Η συνάρτηση CVErr

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιστρέφει μια μεταβλητή του δευτερεύοντος τύπου σφάλματος που περιέχει ένα αριθμός σφάλματος που καθορίζεται από το χρήστη.

Σύνταξη

Συνάρτηση CVErr ( αριθμός_σφάλματος )

Τα απαιτούμενα αριθμός_σφάλματοςόρισμα είναι οποιοσδήποτε αριθμός σφάλματος.

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CVErr για να δημιουργήσετε σφάλματα που ορίζονται από το χρήστη σε διαδικασίες που δημιουργήθηκαν από το χρήστη. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια συνάρτηση που αποδέχεται πολλά ορίσματα και κανονικά επιστρέφει μια συμβολοσειρά, μπορείτε να έχετε σας συνάρτηση αξιολογεί τα ορίσματα εισόδου για να βεβαιωθείτε ότι είναι αποδεκτή περιοχής. Εάν δεν είναι, είναι πιθανό λειτουργία σας δεν θα επιστρέψει αυτό που περιμένατε. Σε αυτό το συμβάν, CVErr σάς επιτρέπει να επιστρέφουν έναν αριθμό σφάλματος που σας ενημερώνει για την ενέργεια που να ακολουθήσετε.

Σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται η μη ρητή μετατροπή του σφάλματος . Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αναθέσετε την τιμή επιστροφής της CVErr απευθείας σε μια μεταβλητή που δεν είναι μια Παραλλαγή. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια ρητή μετατροπή (χρησιμοποιώντας CIntCDblκαι ούτω καθεξής) από την τιμή που επιστρέφεται από τη συνάρτηση CVErr και να εκχωρήσετε σε μια μεταβλητή με το κατάλληλο τύπος δεδομένων.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CVErr για να επιστρέψει μια Παραλλαγή των οποίων VarType είναι vbError (10). Η συνάρτηση που ορίζεται από το χρήστη CalculateDouble επιστρέφει ένα σφάλμα εάν το όρισμα που του μεταβιβάστηκε, δεν είναι αριθμός. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε CVErr για να επιστραφούν σφάλματα που ορίζονται από το χρήστη από τις διαδικασίες που ορίζονται από το χρήστη ή να αναβάλετε χειρισμός των ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IsError για να ελέγξετε εάν η τιμή αντιπροσωπεύει ένα σφάλμα.

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×