Ιδιότητα RecordsetType

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα RecordsetType για να καθορίσετε τι είδους σύνολο εγγραφών διατίθεται σε μια φόρμα. Ανάγνωσης/εγγραφής.

παράσταση.RecordsetType

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα RecordsetType χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb ή .accdb).

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Δυναμοσύνολο

0

(Προεπιλογή) Μπορείτε να επεξεργαστείτε δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου που βασίζονται σε έναν μόνο πίνακα ή σε πίνακες με σχέση ένα προς ένα. Για τα στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα με πεδία που βασίζονται σε πίνακες με σχέση ένα προς πολλά, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε δεδομένα από το πεδίο ένωσης στην πλευρά "ένα" της σχέσης, εκτός και εάν είναι ενεργοποιημένη η διαδοχική ενημέρωση μεταξύ των πινάκων.

Δυναμοσύνολο (μη συνεπείς ενημερώσεις)

1

Είναι δυνατή η επεξεργασία για όλους τους πίνακες και τα στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα με τα πεδία τους.

Στιγμιότυπο

2

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία για τους πίνακες και τα στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα με τα πεδία τους.


Σημείωση: Εάν δεν θέλετε να είναι δυνατή η επεξεργασία δεδομένων σε δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου όταν μια φόρμα είναι σε προβολή φόρμας ή προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα RecordsetType σε "Στιγμιότυπο".

Η ιδιότητα RecordsetType χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις σε ένα έργο της Microsoft Access (.adp).

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Στιγμιότυπο

3

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία για τους πίνακες και τα στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα με τα πεδία τους.

Στιγμιότυπο με δυνατότητα ενημέρωσης

4

(Προεπιλογή) Είναι δυνατή η επεξεργασία για όλους τους πίνακες και τα στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα με τα πεδία τους.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα, χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων μιας φόρμας, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Σημείωση: Η αλλαγή της ιδιότητας RecordLocks μιας ανοιχτής φόρμας ή αναφοράς προκαλεί την αυτόματη αναδημιουργία του συνόλου εγγραφών.

Μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες που βασίζονται σε πολλαπλούς υποκείμενους πίνακες με πεδία που είναι συνδεδεμένα με στοιχεία ελέγχου στις φόρμες. Ανάλογα με τη ρύθμιση της ιδιότητας RecordsetType, μπορείτε να περιορίσετε τη δυνατότητα επεξεργασίας για αυτά τα δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου.

Εκτός από το στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας που παρέχεται από την ιδιότητα RecordsetType, κάθε στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα διαθέτει μια ιδιότητα Locked που μπορείτε να ορίσετε για να καθορίσετε εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου και των υποκείμενων δεδομένων του. Εάν η ιδιότητα Locked έχει οριστεί σε "Ναι", δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα.

Παράδειγμα

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι εγγραφές μπορούν να ενημερωθούν μόνο εάν το ID του χρήστη είναι ADMIN. Αυτό το δείγμα κώδικα ορίζει την ιδιότητα RecordsetType σε "Στιγμιότυπο" εάν η τιμή της δημόσιας μεταβλητής gstrUserID δεν είναι ADMIN.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×