Καθορίστε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων με χρήση προσαρμοσμένης μορφοποίησης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Έχετε τα δεδομένα σε ένα πεδίο εμφανίζονται σε συγκεκριμένη μορφή με την εφαρμογή προσαρμοσμένων μορφών. Προσαρμοσμένη μορφοποίηση μόνο αλλαγή πώς εμφανίζονται τα δεδομένα και δεν επηρεάζει τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων σε μια βάση δεδομένων Microsoft Access ή πώς οι χρήστες μπορούν να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε δεδομένα.

Εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής είναι μια επιλογή όταν εργάζεστε με τους τύπους δεδομένων που είτε δεν έχετε μια προκαθορισμένη πρόσβαση επιλογή μορφοποίησης ή εάν μια προκαθορισμένη μορφή δεν καλύπτει τις ανάγκες σας. Μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες μορφές, πληκτρολογώντας σύνολα καθορισμένους χαρακτήρες και χαρακτήρες κράτησης θέσης σε ένα πεδίο. Όταν εφαρμόζετε μια μορφή σε ένα πεδίο πίνακα, αυτήν την ίδια μορφή εφαρμόζεται αυτόματα σε κανένα στοιχείο ελέγχου φόρμας ή έκθεσης που μπορείτε να συνδέσετε (σύνδεση) σε αυτό το πεδίο πίνακα.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τους τύπους των χαρακτήρων λεκτικής σταθεράς και κράτησης θέσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με συγκεκριμένους τύπους δεδομένων και δείχνει πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

Τι θέλετε να κάνετε;

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσαρμοσμένες μορφές

Καθορίστε μια μορφή για τους τύπους δεδομένων αριθμός και νομισματική μονάδα

Καθορίστε μια μορφή για τους τύπους δεδομένων κείμενο και Υπόμνημα

Καθορίστε μια μορφή για δεδομένα ημερομηνίας/ώρας τύπου

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές μορφοποίησης

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσαρμοσμένες μορφές

Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη μορφή, μπορείτε να εισαγάγετε διάφορους χαρακτήρες στην ιδιότητα μορφή ενός πεδίου του πίνακα. Οι χαρακτήρες αποτελούνται από σύμβολα κράτησης θέσης (όπως το 0 και #), διαχωριστικά (όπως τελείες και κόμματα), καθορισμένους χαρακτήρες και χρώματα.

Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε μορφές για τους τέσσερις τύπους των αριθμητικών τιμών — θετικές, αρνητικές, μηδέν (0) και τιμές null (ακαθόριστες). Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε μια μορφή για κάθε τύπο τιμής, θα πρέπει να περιβάλετε πρώτα τη μορφή για τις θετικές τιμές, η μορφή για το δεύτερο αρνητικές τιμές, η μορφή για τις μηδενικές τιμές και τις τιμές της μορφής για ημερομηνίες null. Επίσης, πρέπει να διαχωρίσετε κάθε μορφή με ελληνικό ερωτηματικό.

Παράδειγμα προσαρμοσμένες μορφές   

#, ###. ##;(#,###.##) [Κόκκινο]; 0.000,00; " Απροσδιόριστο"

Αυτή η συμβολοσειρά περιλαμβάνει τέσσερις προσαρμοσμένες μορφές και εμφανίζει τα εξής:

 • Θετικές τιμές με δύο δεκαδικά ψηφία.

 • Αρνητικές τιμές με δύο δεκαδικά ψηφία, σε παρενθέσεις και με κόκκινο χρώμα.

 • Μηδενικές τιμές ως ο αριθμός 0, πάντα με δύο δεκαδικά ψηφία.

 • Μηδενικές τιμές ως τη λέξη "Undefined".

Κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες της συμβολοσειράς είναι διαχωρισμένα με ελληνικό ερωτηματικό (;).

Το κάθε ενότητα περιγράφει τα εξής:

 • Το σύμβολο δίεσης (#) είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης ψηφίων. Εάν η μορφή δεν εντοπίσει καμία τιμή, η Access εμφανίζει ένα κενό διάστημα. Εάν θέλετε να εμφανίσετε μηδενικά αντί για κενά διαστήματα (για παράδειγμα, για να εμφανίσετε 1234 ως 1234.00), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό 0 ως το σύμβολο κράτησης θέσης.

 • Από προεπιλογή, η πρώτη ενότητα εμφανίζει θετικές τιμές. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια μορφή με μεγαλύτερες τιμές ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον χαρακτήρες κράτησης θέσης για την τιμή δεκαδικών ψηφίων, όπως #, ###. ###. Ως παράδειγμα, 1234.5678 εμφανίζεται ως 1.234,568. Ειδοποίηση ότι αυτή η μορφή χρησιμοποιεί το κόμμα ως χιλιάδων διαχωριστικό και την τελεία ως διαχωριστικό δεκαδικών ψηφίων.

  Εάν το δεκαδικό τιμών στην εγγραφή υπερβαίνει τον αριθμό των χαρακτήρων κράτησης θέσης σε την προσαρμοσμένη μορφή, η Access στρογγυλοποιεί τις τιμές και εμφανίζει μόνο τον αριθμό των τιμών που καθορίζεται από τη μορφή. Για παράδειγμα, εάν το πεδίο περιέχει 3,456.789, αλλά η μορφή καθορίζει δύο δεκαδικά ψηφία, η Access στρογγυλοποιεί την τιμή στο.79.

 • Από προεπιλογή, η δεύτερη ενότητα εμφανίζει μόνο τις αρνητικές τιμές. Εάν τα δεδομένα σας δεν περιέχουν αρνητικές τιμές, η Access αφήνει το πεδίο κενό. Το προηγούμενο παράδειγμα κλείνει οποιαδήποτε αρνητικές τιμές με ακριβές χαρακτήρες — το άνοιγμα και την αριστερή παρένθεση. Χρησιμοποιεί επίσης τη δήλωση χρώμα [κόκκινο] για να εμφανίσετε τις αρνητικές τιμές με κόκκινο χρώμα.

 • Από προεπιλογή, η τρίτη ενότητα καθορίζει τη μορφή για όλες τις μηδενικές τιμές (0). Σε αυτήν την περίπτωση, όταν το πεδίο περιέχει μηδενική τιμή, εμφανίζεται 0.000,00. Για να εμφανίσετε κείμενο αντί για αριθμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο κράτησης θέσης "μηδέν" (ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά).

 • Από προεπιλογή, η τέταρτη ενότητα καθορίζει τι βλέπουν οι χρήστες όταν μια εγγραφή περιέχει μια τιμή null. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες βλέπουν τη λέξη "Undefined". Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλες κείμενο, όπως "Null" ή "***". Λάβετε υπόψη ότι γύρω από τους χαρακτήρες με διπλά εισαγωγικά προκαλεί τη μορφή για να χειριστείτε αυτούς τους χαρακτήρες ως λεκτικές σταθερές και τους εμφανίζει ακριβώς όπως τους εισαγάγετε.

Σημείωση: Να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε όλες τις τέσσερις ενότητες. Για παράδειγμα, εάν το πεδίο πίνακα αποδέχεται τιμές null, μπορείτε να παραλείψετε το τέταρτο τμήμα.

Αρχή της σελίδας

Καθορίστε μια μορφή για τους τύπους δεδομένων αριθμός και νομισματική μονάδα

Εάν δεν μπορείτε να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή για αριθμητικές τιμές νομισματικής μονάδας, η Access εμφανίζει τους αριθμούς στη μορφή αριθμού γενικά και νομισματικές μονάδες με τη μορφή νομισματικής μονάδας.

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες μορφοποίησης στον παρακάτω πίνακα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα χρώμα στο οποίο θέλετε το αριθμού ή νομισματικής μονάδας.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

#

Εμφανίζει ένα ψηφίο. Κάθε παρουσία του χαρακτήρα αντιπροσωπεύει μια θέση για έναν αριθμό. Αν δεν υπάρχει καμία τιμή σε μια θέση, η Access εμφανίζει κενό διάστημα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύμβολο κράτησης θέσης.

Για παράδειγμα, εάν εφαρμόσετε τη μορφή ### και εισαγάγετε μια τιμή από 45 στο πεδίο, εμφανίζεται 45. Εάν εισαγάγετε τον αριθμό 12,145 σε ένα πεδίο, η Access εμφανίσει τον αριθμό 12,145 — ακόμη και αν έχετε ορίσει μόνο ένα σύμβολο κράτησης θέσης στην αριστερή πλευρά της χιλιάδων διαχωριστικό.

0

Εμφανίζει ένα ψηφίο. Κάθε παρουσία του χαρακτήρα αντιπροσωπεύει μια θέση για έναν αριθμό. Αν δεν υπάρχει καμία τιμή σε μια θέση, η Access εμφανίζει ένα μηδενικό (0).

Διαχωριστικά χιλιάδων και δεκαδικών

Χρησιμοποιείται για να υποδείξετε πού θέλετε να τοποθετήσετε χιλιάδων και διαχωριστικά χιλιάδων Access. Η Access χρησιμοποιεί τα διαχωριστικά που ορίζονται για τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο θέμα αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις των Windows για να τροποποιήσετε την εμφάνιση των ορισμένοι τύποι δεδομένων.

κενά διαστήματα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -) και σύμβολα νομισμάτων (¥ £ $) στις συμβολοσειρές μορφοποίησης, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

!

Χρησιμοποιείται για να επιβάλετε την αριστερή στοίχιση όλων των τιμών. Όταν επιβάλλετε την αριστερή στοίχιση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το # και 0 κράτησης θέσης ψηφίων, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμβολα κράτησης θέσης για τους χαρακτήρες κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα σύμβολα κράτησης θέσης, ανατρέξτε στο θέμα προσαρμοσμένες μορφές για κείμενο και Υπόμνημα τύπους δεδομένων.

*

Επιβάλλει στο χαρακτήρα αμέσως μετά τον αστερίσκο να γίνει "χαρακτήρας συμπλήρωσης" — χαρακτήρας που συμπληρώνει κενά διαστήματα. Κανονικά, η Access εμφανίζει τα αριθμητικά δεδομένα με δεξιά στοίχιση και συμπληρώνει με κενά διαστήματα την περιοχή στα αριστερά της τιμής. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει όλα τα κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, η μορφοποίηση £##*~,00 εμφανίζει ένα νομισματικό ποσό ως £45~~~~~,15. Ο αριθμός των περισπωμένων (~) που εμφανίζονται στο πεδίο εξαρτάται από τον αριθμό των κενών διαστημάτων στο πεδίο του πίνακα.

%

Χρησιμοποιείται ως τελευταίος χαρακτήρας σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Πολλαπλασιάζει μια τιμή με το 100 και εμφανίζει το αποτέλεσμα με το σύμβολο επί τοις εκατό (%) στο τέλος.

E+, E-

–ή–

e+, e-

Εμφανίζει τιμές με επιστημονική (εκθετική) σημειογραφία.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν η προκαθορισμένη επιστημονική μορφή δεν προσφέρει αρκετό χώρο για τις τιμές σας. Χρησιμοποιήστε τα E+ ή e+ για να εμφανίσετε τιμές ως θετικούς εκθέτες και τα E- ή e- για να εμφανίσετε αρνητικούς εκθέτες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτά τα σύμβολα κράτησης θέσης με άλλους χαρακτήρες.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε εφαρμόσει τη μορφοποίηση 0,000E+00 σε ένα αριθμητικό πεδίο και έπειτα πληκτρολογήσατε τον αριθμό 612345. Η Access θα εμφανίσει 6,123E+05. Η Access πρώτα στρογγυλοποιεί τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων στις τρεις θέσεις (ο αριθμός των μηδενικών δεξιά ή αριστερά από το διαχωριστικό δεκαδικών). Στη συνέχεια, η Access υπολογίζει την τιμή του εκθέτη από τον αριθμό των ψηφίων που βρίσκονται δεξιά (ή αριστερά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις γλώσσας) από το διαχωριστικό δεκαδικών της αρχικής τιμής. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρχική τιμή θα είχε τοποθετήσει το "612345" (πέντε ψηφία) δεξιά από την υποδιαστολή. Για το λόγο αυτόν, η Access εμφανίζει τη μορφή 6,123E+05, ενώ η τιμή που προκύπτει ισοδυναμεί με 6,123 x 105.

"Ακριβές κείμενο"

Κλείστε σε διπλά εισαγωγικά το κείμενο που θέλετε να βλέπουν οι χρήστες.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Πρέπει να περικλείσετε το όνομα του χρώματος σε αγκύλες και να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Για να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη μορφή με τους τύπους δεδομένων αριθμού ή νομισματικής μονάδας, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κελί δίπλα στο πλαίσιο Μορφή.

 3. Συμπληρώστε τους συγκεκριμένους χαρακτήρες ανάλογα με τις ανάγκες της μορφοποίησης.

 4. Για να αποθηκεύσετε την εργασία σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S.

Μετά την εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής σε ένα πεδίο, μπορείτε να ελέγξετε τη μορφή, κάνοντας κάποιο ή όλα από τα εξής:

 • Εισαγάγετε τιμές χωρίς χιλιάδων χιλιάδων ή υποδιαστολές, και δείτε πώς η μορφή χειρίζεται τα δεδομένα. Η μορφή τοποθετήσετε τα διαχωριστικά στις σωστές θέσεις;

 • Εισαγάγετε τιμές που είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από που αναμένατε (με και χωρίς διαχωριστικά) και δείτε τον τρόπο συμπεριφοράς της μορφής. Η μορφή προσθέτει είτε ανεπιθύμητα κενά διαστήματα ή αρχικά ή τελικά μηδενικά;

 • Εισαγάγετε μια μηδενική τιμή ή μια τιμή null σε μορφή προορίζονταν για θετικές ή αρνητικές τιμές και δείτε εάν σας αρέσει το αποτέλεσμα.

Αρχή της σελίδας

Καθορίστε μια μορφή για τους τύπους δεδομένων κείμενο και Υπόμνημα

Οι τύποι δεδομένων κείμενο και Υπόμνημα να μην γίνεται αποδοχή προκαθορισμένες μορφές. Ο τύπος δεδομένων κείμενο αποδέχεται μόνο προσαρμοσμένες μορφές, τον τύπο δεδομένων υπομνήματος αποδέχεται προσαρμοσμένων και μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου.

Συνήθως, μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες μορφές για τύπους δεδομένων κείμενο και υπόμνημα για να κάνετε ευκολότερη την ανάγνωση τα δεδομένα του πίνακα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια φόρμα Web για να συλλέξετε αριθμοί πιστωτικών καρτών και αποθηκεύετε αυτούς τους αριθμούς χωρίς κενά διαστήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή για να προσθέσετε το κατάλληλο κενά διαστήματα για να κάνετε ευκολότερη την ανάγνωση του αριθμοί πιστωτικών καρτών.

Προσαρμοσμένες μορφές για τους τύπους δεδομένων "κείμενο" και "Υπόμνημα" να επιτρέπεται μόνο δυο τμήματα μορφοποίησης σε μια συμβολοσειρά. Η πρώτη ενότητα της συμβολοσειράς μορφοποίησης ελέγχει την εμφάνιση του κειμένου και το δεύτερο τμήμα εμφανίζει κενές τιμές ή συμβολοσειρές μηδενικού μήκους. Εάν δεν μπορείτε να καθορίσετε μια μορφή, Access αριστερά στοιχίζει όλο το κείμενο στα φύλλα δεδομένων.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει και εξηγεί τις προσαρμοσμένες μορφές που μπορείτε να εφαρμόσετε σε πεδία που έχουν οι τύποι δεδομένων κείμενο ή υπόμνημα.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

@

Εμφανίζει κάθε διαθέσιμο χαρακτήρα για τη θέση αυτή στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Αν η Access τοποθετήσει όλους τους χαρακτήρες στα υποκείμενα δεδομένα, τα σύμβολα κράτησης θέσης που απομένουν εμφανίζονται ως κενά διαστήματα.

Για παράδειγμα, αν η συμβολοσειρά μορφοποίησης είναι @@@@@ και το κείμενο είναι ABC, τότε το κείμενο έχει αριστερή στοίχιση με δύο κενά διαστήματα στην αρχή.

&

Εμφανίζει κάθε διαθέσιμο χαρακτήρα για τη θέση αυτή στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Αν η Access τοποθετήσει όλους τους χαρακτήρες στα υποκείμενα δεδομένα, τα σύμβολα κράτησης θέσης που απομένουν δεν εμφανίζουν τίποτα.

Για παράδειγμα, αν η συμβολοσειρά μορφοποίησης είναι &&&&& και το κείμενο είναι ABC, εμφανίζεται μόνο το κείμενο με αριστερή στοίχιση.

!

Επιβάλλει να συμπληρώνονται οι χαρακτήρες κράτησης θέσης από αριστερά προς τα δεξιά και όχι από δεξιά προς τα αριστερά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή οποιασδήποτε συμβολοσειράς μορφοποίησης.

<

Μετατρέπει υποχρεωτικά όλο το κείμενο σε πεζούς χαρακτήρες. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή μιας συμβολοσειράς μορφοποίησης, αλλά μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή ένα θαυμαστικό (!).

>

Μετατρέπει υποχρεωτικά όλο το κείμενο σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή μιας συμβολοσειράς μορφοποίησης, αλλά μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή ένα θαυμαστικό (!).

*

Όταν χρησιμοποιείται ο αστερίσκος (*), ο αμέσως επόμενος χαρακτήρας γίνεται "χαρακτήρας συμπλήρωσης" — χαρακτήρας που συμπληρώνει κενά διαστήματα. Κανονικά, η Access εμφανίζει το κείμενο με αριστερή στοίχιση και συμπληρώνει με κενά διαστήματα την περιοχή στα δεξιά της τιμής. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει όλα τα κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

Κενό διάστημα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -), οικονομικά σύμβολα (¥ £ $) και τις παρενθέσεις που χρειάζονται οι συμβολοσειρές μορφοποίησης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Σημειώστε ότι μπορείτε να τοποθετήσετε αυτούς τους χαρακτήρες οπουδήποτε στη συμβολοσειρά μορφοποίησης.

"Ακριβές κείμενο"

Κλείστε σε διπλά εισαγωγικά το κείμενο που θέλετε να βλέπουν οι χρήστες.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Θα πρέπει να περικλείετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιείτε ένα από τα εξής ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Σημείωση: Όταν καθορίζετε μια μορφή, η Access συμπληρώνει τους χαρακτήρες κράτησης θέσης με δεδομένα από το υποκείμενο πεδίο.

Για να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κελί δίπλα στο πλαίσιο Μορφή.

 3. Εισαγάγετε την μορφή.

  Τύπος προσαρμοσμένη μορφή που μπορείτε να καθορίσετε εξαρτάται από τον τύπο δεδομένων που επιλέγετε για το πεδίο.

 4. Για να αποθηκεύσετε την εργασία σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S.

Μπορείτε να ελέγξετε το προσαρμοσμένης μορφοποίησης σε οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

 • Εισαγάγετε τιμές κεφαλαία ή πεζά και δείτε πώς η μορφή χειρίζεται τα δεδομένα. Το αποτέλεσμα έχει νόημα;

 • Εισαγάγετε τιμές που είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από που αναμένατε (με και χωρίς διαχωριστικά) και δείτε τον τρόπο συμπεριφοράς της μορφής. Η μορφή προσθέτει είτε ανεπιθύμητα κενά διαστήματα ή αρχικά ή τελικά κενά διαστήματα ή μη αναμενόμενοι χαρακτήρες;

 • Εισαγάγετε μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ή μια τιμή null και δείτε εάν σας αρέσει το αποτέλεσμα.

Αρχή της σελίδας

Καθορίστε μια μορφή για δεδομένα ημερομηνίας/ώρας τύπου

Εάν δεν καθορίσετε μια προκαθορισμένη ή προσαρμοσμένη μορφή, η Access εφαρμόζει τη μορφή Γενική ημερομηνία — ηη/μ/εεεε h:nn: δδ πμ/μμ.

Προσαρμοσμένες μορφές για τα πεδία "ημερομηνία/ώρα" μπορεί να περιέχει δύο ενότητες — ένα για την ημερομηνία και ένα άλλο για το χρόνο — και πρέπει να διαχωρίζετε με ελληνικό ερωτηματικό. Για παράδειγμα, μπορείτε να επαναλάβετε δημιουργήσετε τη μορφή Γενική ημερομηνία ως εξής: ηη/μ/εεεε; τρόποι.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

Διαχωριστικό ημερομηνίας

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο όπου η Access τοποθετεί το διαχωριστικό για ημερών, μηνών και ετών. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο θέμα αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις των Windows για να τροποποιήσετε την εμφάνιση των ορισμένοι τύποι δεδομένων.

c

Εμφανίζει τη μορφή γενικής ημερομηνίας.

d ή dd

Εμφανίζει την ημέρα του μήνα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό. Για μονοψήφιο αριθμό, χρησιμοποιήστε ένα σύμβολο κράτησης θέσης. Για διψήφιο αριθμό, χρησιμοποιήστε δύο σύμβολα κράτησης θέσης.

ddd

Συντομεύει την ημέρα της εβδομάδας σε τρία γράμματα.

Για παράδειγμα, η Δευτέρα εμφανίζεται ως Δευ.

dddd

Εμφανίζει ολογράφως όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

ddddd

Εμφανίζει τη σύντομη μορφή ημερομηνίας.

dddddd

Εμφανίζει την πλήρη μορφή ημερομηνίας.

β

Εμφανίζει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας.

Για παράδειγμα, η Δευτέρα εμφανίζεται ως αριθμός 2.

m ή mm

Εμφανίζει τους μήνες ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

mmm

Συντομεύει το όνομα του μήνα στα τρία γράμματα.

Για παράδειγμα, ο Οκτώβριος εμφανίζεται ως Οκτ.

mmmm

Εμφανίζει τα πλήρη ονόματα των μηνών.

q

Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου (1-4).

Για παράδειγμα, για μια ημερομηνία του Μαΐου, η Access εμφανίζει τον αριθμό 2 ως τιμή του τριμήνου.

y

Εμφανίζει την ημέρα του έτους (1-366).

yy

Εμφανίζει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.

Σημείωση: Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε και να εμφανίζετε και τα τέσσερα ψηφία για το έτος.

yyyy

Εμφανίζει όλα τα ψηφία του έτους στην περιοχή 0100-9999.

Διαχωριστικό ώρας

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο όπου η Access τοποθετεί το διαχωριστικό για τις ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. .

h ή hh

Εμφανίζει την ώρα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

n ή nn

Εμφανίζει τα λεπτά ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

s ή ss

Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

ttttt

Εμφανίζει την πλήρη μορφή ώρας.

AM/PM

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή, με τα ΠΜ ή ΜΜ στο τέλος. Η Access ορίζει αυτήν την τιμή με βάση το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

A/P ή a/p

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή, με A, P, a ή p στο τέλος. Η Access ορίζει αυτήν την τιμή με βάση το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

AMPM

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή. Η Access χρησιμοποιεί τις ενδείξεις πρωινής ή απογευματινής ώρας που καθορίζουν οι τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Κενό διάστημα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -), οικονομικά σύμβολα (¥ £ $) και τις παρενθέσεις που χρειάζονται οι συμβολοσειρές μορφοποίησης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

*

Επιβάλλει στο χαρακτήρα αμέσως μετά τον αστερίσκο να γίνει "χαρακτήρας συμπλήρωσης" — χαρακτήρας που συμπληρώνει κενά διαστήματα. Κανονικά, η Access εμφανίζει το κείμενο με αριστερή στοίχιση και συμπληρώνει με κενά διαστήματα την περιοχή στα δεξιά της τιμής. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει όλα τα κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

"Ακριβές κείμενο"

Κλείστε σε διπλά εισαγωγικά το κείμενο που θέλετε να βλέπουν οι χρήστες.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Θα πρέπει να περικλείετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιείτε ένα από τα εξής ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές μορφοποίησης

Εάν θέλετε ένα πεδίο σε ένα φύλλο δεδομένων, φόρμα ή έκθεση για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη τιμή, ενώ το πεδίο αποθηκεύει μια διαφορετική τιμή, δημιουργήστε ένα πεδίο αναζήτησης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πεδία αναζήτησης, διαβάστε Προσαρμογή τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων με τη δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης. Για να ελέγξετε τη μορφή με την οποία εισαγωγή δεδομένων, διαβάστε τη Δημιουργία μιας μάσκας εισαγωγής για να εισαγάγετε πεδίο ή στοιχεία ελέγχου τιμών σε ένα συγκεκριμένο. Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση σε ένα πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου, διαβάστε Εισαγωγή ή προσθήκη ενός πεδίου εμπλουτισμένου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×