Ιδιότητα Format - Τύποι δεδομένων Αριθμός και Νομισματική μονάδα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα μορφή προκαθορισμένες μορφές αριθμών ή προσαρμοσμένων μορφών αριθμών για τους τύπους δεδομένων αριθμός και νομισματική μονάδα.

Ρύθμιση

Προκαθορισμένες μορφές

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ιδιότητας μορφή για τους αριθμούς.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Γενικός αριθμός

(Προεπιλογή) Εμφανίζει τον αριθμό όπως έχει εισαχθεί.

Νομισματική μονάδα

Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό διαχωριστικό; Ακολουθήστε τις ρυθμίσεις που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows για αρνητικές τιμές, δεκαδικά σύμβολα νομισματικής μονάδας και δεκαδικά ψηφία.

Ευρώ

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο του ευρώ ( ευρώ ), ανεξάρτητα από το σύμβολο νομισματικής μονάδας που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Σταθερή

Εμφανίζει τουλάχιστον ένα ψηφίο. Ακολουθήστε τις ρυθμίσεις που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows για αρνητικές τιμές, δεκαδικά σύμβολα νομισματικής μονάδας και δεκαδικά ψηφία.

Τυπική

Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό χιλιάδων; Ακολουθήστε τις ρυθμίσεις που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows για αρνητικές τιμές, δεκαδικά σύμβολα και δεκαδικά ψηφία.

Ποσοστό

Πολλαπλασιάστε την τιμή επί 100 και προσάρτηση σύμβολο ποσοστού (%), ακολουθήστε τις ρυθμίσεις που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows για αρνητικές τιμές, δεκαδικά σύμβολα και δεκαδικά ψηφία.

Επιστημονική

Χρησιμοποιήστε τυπική επιστημονική σημειογραφία.


Προσαρμοσμένες μορφές

Προσαρμοσμένες μορφές αριθμών μπορεί να έχει ένα έως τέσσερα ενότητες με ερωτηματικά (;) ως το διαχωριστικό λίστας. Κάθε ενότητα περιέχει την προδιαγραφή της μορφής για έναν διαφορετικό τύπο αριθμού.

Ενότητα

Περιγραφή

Όνομα

Η μορφή για τους θετικούς αριθμούς.

Δευτερόλεπτο

Η μορφή για τους αρνητικούς αριθμούς.

Τρίτο

Η μορφή για μηδενικές τιμές.

Ταινάρου

Η μορφή για τιμές Null.


Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη προσαρμοσμένη μορφή νομισματικής μονάδας:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Αυτή η μορφή αριθμού περιέχει τέσσερις ενότητες διαχωρισμένες με ερωτηματικά και χρησιμοποιεί μια διαφορετική μορφή για κάθε ενότητα.

Εάν χρησιμοποιείτε πολλές ενότητες, αλλά δεν το καθορίσετε μια μορφή για κάθε ενότητα, οι καταχωρήσεις για την οποία δεν υπάρχει καμία μορφή είτε θα εμφανιστεί τίποτα ή προεπιλεγμένη μορφοποίηση της πρώτης ενότητας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες μορφές αριθμών, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα σύμβολα.

Σύμβολο

Περιγραφή

, (κόμμα)

Διαχωριστικό δεκαδικών. Διαχωριστικά ορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

; (ελληνικό ερωτηματικό)

Διαχωριστικό χιλιάδων.

0

Σύμβολο κράτησης θέσης ψηφίων. Εμφανίζει ένα ψηφίο ή 0.

#

Σύμβολο κράτησης θέσης ψηφίων. Εμφανίζει ένα ψηφίο ή τίποτα.

$

Εμφανίζει το ακριβές χαρακτήρα "$".

%

Ποσοστό. Η τιμή είναι πολλαπλασιασμένο επί 100 και προσαρτάται ένα σύμβολο ποσοστού.

E- ή e-

Επιστημονική σημειογραφία, με ένα σύμβολο μείον (-) δίπλα στους αρνητικούς εκθέτες και τίποτα δίπλα θετικούς εκθέτες. Αυτό το σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλα σύμβολα, όπως στο 0, 00E – 00 ή 0.00E00.

E + ή e +

Επιστημονική σημειογραφία, με ένα σύμβολο μείον (-) δίπλα στους αρνητικούς εκθέτες και ένα σύμβολο συν (+) δίπλα στην επιλογή θετικούς εκθέτες. Αυτό το σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλα σύμβολα, όπως στο 0, 00E + 00.


Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Δεκαδικές θέσεις για να παρακάμψετε τον προεπιλεγμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων για την προκαθορισμένη μορφή που έχουν καθοριστεί για την ιδιότητα μορφή .

Οι προκαθορισμένες μορφές νομισματικής μονάδας και ευρώ ακολουθήστε τις ρυθμίσεις στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Μπορείτε να παρακάμψετε αυτές τις ρυθμίσεις πληκτρολογώντας τη δική σας μορφή νομισματικής μονάδας.

Παράδειγμα

Ακολουθούν παραδείγματα από τις προκαθορισμένες μορφές αριθμών.

Ρύθμιση

Δεδομένα

Οθόνη

Γενικός αριθμός

3456,789
–3456.789
$213.21

3456,789
–3456.789
$213.21

Νομισματική μονάδα

3456,789
–3456.789

$3,456.79
($3,456.79)

Σταθερή

3456,789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3.57

Τυπική

3456,789

3,456.79

Ποσοστό

3
0.45

300%
45%

Επιστημονική

3456,789
–3456.789

Σε 3, 46E + 03
– σε 3, 46E + 03


Ακολουθούν παραδείγματα προσαρμοσμένων μορφών αριθμών.

Ρύθμιση

Περιγραφή

0;(0); " Τιμή null"

Εμφανίζει τις θετικές τιμές κανονικά. Εμφάνιση αρνητικές τιμές σε παρενθέσεις; Εμφανίζει τη λέξη "Null" Εάν η τιμή είναι μηδέν.

+ 0,0; –0.0; 0,0

Εμφανίζει ένα σύμβολο συν (+) ή πλην (-) με θετικούς ή αρνητικούς αριθμούς Εμφάνιση 0.0 Εάν η τιμή είναι μηδέν.


Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×