Η συνάρτηση DLookup

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή Access, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DLookup για να λάβετε την τιμή ενός συγκεκριμένου πεδίου από ένα καθορισμένο σύνολο εγγραφών (ένα τομέας ). Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DLookup σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA), μια μακροεντολή, μια παράσταση ερωτήματος ή ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού σε μια φόρμα ή έκθεση.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο δεν αφορά τις εφαρμογές web της Access.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DLookup για να εμφανίσετε την τιμή του πεδίου που δεν βρίσκεται στην προέλευση εγγραφών για τη φόρμα ή έκθεση. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια φόρμα που βασίζεται σε έναν πίνακα στοιχεία παραγγελιών. Η φόρμα εμφανίζει τα πεδία Κωδικός παραγγελίας, ProductID, UnitPrice, ποσότητα και έκπτωση. Ωστόσο, το πεδίο ΌνομαΠροϊόντος είναι σε έναν άλλο πίνακα, τον πίνακα Products. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DLookup σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού για να εμφανίσετε το ProductName στην ίδια φόρμα.

Σύνταξη

DLookup ( παράσταση, τομέας [κριτήρια] )

Η σύνταξη της συνάρτησης DLookup περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Παράσταση

Απαιτείται. Μια παράσταση που προσδιορίζει το πεδίο του οποίου την τιμή που θέλετε να επιστραφεί. Μπορεί να είναι μια παράσταση συμβολοσειράς αναγνωρίζει ένα πεδίο σε έναν πίνακα ή ερώτημα ή μπορεί να είναι μια παράσταση που εκτελεί έναν υπολογισμό στα δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Στην παράσταση, μπορείτε να συμπεριλάβετε το όνομα ενός πεδίου σε έναν πίνακα, ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα, μια σταθερά ή μια συνάρτηση. Εάν η παράσταση περιλαμβάνει μια συνάρτηση, μπορεί να είναι ενσωματωμένη ή καθορισμένη από το χρήστη, αλλά όχι σε κάποια άλλη τομέα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ή συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL.

τομέα

Απαιτείται. Μια παράσταση συμβολοσειράς αναγνώριση του συνόλου των εγγραφών που αποτελούν τον τομέα. Μπορεί να είναι ένα όνομα πίνακα ή ένα όνομα ερωτήματος για ένα ερώτημα που δεν απαιτεί μια παράμετρο.

κριτήρια

Προαιρετικό. Μια παράσταση συμβολοσειράς που χρησιμοποιείται για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση DLookup . Για παράδειγμα, οι κριτηρίων συχνά είναι ισοδύναμο με τον όρο WHERE σε μια παράσταση SQL, χωρίς τη λέξη όπου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα κριτήρια , η συνάρτηση DLookup υπολογίζει την παράσταση σε όλο τον τομέα. Κάθε πεδίο που περιλαμβάνεται στο όρισμα κριτήρια πρέπει να είναι επίσης ένα πεδίο στον τομέα σας. Διαφορετικά, η συνάρτηση DLookup επιστρέφει ένα Null.

Παρατηρήσεις

Η συνάρτηση DLookup επιστρέφει μία τιμή πεδίου με βάση τις πληροφορίες που καθορίζονται στα κριτήρια. Παρόλο που το όρισμα κριτήρια είναι προαιρετικό, εάν δεν θέλετε να καταχωρήσετε μια τιμή για τα κριτήρια, η συνάρτηση DLookup επιστρέφει μια τυχαία τιμή του τομέα.

Εάν καμία εγγραφή δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ή τομέας δεν περιέχει εγγραφές, η συνάρτηση DLookup επιστρέφει την τιμή Null.

Εάν περισσότερα από ένα πεδία πληρούν κριτήρια, η συνάρτηση DLookup επιστρέφει την πρώτη παρουσία. Θα πρέπει να καθορίσετε κριτήρια που θα εξασφαλίσετε ότι η τιμή που επιστρέφεται από τη συνάρτηση DLookup είναι μοναδικό. Ενδέχεται να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια τιμή πρωτεύον κλειδί για τα κριτήριά σας, όπως [EmployeeID] στο παρακάτω παράδειγμα, για να βεβαιωθείτε ότι η συνάρτηση DLookup επιστρέφει μια μοναδική τιμή:

Dim varX As Variant
varX = DLookup("[LastName]", "Employees", _
"[EmployeeID] = 1")

Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DLookup στο μακροεντολής ή λειτουργικής μονάδας, μια παράσταση ερωτήματος ή ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, θα πρέπει να συνθέσετε το όρισμα κριτήρια προσεκτικά για να εξασφαλίσετε ότι να υπολογιστεί σωστά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DLookup για να καθορίσετε κριτήρια στη γραμμή "κριτήρια" ενός ερωτήματος, μέσα σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου σε ένα ερώτημα ή στη γραμμή ενημέρωση σε μια ερώτημα ενημέρωσης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DLookup σε μια παράσταση σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού σε μια φόρμα ή έκθεση, εάν δεν το πεδίο που θέλετε να εμφανίσετε στην προέλευση εγγραφών στο οποίο βασίζεται η φόρμα ή την έκθεση. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια φόρμα Λεπτομέρειες παραγγελίας που βασίζεται σε έναν πίνακα στοιχεία παραγγελιών με ένα πλαίσιο κειμένου που ονομάζεται ProductID που εμφανίζει το πεδίο ProductID. Για να αναζητήσετε ProductName από έναν πίνακα προϊόντων με βάση την τιμή στο πλαίσιο κειμένου, που θα μπορούσε να δημιουργήσετε ένα άλλο πλαίσιο κειμένου και να ορίσετε την ιδιότητα ControlSource με την εξής παράσταση:

=DLookup("[ProductName]", "Products", "[ProductID] =" & Forms![Order Details]!ProductID)

Συμβουλές

  • Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DLookup για να εμφανίσετε μια τιμή από ένα πεδίο σε μια εξωτερικός πίνακας, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που περιέχει τα πεδία που χρειάζεστε από τους δύο πίνακες και, στη συνέχεια, να βασίσετε τη φόρμα ή την έκθεση σε αυτό το ερώτημα.

  • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να βρείτε τιμές σε έναν ξένο πίνακα.

Σημείωση: Μη αποθηκευμένες αλλαγές στις εγγραφές του τομέα δεν περιλαμβάνονται κατά τη χρήση αυτής της συνάρτησης. Εάν θέλετε η συνάρτηση DLookup να βασίζεται στις αλλαγμένες τιμές, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις αλλαγές κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγραφής , στην περιοχή εγγραφές στην καρτέλα δεδομένα , μετακίνηση της εστίασης σε μια άλλη εγγραφή, ή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Update .

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει πληροφορίες όνομα από το πεδίο Επωνυμία_εταιρείας της εγγραφής που πληροί τα κριτήρια. Ο τομέας είναι ένας πίνακας αποστολείς. Το όρισμα κριτήρια περιορίζει το σύνολο των εγγραφών σε αυτές όπου το πεδίο "Αναγνωριστικό_αποστολέα" ισούται με 1.

Dim varX As Variant
varX = DLookup("[CompanyName]", _
"Shippers", "[ShipperID] = 1")

Το επόμενο παράδειγμα από τον πίνακα αποστολείς χρησιμοποιεί το Αναγνωριστικό_αποστολέα για την παροχή κριτηρίων για τη συνάρτηση DLookup . Σημειώστε ότι η αναφορά στο στοιχείο ελέγχου δεν συμπεριλαμβάνεται στα εισαγωγικά που περικλείουν τις συμβολοσειρές. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε φορά που καλείται η συνάρτηση DLookup Access θα λάβει την τρέχουσα τιμή από το στοιχείο ελέγχου.

Dim varX As Variant
varX = DLookup("[CompanyName]", "Shippers", _
"[ShipperID] = " & Forms!Shippers!ShipperID)

Το επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιεί μια μεταβλητή, intSearch, για να λάβετε την τιμή.

Dim intSearch As Integer
Dim varX As Variant
intSearch = 1
varX = DLookup("[CompanyName]", "Shippers", _
"[ShipperID] = " & intSearch)
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×