Κατανόηση του τιμολογίου για το Office 365 για Επιχειρήσεις

Κάθε μήνα θα λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ενημερώνει ότι η νέα κατάσταση της χρέωσής σας είναι διαθέσιμη στο Κέντρο διαχείρισης Office 365. Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε και να δείτε τη χρέωσή σας ή το τιμολόγιό σας.

Το τιμολόγιό σας αποτελείται από δύο σελίδες. Η σελίδα 1 είναι η σύνοψη τιμολογίου και περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το τιμολόγιο, την παραγγελία, το οφειλόμενο ποσό, τον τρόπο εκτέλεσης μιας πληρωμής και τον τρόπο επικοινωνίας με την υποστήριξη.

Σελίδα 1 ενός δείγματος τιμολογίου.

Η σελίδα 2 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα χρεώσεων για κάθε συνδρομή.

Σελίδα 2 ενός δείγματος τιμολογίου.

Για περιγραφές των πεδίων και των όρων που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιό σας, ανατρέξτε στο θέμα Γλωσσάρι πεδίων τιμολογίου παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Κατανόηση των εννοιών χρέωσης

Πριν δείτε το τιμολόγιό σας, είναι χρήσιμο να κατανοήσετε μερικές βασικές έννοιες χρέωσης.

Υπόλοιπο τιμολογίου έναντι υπολοίπου παραγγελίας

Υπόλοιπο τιμολογίου είναι το ποσό που εμφανίζεται στο τιμολόγιό σας και είναι το οφειλόμενο ποσό μόνο για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο χρέωσης. Το συνολικό υπόλοιπο παραγγελίας είναι το άθροισμα όλων των ανεξόφλητων τιμολογίων. Μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο παραγγελίας σας στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, στην ενότητα Χρέωση.

Συχνότητα χρέωσης έναντι συχνότητας τιμολογίου

Συχνότητα χρέωσης σημαίνει πόσο συχνά χρεώνεστε. Οι συνδρομές χρεώνονται σε μηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα με την επιλογή που ορίσατε κατά την αγορά της συνδρομής. Συχνότητα τιμολογίου σημαίνει πόσο συχνά λαμβάνετε ένα τιμολόγιο. Εάν επιλέξατε ετήσια χρέωση, θα λαμβάνετε ένα τιμολόγιο κάθε χρόνο, εκτός εάν κάποια δραστηριότητα στη συνδρομή σας απαιτεί μια χρέωση ή πίστωση.

Εάν έχετε περισσότερες από μία παραγγελίες, θα λαμβάνετε ένα τιμολόγιο για κάθε παραγγελία.

Γλωσσάρι πεδίων τιμολογίου

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα πεδία που μπορεί να δείτε στο τιμολόγιο. Ορισμένα πεδία που παρατίθενται εδώ ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας, ανάλογα με το εάν πληρώνετε με τιμολόγιο ή με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό.

Σημείωση: Η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Όνομα

Περιγραφή

Ετήσια τιμή

Οι συνδρομές χρεώνονται σε μηνιαία ή ετήσια βάση. Εάν έχετε επιλέξει ετήσια χρέωση κατά την αγορά της συνδρομής, η ετήσια τιμή της άδειας χρήσης αντικατοπτρίζεται στο τιμολόγιο. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη συχνότητα χρέωσης, θα πρέπει να ακυρώσετε τη συνδρομή σας και να την αγοράσετε ξανά με τη νέα συχνότητα χρέωσης.

Περίοδος χρέωσης

Περίοδος χρέωσης είναι η χρονική περίοδος από την τελευταία ημερομηνία του τιμολογίου. Περίοδος υπηρεσίας είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία χρεώνεστε για τη χρήση της υπηρεσίας.

"Χρέωση σε"

Αυτή είναι η διεύθυνση του τμήματος χρέωσής σας και συνήθως είναι ίδια με τη διεύθυνση του στοιχείου "Πώληση σε". Για να ενημερώσετε τη διεύθυνση χρέωσης, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των διευθύνσεων χρεώσεων για το Office 365 για επιχειρήσεις.

Χρεώσεις

Η σελίδα 1 του τιμολογίου σας συνοψίζει όλες τις χρεώσεις για την περίοδο χρέωσης του τιμολογίου. Η σελίδα 2 παρουσιάζει τις λεπτομερείς χρεώσεις για κάθε συνδρομή.

Επιταγή

Εάν πληρώνετε με τιμολόγιο και η πληρωμή με επιταγή παρέχεται στη χώρα σας, το κάτω μέρος της σελίδας 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πού να στείλετε την πληρωμή σας. Αναφέρετε τον αριθμό τιμολογίου στην επιταγή σας.

Πιστώσεις

Η σελίδα 1 του τιμολογίου σας συνοψίζει όλες τις πιστώσεις για την περίοδο χρέωσης του τιμολογίου. Η σελίδα 2 παρουσιάζει τις λεπτομερείς πιστώσεις για κάθε συνδρομή.

Αριθμός παραγγελίας αγοράς πελάτη

Ο αριθμός παραγγελίας της αγοράς σας (PO). Εάν ενημερώσετε τον αριθμό παραγγελίας αγοράς, θα περιλαμβάνεται στα μελλοντικά τιμολόγια. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό παραγγελίας αγοράς.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό παραγγελίας αγοράς σε ένα υπάρχον τιμολόγιο.

Ημέρες

Κάθε συναλλαγή χρέωσης είναι συσχετισμένη με μια περίοδο υπηρεσίας. Η στήλη "Ημέρες" υποδεικνύει τον αριθμό των ημερών στη συγκεκριμένη περίοδο υπηρεσίας.

Εκπτώσεις

Η σελίδα 1 του τιμολογίου σας συνοψίζει όλες τις εκπτώσεις για την περίοδο χρέωσης του τιμολογίου. Η σελίδα 2 παρουσιάζει τις λεπτομερείς εκπτώσεις για κάθε συνδρομή.

Προθεσμία

Η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί η πληρωμή του τιμολογίου. Εάν η πληρωμή της συνδρομής σας γίνεται με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό, θα σας χρεώνουμε την πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία του τιμολογίου.

Σημείωση: Η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων

Εάν έχετε επιλέξει "Τιμολόγιο" ως μέθοδο πληρωμής της συνδρομής, η σελίδα 1 περιέχει τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού της Microsoft για ηλεκτρονικές (έμβασμα, ACH, SEPA, κ.λπ.) πληρωμές. Συνήθως, η τράπεζά σας θα έχει ένα πεδίο αναφοράς που συμπληρώνετε όταν στέλνετε μια πληρωμή. Αναφέρετε τον αριθμό τιμολογίου που εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο.

Γενικό σύνολο

Αυτή η γραμμή περιλαμβάνει τα σύνολα για όλες τις στήλες "Χρεώσεις", "Εκπτώσεις", "Πιστώσεις", "Μερικό άθροισμα", "Φόρος και "Σύνολο" για όλες τις συνδρομές που αναφέρονται στο τιμολόγιο.

Ημερομηνία τιμολογίου

Η ημερομηνία που δημιουργήθηκε το τιμολόγιο. Η ημερομηνία του τιμολογίου είναι η ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου χρέωσης. Για παράδειγμα, εάν η περίοδος χρέωσης είναι 15 Ιαν -14 Φεβ, η ημερομηνία του τιμολογίου σας είναι 15 Φεβ.

Αριθμός τιμολογίου

Ο μοναδικός αριθμός που έχει εκχωρηθεί στο τιμολόγιό σας. Αναφέρετε τον αριθμό τιμολογίου με την πληρωμή σας.

Μηνιαία τιμή

Οι συνδρομές χρεώνονται σε μηνιαία ή ετήσια βάση. Εάν έχετε επιλέξει μηνιαία χρέωση κατά την αγορά της συνδρομής, η μηνιαία τιμή της άδειας χρήσης αντικατοπτρίζεται στο τιμολόγιο. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη συχνότητα χρέωσης, θα πρέπει να ακυρώσετε τη συνδρομή σας και να την αγοράσετε ξανά με τη νέα συχνότητα χρέωσης.

Αριθμός παραγγελίας

Κάθε φορά που αγοράζετε μια νέα συνδρομή, δημιουργείται μια παραγγελία. Κάθε μήνα, θα λαμβάνετε ένα τιμολόγιο για κάθε παραγγελία.

Οδηγίες πληρωμής

Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, θα δείτε το στοιχείο "Χωρίς πληρωμή - χρεώθηκε στην πιστωτική κάρτα αρχείου." Εάν πληρώνετε με τιμολόγιο, θα δείτε οδηγίες πληρωμής με ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (EFT) και επιταγή (εάν υπάρχει).

Όροι πληρωμής

Ο αριθμός των ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου που πρέπει να καταβληθεί η πληρωμή. Τυπικά είναι 30 ημέρες.

Προϊόν

Στη σελίδα 1 του τιμολογίου σας, οι "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες" είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των συνδρομών σας. Στη σελίδα 2, θα δείτε τα επιμέρους ονόματα των συνδρομών.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ο αριθμός των αδειών χρήσης που έχετε αγοράσει κατά την περίοδο υπηρεσίας.

Περίοδος υπηρεσίας

Περίοδος υπηρεσίας είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία χρεώνεστε για τη χρήση της υπηρεσίας. Περίοδος χρέωσης είναι η χρονική περίοδος από την τελευταία ημερομηνία του τιμολογίου.

Διεύθυνση χρήσης υπηρεσίας

Η διεύθυνση όπου χρησιμοποιείται η υπηρεσία, συνήθως η ίδια με τη διεύθυνση του στοιχείου "Πώληση σε". Για να ενημερώσετε τη διεύθυνση χρήσης υπηρεσίας, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των διευθύνσεων χρεώσεων για το Office 365 για επιχειρήσεις.

"Πώληση σε"

Η επωνυμία και η διεύθυνση της εταιρείας σας. Για να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της διεύθυνσης της εταιρείας σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας για τεχνικά θέματα και άλλων πληροφοριών.

Μερικό άθροισμα

Κάθε συνδρομή που αναφέρεται στο τιμολόγιό σας έχει μια ξεχωριστή γραμμή μερικού αθροίσματος για όλες τις στήλες "Χρεώσεις", "Εκπτώσεις", "Πιστώσεις", "Μερικό άθροισμα", "Φόρος" και "Σύνολο" για αυτή τη συνδρομή.

Φόρος

Η σελίδα 1 του τιμολογίου σας δείχνει το συνολικό φόρο. Η σελίδα 2 δείχνει το φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται και το συνολικό ποσό του φόρου για κάθε στοιχείο γραμμής. Εάν το τιμολόγιό σας περιέχει φόρους και η εταιρεία σας έχει φορολογική απαλλαγή, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Σύνολο

Το οφειλόμενο ποσό για την περίοδο χρέωσης του τιμολογίου.

Αλλαγή του αριθμού παραγγελίας της αγοράς σας.

Εάν πληρώνετε με τιμολόγιο, μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό παραγγελίας αγοράς για τη συνδρομή σας.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό παραγγελίας αγοράς σε ένα υπάρχον τιμολόγιο. Ο αριθμός παραγγελίας αγοράς θα εμφανίζεται σε όλα τα μελλοντικά τιμολόγια.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 Germany, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Συνδρομές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Συνδρομές.

 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να αλλάξετε και στην ενότητα Μέθοδος πληρωμής, επιλέξτε Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής.

  Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας "Μέθοδος πληρωμής" μιας κάρτας συνδρομής, για μια συνδρομή που πληρώνεται με τιμολόγιο.
 3. Στο κάτω μέρος του παραθύρου Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής, εισαγάγετε τον αριθμό παραγγελίας αγοράς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής".

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Ως διαχειριστής του Office 365 για Επιχειρήσεις, έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε καταρτισμένους συνεργάτες υποστήριξης για υποστήριξη πριν από την πώληση, σχετικά με το λογαριασμό σας και με θέματα χρεώσεων, καθώς και για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την υποστήριξη εκ μέρους χρηστών του Office 365 στον οργανισμό σας.

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Δείτε επίσης

Πληρωμή της συνδρομής σας για το Office 365 για επιχειρήσεις

Χρεώσεις στο Office 365 για επιχειρήσεις – Βοήθεια για διαχειριστές

Επιλογές πληρωμής Minecraft: Education Edition

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×