Κατανόηση του παραθύρου διαλόγου "Οδηγοί διάταξης" στον Publisher

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν θέλετε να σας διευκολύνουν να ευθυγραμμίσετε τμήματα της δημοσίευσής σας, μπορείτε να εφαρμόσετε οδηγοί διάταξης. Οδηγοί στο παράθυρο διαλόγου " Οδηγοί διάταξης " παραδείγματα οδηγοί περιθωρίων, τους οδηγούς πλέγματος (όπως οδηγούς στηλών και γραμμών), οδηγοί γραμμής βάσης και οδηγούς. Οι οδηγοί δεν θα εκτυπωθούν; αυτά είστε σκοπεύατε να βοηθήσουν διάταξης που το περιεχόμενό σας.

Παράθυρο διαλόγου "Οδηγοί διάταξης"

Οι οδηγοί περιθωρίων, πλέγματος και γραμμών βάσης μπορούν να ρυθμιστούν στο παράθυρο διαλόγου "Οδηγοί διάταξης".

Οδηγοί διάταξης

  1. Οδηγοί περιθωρίων

  2. Οδηγοί στηλών

  3. Οδηγοί γραμμών

  4. Οδηγοί γραμμών βάσης

  5. Οδηγοί χάρακα

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Οδηγοί διάταξης":

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση σελίδας > οδηγοί και επιλέξτε πλέγμα και γραμμής βάσης.

Σημείωση: Για να δείτε τους οδηγούς περιθωρίων και του πλέγματος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου οδηγοί στην καρτέλα Προβολή. Για να δείτε οδηγοί γραμμής βάσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου γραμμές βάσης στην καρτέλα Προβολή.

Καρτέλα οδηγοί περιθωρίων

Οι οδηγοί περιθωρίων να σας βοηθήσει να ορίσετε την ποσότητα του κενού χώρου στα άκρα της κύριας σελίδας. Οι οδηγοί περιθωρίων αποτελούν μέρος μιας κύριας σελίδας και θα εμφανίζονται σε οποιαδήποτε σελίδα έχει εφαρμοστεί αυτή η κύρια σελίδα. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Παράβλεψη κύριας για μια συγκεκριμένη σελίδα, αλλά είναι ενεργοποιημένη η επιλογή όρια και οδηγοί, εμφανίζονται οι οδηγοί περιθωρίων.

Παράθυρο διαλόγου "Οδηγός διάταξης" του Publisher

Κύριες σελίδες

Δύο κύριες σελίδες  Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε περιθώρια για ένα άνοιγμα δύο σελίδων, εάν η δημοσίευση είναι δεξιού που είναι δεσμευμένο στη μία πλευρά. Όταν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, των οδηγών αριστερού και δεξιού περιθωρίου θα αλλάξει σε εντός και εκτός της οδηγοί περιθωρίων. Το εσωτερικό περιθώριο είναι στο δεσμευμένο άκρο του βιβλίου. είναι το εξωτερικό περιθώριο στο άκρο έξω ή απομάκρυνση, του βιβλίου.

Οδηγοί περιθωρίων

Σημείωση: Εάν επιλέξετε δισέλιδο, οι επιλογές Αριστερά και Δεξιά μετατρέπονται σε Εσωτερικά και Εξωτερικά.

Αριστερά  Πληκτρολογήστε την τιμή διαστήματος που θέλετε μεταξύ του αριστερού άκρου της σελίδας και του οδηγού του εσωτερικού περιθωρίου. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δύο κύριες σελίδες, θα δείτε την ποσότητα του χώρου μεταξύ του εσωτερικού άκρου των σελίδων και του εσωτερικού περιθωρίου οδηγός.

Δεξιά  Πληκτρολογήστε την τιμή διαστήματος που θέλετε μεταξύ του δεξιού άκρου της σελίδας και του οδηγού του δεξιού περιθωρίου. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δύο κύριες σελίδες, θα δείτε την ποσότητα του χώρου μεταξύ της εξωτερικής άκρης των σελίδων και του οδηγού του εξωτερικού περιθωρίου.

Αρχή  Πληκτρολογήστε την τιμή διαστήματος που θέλετε μεταξύ του επάνω άκρου της σελίδας και του οδηγού του επάνω περιθωρίου.

Κάτω  Πληκτρολογήστε το διάστημα που θέλετε μεταξύ του κάτω άκρου της σελίδας και του οδηγού του κάτω περιθωρίου.

Συμβουλή: Η προεπιλεγμένη τιμή για τα περιθώρια είναι στις μονάδες μέτρησης που έχετε επιλέξει για τη δημοσίευσή σας. Μπορείτε να καθορίσετε άλλες μονάδες μέτρησης, πληκτρολογώντας τη συντομογραφία τους μετά την αριθμητική τιμή: ίντσες (in), εκατοστά (ΕΚ), τετράγωνα (pi), σημεία (pt) ή pixel (px).

Καρτέλα Οδηγοί πλέγματος

Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς πλέγματος για να ορίσετε τον αριθμό στηλών και γραμμών που θέλετε να υπάρχουν σε μια κύρια σελίδα.

Συμβουλή: Η προεπιλεγμένη τιμή για το διάστημα εμφανίζεται στις μονάδες μέτρησης που έχετε επιλέξει για τη δημοσίευσή σας. Μπορείτε να καθορίσετε άλλες μονάδες μέτρησης, πληκτρολογώντας τη συντομογραφία τους μετά την αριθμητική τιμή: ίντσες (in), εκατοστά (ΕΚ), τετράγωνα (pi), σημεία (pt) ή pixel (px).

"Οδηγοί διάταξης" του Publisher που εμφανίζουν τους Οδηγούς πλέγματος

Οδηγοί στηλών

Στήλες  Εισαγάγετε τον αριθμό των στηλών που θέλετε μεταξύ των οδηγών αριστερού και δεξιού περιθωρίου.

Διάστιχο  Πληκτρολογήστε το διάστημα που θέλετε ανάμεσα σε κάθε στήλη.

Οδηγοί γραμμών

Γραμμές  Πληκτρολογήστε τον αριθμό των γραμμών που θέλετε μεταξύ των οδηγών περιθωρίου επάνω και κάτω.

Διάστιχο  Πληκτρολογήστε την τιμή διαστήματος που θέλετε μεταξύ κάθε γραμμής.

Προσθήκη κεντρικού οδηγού ανάμεσα στις στήλες και γραμμές  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν έχετε περισσότερες από μία στήλη ή γραμμή. Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε έναν μη εκτυπώσιμο οδηγό που επισημαίνει το κέντρο της απόστασης μεταξύ τις στήλες και γραμμές. Αυτός ο οδηγός είναι χρήσιμος για τοποθέτηση πλαισίων κειμένου ή γραφικών αντικειμένων.

Καρτέλα οδηγοί γραμμών βάσης

Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς γραμμής βάσης για στοίχιση τις γραμμές βάσης του κειμένου σας σε όλες τις στήλες μιας δημοσίευσης πολλαπλών στηλών.

Παράθυρο διαλόγου "Οδηγός διάταξης" του Publisher που εμφανίζει την καρτέλα "Οδηγοί γραμμής βάσης"

Οριζόντια γραμμή βάσης

Ορίστε την απόσταση και τη μετατόπιση για τους οδηγούς της οριζόντιας γραμμής βάσης.

Συμβουλή: Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης για γραμμής βάσης απόσταση των οδηγών και μετατόπιση είναι σημεία. Ακόμα και αν πληκτρολογήσετε άλλη μονάδα μέτρησης, όπως ίντσες, τον Publisher μετατρέπει την τιμή στην αντίστοιχη τιμή σε στιγμές.

Διάστιχο  Πληκτρολογήστε την τιμή διαστήματος που θέλετε μεταξύ των οδηγών οριζόντιας γραμμής βάσης. Ο αριθμός που εισάγετε χρησιμοποιείται ως το χρονικό διάστημα γραμμής για τις παραγράφους που έχετε ορίσει για τη στοίχιση στους οδηγούς βασικής γραμμής.

Μετατόπιση  Πληκτρολογήστε την ποσότητα του κενού χώρου που θέλετε από τον οδηγό του επάνω περιθωρίου μέχρι τον πρώτο Οδηγό οριζόντιας γραμμής βάσης κάτω από αυτό.

Η μετατόπιση που χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου και την τιμή απόστασης που έχετε ορίσει για τους οδηγούς γραμμής βάσης. Σε περιπτώσεις όπου το μέγεθος της γραμματοσειράς είναι πολύ μικρότερο από την απόσταση των οδηγών γραμμής βάσης, ίσως θέλετε η τιμή της μετατόπισης να είναι μικρότερη από την τιμή της απόστασης, ώστε η πρώτη γραμμή να είναι πιο κοντά στο επάνω περιθώριο της σελίδας σας.

Σημείωση: Θα έχετε επίσης ρυθμίσεις για την κατακόρυφη γραμμή βάσης εάν έχετε ενεργοποιήσει μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×