Καταμέτρηση μοναδικών τιμών σε διπλότυπες τιμές

Καταμέτρηση μοναδικών τιμών σε διπλότυπες τιμές

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε πόσες μοναδικές τιμές υπάρχουν σε μια περιοχή που περιέχει διπλότυπες τιμές. Για παράδειγμα, αν μια στήλη περιέχει:

 • Τις τιμές 5, 6, 7 και 6, το αποτέλεσμα είναι τρεις μοναδικές τιμές — 5, 6 και 7.

 • Τις τιμές "Γιακουμάκης", "Κινήνης", "Κινήνης", "Κινήνης", το αποτέλεσμα είναι δύο μοναδικές τιμές — "Γιακουμάκης" και "Κινήνης".

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την καταμέτρηση μοναδικών τιμών ανάμεσα σε διπλότυπες τιμές.

Τι θέλετε να κάνετε;

Καταμέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας φίλτρο

Καταμέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας συναρτήσεις

Καταμέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας φίλτρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο για εξαγωγή των μοναδικών τιμών από μια στήλη δεδομένων και επικόλλησή τους σε νέα θέση. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση ROWS για να μετρήσετε τον αριθμό των στοιχείων στη νέα περιοχή.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε έναν πίνακα.

  Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή κελιών διαθέτει επικεφαλίδα στήλης.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε άλλη θέση.

 4. Στο πλαίσιο Αντιγραφή σε, πληκτρολογήστε μια αναφορά κελιού.

  Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε ένα κελί στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μοναδικές εγγραφές μόνο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Οι μοναδικές τιμές από την επιλεγμένη περιοχή αντιγράφονται στη νέα θέση, ξεκινώντας με το κελί που έχετε καθορίσει στο πλαίσιο Αντιγραφή σε.

 6. Στο κενό κελί κάτω από το τελευταίο κελί της περιοχής, εισαγάγετε τη συνάρτηση ROWS . Χρησιμοποιήστε την περιοχή μοναδικών τιμών που μόλις αντιγράψατε ως όρισμα, εξαιρώντας την επικεφαλίδα στήλης. Για παράδειγμα, εάν η περιοχή μοναδικών τιμών είναι B2:B45, μπορείτε να εισαγάγετε =ROWS(B2:B45).

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας συναρτήσεις

Χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό των συναρτήσεων IF, SUM, FREQUENCY, MATCH και LEN, για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία:

 • Αντιστοιχίστε την τιμή 1 σε κάθε πραγματική συνθήκη, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση IF.

 • Προσθέστε το σύνολο χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SUM.

 • Καταμετρήστε τον αριθμό μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση FREQUENCY. Η συνάρτηση FREQUENCY παραβλέπει κείμενο και μηδενικές τιμές. Για την πρώτη εμφάνιση μιας συγκεκριμένης τιμής, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει έναν αριθμό που είναι ίσος με τον αριθμό των εμφανίσεων της συγκεκριμένης τιμής. Για κάθε εμφάνιση αυτής της ίδιας τιμής μετά την πρώτη, η συνάρτηση επιστρέφει μηδέν.

 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση MATCH για την επιστροφή της θέσης μιας τιμής κειμένου σε μια περιοχή. Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται, στη συνέχεια, ως όρισμα στη συνάρτηση FREQUENCY, ώστε να υπολογιστούν οι αντίστοιχες τιμές κειμένου.

 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση LEN για την εύρεση κενών κελιών. Τα κενά κελιά έχουν μήκος 0.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Δεδομένα

Δεδομένα

986

Γιακουμάκης

Κινήνης

563

67

789

235

Γιακουμάκης

Κινήνης

689

789

Κινήνης

143

56

237

67

235

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A10;A2:A10)>0;1))

Καταμετρά τον αριθμό των μοναδικών αριθμητικών τιμών στα κελιά A2:A10, αλλά δεν καταμετρά τα κενά κελιά ή τιμές κειμένου (4)

=SUM(IF(FREQUENCY(MATCH(B2:B10;B2:B10;0);MATCH(B2:B10;B2:B10;0))>0;1))

Καταμετρά τον αριθμό των μοναδικών τιμών κειμένου και αριθμητικών τιμών στα κελιά B2:B10 (που δεν πρέπει να περιέχουν κενά κελιά) (7)

=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LEN(A2:A10)>0;MATCH(A2:A10;A2:A10;0);""); IF(LEN(A2:A10)>0;MATCH(A2:A10;A2:A10;0);""))>0;1))

Καταμετρά τον αριθμό των μοναδικών τιμών κειμένου και αριθμητικών τιμών στα κελιά A2:A10, αλλά δεν καταμετρά τα κενά κελιά ή τιμές κειμένου (6)

Σημειώσεις    

 • Οι τύποι σε αυτό το παράδειγμα πρέπει να εισάγονται ως τύποι πίνακα.Επιλέξτε κάθε κελί που περιέχει έναν τύπο, πιέστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter.

 • Για να δείτε τον υπολογισμό μιας συνάρτησης βήμα προς βήμα, επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός τύπου.

Λεπτομέρειες συνάρτησης

 • Η συνάρτηση FREQUENCY υπολογίζει τη συχνότητα εμφάνισης των τιμών μέσα σε μια περιοχή τιμών και επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα αριθμών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση FREQUENCY για να μετρήσετε το πλήθος των βαθμών διαγωνισμάτων που εμπίπτουν σε κλίμακες βαθμολογίας. Επειδή αυτή η συνάρτηση επιστρέφει έναν πίνακα, πρέπει να καταχωρηθεί ως τύπος πίνακα.

 • Η συνάρτηση MATCH αναζητά ένα συγκεκριμένο στοιχείο σε μια περιοχή κελιών και κατόπιν επιστρέφει τη σχετική θέση αυτού του στοιχείου στην περιοχή. Για παράδειγμα, αν η περιοχή A1:A3 περιέχει τις τιμές 5, 25 και 38, ο τύπος =MATCH(25;A1:A3;0) επιστρέφει τον αριθμό 2, επειδή το 25 είναι το δεύτερο στοιχείο στην περιοχή.

 • Η συνάρτηση LEN επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά κειμένου.

 • Η συνάρτηση SUM προσθέτει όλους τους αριθμούς που καθορίζετε ως ορίσματα. Κάθε όρισμα μπορεί να είναι μια περιοχή, μια αναφορά κελιού, ένας πίνακας, μια σταθερά, ένας τύπος ή το αποτέλεσμα μιας άλλης συνάρτησης. Για παράδειγμα, η συνάρτηση SUM(A1:A5) προσθέτει όλους τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στα κελιά A1 έως A5.

 • Η συνάρτηση IF επιστρέφει μια τιμή, εάν η συνθήκη που καθορίζετε είναι TRUE (αληθής), και μια άλλη, εάν η συνθήκη είναι FALSE (ψευδής).

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×