Ιστορικό ενημερώσεων για το Office 2016 για Mac

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2018

Το Office 2016 για Mac ενημερώνεται σε τακτική βάση για την παροχή νέων δυνατοτήτων, ενημερώσεων ασφαλείας και ενημερώσεων που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια. Οι ακόλουθες πληροφορίες κυρίως προορίζονται για τους επαγγελματίες πληροφορικής που διαχειρίζονται Office 2016 για Mac για τους χρήστες των εταιρειών στις οποίες εργάζονται.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες, τις ενημερώσεις ασφαλείας και τις ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη έκδοση του Office 2016 για Mac, ανατρέξτε στο θέμα Σημειώσεις έκδοσης για το Office 2016 για Mac.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του Office 2016 για Mac, ανάλογα με τη μέθοδο αγοράς. Η ημερομηνία έκδοσης εμφανίζεται σε παρενθέσεις, σε μορφή ΕΕΜΜΗΗ, μετά τον αριθμό έκδοσης.

Μέθοδος αγοράς

Έκδοση

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Σύνδεση λήψης

Περισσότερες πληροφορίες

Office 365 ή λιανική πώληση

16.11.0 (18031100)

13 Μαρτίου 2018

Λήψη

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Μαρτίου 2018

Ομαδική άδεια χρήσης

15.37.0 (17081500)

15 Αυγούστου 2017

Λήψη

  • Ο κωδικός προϊόντος είναι X21-58282.

  • Το πακέτο εγκατάστασης είναι 64-bit.

Τα πιο πρόσφατα πακέτα για το Office 2016 για Mac

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα πιο πρόσφατα πακέτα για το Office 2016 για Mac και για τις μεμονωμένες εφαρμογές, όπως το Word και τοExcel. Όλα τα πακέτα είναι μόνο 64 bit. Η ημερομηνία έκδοσης εμφανίζεται σε παρενθέσεις, σε μορφή ΕΕΜΜΗΗ, μετά τον αριθμό έκδοσης. Το πακέτο εγκατάστασης χρησιμοποιείται αν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, ενώ το πακέτο ενημέρωσης χρησιμοποιείται για να ενημερώσετε μια υπάρχουσα εγκατάσταση.

Εφαρμογή

Έκδοση

Λήψη συνδέσεων για πακέτα

Κατακερματισμός SHA1 για εγκατάσταση πακέτου

Office 2016 για Mac (όλες οι εφαρμογές)

16.11.0 (18031100)

Πακέτο εγκατάστασης

6B53F0E3C6A53B6CC1415BF430A86CBC2CAB3F5C

Word

16.11.0 (18031100)

Πακέτο εγκατάστασης

Πακέτο ενημέρωσης

797582E8DBAFA1B4ED005FD949CE1AB5E6975691

Excel

16.11.0 (18031100)

Πακέτο εγκατάστασης

Πακέτο ενημέρωσης

5FB3AD7C88B4785214F6824EE158003CAD0FDFDD

PowerPoint

16.11.0 (18031100)

Πακέτο εγκατάστασης

Πακέτο ενημέρωσης

95D4BE7D95F6DA657E2A57236F6B1763752283A3

Outlook

16.11.0 (18031100)

Πακέτο εγκατάστασης

Πακέτο ενημέρωσης

21494CBFC219A4322ABC0EB38DF86AB06CCE1EBB

OneNote

16.11.0 (18031100)

Πακέτο ενημέρωσης

Δεν ισχύει

Τα πιο πρόσφατα πακέτα για άλλα προγράμματα Mac από τη Microsoft

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα πιο πρόσφατα πακέτα για άλλα προγράμματα Mac από τη Microsoft που μπορεί να ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες πληροφορικής. Η ημερομηνία έκδοσης εμφανίζεται σε παρενθέσεις, σε μορφή ΕΕΜΜΗΗ, μετά τον αριθμό έκδοσης.

Πρόγραμμα

Έκδοση

Σύνδεση λήψης

Κατακερματισμός SHA1

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτόματη Ενημέρωση της Microsoft

3.17.0(1803110)

Λήψη

9F9E8B9CE37ED879668BECB0338F3F5572E2C1D7

  • Αυτό το πακέτο ενημέρωσης είναι 64 bit.

Skype για επιχειρήσεις

16.15.0.166

Λήψη

1AE3E8F742EC72BCB8625C268C2F3E61DB19FBB3

Προσθήκη εσωτερικής εγκατάστασης προγράμματος περιήγησης Safari του Microsoft SharePoint για το Office 2016 για Mac

15.25.0 (160727)

Λήψη

5e6abcab479c66bf233f0fae518111aaaf33f9b2

  • Το πακέτο εγκατάστασης είναι 64-bit.

Office για Mac 2011

14.7.7 (170905)

Λήψη

04eaca30ca7fbe77405ee7c906a7b359cef2b5ce

Lync για Mac 2011

14.4.3 (170308)

Λήψη

40543ebc367997777b1e99cb7731b58ca7a4e728

  • KB 4012487

  • Η υποστήριξη για το Lync για Mac 2011 τελείωσε στις 10 Οκτωβρίου 2017.

  • Αυτό το πακέτο ενημέρωσης είναι 32 bit.

Ιστορικό εκδόσεων για το Office 2016 για Mac

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες ιστορικού έκδοσης και συνδέσεις λήψης για το Office 2016 για Mac. Ο πίνακας είναι ταξινομημένος κατά ημερομηνία έκδοσης, με πρώτα καταχωρημένη την πιο πρόσφατη ημερομηνία κυκλοφορίας. Η ημερομηνία έκδοσης εμφανίζεται σε παρενθέσεις, σε μορφή ΕΕΜΜΗΗ, μετά τον αριθμό έκδοσης. Όλες οι εκδόσεις μετά τις 22 Αυγούστου 2016 είναι μόνο 64 bit. Όλες οι εκδόσεις πριν από τις 22 Αυγούστου 2016 είναι μόνο 32 bit.

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Έκδοση

Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη σύνδεσης του πακέτου εγκατάστασης για το Office 2016 για Mac

Λήψη συνδέσεων για τα πακέτα ενημέρωσης για μεμονωμένες εφαρμογές

13 Μαρτίου 2018

16.11.0 (18031100)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Μαρτίου 2018

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

13 Φεβρουαρίου 2018

16.10.0 (18021001)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Φεβρουαρίου 2018

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

26 Ιανουαρίου 2018

16.9.1 (18012504)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιανουαρίου 2018

Word, PowerPoint

18 Ιανουαρίου 2018

16.9.0 (18011602)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιανουαρίου 2018

Λήψη

Excel, Outlook, OneNote

12 Δεκεμβρίου 2017

15.41.0 (17120500)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Δεκεμβρίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

14 Νοεμβρίου 2017

15.40.0 (17110800)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Νοεμβρίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

10 Οκτωβρίου 2017

15.39.0 (17101000)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Οκτωβρίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 Σεπτεμβρίου 2017

15.38.0 (17090200)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Σεπτεμβρίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 Αυγούστου 2017

15.37.0 (17081500)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Αυγούστου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

21 Ιουλίου 2017

15.36.1 (17072101)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιουλίου 2017

Outlook

11 Ιουλίου 2017

15.36.0 (17070200)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιουλίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

16 Ιουνίου 2017

15.35.0 (17061600)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιουνίου 2017

OneNote

13 Ιουνίου 2017

15.35.0 (17061000)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιουνίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

16 Μαΐου 2017

15.34.0 (17051500)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Μαΐου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 Απριλίου 2017

15.33.0 (17040900)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Απριλίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

14 Μαρτίου 2017

15.32.0 (17030901)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Μαρτίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 Φεβρουαρίου 2017

15.31.0 (17021600)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Φεβρουαρίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 Ιανουαρίου 2017

15.30.0 (17010700)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιανουαρίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 Δεκεμβρίου 2016

15.29.1 (16121500)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Δεκεμβρίου 2016

Word, Excel, PowerPoint

13 Δεκεμβρίου 2016

15.29.0 (16120900)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Δεκεμβρίου 2016

Λήψη

Outlook, OneNote

17 Νοεμβρίου 2016

15.28.0 (16111700)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Νοεμβρίου 2016

Outlook

15 Νοεμβρίου 2016

15.28.0 (16111501)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Νοεμβρίου 2016

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

15 Νοεμβρίου 2016

15.28.0 (161113)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Νοεμβρίου 2016

11 Οκτωβρίου 2016

15.27.0 (161010)

KB 3193438

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 Σεπτεμβρίου 2016

15.26.1 (160916)

Επιδιόρθωση δημόσιου φακέλου για το Outlook

Δεν ισχύει

Outlook

13 Σεπτεμβρίου 2016

15.26.0 (160910)

KB 3186807

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

26 Αυγούστου 2016

15.25.1 (160826)

Ενημέρωση μακροεντολών για το Excel

Δεν ισχύει

Excel

22 Αυγούστου 2016

15.25.0 (160817)

KB 3179163

Λήψη (64 bit)

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

22 Αυγούστου 2016

15.25.0 (160818)

KB 3179163

Λήψη (32 bit)

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 Ιουλίου 2016

15.24.0 (160709)

KB 3170460

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

25 Ιουνίου 2016

15.23.2 (160624)

Άμεση επιδιόρθωση υπηρεσίας MRU

Δεν ισχύει

Word, Excel, PowerPoint

18 Ιουνίου 2016

15.23.1 (160617)

Άμεση επιδιόρθωση μακροεντολής Ιαπωνικών

Δεν ισχύει

Word, Excel

14 Ιουνίου 2016

15.23.0 (160611)

KB 3165798

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

13 Μαΐου 2016

15.22.1 (160512)

Επιδιόρθωση συμβατότητας σημείωσης τέλους

Δεν ισχύει

Word

10 Μαΐου 2016

15.22.0 (160506)

KB 3155777

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 Απριλίου 2016

15.21.1 (160411)

KB 3142577

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 Μαρτίου 2016

15.20.0 (160315)

KB 3138327

Δεν ισχύει

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

16 Φεβρουαρίου 2016

15.19.1 (160212)

KB 3134241

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 Ιανουαρίου 2016

15.18.0 (160109)

KB 3133711

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

17 Δεκεμβρίου 2015

15.17.1 (151217)

KB 3127248

Δεν ισχύει

Word, Outlook

10 Δεκεμβρίου 2015

15.17.0 (151206)

KB 3119518

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

10 Νοεμβρίου 2015

15.16.0 (151105)

KB 3102925

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

13 Οκτωβρίου 2015

15.15.0 (151008)

KB 3097264

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 Σεπτεμβρίου 2015

15.14.0 (150911)

KB 3088502

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 Αυγούστου 2015

15.13.1 (150807)

KB 3082420

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

28 Ιουλίου 2015

15.12.3 (150724)

KB 3074482

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

9 Ιουλίου 2015

15.11.2 (150701)

KB 3074479

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ιστορικό εκδόσεων για την αυτόματη ενημέρωση της Microsoft (MAU)

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες ιστορικού έκδοσης για το Αυτόματη Ενημέρωση της Microsoft (MAU). Ο πίνακας είναι ταξινομημένος κατά ημερομηνία έκδοσης, με πρώτα καταχωρημένη την πιο πρόσφατη ημερομηνία κυκλοφορίας. Όλα τα πακέτα ενημέρωσης είναι 64 bit.

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Έκδοση

Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη σύνδεσης για το πακέτο ενημέρωσης

13 Μαρτίου 2018

3.17

Λήψη MAU 3.17.0

13 Φεβρουαρίου 2018

3.16.0

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Φεβρουαρίου 2018

Λήψη MAU 3.16.0

18 Ιανουαρίου 2018

3.15.0

Λήψη MAU 3.15.0

17 Δεκεμβρίου 2017

3.14.1

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Δεκεμβρίου 2017

Λήψη MAU 3.14.1

12 Δεκεμβρίου 2017

3.14

Το MAU 3.14 δεν είναι διαθέσιμο για λήψη.

10 Οκτωβρίου 2017

3.11

Λήψη MAU 3.11

12 Σεπτεμβρίου 2017

3.9.3

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Σεπτεμβρίου 2017

Λήψη MAU 3.9.2

15 Αυγούστου 2017

3.9.2

Λήψη MAU 3.9.2

11 Ιουλίου 2017

3.9.1

Λήψη MAU 3.9.1

13 Ιουνίου 2017

3.9.1

Λήψη MAU 3.9.1

9 Μαΐου 2017

3.9.1

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Μαΐου 2017

Λήψη MAU 3.9.1

11 Απριλίου 2017

3.9

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Απριλίου 2017

Το MAU 3.9 δεν είναι διαθέσιμο για λήψη.

16 Φεβρουαρίου 2017

3.8.4

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Φεβρουαρίου 2017

Λήψη MAU 3.8.4

11 Ιανουαρίου 2017

3.8.3

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιανουαρίου 2017

Λήψη MAU 3.8.3

13 Δεκεμβρίου 2016

3.8.2

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Δεκεμβρίου 2016

Λήψη MAU 3.8.2

15 Νοεμβρίου 2016

3.8.1

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Νοεμβρίου 2016

Λήψη MAU 3.8.1

11 Οκτωβρίου 2016

3.8.0

KB 3193438

Λήψη MAU 3.8.0

22 Αυγούστου 2016

3.6.0

KB 3179163

Λήψη MAU 3.6.0

10 Μαΐου 2016

3.5.0

KB 3155777

Λήψη MAU 3.5.0

12 Απριλίου 2016

3.4.0

KB 3142577

Λήψη MAU 3.4.0

5 Ιανουαρίου 2016

3.4.0

KB 3133674

Λήψη MAU 3.4.0

10 Δεκεμβρίου 2015

3.3.0

KB 3119516

Λήψη MAU 3.3.0

13 Οκτωβρίου 2015

3.2.0

KB 3097267

Λήψη MAU 3.2.0

11 Ιουνίου 2015

3.1.1

KB 3048690

Λήψη MAU 3.1.1

15 Μαΐου 2015

3.1.0

KB 3048681

Λήψη MAU 3.1.0

16 Απριλίου 2015

3.0.6

KB 3048680

Λήψη MAU 3.0.6

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×