Office
Είσοδος

Κάντε το Skype για επιχειρήσεις συσκέψεις μεγαλύτερης πρόσβασης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να κάνετε όλες τις συσκέψεις σας πιο προσβάσιμα για άτομα με ειδικές ανάγκες, μόνο με τη χρήση Skype για επιχειρήσεις και μετά από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό το θέμα παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για να κάνετε τις συσκέψεις σας προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εξάλλου οι συσκέψεις γίνονται ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλοι.

Κάθε σύσκεψη μπορεί να γίνει σύσκεψη Skype

Skype για επιχειρήσεις μπορεί να σας βοηθήσει να συμπεριλάβετε όλους τους χρήστες σε μια σύσκεψη, ακόμα και όταν όλοι βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο.

 • Άτομα με προβλήματα όρασης να λάβετε το κοινόχρηστο περιεχόμενο για τις δικές τους συσκευές. Αυτό σας επιτρέπει να τους χρησιμοποιήσετε τις αγαπημένες βοηθητικές τεχνολογίες, όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή το Μεγεθυντικό φακό.

 • Μπορείτε να εγγράψετε τη σύσκεψη, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της σύσκεψης μελλοντικά.

 • Τα άτομα με δυσκολίες ακοής μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο, μέσω του CART (Communication Access Realtime Translation). Το CART διατίθεται σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το θέμα

Γρήγορη εκκίνηση μιας σύσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις

Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο για να ξεκινήσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

 • Κατά τον προγραμματισμό της σύσκεψης, Δημιουργία σύσκεψης Skype. Στη συνέχεια, άτομα μπορούν να συμμετάσχετε στη σύσκεψη από μια σύνδεση ή μια υπενθύμιση στο Outlook ή συμμετοχή απευθείας από Skype για επιχειρήσεις.

 • Για ad-hoc συσκέψεις ή για συσκέψεις που δεν είχαν προγραμματιστεί να γίνουν ηλεκτρονικά:

  • Επιλέξτε Άμεση σύσκεψη από το εικονίδιο ημερολογίου στο κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις.

  • Επιλέξτε το εικονίδιο Πρόσκληση περισσότερων ατόμων στο παράθυρο συνομιλίας και Προσκαλέστε τα άτομα που θέλετε.

Συμβουλή: Εάν τα άτομα στη σύσκεψη είναι σε ένα Exchange λίστα διανομής ή μια ομάδα, προσθέστε την ομάδα στις επαφές. Στη συνέχεια, επιλέξτε μόνο το όνομα της ομάδας, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος (με δεξί κλικ ή Shift + F10), και επιλέξτε Έναρξη κλήσης βίντεο.

Συμπερίληψη βίντεο για ενίσχυση της κατανόησης

Ως άνθρωποι εργαζόμαστε καλύτερα όταν λαμβάνουμε ερεθίσματα και πληροφορίες από διάφορες αισθητηριακές πηγές. Οι εκπαιδευτές και οι ψυχαγωγοί χρησιμοποιούν αυτό το βασικό γεγονός όταν επιλέγουν το βίντεο ως μέσο για τις δραστηριότητές τους. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με μια τηλεφωνική κλήση ή μια σύσκεψη.

 • Το βίντεο επιτρέπει στους κωφούς συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν διερμηνέα νοηματικής.

 • Το βίντεο βελτιώνει την κατανόηση του λόγου σε όλο το φάσμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με προβλήματα ακοής ή που εξαρτώνται από την ανάγνωση του λόγου.

Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης μέσω βίντεο, ελέγξτε την οθόνη προεπισκόπησης βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι σας βλέπουν καθαρά. Για παράδειγμα, το πού κάθεστε σε σχέση με την κάμερα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόσκληση ενός μεταγραφέα CART για άτομα που δεν ακούν

Πρόσκληση ενός προγράμματος μεταγραφής ΑΓΟΡΏΝ (μετάφραση επικοινωνίας πραγματικού χρόνου της Access) σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση στο Skype για επιχειρήσεις για να μεταβείτε σε πραγματικό χρόνο λεζάντες. Στο τέλος της σύσκεψης, ζητήστε από ένα αντίγραφο για κοινή χρήση με τους συμμετέχοντες.

 • Οι υπηρεσίες CART είναι διαθέσιμες διεθνώς και σε πολλές γλώσσες. Το CART επιτρέπει σε κωφά ή βαρήκοα άτομα να συμμετέχουν πλήρως σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση.

Συμβουλές: 

 • Προσθέστε ένα τηλέφωνο διάσκεψης ως συμμετέχοντα χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Πρόσκληση περισσότερων ατόμων. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο διάσκεψης με πολυμεσικές δυνατότητες που υπάρχει στην αίθουσα ή μπορεί να είναι κάποιο έξυπνο τηλέφωνο.

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να λένε το όνομά τους όταν συμμετέχουν. Αυτό βοηθάει τα κωφά ή βαρήκοα άτομα να παρακολουθούν τη σύσκεψη.

 • Βεβαιωθείτε ότι μιλάει από ένα άτομο τη φορά.

Προσθήκη άμεσων μηνυμάτων για ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας

Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM) σάς επιτρέπει να παρέχουν πληροφορίες σύσκεψης σε εναλλακτικές μορφές.

 • Πληκτρολογήστε το άμεσο εναλλακτικό κείμενο για το περιεχόμενο οθόνης στα άμεσα μηνύματα.

 • Ζητήστε από τους διερμηνείς να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στο άμεσα μηνύματα, για να τις διαβάσουν οι κωφοί συμμετέχοντες.

 • Επικολλήστε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τις διευθύνσεις URL προς έγγραφα και ιστοσελίδες, μέσα στο κείμενο. Οι λεπτομέρειες δεν πρόκειται να χαθούν και οι συμμετέχοντες θα ανοίγουν το συνδεδεμένο περιεχόμενο απευθείας στους δικούς τους υπολογιστές. Αν είναι απαραίτητο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικούς φακούς ή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης για βελτίωση της κατανόησης.

 • Δημοσιεύστε σημαντικές δηλώσεις, αποφάσεις και στοιχεία δράσης σε άμεσα μηνύματα.

 • Όσοι πάσχουν από διαταραχές της ομιλίας και όσοι επεξεργάζονται τις ακουστικές πληροφορίες με διαφορετική ταχύτητα, μπορούν να πληκτρολογούν ερωτήσεις ή απαντήσεις στα άμεσα μηνύματα.

Σημείωση: Μπορείτε να ακολουθήσετε τα ίδια πρακτικές προσβασιμότητας κατά τη χρήση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων στο Skype για επιχειρήσεις Online στο Το Outlook στο Web.

Κοινή χρήση περιεχομένου για τη δυνατότητα χρήσης υποβοηθητικών τεχνολογιών

Με Skype για επιχειρήσεις, όλοι οι χρήστες μπορούν να έχετε μια προσωπική προβολή του περιεχομένου της σύσκεψης.

 • Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας

  Κάντε κοινόχρηστη την επιφάνεια εργασίας σας σε μια σύσκεψη αντί απλά να προβάλετε το περιεχόμενο σε μια οθόνη. Αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό για το περιεχόμενο.

 • Κοινή χρήση προγράμματος ή εφαρμογής

  Για να εμφανίσετε μια μεμονωμένη εφαρμογή, κάντε κοινή χρήση ενός παραθύρου app αντί για κοινή χρήση ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας. Έτσι, το κοινόχρηστο περιεχόμενο μεγαλύτερο κατά την προβολή από άτομα.

 • Χρήση πίνακα Skype για επιχειρήσεις

  Χρησιμοποιήστε τον πίνακα Skype για επιχειρήσεις αντί για φυσική πίνακα, έτσι ώστε όλοι μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο του πίνακα σε συσκευές ή τους υπολογιστές. Άτομα με ειδικές ανάγκες κινητικών ή κίνησης να προσθέσετε έναν πίνακα Skype ηλεκτρονικά και άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια Μεγεθυντικό φακό.

Συμβουλή: Αντί για κοινή χρήση περιεχομένου, μπορείτε να αποστείλετε παρουσιάσεις PowerPoint και άλλα αρχεία στη σύσκεψη και, στη συνέχεια, να την παρουσιάσετε από Skype για επιχειρήσεις. Αυτό σας επιτρέπει να όλοι οι χρήστες έχουν το περιεχόμενο στον υπολογιστή τους, όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτιμώμενη βοηθητικής τεχνολογίας, όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή μια αγαπημένη Μεγεθυντικό φακό.

Κάθε σύσκεψη μπορεί να γίνει σύσκεψη Skype

Skype για επιχειρήσεις για Mac μπορεί να σας βοηθήσει να συμπεριλάβετε όλους τους χρήστες σε μια σύσκεψη, ακόμα και όταν όλοι βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο.

 • Άτομα με προβλήματα όρασης να λάβετε το κοινόχρηστο περιεχόμενο για τις δικές τους συσκευές. Αυτό σας επιτρέπει να τους χρησιμοποιήσετε τις αγαπημένες βοηθητικές τεχνολογίες, όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή το Μεγεθυντικό φακό.

 • Μπορείτε να εγγράψετε τη σύσκεψη, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της σύσκεψης μελλοντικά.

 • Τα άτομα με δυσκολίες ακοής μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο, μέσω του CART (Communication Access Realtime Translation). Το CART διατίθεται σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το θέμα

Γρήγορη εκκίνηση μιας σύσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις

Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο για να ξεκινήσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

 • Κατά τον προγραμματισμό της σύσκεψης, Δημιουργία σύσκεψης Skype. Στη συνέχεια, άτομα μπορούν να συμμετάσχετε στη σύσκεψη από μια σύνδεση ή μια υπενθύμιση στο Outlook ή συμμετοχή απευθείας από Skype για επιχειρήσεις για Mac.

 • Για ad-hoc συσκέψεις ή για συσκέψεις που δεν είχαν προγραμματιστεί να γίνουν ηλεκτρονικά:

  • Επιλέξτε την επαφή στην προβολή " επαφές " και κάντε κλικ στο εικονίδιο Έναρξη κλήσης βίντεο.

  • Για να προσθέσετε περισσότερα άτομα στη σύσκεψη, κάντε κλικ στο εικονίδιο ατόμων στην οθόνη της σύσκεψης και Προσκαλέστε τα άτομα που θέλετε.

Συμβουλή: Εάν τα άτομα στη σύσκεψη είναι σε ένα Exchange λίστα διανομής ή μια ομάδα, προσθέστε την ομάδα στις επαφές. Στη συνέχεια, απλώς επιλέξτε το όνομα της ομάδας, και επιλέξτε Έναρξη κλήσης βίντεο.

Συμπερίληψη βίντεο για ενίσχυση της κατανόησης

Ως άνθρωποι εργαζόμαστε καλύτερα όταν λαμβάνουμε ερεθίσματα και πληροφορίες από διάφορες αισθητηριακές πηγές. Οι εκπαιδευτές και οι ψυχαγωγοί χρησιμοποιούν αυτό το βασικό γεγονός όταν επιλέγουν το βίντεο ως μέσο για τις δραστηριότητές τους. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με μια τηλεφωνική κλήση ή μια σύσκεψη.

 • Το βίντεο επιτρέπει στους κωφούς συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν διερμηνέα νοηματικής.

 • Το βίντεο βελτιώνει την κατανόηση του λόγου σε όλο το φάσμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με προβλήματα ακοής ή που εξαρτώνται από την ανάγνωση του λόγου.

Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης μέσω βίντεο, ελέγξτε την οθόνη προεπισκόπησης βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι σας βλέπουν καθαρά. Για παράδειγμα, το πού κάθεστε σε σχέση με την κάμερα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόσκληση ενός μεταγραφέα CART για άτομα που δεν ακούν

Πρόσκληση ενός προγράμματος μεταγραφής ΑΓΟΡΏΝ (μετάφραση επικοινωνίας πραγματικού χρόνου της Access) σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση στο Skype για επιχειρήσεις για Mac για να λάβετε λεζάντες σε πραγματικό χρόνο. Στο τέλος της σύσκεψης, ζητήστε από ένα αντίγραφο για κοινή χρήση με τους συμμετέχοντες.

 • Οι υπηρεσίες CART είναι διαθέσιμες διεθνώς και σε πολλές γλώσσες. Το CART επιτρέπει σε κωφά ή βαρήκοα άτομα να συμμετέχουν πλήρως σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση.

Συμβουλές: 

 • Προσθέστε ένα τηλέφωνο διάσκεψης ως συμμετέχων, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο ατόμων. Απλώς πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο με δυνατότητα πολυμέσων διάσκεψης στο κανάλι ή ένα έξυπνο τηλέφωνο.

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να λένε το όνομά τους όταν συμμετέχουν. Αυτό βοηθάει τα κωφά ή βαρήκοα άτομα να παρακολουθούν τη σύσκεψη.

 • Βεβαιωθείτε ότι μιλάει από ένα άτομο τη φορά.

Προσθήκη άμεσων μηνυμάτων για ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας

Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM) σάς επιτρέπει να παρέχουν πληροφορίες σύσκεψης σε εναλλακτικές μορφές.

 • Πληκτρολογήστε το άμεσο εναλλακτικό κείμενο για το περιεχόμενο οθόνης στα άμεσα μηνύματα.

 • Ζητήστε από τους διερμηνείς να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στο άμεσα μηνύματα, για να τις διαβάσουν οι κωφοί συμμετέχοντες.

 • Επικολλήστε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τις διευθύνσεις URL προς έγγραφα και ιστοσελίδες, μέσα στο κείμενο. Οι λεπτομέρειες δεν πρόκειται να χαθούν και οι συμμετέχοντες θα ανοίγουν το συνδεδεμένο περιεχόμενο απευθείας στους δικούς τους υπολογιστές. Αν είναι απαραίτητο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικούς φακούς ή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης για βελτίωση της κατανόησης.

 • Δημοσιεύστε σημαντικές δηλώσεις, αποφάσεις και στοιχεία δράσης σε άμεσα μηνύματα.

 • Όσοι πάσχουν από διαταραχές της ομιλίας και όσοι επεξεργάζονται τις ακουστικές πληροφορίες με διαφορετική ταχύτητα, μπορούν να πληκτρολογούν ερωτήσεις ή απαντήσεις στα άμεσα μηνύματα.

Κοινή χρήση περιεχομένου για τη δυνατότητα χρήσης υποβοηθητικών τεχνολογιών

Με Skype για επιχειρήσεις για Mac, όλοι οι χρήστες μπορούν να έχετε μια προσωπική προβολή του περιεχομένου της σύσκεψης.

 • Κοινή χρήση της οθόνης

  Κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη αντί μόνο προβολής περιεχομένου σε μια οθόνη. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσετε μια Μεγεθυντικού φακού για το περιεχόμενο.

 • Κοινή χρήση περιεχομένου

  Κοινή χρήση παρουσιάσεων PowerPoint και άλλα αρχεία και, στη συνέχεια, να την παρουσιάσετε από Skype για επιχειρήσεις. Αυτό σας επιτρέπει να όλοι οι χρήστες έχουν το περιεχόμενο στη συσκευή τις δικές τους, όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτιμώμενη βοηθητικής τεχνολογίας, όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή μια αγαπημένη Μεγεθυντικό φακό.

Κάθε σύσκεψη μπορεί να γίνει σύσκεψη Skype

Skype για επιχειρήσεις μπορεί να σας βοηθήσει να συμπεριλάβετε όλους τους χρήστες σε μια σύσκεψη, ακόμα και όταν όλοι βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο.

 • Άτομα με προβλήματα όρασης να λάβετε το κοινόχρηστο περιεχόμενο για τις δικές τους συσκευές. Αυτό σας επιτρέπει να τους χρησιμοποιήσετε τις αγαπημένες βοηθητικές τεχνολογίες, όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή το Μεγεθυντικό φακό.

 • Τα άτομα με δυσκολίες ακοής μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο, μέσω του CART (Communication Access Realtime Translation). Το CART διατίθεται σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το θέμα

Γρήγορη εκκίνηση μιας σύσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις

Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο για να ξεκινήσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

 • Κατά τον προγραμματισμό της σύσκεψης, Δημιουργία σύσκεψης Skype. Στη συνέχεια, άτομα μπορούν να συμμετέχουν απευθείας από Skype για επιχειρήσεις.

 • Για συσκέψεις ad-hoc ή συσκέψεις που δεν έχουν προγραμματιστεί:

  • Πατήστε Άμεση στην προβολή συσκέψεων.

  • Πατήστε το εικονίδιο Προσθήκη στην οθόνη της σύσκεψης και Προσκαλέστε τα άτομα που θέλετε.

Συμβουλή: Εάν τα άτομα στη σύσκεψη είναι σε ένα Exchange λίστα διανομής ή μια ομάδα, προσθέστε την ομάδα στις επαφές. Στη συνέχεια, απλώς πατήστε το όνομα της ομάδας για να ανοίξετε την οθόνη συνομιλία, και ξεκινήστε τη σύσκεψη.

Συμπερίληψη βίντεο για ενίσχυση της κατανόησης

Ως άνθρωποι εργαζόμαστε καλύτερα όταν λαμβάνουμε ερεθίσματα και πληροφορίες από διάφορες αισθητηριακές πηγές. Οι εκπαιδευτές και οι ψυχαγωγοί χρησιμοποιούν αυτό το βασικό γεγονός όταν επιλέγουν το βίντεο ως μέσο για τις δραστηριότητές τους. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με μια τηλεφωνική κλήση ή μια σύσκεψη.

 • Το βίντεο επιτρέπει στους κωφούς συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν διερμηνέα νοηματικής.

 • Το βίντεο βελτιώνει την κατανόηση του λόγου σε όλο το φάσμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με προβλήματα ακοής ή που εξαρτώνται από την ανάγνωση του λόγου.

Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης μέσω βίντεο, ελέγξτε την οθόνη προεπισκόπησης βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι σας βλέπουν καθαρά. Για παράδειγμα, το πού κάθεστε σε σχέση με την κάμερα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόσκληση ενός μεταγραφέα CART για άτομα που δεν ακούν

Πρόσκληση ενός προγράμματος μεταγραφής ΑΓΟΡΏΝ (μετάφραση επικοινωνίας πραγματικού χρόνου της Access) σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση στο Skype για επιχειρήσεις για να λάβετε λεζάντες σε πραγματικό χρόνο. Στο τέλος της σύσκεψης, ζητήστε από ένα αντίγραφο για κοινή χρήση με τους συμμετέχοντες.

 • Οι υπηρεσίες CART είναι διαθέσιμες διεθνώς και σε πολλές γλώσσες. Το CART επιτρέπει σε κωφά ή βαρήκοα άτομα να συμμετέχουν πλήρως σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση.

Συμβουλές: 

 • Προσθέστε ένα τηλέφωνο διάσκεψης ως συμμετέχων πατώντας το εικονίδιο Προσθήκη. Απλώς πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο με δυνατότητα πολυμέσων διάσκεψης στο κανάλι ή ένα έξυπνο τηλέφωνο.

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να λένε το όνομά τους όταν συμμετέχουν. Αυτό βοηθάει τα κωφά ή βαρήκοα άτομα να παρακολουθούν τη σύσκεψη.

 • Βεβαιωθείτε ότι μιλάει από ένα άτομο τη φορά.

Προσθήκη άμεσων μηνυμάτων για ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας

Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM) σάς επιτρέπει να παρέχουν πληροφορίες σύσκεψης σε εναλλακτικές μορφές.

 • Πληκτρολογήστε το άμεσο εναλλακτικό κείμενο για το περιεχόμενο οθόνης στα άμεσα μηνύματα.

 • Ζητήστε από τους διερμηνείς να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στο άμεσα μηνύματα, για να τις διαβάσουν οι κωφοί συμμετέχοντες.

 • Επικολλήστε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τις διευθύνσεις URL προς έγγραφα και ιστοσελίδες, μέσα στο κείμενο. Οι λεπτομέρειες δεν πρόκειται να χαθούν και οι συμμετέχοντες θα ανοίγουν το συνδεδεμένο περιεχόμενο απευθείας στους δικούς τους υπολογιστές. Αν είναι απαραίτητο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικούς φακούς ή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης για βελτίωση της κατανόησης.

 • Δημοσιεύστε σημαντικές δηλώσεις, αποφάσεις και στοιχεία δράσης σε άμεσα μηνύματα.

 • Όσοι πάσχουν από διαταραχές της ομιλίας και όσοι επεξεργάζονται τις ακουστικές πληροφορίες με διαφορετική ταχύτητα, μπορούν να πληκτρολογούν ερωτήσεις ή απαντήσεις στα άμεσα μηνύματα.

Κοινή χρήση περιεχομένου για τη δυνατότητα χρήσης υποβοηθητικών τεχνολογιών

Με Skype για επιχειρήσεις, όλοι οι χρήστες μπορούν να έχετε μια προσωπική προβολή του περιεχομένου της σύσκεψης.

 • Κοινή χρήση της οθόνης

  Κοινή χρήση της οθόνης σε μια σύσκεψη αντί μόνο προβολής περιεχομένου σε μια οθόνη. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσετε μια Μεγεθυντικού φακού για το περιεχόμενο.

 • Κοινή χρήση περιεχομένου από μια εφαρμογή

  Κοινή χρήση παρουσιάσεων PowerPoint και άλλα αρχεία στη σύσκεψη και, στη συνέχεια, να την παρουσιάσετε από Skype για επιχειρήσεις. Αυτό σας επιτρέπει να όλοι οι χρήστες έχουν το περιεχόμενο στη συσκευή τις δικές τους, όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτιμώμενη βοηθητικής τεχνολογίας, όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή μια αγαπημένη Μεγεθυντικό φακό.

Κάθε σύσκεψη μπορεί να γίνει σύσκεψη Skype

Skype για επιχειρήσεις για Android μπορεί να σας βοηθήσει να συμπεριλάβετε όλους τους χρήστες σε μια σύσκεψη, ακόμα και όταν όλοι βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο.

 • Άτομα με προβλήματα όρασης να λάβετε το κοινόχρηστο περιεχόμενο για τις δικές τους συσκευές. Αυτό σας επιτρέπει να τους χρησιμοποιήσετε τις αγαπημένες βοηθητικές τεχνολογίες, όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή το Μεγεθυντικό φακό.

 • Τα άτομα με δυσκολίες ακοής μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο, μέσω του CART (Communication Access Realtime Translation). Το CART διατίθεται σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το θέμα

Γρήγορη εκκίνηση μιας σύσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις

Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο για να ξεκινήσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

 • Κατά τον προγραμματισμό της σύσκεψης, Δημιουργία σύσκεψης Skype. Στη συνέχεια, άτομα μπορούν να συμμετέχουν απευθείας από Skype για επιχειρήσεις για Android.

 • Για συσκέψεις ad-hoc ή συσκέψεις που δεν έχουν προγραμματιστεί:

  • Επιλέξτε την επαφή στην προβολή " επαφές " και ξεκινήστε τη σύσκεψη.

  • Για να προσθέσετε περισσότερα άτομα στη σύσκεψη, πατήστε το εικονίδιο Προσθήκη στην οθόνη της σύσκεψης και Προσκαλέστε τα άτομα που θέλετε.

Συμβουλή: Εάν τα άτομα στη σύσκεψη είναι σε ένα Exchange λίστα διανομής ή μια ομάδα, προσθέστε την ομάδα στις επαφές. Στη συνέχεια, απλώς πατήστε το όνομα της ομάδας για να ανοίξετε την οθόνη συνομιλία, και ξεκινήστε τη σύσκεψη.

Συμπερίληψη βίντεο για ενίσχυση της κατανόησης

Ως άνθρωποι εργαζόμαστε καλύτερα όταν λαμβάνουμε ερεθίσματα και πληροφορίες από διάφορες αισθητηριακές πηγές. Οι εκπαιδευτές και οι ψυχαγωγοί χρησιμοποιούν αυτό το βασικό γεγονός όταν επιλέγουν το βίντεο ως μέσο για τις δραστηριότητές τους. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με μια τηλεφωνική κλήση ή μια σύσκεψη.

 • Το βίντεο επιτρέπει στους κωφούς συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν διερμηνέα νοηματικής.

 • Το βίντεο βελτιώνει την κατανόηση του λόγου σε όλο το φάσμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με προβλήματα ακοής ή που εξαρτώνται από την ανάγνωση του λόγου.

Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης μέσω βίντεο, ελέγξτε την οθόνη προεπισκόπησης βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι σας βλέπουν καθαρά. Για παράδειγμα, το πού κάθεστε σε σχέση με την κάμερα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόσκληση ενός μεταγραφέα CART για άτομα που δεν ακούν

Πρόσκληση ενός προγράμματος μεταγραφής ΑΓΟΡΏΝ (μετάφραση επικοινωνίας πραγματικού χρόνου της Access) σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση στο Skype για επιχειρήσεις για Android για να λάβετε λεζάντες σε πραγματικό χρόνο. Στο τέλος της σύσκεψης, ζητήστε από ένα αντίγραφο για κοινή χρήση με τους συμμετέχοντες.

 • Οι υπηρεσίες CART είναι διαθέσιμες διεθνώς και σε πολλές γλώσσες. Το CART επιτρέπει σε κωφά ή βαρήκοα άτομα να συμμετέχουν πλήρως σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση.

Συμβουλές: 

 • Προσθέστε ένα τηλέφωνο διάσκεψης ως συμμετέχων πατώντας το εικονίδιο Προσθήκη. Απλώς πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο με δυνατότητα πολυμέσων διάσκεψης στο κανάλι ή ένα έξυπνο τηλέφωνο.

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να λένε το όνομά τους όταν συμμετέχουν. Αυτό βοηθάει τα κωφά ή βαρήκοα άτομα να παρακολουθούν τη σύσκεψη.

 • Βεβαιωθείτε ότι μιλάει από ένα άτομο τη φορά.

Προσθήκη άμεσων μηνυμάτων για ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας

Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM) σάς επιτρέπει να παρέχουν πληροφορίες σύσκεψης σε εναλλακτικές μορφές.

 • Πληκτρολογήστε το άμεσο εναλλακτικό κείμενο για το περιεχόμενο οθόνης στα άμεσα μηνύματα.

 • Ζητήστε από τους διερμηνείς να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στο άμεσα μηνύματα, για να τις διαβάσουν οι κωφοί συμμετέχοντες.

 • Επικολλήστε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τις διευθύνσεις URL προς έγγραφα και ιστοσελίδες, μέσα στο κείμενο. Οι λεπτομέρειες δεν πρόκειται να χαθούν και οι συμμετέχοντες θα ανοίγουν το συνδεδεμένο περιεχόμενο απευθείας στους δικούς τους υπολογιστές. Αν είναι απαραίτητο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικούς φακούς ή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης για βελτίωση της κατανόησης.

 • Δημοσιεύστε σημαντικές δηλώσεις, αποφάσεις και στοιχεία δράσης σε άμεσα μηνύματα.

 • Όσοι πάσχουν από διαταραχές της ομιλίας και όσοι επεξεργάζονται τις ακουστικές πληροφορίες με διαφορετική ταχύτητα, μπορούν να πληκτρολογούν ερωτήσεις ή απαντήσεις στα άμεσα μηνύματα.

Κοινή χρήση περιεχομένου για τη δυνατότητα χρήσης υποβοηθητικών τεχνολογιών

Με Skype για επιχειρήσεις για Android, όλοι οι χρήστες μπορούν να έχετε μια προσωπική προβολή του περιεχομένου της σύσκεψης.

 • Κοινή χρήση της οθόνης

  Κοινή χρήση της οθόνης σε μια σύσκεψη αντί μόνο προβολής περιεχομένου σε μια οθόνη. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσετε μια Μεγεθυντικού φακού για το περιεχόμενο.

 • Κοινή χρήση περιεχομένου από μια εφαρμογή

  Κοινή χρήση παρουσιάσεων PowerPoint και άλλα αρχεία στη σύσκεψη και, στη συνέχεια, να την παρουσιάσετε από Skype για επιχειρήσεις για Android. Αυτό σας επιτρέπει να όλοι οι χρήστες έχουν το περιεχόμενο στη συσκευή τις δικές τους, όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτιμώμενη βοηθητικής τεχνολογίας, όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή μια αγαπημένη Μεγεθυντικό φακό.

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×