Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Κάντε το διάγραμμά σας του Visio προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το διάγραμμά σας του Visio προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Αυτό το θέμα παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για το πώς μπορείτε να κάνετε τα διαγράμματα του Visio προσβάσιμα στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επισκόπηση του Visio με ένα βασικό διάγραμμα ροής.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης μπορούν να κατανοήσουν πιο εύκολα τα προγράμματα, τις έννοιες και τις ιδέες σας, εάν δημιουργείτε τα διαγράμματα του Visio λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία διαγραμμάτων του Visio που είναι προσβάσιμα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Χρησιμοποιήστε τα προκαθορισμένα πρότυπα και δείγματα διαγραμμάτων του Visio.

Στα πρότυπα και δείγματα διαγραμμάτων, η σειρά περιήγησης είναι προκαθορισμένη, διευκολύνοντας την κατανόηση της ροής για τους χρήστες προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης.

Δημιουργία νέου διαγράμματος από πρότυπο ή δείγμα

Δημιουργήστε τα διαγράμματά σας με τη σειρά με την οποία θέλετε να διαβάζονται από ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Ο Αφηγητής διαβάζει τα σχήματα διαγράμματος με τη σειρά με την οποία έχουν προστεθεί στο διάγραμμα. Όταν τα σχήματα προστίθενται με τη σειρά με την οποία, για παράδειγμα, ένα διάγραμμα ροής υποτίθεται ότι εκτελείται, είναι πιο εύκολο για έναν χρήστη του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης να κατανοήσει τη ροή του διαγράμματος.

Προσθέστε σχήματα σε ένα διάγραμμα με τη σειρά με την οποία ρέει το διάγραμμα. Ο αφηγητής θα διαβάσει τα σχήματα διαγράμματος με τη σειρά που προστέθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει διαγράμματα, ανατρέξτε στο θέμα χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση διαγραμμάτων του Visio.

Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σειρά ανάγνωσης για να την κάνετε όσο το δυνατόν πιο λογική. Επιλέξτε Προβολή > Παράθυρα εργασιών > Περιήγηση και, στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε σχήματα για να αλλάξετε τη σειρά της λίστας Περιήγηση διαγράμματος.

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τις σελίδες.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να αντιληφθούν τι είναι σημαντικό στις σελίδες και τα άλλα οπτικά στοιχεία, όπως είναι οι εικόνες, τα πρωτότυπα σχήματα, τα γραφήματα, οι απεικονίσεις και τα γραφικά δεδομένων.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών.

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο που περιγράφει την εικόνα και τη σελίδα για τα άτομα που δεν μπορούν να τη δουν. Φροντίστε να είναι σύντομο, αλλά να περιλαμβάνει περιγραφές των πιο σημαντικών στοιχείων στην εικόνα ή τη σελίδα.

Εάν χρησιμοποιείτε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στο εναλλακτικό κείμενο.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πρωτότυπες εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σελίδες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε διαγράμματα Απεικόνισης δεδομένων

Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις.

Μερικές φορές, τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διατρέχουν λίστες με συνδέσεις. Οι συνδέσεις πρέπει να δίνουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο "Κάντε κλικ εδώ", συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε μόνο χρώματα για να εκφράζετε νοήματα. Γράψτε κείμενο που έχει την ίδια σημασία με το χρώμα ή με άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία που αντιλαμβάνεται ο χρήστης με τις αισθήσεις του.

Χρησιμοποιήστε πρόσθετα μέσα για να μεταφέρετε τις πληροφορίες, όπως ένα σχήμα ή μια ετικέτα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πράσινο σημάδι ελέγχου για να υποδείξετε επιτυχία και ένα κόκκινο X για να υποδείξετε αποτυχία, αντί για πράσινη και κόκκινη σκίαση.

Χρήση προσβάσιμης μορφοποίησης κειμένου

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στα διαγράμματά σας θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο στη λειτουργία αντιθέσεων, ώστε να μπορεί να διαβαστεί από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με ασθενή όραση να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος γραμματοσειράς κειμένου

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans-serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα με δυσλεξία αντιλαμβάνονται το κείμενο με τρόπο που είναι δύσκολο να διακρίνουν τα γράμματα και τις λέξεις. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιλαμβάνονται ότι μια γραμμή κειμένου συμπιέζεται στην από κάτω γραμμή ή ότι τα συνεχόμενα γράμματα μοιάζουν να είναι συγχωνευμένα μεταξύ τους.

Για να μειώσετε τη δυσκολία στην ανάγνωση, μπορείτε, για παράδειγμα:

 • Να χρησιμοποιείτε γραμματοσειρές sans-serif, όπως Arial και Calibri.

 • Να αποφεύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων.

 • Να προβλέπετε επαρκή κενό χώρο ανάμεσα στις γραμμές και τις παραγράφους.

 • Να κάνετε αριστερή στοίχιση στις παραγράφους σας αντί για πλήρη στοίχιση. Έτσι αποφεύγονται τα άνισα διαστήματα μεταξύ των λέξεων, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν οπτικά "ρυάκια" κενού χώρου που διατρέχουν την παράγραφο.

Χρήση προσβάσιμης μορφοποίησης κειμένου

Χρήση κατάλληλης απόστασης κειμένου

Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένα στυλ λίστας.

Για να διευκολύνετε την ανάγνωση των διαγραμμάτων από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία μορφοποίησης.

Επιπλέον, τα άτομα με διαταραχές ανάγνωσης, όπως η δυσλεξία, εξαρτώνται από λίστες που τους βοηθούν στη δόμηση των πληροφοριών, γι' αυτό διαχωρίστε το περιεχόμενό σας σε μπλοκ μικρότερου μεγέθους που είναι πιο εύκολα επεξεργάσιμα.

Χρήση λιστών με κουκκίδες

Δημιουργία νέου διαγράμματος από πρότυπο ή δείγμα

 1. Ανοίξτε το Visio και, στη λίστα προτύπων, επιλέξτε πρότυπα ή Δείγματα διαγραμμάτων.

  Προβολή της σελίδας προτύπων του Visio

  Σημείωση: Εάν έχετε ήδη ένα διάγραμμα ανοιχτό και θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο, χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο ή δείγμα διαγράμματος, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία.

 2. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τις μονάδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Προσθέστε τα δεδομένα σας στο νέο διάγραμμα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στο πρότυπο ή το δείγμα.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε διαγράμματα Απεικόνισης δεδομένων

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε στοιχεία και σχήματα σε ένα διάγραμμα Απεικόνισης δεδομένων. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός διαγράμματος Απεικόνισης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ενός διαγράμματος Απεικόνισης δεδομένων.

 1. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός διαγράμματος Απεικόνισης δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες από την παραπάνω σύνδεση. Μπορείτε να προσθέσετε το εναλλακτικό κείμενο όταν φτάσετε στο Στάδιο 2: Δημιουργία βιβλίου εργασίας του Excel

 2. Στον προκαθορισμένο πίνακα του Excel, στην καρτέλα Διάγραμμα ροής διαδικασίας, επιλέξτε το πρώτο κελί στην κεφαλίδα στήλης Εναλλακτική περιγραφή και πληκτρολογήστε το εναλλακτικό κείμενο που θέλετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα στοιχεία και τα σχήματα στο διάγραμμά σας.

  Στιγμιότυπο οθόνης της δημιουργίας διαγράμματος απεικόνισης δεδομένων στο Excel
 3. Συνεχίστε τη δημιουργία του διαγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες από την παραπάνω σύνδεση.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, όπως φωτογραφίες, σχήματα, γραφικά δεδομένων, γραφήματα και απεικονίσεις, έτσι ώστε οι χρήστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να ακούσουν μια περιγραφή της εικόνας.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα του σχεδίου σας και επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση σχήματος, επιλέξτε Κουμπί ιδιοτήτων αλλαγής μεγέθους (Μέγεθος και ιδιότητες).

 3. Στο παράθυρο εναλλακτικό κείμενο , πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή για την εικόνα στα πεδία κειμένου.

  Το κείμενο δεν πρέπει να είναι μακροσκελές, ξεκινήστε με τις πιο σημαντικές πληροφορίες και προσπαθήστε να εκφράσετε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της εικόνας. Όταν είστε έτοιμοι, κλείστε το τμήμα παραθύρου εναλλακτικό κείμενο .

  Συμβουλή: Συμπληρώστε τα πεδία Τίτλος και Περιγραφή , καθώς ο τρόπος ανάγνωσης αυτών των πληροφοριών ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

  Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος" στο Visio.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πρωτότυπα σχήματα

Εάν έχετε δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο στάμπο, μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικά κείμενα στα κύρια σχήματα στο στάμπο σας, έτσι ώστε οι χρήστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να ακούσουν μια περιγραφή του σχήματος.

 1. Στο νέο στάμπο σας, κάντε δεξί κλικ στο πρωτότυπο σχήμα.

 2. Από το μενού περιβάλλοντος, επιλέξτε Επεξεργασία πρωτότυπου > Επεξεργασία κύριου σχήματος.

 3. Στο παράθυρο "Επεξεργασία", κάντε δεξί κλικ στο πρωτότυπο σχήμα και επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

 4. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση σχήματος, επιλέξτε Κουμπί ιδιοτήτων αλλαγής μεγέθους (Μέγεθος και ιδιότητες).

 5. Στο τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή για το πρωτότυπο σχήμα.

  Παράθυρο διαλόγου εναλλακτικού κειμένου για ένα πρωτότυπο σχήμα του Visio.
 6. Κλείστε το παράθυρο Επεξεργασία υποδείγματος σχήματος και, στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, επιλέξτε Ναι.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σελίδες

Προσθέστε εναλλακτικά κείμενα σε σελίδες, έτσι ώστε οι χρήστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να ακούσουν μια περιγραφή της σελίδας.

 1. Στη σελίδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε την καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο.

 3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή για τη σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Παράθυρο διαλόγου εναλλακτικού κειμένου για μια σελίδα του Visio.

Προσβασιμότητα στις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις και το κείμενο που περιέχονται στα διαγράμματα του Visio.

Προσθήκη περιγραφικού κειμένου υπερ-σύνδεσης

Προσθέστε μια περιγραφή σε μια υπερ-σύνδεση για να επιτρέψετε στους χρήστες να γνωρίζουν τι βρίσκεται πίσω από τη σύνδεση.

 1. Επιλέξτε το στοιχείο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+K.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-συνδέσεις, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της υπερ-σύνδεσης στο πεδίο Διεύθυνση. Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Κείμενο προς εμφάνιση. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Μπορείτε να το αλλάξετε εάν είναι απαραίτητο.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τη διεύθυνση ή να χρησιμοποιήσετε το κουμπί " Αναζήτηση " μέσα στο παράθυρο διαλόγου για να εντοπίσετε τη σελίδα ή το αρχείο προορισμού.

 3. Πληκτρολογήστε την περιγραφή της υπερ-σύνδεσης στο πεδίο Περιγραφή.

  Παράθυρο διαλόγου υπερ-συνδέσεων για προσθήκη περιγραφής για μια σύνδεση στο Visio.
 4. Επιλέξτε OK.

Χρήση προσβάσιμης μορφοποίησης κειμένου

Για να βελτιστοποιήσετε την προσβασιμότητα της μορφοποίησης κειμένου, επιλέξτε μια απλή γραμματοσειρά χωρίς απολήξεις, χρησιμοποιήστε ένα μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς, προσαρμόστε το διάστιχο μεταξύ των γραμμών και αποφύγετε την υπερβολική χρήση των κεφαλαίων μπλοκ και πλάγιας γραφής.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο μενού κεντρική , επιλέξτε, για παράδειγμα, ένα μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς και μια γραμματοσειρά sans-απολήξεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλες επιλογές μορφοποίησης, όπως έντονη γραφή, για να δώσετε έμφαση.

  Κουμπί "Τύπος γραμματοσειράς" στο Visio.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος γραμματοσειράς κειμένου

Για να εξασφαλίσετε ότι το κείμενο εμφανίζεται καλά σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης, χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς.

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Στο μενού Κεντρική, αναπτύξτε το μενού Χρώμα γραμματοσειράς και επιλέξτε Χρήση προεπιλεγμένης.

  Μενού χρώματος γραμματοσειράς στο Visio.

Χρήση λίστας με κουκκίδες

Όταν μπορείτε, καλό είναι να παραθέτετε το κείμενο σε κουκκίδες για να για να διευκολύνετε την ανάγνωση και την περιήγηση.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα στο διάγραμμά σας ή επιλέξτε το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στη λίστα.

 2. Στο μενού Κεντρική, επιλέξτε Εικόνα του κουμπιού "Κουκκίδες". (Κουκκίδες).

 3. Για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων, αναπτύξτε την ομάδα Παράγραφος και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Κουκκίδες.

 4. Επιλέξτε το στυλ κουκκίδων που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Καρτέλα "Κουκκίδες" με διαφορετικά στυλ κουκκίδων στο Visio.
 5. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της λίστας.

  Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τελεία ή κόμμα στο τέλος κάθε στοιχείου της λίστας για να κάνετε παύση των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης.

Χρήση κατάλληλης απόστασης κειμένου

Αυξήστε ή μειώστε τον κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων για να κάνετε το κείμενο πιο εύκολο στην ανάγνωση.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στο μενού Κεντρική, αναπτύξτε την ομάδα Παράγραφος.

 3. Στην καρτέλα Παράγραφος, στην ενότητα Απόσταση, πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Παράθυρο διαλόγου "Απόσταση παραγράφων" στο Visio.

Ελέγξτε το διάγραμμά σας με τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Με τον ενσωματωμένο έλεγχοπροσβασιμότητας, μπορείτε εύκολα να επαληθεύσετε εάν το διάγραμμά σας είναι προσβάσιμο.

 1. Στο Visio, μεταβείτε στην καρτέλα Αναθεώρηση.

 2. Επιλέξτε Έλεγχος προσβασιμότητας.

  Κουμπί "Έλεγχος προσβασιμότητας"στο Visio.
 3. Στο τμήμα παραθύρου Έλεγχος προσβασιμότητας, ελέγξτε τα σφάλματα και τις προειδοποιήσεις. Επιλέξτε το στοιχείο που αναφέρθηκε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα προσβασιμότητας και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διόρθωσής του.

  Τμήμα παραθύρου "Έλεγχος προσβασιμότητας" στο Visio.
 4. Διορθώστε τα προβλήματα στο διάγραμμα.

Μετατρέψτε το διάγραμμα σε ένα προσβάσιμο PDF

Αφού θα έχετε επιδιορθώσει όλα τα ζητήματα προσβασιμότητας στο διάγραμμα, μπορείτε να το μετατρέψετε σε μορφή PDF.

 1. Στο Visio, επιλέξτε Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Εξαγωγή.

 3. Επιλέξτε Δημιουργία PDF/XPS.

  Επιλογή "Εξαγωγή σε PDF" στην καρτέλα "Αρχείο" στο Visio.
 4. Επιλέξτε τη θέση του αρχείου και πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημοσίευση.

Δείτε επίσης

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×