Καθορισμός των ρυθμίσεων συμβατότητας για ένα πρότυπο φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας, μπορείτε να επιλέξετε για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας που μπορεί να ανοίξει ή να συμπληρωθεί στο InfoPath ή ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Εάν το πρότυπο φόρμας μπορεί να ανοιχτεί και να συμπληρωθεί με χρήση ενός προγράμματος περιήγησης, στη συνέχεια, ονομάζεται μια πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Αυτός ο τύπος του προτύπου φόρμας να, στη συνέχεια, να δυνατότητα προγράμματος περιήγησης όταν δημοσιευτεί σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος επιλογής μιας ρύθμισης συμβατότητας για ένα πρότυπο φόρμας, είτε όταν δημιουργείτε για πρώτη φορά το πρότυπο φόρμας είτε αφού το έχετε ήδη δημιουργήσει. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την τρέχουσα ρύθμιση συμβατότητας για το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να ανατρέξετε στην περιοχή "Συμβατότητα" της γραμμής κατάστασης του InfoPath, η οποία βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου του InfoPath.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Καθορίστε μια ρύθμιση συμβατότητας κατά τη δημιουργία ενός προτύπου φόρμας

Αλλαγή των ρυθμίσεων συμβατότητας για ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας

Επισκόπηση συμβατότητας με πρόγραμμα περιήγησης

Όλα τα πρότυπα φόρμας είναι συμβατά με το InfoPath — δηλαδή, οι χρήστες μπορούν να ανοίγουν και να επεξεργάζονται τις φόρμες με το InfoPath, αρκεί να έχουν εγκαταστήσει το InfoPath στους υπολογιστές τους.

Εάν έχετε πρόσβαση σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας το οποίο να εξυπηρετεί δύο ειδών χρήστες — εκείνους που έχουν εγκαταστήσει το InfoPath στους υπολογιστές τους και εκείνους που δεν το έχουν εγκαταστήσει. Στη δεύτερη περίπτωση, οι χρήστες συμπληρώνουν φόρμες με ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης Web και όχι στο InfoPath. Εάν οι χρήστες σας έχουν εγκαταστήσει το InfoPath, μπορούν να ανοίξουν τη φόρμα στο InfoPath και να έχουν την εμπειρία του πλήρους φάσματος των δυνατοτήτων φόρμας. Οι χρήστες που συμπληρώνουν μια φόρμα με ένα πρόγραμμα περιήγησης έχουν πρόσβαση σε ένα πιο περιορισμένο σύνολο δυνατοτήτων, αλλά έχουν το όφελος ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φόρμα ακόμη και αν δεν έχουν εγκαταστήσει το InfoPath στους υπολογιστές τους. Εάν σχεδιάζετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί το InfoPath Forms Services, πρέπει να έχετε υπόψη σας αυτούς τους περιορισμούς.

Η διαδικασία σχεδίασης ενός προτύπου φόρμας συμβατού με πρόγραμμα περιήγησης περιλαμβάνει τον καθορισμό μιας ρύθμισης συμβατότητας, είτε στην αρχή, όταν δημιουργείτε το πρότυπο φόρμας για πρώτη φορά, είτε αργότερα, κατά τη σχεδίασή του. Μετά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας συμβατού με πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να το ελέγξετε, να το δημοσιεύσετε και να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να το συμπληρώνουν με ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός ρύθμισης συμβατότητας κατά τη δημιουργία ενός προτύπου φόρμας

Στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση φόρμας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο δυνατότητες συμβατές με πρόγραμμα περιήγησης για να χρησιμοποιηθούν στο πρότυπο φόρμας. Εάν το κάνετε αυτό, τα στοιχεία ελέγχου ή οι δυνατότητες του InfoPath που δεν υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας που είναι συμβατά με πρόγραμμα περιήγησης είτε αποκρύπτονται είτε απενεργοποιούνται, για να μην παρασυρθείτε και τα χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας σας.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στην περιοχή Σχεδίαση νέου στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο φόρμας.

 3. Στη συλλογή Με βάση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε την προέλευση δεδομένων κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Κενό.

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία του Web ή μια βάση δεδομένων ως προέλευση δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία του Web ή Βάση δεδομένων. Αυτή η επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να θέσετε ερώτημα ή να υποβάλετε δεδομένα στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο εγγράφου XML (.xml) ή ένα αρχείο Σχήμα XML (.xsd) ως αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή XML ή διάταξη.

  • Για να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων με ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων ως βάση για την προέλευση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη σύνδεσης.

 4. Για να είναι το πρότυπο φόρμας σας συμβατό με τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των δυνατοτήτων που είναι συμβατές με το πρόγραμμα περιήγησης και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ρύθμιση συμβατότητας στο παράθυρο διαλόγου 'Σχεδίαση προτύπου φόρμας'

  Ανοίγει ένα νέο πρότυπο φόρμας στο InfoPath. Στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου του InfoPath, στη γραμμή κατάστασης, εμφανίζονται οι λέξεις Συμβατότητα: InfoPath και υπηρεσίες InfoPath Forms Services, ώστε να γνωρίζετε ότι το πρότυπο φόρμας θα λειτουργεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, καθώς και στο InfoPath.

 5. Σχεδιάστε το πρότυπο φόρμας όπως συνήθως.

  Εάν κάποια δυνατότητα δεν υποστηρίζεται σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services, αυτή η δυνατότητα εμφανίζεται αχνή στο περιβάλλον χρήστη και δεν θα μπορείτε να την προσθέσετε στο πρότυπο φόρμας σας. Παρόμοια, εάν ένα συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου δεν υποστηρίζεται, δεν εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των ρυθμίσεων συμβατότητας σε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας

Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση συμβατότητας σε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία σχεδίασης. Για παράδειγμα, εάν σας μεταβιβάστηκε ένα τυπικό, συμβατό μόνο με το InfoPath πρότυπο φόρμας από κάποιο συνάδελφό σας και τώρα θέλετε να είναι συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να αλλάξετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις συμβατότητας του προτύπου φόρμας.

Ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό μόνο με το InfoPath ενδέχεται να περιέχει δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας που είναι συμβατά με πρόγραμμα περιήγησης, όπως είναι οι ρόλοι χρήστη, τα προσαρμοσμένα παράθυρα εργασίας ή τα στοιχεία ελέγχου "Κύριο/Λεπτομέρειες". Μετά τον καθορισμό νέων ρυθμίσεων συμβατότητας, μπορείτε να προβάλετε μια λίστα προβλημάτων συμβατότητας τα οποία έχουν προκύψει από την αλλαγή της ρύθμισης, στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος σχεδίασης στο μενού Εργαλεία.

 3. Στο επάνω μέρος του παραθύρου εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων συμβατότητας.

  Σύνδεση 'Αλλαγή ρυθμίσεων συμβατότητας' στο παράθυρο εργασιών 'Στοιχεία ελέγχου'

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φόρμας, στην περιοχή Συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση προτύπου φόρμας που μπορεί να ανοίξει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή στο InfoPath και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως εμφανιστεί ένα σφάλμα εάν επιχειρήσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συμβατότητας. Για παράδειγμα, εάν έχετε χρησιμοποιήσει τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) για να θέσετε περιορισμό σε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας, πρέπει να καταργήσετε τον περιορισμό πριν να μπορέσετε να αλλάξετε με επιτυχία τις ρυθμίσεις συμβατότητας.

  Στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης εμφανίζονται τώρα σφάλματα και μηνύματα που έχουν προκύψει από την αλλαγή των ρυθμίσεων συμβατότητας.

  Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη διαφορά μεταξύ σφάλματα και μηνύματα στο παράθυρο εργασιών " Έλεγχος σχεδίασης ".

  Icon

  Τύπος

  Περιγραφή

  Εικόνα εικονιδίου

  Error

  Το πρότυπο φόρμας δεν θα λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να μπορείτε να διορθώσετε τα σφάλματα πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας.

  Εικόνα εικονιδίου

  Message

  Το πρότυπο φόρμας ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμένεται. Τα μηνύματα που είναι λιγότερο σοβαρές από σφάλματα. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να αντιμετωπίσετε τα μηνύματα, πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας.

 5. Στην περιοχή Συμβατότητα προγράμματος περιήγησης στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, κάντε κλικ στο κείμενο του σφάλματος ή του μηνύματος που θέλετε να εξετάσετε. Όταν το κάνετε αυτό, συνήθως συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα:

  • Εάν το πρόβλημα προκύπτει από ένα στοιχείο ελέγχου ή άλλο αντικείμενο του προτύπου της φόρμας το οποίο δεν υποστηρίζεται, το InfoPath επιλέγει αυτόματα αυτό το στοιχείο ελέγχου ή το αντικείμενο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου ή στο αντικείμενο στο πρότυπο φόρμας και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες λεπτομέρειες στο μενού συντόμευσης.

  • Εάν το πρόβλημα προκύπτει από μια ρύθμιση που δεν υποστηρίζεται  — εάν, για παράδειγμα, το πρότυπο φόρμας καθορίζει ρόλους χρήστη οι οποίοι δεν λειτουργούν σε πρότυπα φόρμας που είναι συμβατά με πρόγραμμα περιήγησης — το InfoPath εμφανίζει μια πιο αναλυτική προειδοποίηση που εξηγεί το πρόβλημα.

 6. Εξετάστε τα σφάλματα συμβατότητας προγράμματος περιήγησης και διορθώστε τα.

  Σημείωση: Εάν δεν διορθώσετε τα σφάλματα, μπορείτε και πάλι να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας τη δυνατότητα προγράμματος περιήγησης στο διακομιστή, που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα μπορούν να εμφανίζουν ή να συμπληρώνουν τη φόρμα με ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

 7. Εξετάστε τα μηνύματα συμβατότητας προγράμματος περιήγησης και αποφασίστε εάν χρειάζεται να τα διορθώσετε.

 8. Για να ενημερώσετε τη λίστα των σφαλμάτων και των μηνυμάτων καθώς τα επιλύετε, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×