Κατάργηση φόντου εικόνας

Στο Word, το PowerPoint, το Excel και το Outlook μπορείτε να καταργήσετε ένα φόντο από μια εικόνα, για να τονίσετε ή να επισημάνετε το θέμα της εικόνας ή για να αφαιρέσετε λεπτομέρειες που αποσπούν την προσοχή.

Η κατάργηση φόντου δεν είναι διαθέσιμη για αρχεία με ανυσματικά γραφικά, όπως Ανυσματικά γραφικά μεταβλητού μεγέθους (SVG), Γραφικά Adobe Illustrator (AI), Μορφή μετα-αρχείων Windows (WMF) και Αρχεία σχεδίασης ανυσμάτων (DRW).

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
1:24
Μοβ λουλούδι με πράσινο φόντο φύλλων
Αρχική εικόνα
Λουλούδι με κατάργηση φόντου
Ίδια εικόνα με κατάργηση φόντου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη κατάργηση φόντου ή μπορείτε να σχεδιάσετε γραμμές για να υποδείξετε ποιες περιοχές του φόντου εικόνας θα διατηρηθούν και ποιες θα καταργηθούν.

Λουλούδι με φύλλα στο φόντο

Η αρχική εικόνα με γραμμές κατάργησης φόντου

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα από την οποία θέλετε να καταργήσετε το φόντο.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση φόντου.

  Το κουμπί "Κατάργηση φόντου" που εμφανίζεται στην καρτέλα "Μορφοποίηση εργαλείων εικόνας" της κορδέλας στο Office 2016

  Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Κατάργηση φόντου ή την καρτέλα Εργαλεία εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση. (Επίσης, αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο PowerPoint 2007.)

  Η προεπιλεγμένη περιοχή φόντου θα αλλάξει σε χρώμα ματζέντα ως επισήμανση για την κατάργηση, ενώ το προσκήνιο θα διατηρήσει τα φυσικά του χρώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε χωρίς πρόσθετη εργασία, ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, θα θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε περιοχές της εικόνας, όπως περιγράφεται στο επόμενο βήμα.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Κατάργηση φόντου, κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Εάν κάποια μέρη της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε έχουν καταργηθεί, επιλέξτε Σήμανση περιοχών για διατήρηση και χρησιμοποιήστε το μολύβι σχεδίασης Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων για να επισημάνετε τις περιοχές της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε.

  • Για να καταργήσετε περισσότερα μέρη της εικόνας, επιλέξτε Σήμανση περιοχών για κατάργηση και χρησιμοποιήστε το μολύβι σχεδίασης Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων για να επισημάνετε αυτές τις περιοχές.

   Τα κουμπιά κατάργησης φόντου στην καρτέλα "Μορφοποίηση εργαλείων εικόνας" της κορδέλας του Office 2016
 4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε Διατήρηση αλλαγών ή Απόρριψη όλων των αλλαγών στην ομάδα Κλείσιμο.

Αποθήκευση της επεξεργασμένης εικόνας

 • Οι αλλαγές που κάνετε στο φόντο της εικόνας επηρεάζουν μόνο το αντίγραφο της εικόνας που εμφανίζεται στην παρουσίαση, το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν επηρεάζουν το αρχικό αρχείο της εικόνας. Ωστόσο, αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία και επιλέξετε Διατήρηση αλλαγών, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην εικόνα και να επιλέξετε Αποθήκευση ως εικόνας για να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη εικόνα ως ξεχωριστό αρχείο.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα από την οποία θέλετε να καταργήσετε το φόντο.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση φόντου.

  Κουμπί "Κατάργηση φόντου" στην ομάδα "Προσαρμογή", στην καρτέλα "Μορφοποίηση", στην περιοχή "Εργαλεία εικόνας"

  Αν δεν βλέπετε την επιλογή Κατάργηση φόντου ή την καρτέλα Εργαλεία εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Κάντε κλικ σε μία από τις λαβές στις γραμμές του πλαισίου και, στη συνέχεια, σύρετε τη γραμμή, ώστε να περιέχει το τμήμα της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε και να αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που θέλετε να καταργήσετε.

  Λουλούδι με φύλλα στο φόντο

  Εικόνα που εμφανίζει γραμμές κατάργησης φόντου και λαβές

  Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε χωρίς πρόσθετη εργασία, πραγματοποιώντας δοκιμές με τη θέση και το μέγεθος των γραμμών πλαισίου.

 4. Εάν είναι απαραίτητο, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Κατάργηση φόντου, κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  Καρτέλα Κατάργηση φόντου
  • Εάν μέρη της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε έχουν καταργηθεί, επιλέξτε Σήμανση περιοχών για διατήρηση και χρησιμοποιήστε το μολύβι σχεδίασης Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων για τη σήμανση των περιοχών της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε.

  • Για να καταργήσετε περισσότερα μέρη της εικόνας, επιλέξτε Σήμανση περιοχών για κατάργηση και χρησιμοποιήστε το μολύβι σχεδίασης Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων για να επισημάνετε αυτές τις περιοχές.

   Συμβουλή: Αν αλλάξετε γνώμη σχετικά με μια περιοχή που έχετε επισημάνει για διατήρηση ή κατάργηση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή σήμανσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε Διατήρηση αλλαγών ή Απόρριψη όλων των αλλαγών στην ομάδα Κλείσιμο.

Μπορείτε να εφαρμόσετε καλλιτεχνικό εφέ, όπως Σχέδιο από μολύβι ή Τσιμέντο ή να προσθέσετε εφέ εικόνας, όπως σκιές, αντανακλάσεις ή λάμψεις, στην εικόνα που απομένει αφού έχετε καταργήσει το φόντο. Για παράδειγμα, εάν διατηρήσετε μόνο ένα λουλούδι σε μια εικόνα και εφαρμόσετε μια σκιά, η σκιά θα εμφανιστεί μόνο για το λουλούδι που διατηρήσατε όταν καταργήσατε το φόντο.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση της επεξεργασμένης εικόνας

 • Οι αλλαγές που κάνετε στο φόντο της εικόνας επηρεάζουν μόνο το αντίγραφο της εικόνας που εμφανίζεται στην παρουσίαση, το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν επηρεάζουν το αρχικό αρχείο της εικόνας. Ωστόσο, αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία και επιλέξετε Διατήρηση αλλαγών, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην εικόνα και να επιλέξετε Αποθήκευση ως εικόνας για να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη εικόνα ως ξεχωριστό αρχείο.

Σημαντικό: Η συμπίεση μιας εικόνας για μείωση του μεγέθους του αρχείου αλλάζει την ποσότητα λεπτομερειών που διατηρούνται στην εικόνα προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συμπίεση, η εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτή που είχε πριν από τη συμπίεση. Λόγω αυτού του γεγονότος, πρέπει να συμπιέσετε την εικόνα και να αποθηκεύσετε το αρχείο πριν την κατάργηση του φόντου. Μπορείτε να επαναλάβετε τη συμπίεση ακόμα και μετά την αποθήκευση του αρχείου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε κλείσει το πρόγραμμα στο οποίο εργάζεστε, στην περίπτωση που η συμπίεση μαζί με την κατάργηση του φόντου δεν είχαν το αποτέλεσμα που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα από την οποία θέλετε να καταργήσετε το φόντο.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση φόντου.

  Το κουμπί "Κατάργηση φόντου" στην καρτέλα "Μορφοποίηση εργαλείων εικόνας" ή στην κορδέλα του Office 2010

  Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Κατάργηση φόντου ή την καρτέλα Εργαλεία εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση. (Επίσης, αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο PowerPoint 2007.)

 3. Κάντε κλικ σε μία από τις λαβές στις γραμμές του πλαισίου και, στη συνέχεια, σύρετε τη γραμμή, ώστε να περιέχει το τμήμα της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε και να αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που θέλετε να καταργήσετε.

  Λουλούδι με φύλλα στο φόντο

  Εικόνα με γραμμές κατάργησης φόντου και λαβές

  Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε χωρίς πρόσθετη εργασία, πραγματοποιώντας δοκιμές με τη θέση και το μέγεθος των γραμμών πλαισίου.

 4. Εάν χρειάζεται, κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να υποδείξετε ποια τμήματα της εικόνας δεν θέλετε να καταργηθούν αυτόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση περιοχών για διατήρηση.

  • Για να υποδείξετε ποια τμήματα της εικόνας θέλετε να καταργηθούν επιπλέον αυτών που έχουν επισημανθεί αυτόματα , κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση περιοχών για κατάργηση.

   Συμβουλή: Εάν αλλάξετε γνώμη σχετικά με μια περιοχή που έχετε επισημάνει με μια γραμμή για διατήρηση ή κατάργηση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή σήμανσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή για να την αλλάξετε.

   Καρτέλα Κατάργηση φόντου

   Καρτέλα Κατάργηση φόντου

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση αλλαγών στην ομάδα Κλείσιμο.

  Σημείωση: Για να ακυρώσετε την αυτόματη κατάργηση φόντου, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη όλων των αλλαγών στην ομάδα Κλείσιμο.

Μπορείτε να προσθέσετε εφέ όπως σκιές, αντανακλάσεις και λάμψεις σε μια εικόνα από την οποία έχετε καταργήσει το φόντο. Αυτά τα εφέ θα εφαρμοστούν μόνο στην ορατή εικόνα. Για παράδειγμα, εάν εφαρμόσετε μια σκιά στην εικόνα, μόνο το τμήμα της εικόνας που διατηρήσατε όταν καταργήσατε το φόντο θα εμφανίσει τη σκιά.

Αποθήκευση της επεξεργασμένης εικόνας

 • Οι αλλαγές που κάνετε στο φόντο της εικόνας επηρεάζουν μόνο το αντίγραφο της εικόνας που εμφανίζεται στην παρουσίαση, το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν επηρεάζουν το αρχικό αρχείο της εικόνας. Ωστόσο, αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία και επιλέξετε Διατήρηση αλλαγών, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην εικόνα και να επιλέξετε Αποθήκευση ως εικόνας για να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη εικόνα ως ξεχωριστό αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Βίντεο: Κατάργηση φόντου εικόνας στο PowerPoint για Mac 2011:

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×