοποιούν.

Δικαίωμα

Πλήρης έλεγχος

Σχεδίαση

Επεξεργασία

Συνεισφορά

Ανάγνωση

Περιορισμένη πρόσβαση

Έγκριση

Διαχείριση ιεραρχίας

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Μόνο προβολή

Διαχείριση λιστών

X

X

X

X

Παράκαμψη ανάληψης ελέγχου

X

X

X

X

Προσθήκη στοιχείων

X

X

X

X

X

X

Επεξεργασία στοιχείων

X

X

X

X

X

X

Διαγραφή στοιχείων

X

X

X

X

X

X

Προβολή στοιχείων

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Έγκριση στοιχείων

X

X

X

Άνοιγμα στοιχείων

X

X

X

X

X

X

X

X

Προβολή εκδόσεων

X

X

X

X

X

X

X

X

Διαγραφή εκδόσεων

X

X

X

X

X

X

Δημιουργία ειδοποιήσεων

X

X

X

X

X

X

X

X

Προβολή σελίδων εφαρμογών

X

X

X

X

X

X

X

X

Τα προσωπικά δικαιώματα ισχύουν σε περιεχόμενο που ανήκει σε μεμονωμένο χρήστη. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν για προσωπικές προβολές και τμήματα Web και εμφανίζουν τα επίπεδα δικαιωμάτων που τα χρησιμοποιούν.

Δικαίωμα

Πλήρης έλεγχος

Σχεδίαση

Επεξεργασία

Συνεισφορά

Ανάγνωση

Περιορισμένη πρόσβαση

Έγκριση

Διαχείριση ιεραρχίας

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Μόνο προβολή

Διαχείριση προσωπικών προβολών

X

X

X

X

X

X

Προσθήκη/Κατάργηση ιδιωτικών Τμημάτων Web

X

X

X

X

X

X

Ενημέρωση προσωπικών Τμημάτων Web

X

X

X

X

X

X

Τα δικαιώματα του SharePoint ίσως να εξαρτώνται από άλλα δικαιώματα του SharePoint. Για παράδειγμα, πρέπει να είστε σε θέση να ανοίξετε ένα στοιχείο για να το προβάλετε. Με αυτόν τον τρόπο, το δικαίωμα προβολής στοιχείων εξαρτάται από το δικαίωμα "Άνοιγμα".

Όταν επιλέγετε ένα δικαίωμα του SharePoint που εξαρτάται από ένα άλλο, το SharePoint επιλέγει αυτόματα το συσχετισμένο δικαίωμα. Παρομοίως, όταν διαγράφετε ένα δικαίωμα του SharePoint, το SharePoint διαγράφει αυτόματα το δικαίωμα του SharePoint που εξαρτάται από αυτό. Για παράδειγμα, όταν διαγράφετε την "Προβολή στοιχείων", το SharePoint διαγράφει αυτόματα τη "Διαχείριση λιστών" (δεν μπορείτε να διαχειριστείτε μια λίστα, αν δεν μπορείτε να δείτε ένα στοιχείο).

Συμβουλή: Το μόνο δικαίωμα του SharePoint χωρίς εξάρτηση είναι το "Άνοιγμα". Όλα τα άλλα δικαιώματα του SharePoint εξαρτώνται από αυτό. Για να δοκιμάσετε ένα προσαρμοσμένο επίπεδο δικαιωμάτων, μπορείτε απλώς να διαγράψετε το "Άνοιγμα". Αυτό αυτόματα διαγράφει όλα τα άλλα δικαιώματα.

Οι παρακάτω ενότητες περιέχουν πίνακες που περιγράφουν τα δικαιώματα του SharePoint για κάθε κατηγορία δικαιωμάτων. Για κάθε δικαίωμα, ο πίνακας εμφανίζει τα εξαρτώμενα δικαιώματα.

Δικαιώματα τοποθεσίας και εξαρτώμενα δικαιώματα

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν για τοποθεσίες, καθώς και τα δικαιώματα που εξαρτώνται από αυτά.

Δικαίωμα

Περιγραφή

Εξαρτώμενα δικαιώματα

Διαχείριση δικαιωμάτων

Δημιουργία και αλλαγή επιπέδων δικαιωμάτων στην τοποθεσία Web και εκχώρηση δικαιωμάτων σε χρήστες και ομάδες.

Έγκριση στοιχείων, Απαρίθμηση δικαιωμάτων, Άνοιγμα

Προβολή δεδομένων της υπηρεσίας Web Analytics

Προβολή αναφορών για τη χρήση της τοποθεσίας Web.

Έγκριση στοιχείων, Άνοιγμα

Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών

Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών, όπως τοποθεσίες ομάδων, τοποθεσίες χώρου εργασίας συσκέψεων και τοποθεσίες χώρου εργασίας εγγράφων.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Διαχείριση τοποθεσίας Web

Εκτέλεση όλων των εργασιών διαχείρισης για την τοποθεσία Web, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη διαχείριση περιεχομένου.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή σελίδων HTML ή σελίδων Τμημάτων Web και επεξεργασία της τοποθεσίας Web χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας συμβατό με τις Υπηρεσίες Windows SharePoint.

Προβολή στοιχείων, Αναζήτηση σε καταλόγους, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Εφαρμογή θεμάτων και περιγραμμάτων

Εφαρμογή ενός θέματος ή περιγραμμάτων σε ολόκληρη την τοποθεσία Web.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Εφαρμογή φύλλων στυλ

Εφαρμογή ενός φύλλου στυλ (αρχείο .css) στην τοποθεσία Web.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Δημιουργία ομάδων

Δημιουργία μιας ομάδας χρηστών η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε μέσα στη συλλογή τοποθεσιών.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Αναζήτηση σε καταλόγους

Απαρίθμηση αρχείων και φακέλων σε μια τοποθεσία Web, χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον εργασίας όπως το SharePoint Designer ή το πρωτόκολλο κατανεμημένης σύνταξης και διαχείρισης εκδόσεων που παρέχεται μέσω Web (Web DAV).

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Χρήση της Δημιουργίας τοποθεσίας από το χρήστη

Δημιουργία τοποθεσίας Web με χρήση της δυνατότητας "Δημιουργία τοποθεσίας από το χρήστη".

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή σελίδων

Προβολή σελίδων σε τοποθεσία Web.

Άνοιγμα

Απαρίθμηση δικαιωμάτων

Απαρίθμηση δικαιωμάτων σε τοποθεσία Web, λίστα, φάκελο, έγγραφο ή στοιχείο λίστας.

Προβολή στοιχείων, Άνοιγμα στοιχείων, Προβολή εκδόσεων, Αναζήτηση σε καταλόγους, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Αναζήτηση πληροφοριών χρήστη

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της τοποθεσίας Web.

Άνοιγμα

Διαχείριση ειδοποιήσεων

Διαχείριση ειδοποιήσεων για όλους τους χρήστες της τοποθεσίας Web

Προβολή στοιχείων, Δημιουργία ειδοποιήσεων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Χρήση απομακρυσμένων διασυνδέσεων

Χρήση των διασυνδέσεων Simple Object Access Protocol (SOAP), Web DAV ή SharePoint Designer για πρόσβαση στην τοποθεσία Web.

Άνοιγμα

Άνοιγμα*

Άνοιγμα τοποθεσίας Web, λίστας ή φακέλου για πρόσβαση σε στοιχεία που ανήκουν σε αυτό το κοντέινερ.

Δεν υπάρχουν εξαρτώμενα δικαιώματα

Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών χρήστη

Δυνατότητα αλλαγής προσωπικών πληροφοριών από το χρήστη, όπως η προσθήκη μιας εικόνας.

Αναζήτηση πληροφοριών χρήστη, Άνοιγμα

Δικαιώματα λίστας και εξαρτώμενα δικαιώματα

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν σε λίστες και βιβλιοθήκες, καθώς και τα δικαιώματα που εξαρτώνται από αυτά.

Δικαίωμα

Περιγραφή

Εξαρτώμενα δικαιώματα

Διαχείριση λιστών

Δημιουργία και διαγραφή λιστών, προσθήκη ή κατάργηση στηλών σε μια λίστα και προσθήκη ή κατάργηση δημόσιων προβολών σε μια λίστα.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα, Διαχείριση προσωπικών προβολών

Παράκαμψη ανάληψης ελέγχου

Απόρριψη ή μεταβίβαση ελέγχου ενός εγγράφου, ο έλεγχος του οποίου έχει αναληφθεί από άλλο χρήστη.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προσθήκη στοιχείων

Προσθήκη στοιχείων σε λίστες, προσθήκη εγγράφων σε βιβλιοθήκες εγγράφων και προσθήκη σχολίων συζητήσεων στο Web.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Επεξεργασία στοιχείων

Επεξεργασία στοιχείων σε λίστες, επεξεργασία εγγράφων σε βιβλιοθήκες εγγράφων, επεξεργασία σχολίων σε έγγραφα από συζητήσεις στο Web και προσαρμογή σελίδων Τμημάτων Web σε βιβλιοθήκες εγγράφων.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Διαγραφή στοιχείων

Διαγραφή στοιχείων από λίστα, εγγράφων από βιβλιοθήκη εγγράφων και σχολίων από συζητήσεις Web σε έγγραφα.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή στοιχείων

Προβολή στοιχείων σε λίστες, εγγράφων σε βιβλιοθήκες εγγράφων και σχολίων από συζητήσεις στο Web.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Έγκριση στοιχείων

Έγκριση μιας δευτερεύουσας έκδοσης στοιχείου λίστας ή εγγράφου.

Επεξεργασία στοιχείων, Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Άνοιγμα στοιχείων

Προβολή της προέλευσης εγγράφων με προγράμματα χειρισμού αρχείων στην πλευρά του διακομιστή.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή εκδόσεων

Προβολή προηγούμενων εκδόσεων ενός στοιχείου λίστας ή εγγράφου.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Διαγραφή εκδόσεων

Διαγραφή προηγούμενων εκδόσεων ενός στοιχείου λίστας ή εγγράφου.

Προβολή στοιχείων, Προβολή εκδόσεων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Δημιουργία ειδοποιήσεων

Δημιουργία ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή σελίδων εφαρμογών

Προβολή εγγράφων και προβολών σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη εγγράφων.

Άνοιγμα

Προσωπικά δικαιώματα και εξαρτώμενα δικαιώματα

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν για προσωπικές προβολές και τμήματα web, καθώς και τα δικαιώματα που εξαρτώνται από αυτά.

Δικαίωμα

Περιγραφή

Εξαρτώμενα δικαιώματα

Διαχείριση προσωπικών προβολών

Δημιουργία, αλλαγή και διαγραφή προσωπικών προβολών σε λίστες.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προσθήκη/Κατάργηση ιδιωτικών Τμημάτων Web

Προσθήκη ή κατάργηση ιδιωτικών Τμημάτων Web σε μια σελίδα Τμήματος Web.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα, Ενημέρωση ιδιωτικών Τμημάτων Web

Ενημέρωση προσωπικών Τμημάτων Web

Ενημέρωση Τμημάτων Web, ώστε να εμφανίζονται προσαρμοσμένες πληροφορίες.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Η λειτουργία κλειδώματος δικαιωμάτων χρηστών με περιορισμένη πρόσβαση είναι μια δυνατότητα συλλογής τοποθεσιών την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να προστατεύετε δημοσιευμένες τοποθεσίες. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος, μειώνονται τα λεπτομερή δικαιώματα για το επίπεδο δικαιωμάτων περιορισμένης πρόσβασης. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα προεπιλεγμένα δικαιώματα για το επίπεδο δικαιωμάτων περιορισμένης πρόσβασης και τα μειωμένα δικαιώματα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος.

Δικαίωμα

Περιορισμένη πρόσβαση: προεπιλογή

Περιορισμένη πρόσβαση: λειτουργία κλειδώματος

Δικαιώματα λίστας: Προβολή σελίδων εφαρμογών

X

Δικαιώματα τοποθεσίας: Αναζήτηση πληροφοριών χρήστη

X

X

Δικαιώματα τοποθεσίας: Χρήση απομακρυσμένων διασυνδέσεων

X

Δικαιώματα τοποθεσίας: Χρήση δυνατοτήτων ενοποίησης προγράμματος-πελάτη

X

X

Δικαιώματα τοποθεσίας: Άνοιγμα

X

X

Η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για όλες τις τοποθεσίες δημοσίευσης, καθώς και όταν έχει εφαρμοστεί ένα πρότυπο τοποθεσίας δημοσίευσης παλαιού τύπου στη συλλογή τοποθεσιών. Η λειτουργία κλειδώματος είναι η προτεινόμενη διαμόρφωση εάν απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια για τις τοποθεσίες σας.

Εάν απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα συλλογής τοποθεσιών για λειτουργία κλειδώματος του δικαιώματος χρήστη για περιορισμένη πρόσβαση, οι χρήστες με το επίπεδο δικαιωμάτων "περιορισμένη πρόσβαση" (όπως οι ανώνυμοι χρήστες) μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της τοποθεσίας σας.

Τώρα που μάθατε σχετικά με τα δικαιώματα, τη μεταβίβαση και τα επίπεδα δικαιωμάτων, μπορεί να θέλετε να σχεδιάσετε τη στρατηγική σας ώστε να μπορείτε να ορίσετε οδηγίες για τους χρήστες σας, να ελαχιστοποιήσετε τη συντήρηση και να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις πολιτικές διαχείρισης δεδομένων του οργανισμού σας. Για συμβουλές σχετικά με το σχεδιασμό της στρατηγικής σας, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός της στρατηγικής δικαιωμάτων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×