Ιδιότητα IsVisible

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο OptionGroup

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο Page

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο PageBreak

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Rectangle

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα IsVisible σε κώδικα Visual Basic for Applications (VBA) για να προσδιορίσετε εάν ένα στοιχείο ελέγχου σε μια αναφορά είναι ορατό. Ανάγνωσης/εγγραφής, Δυαδική τιμή.

παράσταση.IsVisible

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα IsVisible χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Αληθές

(Προεπιλογή) Το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό.

Ψευδές

Το στοιχείο ελέγχου δεν είναι ορατό.

Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα IsVisible μόνο στο συμβάν Print μιας ενότητας αναφοράς που περιέχει το στοιχείο ελέγχου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα IsVisible μαζί με την ιδιότητα HideDuplicates για να προσδιορίσετε πότε θα είναι ορατό ένα στοιχείο ελέγχου σε μια αναφορά και να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε άλλα στοιχεία ελέγχου ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποκρύψετε ένα στοιχείο ελέγχου γραμμής όταν ένα πλαίσιο κειμένου είναι κρυφό επειδή περιέχει διπλότυπες τιμές.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα IsVisible ενός πλαισίου κειμένου για να ελέγξει την εμφάνιση ενός στοιχείου ελέγχου γραμμής σε μια αναφορά. Η αναφορά βασίζεται σε έναν πίνακα Products και χρησιμοποιεί τρία στοιχεία ελέγχου με τις ακόλουθες ιδιότητες.

Ιδιότητες

Στοιχείο ελέγχου γραμμής

Πλαίσιο κειμένου #1

Πλαίσιο κειμένου #2

Όνομα

Line0

CategoryID

ProductName

ControlSource

CategoryID

ProductName

HideDuplicates

Ναι

Όχι

Left

0

0

2.0

Top

0

.1

.1

Width

4.0

1.0

1.0


Επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στην ενότητα Declarations της λειτουργικής μονάδας αναφοράς και, στη συνέχεια, δείτε την αναφορά για να δείτε τη μορφοποίηση γραμμής να ελέγχεται από την ιδιότητα IsVisible:

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×