Ιδιότητα Picture

Ισχύει για

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο Page

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Picture για να καθορίσετε μια εικόνα bitmap ή έναν άλλο τύπο γραφικού που θα εμφανίζεται σε ένα κουμπί εντολής, στοιχείο ελέγχου εικόνας, κουμπί εναλλαγής ή σελίδα σε ένα στοιχείο ελέγχου καρτέλας ή ως εικόνα φόντου σε μια φόρμα ή αναφορά. Ανάγνωσης/εγγραφής, Συμβολοσειρά.

παράσταση.Picture

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα Picture περιέχει μια εικόνα bitmap ή τη διαδρομή και το όνομα μιας εικόνας ή άλλου τύπου γραφικού που θα εμφανίζεται.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας:

  • Το φύλλο ιδιοτήτων. Κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση στα δεξιά του πλαισίου ιδιοτήτων (για κουμπιά εντολών και κουμπιά εναλλαγής). Όταν επιλέγετε ένα από τα αρχεία bitmap από τη λίστα Διαθέσιμες εικόνες, η ρύθμιση της ιδιότητας είναι (bitmap).

  • Μια μακροεντολή.

  • Κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει τη διαδρομή και το όνομα του γραφικού, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Την εντολή Εικόνα στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου και πεδία της καρτέλας Σχεδίαση σε προβολή σχεδίασης (για στοιχεία ελέγχου εικόνας ή εικόνες φόντου σε φόρμες και αναφορές) για να επιλέξετε μια εικόνα bitmap ή άλλο τύπο γραφικού.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι (καμία). Μετά τη φόρτωση του γραφικού στο αντικείμενο, η ρύθμιση της ιδιότητας είναι (bitmap) ή η διαδρομή και το όνομα αρχείου του γραφικού. Εάν διαγράψετε την τιμή (bitmap) ή τη διαδρομή και το όνομα αρχείου του γραφικού από τη ρύθμιση της ιδιότητας, η εικόνα διαγράφεται από το αντικείμενο και η ρύθμιση της ιδιότητας επανέρχεται σε (καμία).

Εάν η ιδιότητα PictureType έχει οριστεί σε "Ενσωματωμένη", το γραφικό αποθηκεύεται μαζί με το αντικείμενο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες εικόνες bitmap χρησιμοποιώντας το Microsoft Paintbrush ή κάποια άλλη εφαρμογή που δημιουργεί αρχεία bitmap. Ένα αρχείο bitmap πρέπει να έχει επέκταση .bmp, .ico ή .dib. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αρχεία γραφικών της μορφής .wmf ή .emf ή οποιονδήποτε άλλο τύπο αρχείου γραφικών για τον οποίο έχετε φίλτρο γραφικών. Οι φόρμες, οι αναφορές και τα στοιχεία ελέγχου εικόνας υποστηρίζουν όλα τα γραφικά. Τα κουμπιά εντολών και τα κουμπιά εναλλαγής υποστηρίζουν μόνο εικόνες bitmap.

Τα κουμπιά μπορούν να εμφανίσουν είτε μια λεζάντα είτε μια εικόνα. Εάν αντιστοιχίσετε και τα δύο σε ένα κουμπί, θα εμφανίζεται η εικόνα και όχι η λεζάντα. Εάν η εικόνα διαγραφεί, θα εμφανιστεί ξανά η λεζάντα. Η Microsoft Office Access 2007 εμφανίζει την εικόνα στο κέντρο του κουμπιού και την περικόπτει εάν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το κουμπί.

συμβουλή

Για να δημιουργήσετε ένα κουμπί εντολής ή κουμπί εναλλαγής με λεζάντα και με εικόνα, μπορείτε να ενσωματώσετε τη λεζάντα στην εικόνα bitmap και να αντιστοιχίσετε την εικόνα bitmap στην ιδιότητα Picture του στοιχείου ελέγχου.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει την εικόνα φόντου "Logo.gif" για την αναφορά "Purchase Order".

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×