Κατανόηση του πλαισίου μορφοποίηση παραγράφου στον Publisher

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τη στοίχιση, εσοχές, διάστιχο, τις θέσεις του στηλοθέτη και τους επικεφαλής και αλλαγές γραμμής και παραγράφου μέσα σε επιλεγμένες παραγράφους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου " Μορφοποίηση παραγράφου " στον Publisher.

Εσοχές και διαστήματα

Η καρτέλα Εσοχές και διαστήματα σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τη στοίχιση, τις εσοχές και το διάστιχο των επιλεγμένων παραγράφων.

Γενικά

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη στοίχιση για τις παραγράφους:

Αριστερά  Αριστερό χαρακτήρα από κάθε γραμμή είναι στοιχισμένο στο αριστερό περιθώριο και το δεξιό άκρο της κάθε γραμμή είναι ακανόνιστη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη στοίχιση για παραγράφους με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά κειμένου.

Κέντρο  Το κέντρο κάθε γραμμής του κειμένου είναι στοιχισμένο με το κεντρικό σημείο της τα περιθώρια του πλαισίου κειμένου δεξιό και αριστερό και το αριστερών και δεξιών άκρων του κάθε γραμμή είναι ακανόνιστη.

Δεξιά  Τον τελευταίο χαρακτήρα από κάθε γραμμή είναι στοιχισμένο στο δεξιό περιθώριο και του αριστερού άκρου του κάθε γραμμή είναι ακανόνιστη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη στοίχιση για παραγράφους με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά κειμένου.

Πλήρης στοίχιση Το πρώτο και το τελευταίο χαρακτήρες κάθε γραμμής (εκτός από την τελευταία) στοιχίζονται στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο και γραμμές συμπληρώνονται με την προσθήκη ή την αφαίρεση κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων και μέσα σε. Η τελευταία γραμμή της παραγράφου στοιχίζεται στο αριστερό περιθώριο, εάν η κατεύθυνση κειμένου είναι από αριστερά προς τα δεξιά ή στο δεξιό περιθώριο, εάν η κατεύθυνση κειμένου είναι από δεξιά προς τα αριστερά.

Κατανεμημένο  Αυτή είναι η ίδια με την πλήρη στοίχιση, με τη διαφορά ότι οι γραμμές συμπληρώνονται με την προσθήκη ή αφαίρεση της ίδιας ποσότητας από κάθε χαρακτήρα αντί μεταξύ λέξεων και μέσα σε.

Κατανομή όλων των γραμμών  Αυτή είναι η ίδια με την κατανεμημένη στοίχιση, εκτός από την τελευταία γραμμή της παραγράφου θα στοιχιστεί επίσης τόσο στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο.

Εσοχές

Οι εσοχές καθορίζουν την απόσταση της παραγράφου από το αριστερό ή το δεξιό περιθώριο του πλαισίου κειμένου. Μέσα στα περιθώρια, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τις εσοχές μιας παραγράφου ή μιας ομάδας παραγράφων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια αρνητική εσοχή (γνωστή και ως προεξοχή), η οποία μετακινεί την παράγραφο προς το αριστερό περιθώριο εάν η κατεύθυνση του κειμένου είναι από αριστερά προς τα δεξιά ή προς το δεξιό περιθώριο εάν η κατεύθυνση του κειμένου είναι από δεξιά προς τα αριστερά.

Προεπιλογή Αυτή η επιλογή παρέχει πέντε προκαθορισμένες επιλογές εσοχών και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη εσοχή.

  • Αρχικό Αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί τις επιλογές στοίχισης οριστεί αυτήν τη στιγμή στην ενότητα Στοίχιση.

  • Στοίχιση αριστερά Αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί τη στοίχιση αριστερά.

  • Εσοχή 1ης γραμμής Αυτή η επιλογή παρέχει στην πρώτη γραμμή της παραγράφου μια. εσοχή, 25 ''.

  • Προεξοχή πρώτης γραμμής Αυτή η επιλογή παρέχει στην πρώτη γραμμή-. 25 '' προεξοχή και στις υπόλοιπες γραμμές της παραγράφου μια. εσοχή, 25 ''.

  • Εισαγωγικά Αυτή η επιλογή ορίσει τόσο την αριστερή και τη δεξιά εσοχή. 5 ''.

  • Προσαρμογή Εάν κάνετε αλλαγές σε οποιαδήποτε από τις προεπιλογές θα μετατραπούν σε "Προσαρμογή".

Διάστιχο

Το διάστιχο καθορίζει το μέγεθος του κατακόρυφου διαστήματος ανάμεσα στις γραμμές κειμένου μιας παραγράφου. Από προεπιλογή, το διάστημα μεταξύ των γραμμών είναι 1,19, πράγμα που σημαίνει ότι το διάστιχο καλύπτει τη μεγαλύτερη γραμματοσειρά σε αυτήν τη γραμμή, συν ένα μικρό διάκενο. Η απόσταση παραγράφων καθορίζει την απόσταση επάνω ή κάτω από μια παράγραφο. Εάν πιέσετε ENTER για να ξεκινήσετε μια νέα παράγραφο, η απόσταση αυτή μεταφέρεται στην επόμενη παράγραφο, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για κάθε παράγραφο.

Αρχή της σελίδας

Καρτέλες

Οι στηλοθέτες, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε κείμενο αριστερά, δεξιά, στο κέντρο ή σε ένα δεκαδικό χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αυτόματα ειδικούς χαρακτήρες πριν από ένα στηλοθέτη, όπως παύλες, τελείες ή γραμμές. Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικούς στηλοθέτες για όλα τα πλαίσια κειμένου σε μια δημοσίευση. Όταν εισάγετε ένα στηλοθέτη μέσα σε πλαίσιο κειμένου στον Publisher, το σημάδι στηλοθέτη εμφανίζεται στο χάρακα στο επάνω μέρος του χώρου εργασίας.

Δείκτης στηλοθέτη

Προεπιλεγμένοι στηλοθέτες

Σε αυτό το πλαίσιο μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για το πάτημα του πλήκτρου Tab. Η προεπιλογή είναι ,5''.

Θέση στηλοθετών

Σε αυτό το πλαίσιο μπορείτε να ορίσετε στηλοθέτες εκτός των προεπιλογών.

  • Για κάθε θέση στηλοθέτη που θέλετε να εισαγάγετε, στην περιοχή θέση στηλοθετών, πληκτρολογήστε τη θέση, για παράδειγμα .2, για να ορίσετε το στηλοθέτη στο.2 ίντσες, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός.

  • Στις περιοχές Στοίχιση και Οδηγός, κάντε τις επιλογές που θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Στοίχιση

Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο στηλοθέτη που θέλετε να δημιουργήσετε.

Αριστερά Καθορίζει τη θέση έναρξης στο αριστερό τμήμα του κειμένου. Καθώς πληκτρολογείτε, το κείμενο μετακινείται προς τα δεξιά.

Κέντρο Καθορίζει τη θέση στο μέσο του κειμένου. Το κείμενο στοιχίζεται στο κέντρο σε αυτήν τη θέση κατά την πληκτρολόγηση.

Δεξιά Αυτό ορίζει το δεξιό άκρο του κειμένου. Καθώς πληκτρολογείτε, το κείμενο μετακινείται προς τα αριστερά.

Δεκαδικών ψηφίων Ένα δεκαδικό στηλοθέτη στοιχίζει αριθμούς γύρω από την υποδιαστολή. Ανεξάρτητα από το πλήθος των ψηφίων, υποδιαστολής παραμένει στην ίδια θέση. (Μπορείτε να στοιχίσετε αριθμούς γύρω από ένα δεκαδικό χαρακτήρα μόνο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στηλοθέτη για τη στοίχιση αριθμών γύρω από ένα διαφορετικό χαρακτήρα, όπως ένα σύμβολο ενωτικό ή εμπορικό "και".)

Οδηγός

Οι οδηγοί είναι τελείες, παύλες, γραμμές ή κουκκίδες που εμφανίζονται όταν πατάτε το πλήκτρο Tab, για παράδειγμα μετά τους τίτλους κεφαλαίου ή ενοτήτων σε έναν πίνακα περιεχομένων, οι οποίοι ευθυγραμμίζουν αυτούς τους τίτλους με τους αριθμούς σελίδας.

Κανένας Δεν υπάρχει αρχής όταν πατώντας το πλήκτρο Tab.

Κουκκίδα Χρησιμοποιήστε μια σειρά από τελείες ως οδηγό.

Παύλα Χρησιμοποιήστε μια σειρά από παύλες ως οδηγό.

Γραμμή Χρησιμοποιήστε μία μόνο γραμμή ως οδηγό.

Κουκκίδα Χρησιμοποιήστε μια σειρά από κουκκίδες ως οδηγό.

Κατάργηση στηλοθετών

Για να καταργήσετε έναν προσαρμοσμένο στηλοθέτη:

  1. Στο παράθυρο Θέση στηλοθετών, επιλέξτε το στηλοθέτη που θέλετε να καταργήσετε.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή.

Για να καταργήσετε όλες τις βαθμίδες προσαρμοσμένη καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή όλων.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγές γραμμών και παραγράφων

Αυτή η καρτέλα σάς επιτρέπει να ελέγχετε τον τρόπο μορφοποίησης των γραμμών μιας παραγράφου σε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου ή μεταξύ στηλών.

Στοιχείο ελέγχου χήρας/ορφανής γραμμής Αυτά είναι λέξεις ή σύντομο γραμμές του κειμένου στην αρχή ή στο τέλος μιας παραγράφου. Μπορείτε να επιλέξετε να αποφύγετε το διαχωρισμό αυτές τις γραμμές από το υπόλοιπο της παραγράφου.

Διατήρηση με επόμενα Αυτό θα διατηρήσετε ενός ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων μαζί σε ένα πλαίσιο κειμένου ή στήλη.

Διατήρηση γραμμών μαζί Αυτό θα διατηρήσετε γραμμές μιας παραγράφου μαζί σε ένα πλαίσιο κειμένου ή στήλη.

Εκκίνηση στο επόμενο πλαίσιο κειμένου Αυτό θα σας μεταφέρει της παραγράφου υπερχείλισης έτσι ώστε να μπορείτε να τη μετακινήσετε σε ένα νέο πλαίσιο κειμένου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×