Κατάργηση ή αντικατάσταση μιας ανάθεσης πόρου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ανάλογα με τις ανάγκες του έργου σας, μπορείτε να καταργήσετε ή να αντικαταστήσετε έναν πόρο που έχει εκχωρηθεί σε μια εργασία στο έργο σας. Για παράδειγμα, η αλλαγή ενός πόρου ανάθεση μπορεί να σας βοηθήσουν με το λογαριασμό για υπερ-ανάθεση ή υπο-ανάθεση, κόστος ελέγχου, αύξηση της αποδοτικότητας ή να αυξήσετε την ποιότητα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατάργηση μιας ανάθεσης πόρου

Κατάργηση εταιρικού πόρου

Αντικατάσταση μιας ανάθεσης πόρου

Κατάργηση ανάθεσης πόρου

Η κατάργηση μιας ανάθεσης πόρου δεν είναι το ίδιο με την κατάργηση ενός πόρου από ένα σχέδιο έργου. Η κατάργηση μιας ανάθεσης πόρου θα καταργήσει την υποχρέωση του πόρου να εργαστεί σε μια συγκεκριμένη εργασία ή σε μια ομάδα εργασιών, αλλά ο πόρος μπορεί να υπάρχει ακόμη στο έργο.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε έναν πόρο από ένα έργο, στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο πόρων. Επιλέξτε τον πόρο και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Delete.

Για να καταργήσετε την υποχρέωση ενός πόρου να εκτελέσει μια εργασία, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

 2. Στη στήλη Όνομα εργασίας, επιλέξτε και κάντε δεξιό κλικ στην εργασία από την οποία θέλετε να καταργήσετε έναν πόρο.

 3. Επιλέξτε Εκχώρηση πόρων Εικόνα κουμπιού Εκχώρηση πόρων .

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εκχώρηση πόρων, στη στήλη Όνομα πόρου, επιλέξτε τον πόρο που θέλετε να καταργήσετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  Σημειώσεις: 

  • Κατά την κατάργηση εκχωρημένους πόρους από τις εργασίες, ενδέχεται να αλλάξουν οι διάρκειες για αυτές τις εργασίες. Το υπόλοιπο εργασία αναδιανέμονται στους υπόλοιπους πόρους. Εάν δεν θέλετε να αλλάξουν οι διάρκειες, απενεργοποιήστε την επιλογή προγραμματισμός μέσω προσπάθειας για την εργασία.

  • Εάν καταργήσετε το μοναδικό πόρο από μια εργασία σταθερών μονάδων ή σταθερής διάρκειας, η τιμή του εργασία θα εξαφανιστεί. Για να διατηρήσετε την τιμή, αντικαταστήστε τον πόρο με έναν πόρος κράτησης θέσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν χρησιμοποιείτε τιμές εργασίας για να δημιουργήσετε το χρονοδιάγραμμα σας.

  • Όταν καταργείτε έναν πόρο από μια εργασία, οι πραγματικές τιμές εργασίας που σχετίζονται με αυτή την εργασία διαγράφονται επίσης.

  • Όταν καταργείτε έναν πόρο από μια εργασία, τα πραγματικά κόστη που σχετίζονται με τον πόρο διαγράφονται. Για να διατηρήσετε τα πραγματικά κόστη για την εργασία, ορίστε την υπόλοιπη εργασία του πόρου σε μηδέν πριν τον καταργήσετε.

  • Ένας εύκολος τρόπος να καταργήσετε έναν πόρο από μια εργασία είναι να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου στη στήλη "Όνομα πόρου".

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση εταιρικού πόρου

Στο Microsoft Project 2010, δεν μπορείτε να διαγράψετε εταιρικοί πόροι. Αντί για αυτό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους πόρους που δεν χρειάζεστε πλέον. Αυτό εξασφαλίζει ότι διατηρούνται τυχόν ιστορικό πληροφορίες και το project που σχετίζονται με αυτόν τον πόρο.

Η απενεργοποίηση ενός πόρου γίνεται με τη χρήση του Microsoft Project Web App. Μόνο ένας διαχειριστής διακομιστή μπορεί να απενεργοποιήσει έναν πόρο.

Αρχή της σελίδας

Αντικατάσταση ανάθεσης πόρου

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

 2. Στη στήλη Όνομα εργασίας, επιλέξτε και κάντε δεξιό κλικ στην εργασία με τον πόρο που θέλετε να αντικαταστήσετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση πόρων Εικόνα κουμπιού Εκχώρηση πόρων .

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εκχώρηση πόρων, στη στήλη Όνομα πόρου, επιλέξτε τον πόρο που θέλετε να αντικαταστήσετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Αντικατάσταση πόρου, κάντε κλικ στον πόρο που θέλετε να αντικαταστήσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για να αντικαταστήσετε τον επιλεγμένο πόρο με πολλούς πόρους, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο CTRL και μετά κάντε κλικ στον πόρο που θέλετε να προσθέσετε.

  Σημείωση: Το Project δεν θα καταργήσει τον πόρο αν η πραγματική εργασία έχει ολοκληρωθεί για την ανάθεση. Στον πόρο αντικατάστασης ανατίθεται η υπόλοιπη εργασία από την αρχική ανάθεση. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις τιμές εργασία, αν χρειάζεται.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Εκχώρηση πόρων, στη στήλη Αίτ./Ζητ., επιλέξτε Αίτηση ή Ζήτηση.

 8. Για να ορίσετε τον όγκο της εργασίας που θα εκτελέσει ο νέος πόρος, στη λίστα Μονάδες για τον πόρο, πληκτρολογήστε ένα από τα εξής:

  • Αναθέστε σε έναν πόρο εργασία πλήρους απασχόλησης πληκτρολογώντας 100%.

  • Αναθέστε σε μια ομάδα πόρων εργασία πλήρους απασχόλησης πληκτρολογώντας ποσοστό άνω του 100 τοις εκατό. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 300% για μια ομάδα τριών ατόμων που θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση σε αυτή την εργασία.

  • Ορίστε το ρυθμό απορρόφησης ενός υλικού πόρου πληκτρολογώντας έναν αριθμό που δείχνει την ποσότητα του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για αυτή την ανάθεση.

   Εάν η ποσότητα του υλικού εξαρτάται από τη διάρκεια της εργασίας, πληκτρολογήστε το ρυθμό χρήσης προσθέτοντας μια κάθετο (/) και τη διάρκεια. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούνται 20 μέτρα ξυλεία την εβδομάδα, πληκτρολογήστε 20/εβδομάδα ή 20/ε.

   Σημείωση: Οι πληροφορίες κόστους για τη διάρκεια του χρόνου του πόρου για την εργασία υπολογίζονται αυτόματα και εμφανίζονται στη στήλη Κόστος. Κάντε διπλό κλικ στη στήλη Κόστος για να καταχωρήσετε διαφορετικές πληροφορίες χρέωσης για τον πόρο.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×