Κανόνες εισερχομένων στο Outlook

Δημιουργήστε κανόνες εισερχομένων στο Outlook Web App για την αυτόματη εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών σε μηνύματα κατά την άφιξή τους, με βάση τα κριτήριά σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για την αυτόματη μετακίνηση όλης της αλληλογραφίας που λαμβάνει μια ομάδα της οποίας είστε μέλος σε συγκεκριμένο φάκελο.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε κανόνες εισερχομένων στο πρόγραμμα του Outlook για υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση κανόνων.

Για να διαχειριστείτε κανόνες:

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook Web App χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL που παρέχεται από το άτομο που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον οργανισμό σας. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

 2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Outlook. Εναλλακτικά, επιλέξτε εκκίνηση εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογής του Office 365 > Outlook.

 3. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές.

 4. Σε Επιλογές, επιλέξτε Οργάνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Εισερχόμενα κανόνων. Ή, σε Επιλογέςηλεκτρονικού ταχυδρομείου , στην περιοχή > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Εισερχόμενα κανόνων.

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τους κανόνες Εισερχομένων;

Τι βλέπετε στην καρτέλα "Κανόνες Εισερχομένων"

Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο κανόνα;

Πώς μπορώ να επεξεργαστώ έναν κανόνα;

Πώς μπορώ να διαγράψω έναν κανόνα;

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Τι βλέπετε στην καρτέλα "Κανόνες Εισερχομένων"

Στην καρτέλα "Κανόνες Εισερχομένων" εμφανίζεται μια επισκόπηση όλων των κανόνων Εισερχομένων. Από αυτό το σημείο μπορείτε να αναθεωρείτε τις ενέργειες κανόνων, να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κανόνες, να δημιουργείτε νέους κανόνες, να επεξεργάζεστε υπάρχοντες κανόνες ή να διαγράφετε κανόνες που δεν χρειάζεστε πλέον.

Στοιχείο

Περιγραφή

νέο δημιουργία

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα Εισερχομένων.

επεξεργασία Επεξεργασία

Επισημάνετε έναν κανόνα και κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειές του.

απόρριψη Διαγραφή

Επισημάνετε έναν κανόνα και κάντε κλικ στην επιλογή "Διαγραφή" για να τον διαγράψετε.

μετακίνηση επάνω μετακίνηση επάνω

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μετακινήσετε τον επιλεγμένο κανόνα προς τα επάνω στη λίστα. Η επεξεργασία των κανόνων πραγματοποιείται ξεκινώντας από επάνω προς τα κάτω.

Μετακίνηση κάτω μετακίνηση κάτω

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μετακινήσετε τον επιλεγμένο κανόνα προς τα κάτω στη λίστα.

ανανέωση ανανέωση

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ανανεώσετε τη λίστα κανόνων.

Ενεργοποίηση

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε έναν κανόνα για να τον ενεργοποιήσετε (επιλεγμένο πλαίσιο) ή να τον απενεργοποιήσετε (μη επιλεγμένο πλαίσιο).

Κανόνας

Το όνομα του κανόνα

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο κανόνα;

Για να δημιουργήσετε έναν νέο κενό κανόνα, επιλέξτε την καρτέλα Κανόνες Εισερχομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο νέο Δημιουργία.

Το παράθυρο του νέου κανόνα χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

Ενότητα

Περιγραφή

Κατά την παραλαβή μηνύματος:

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο για να επιλέξετε κριτήρια για τον κανόνα σας. Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω βέλος για να προβάλετε και να επιλέξετε τα κριτήρια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εάν τα κριτήρια περιλαμβάνουν πρόσθετες επιλογές, εισαγάγετε τα κριτήρια στο παράθυρο που εμφανίζεται.

Κάντε τα εξής:

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο για να επιλέξετε την ενέργεια που θα εκτελείται κατά την παραλαβή μηνυμάτων που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια.

Περισσότερες επιλογές

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο "Περισσότερες επιλογές" για:

 • Να προσθέσετε επιπλέον συνθήκες ή ενέργειες σε έναν κανόνα.

 • Να συμπεριλάβετε εξαιρέσεις σε έναν κανόνα επιλέγοντας το στοιχείο Προσθήκη εξαίρεσης.

 • Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή διακοπής επεξεργασίας επιπλέον κανόνων. Από προεπιλογή, η διακοπή επεξεργασίας επιπλέον κανόνων είναι ενεργοποιημένη. Με αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη, κατά την παραλαβή ενός μηνύματος που πληροί τα κριτήρια για περισσότερους από έναν κανόνες, θα εφαρμόζεται μόνο ο πρώτος κανόνας. Χωρίς αυτήν τη ρύθμιση, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες για τους οποίους το μήνυμα πληροί τα κριτήρια.

  Για παράδειγμα, εάν δεν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Διακοπή επεξεργασίας επιπλέον κανόνων, σε περίπτωση που ισχύει ένας κανόνας ο οποίος ορίζει τη μετακίνηση όλων των μηνυμάτων που λαμβάνονται από μια δημόσια ομάδα σε συγκεκριμένο φάκελο και ένας κανόνας που ορίζει τη μετακίνηση όλων των στοιχείων που προέρχονται από τον προϊστάμενό σας σε άλλο φάκελο, όταν η συγκεκριμένη ομάδα λαμβάνει μήνυμα από τον προϊστάμενό σας, θα δημιουργείται ένα αντίγραφο του μηνύματος και στους δύο φακέλους. Εάν θέλετε να ισχύει μόνο ο κανόνας που ορίζει τη μετακίνηση μηνυμάτων τα οποία προέρχονται από τον προϊστάμενό σας, τοποθετήστε αυτόν τον κανόνα σε υψηλότερη θέση στη λίστα από τον κανόνα που ορίζει τη μετακίνηση μηνυμάτων τα οποία λαμβάνονται από την ομάδα και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τον πρώτο κανόνα για να προσθέσετε την επιλογή διακοπής της επεξεργασίας επιπλέον κανόνων.

 • Να δημιουργείτε προσαρμοσμένα ονόματα για κανόνες.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να επεξεργαστώ έναν κανόνα;

Για να επεξεργαστείτε έναν κανόνα, επιλέξτε τον κανόνα και κάντε κλικ στο στοιχείο επεξεργασία "επεξεργασία" για να ανοίξετε τον κανόνα και να αλλάξετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες που περιλαμβάνει.

Πώς μπορώ να διαγράψω έναν κανόνα;

Εάν έχετε έναν κανόνα που δεν θέλετε να ισχύει πλέον, μπορείτε να τον επιλέξετε και να κάνετε κλικ στην επιλογή απόρριψη "διαγραφή" για να τον καταργήσετε. Εάν θέλετε απλώς να απενεργοποιήσετε τον κανόνα για κάποιο χρονικό διάστημα, καταργήστε το σημάδι ελέγχου δίπλα στον κανόνα.

Αρχή της σελίδας

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Όταν δημιουργείτε έναν νέο κανόνα στο Outlook Web App, ίσως λάβετε μια προειδοποίηση ότι ορισμένοι κανόνες που έχουν δημιουργηθεί στο Outlook είναι προς το παρόν απενεργοποιημένοι και θα διαγραφούν. Πριν να διαγράψετε αυτούς τους κανόνες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook και να τους ελέγξετε, για να αποφασίσετε εάν θέλετε να τους διατηρήσετε. Ενεργοποιήστε τους κανόνες που θέλετε να διατηρήσετε.

 • Οι κανόνες εκτελούνται από επάνω προς τα κάτω και σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στο παράθυρο "Κανόνες". Για να αλλάξετε τη σειρά των κανόνων, κάντε κλικ στον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επάνω μετακίνηση επάνω ή κάτω Μετακίνηση κάτω βέλος για να τοποθετήσετε τον κανόνα στην επιθυμητή θέση στη λίστα.

 • Ορισμένοι τύποι μηνυμάτων δεν ενεργοποιούν κανόνες Εισερχομένων, όπως για παράδειγμα οι εξής:

  • Ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση παράδοσης, οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορές για τη μη παράδοση μηνυμάτων και μηνύματα του συστήματος.

  • Αποδεικτικά ανάγνωσης και παράδοσης που δημιουργούνται από ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Ορισμένα μηνύματα αυτόματης απάντησης (Εκτός γραφείου).

 • Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε την καρτέλα Κανόνες Εισερχομένων για τη δημιουργία κανόνων. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε κανόνες απευθείας από τα μηνύματα. Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα απευθείας από ένα μήνυμα:

  • Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα από το παράθυρο της λίστας μηνυμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα.

  • Διαφορετικά, ενώ προβάλλετε το μήνυμα στο παράθυρο ανάγνωσης, επιλέξτε το εκτεταμένο μενού Αναπτυγμένο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από το μενού.

 • Κάθε κανόνας που δημιουργείτε καταλαμβάνει χώρο σε μια κρυφή ενότητα του γραμματοκιβωτίου σας. Αυτή η ενότητα δεν υπερβαίνει τα 64 ΚΒ. Το πραγματικό μέγεθος που χρησιμοποιεί ένας κανόνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το μήκος του ονόματός του και τις συνθήκες που περιλαμβάνει. Εάν συμπληρώσετε το όριο των 64 ΚΒ, θα ενημερωθείτε ότι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε άλλους κανόνες. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να διαγράψετε ή να απλοποιήσετε ορισμένους από τους υπάρχοντες κανόνες για να μπορέσετε να δημιουργήσετε περισσότερους. Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να μειώσετε το χώρο που καταλαμβάνουν οι κανόνες:

  • Διαγράψτε κανόνες που δεν χρειάζεστε πλέον.

  • Περιορίστε τα ονόματα των κανόνων σας.

  • Συνδυάστε έναν ή περισσότερους κανόνες που εκτελούν την ίδια ενέργεια.

  • Καταργήστε κριτήρια από κανόνες.

 • Όταν δημιουργείτε έναν κανόνα προώθησης, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία διευθύνσεις για την προώθηση. Ο αριθμός των διευθύνσεων προώθησης μπορεί να είναι περιορισμένος, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Εάν προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις από όσες επιτρέπονται, ο κανόνας προώθησης δεν θα λειτουργεί. Σε περίπτωση που δημιουργήσετε έναν κανόνα προώθησης με περισσότερες από μία διευθύνσεις, δοκιμάστε τον για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×