Office
Είσοδος

Η διαδικασία ενημέρωσης του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο είναι για διαχειριστές IT που διαχειρίζεται το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive σε ένα εταιρικό περιβάλλον. Εξηγεί τον τρόπο κυκλοφορήσει ενημερώσεις για το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού των Windows και το αυτόνομο Mac προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού μέσω κουδουνίζει επικύρωσης και πώς το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού (OneDrive.exe) ελέγχει για ενημερώσεις.

Σημειώσεις: 

  • Εάν επιτρέψετε στους χρήστες να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς προσωπικών OneDrive, τη διαδικασία της ενημέρωσης που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο και τις ρυθμίσεις που επιλέγετε εφαρμόζονται σε όλες τις εμφανίσεις του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού.

  • Το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού που εγκαθίστανται από το Mac App Store ακολουθεί μια διαδικασία της ενημέρωσης ξεχωριστά. Αφού θα σας ολοκληρωθεί η σάρωση ενημερώσεων εντός του δακτυλίου παραγωγής, θα σας τα δημοσιεύσετε στο Mac App Store, όπου αμέσως κυκλοφορήσουν για όλους τους χρήστες.

Πώς κυκλοφορήσει ενημερώσεις με πολλές Δακτύλιοι

Αφού μας επικύρωση ενημερώσεις με κουδουνίζει εντός της Microsoft, θα σας αφήστε τους για τις εταιρείες του προεπιλεγμένου ενημέρωση δακτυλίου, παραγωγής. Προσπαθούμε να αναπτύξετε τους σε ένα μικρό ποσοστό των χρηστών στο πεδίο κλήση την πρώτη, και αργά ανάπτυξη του τους για όλους τους χρήστες στο πεδίο κλήση. Αυτό συνήθως διαρκεί μία ή δύο εβδομάδες. Σε κάθε αύξηση κατά μήκος τον τρόπο, θα σας παρακολουθεί τηλεμετρίας για σκοπούς εξασφάλισης αναβάθμισης ποιότητας. Στην περίπτωση που σπάνια Εντοπίσαμε κάποιο πρόβλημα, αναστολή την έκδοση, διεύθυνση το ζήτημα, και αφήστε μια νέα ενημερωμένη έκδοση σε χρήστες με την ίδια σειρά. Αφού ενημερώσεις έχουν εντελώς ανάπτυξης των εντός του δακτυλίου παραγωγής, θα σας αφήστε τους για να την επόμενη κλήση, μεγάλες επιχειρήσεις.

Λωρίδα χρόνου με μια ενημερωμένη έκδοση

Η κλήση για μεγάλες επιχειρήσεις παρέχει εκδόσεις που έχουν παρακολουθούνται σε ολόκληρη την έναρξη της παραγωγής, ώστε να είναι σε αναστολή λιγότερες εκδόσεις. Η κλήση για μεγάλες επιχειρήσεις σάς επιτρέπει επίσης να ως διαχειριστής:

  • Στοιχείο ελέγχου κατά την ανάπτυξη ενημερώσεων (εντός 60 ημερών από την τελική έκδοση).

  • Ανάπτυξη νέες εκδόσεις από μια θέση εσωτερικού δικτύου για να αποφύγετε τη χρήση εύρος ζώνης Internet. (Εάν δεν μπορείτε να αναπτύξετε μια ενημερωμένη έκδοση μετά από 60 ημέρες, αυτό θα αυτόματη λήψη και εγκατάσταση.)

Ωστόσο, ως τη χαμηλότερη κλήση, η κλήση για μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνει βελτιώσεις απόδοσης, επιδιορθώσεις αξιοπιστία και νέες δυνατότητες τελευταία.

Σημείωση: Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να παρακάμψει την περίοδο χάριτος 60 ημερών για κρίσιμες ενημερώσεις.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε την κλήση για μεγάλες επιχειρήσεις για τα Windows προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού χρησιμοποιώντας την πολιτική ομάδας, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση OneDrive.exe μέχρι το δεύτερο αφήστε κύματος καθυστέρηση. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε για το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού Mac, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων τον νέο πελάτη συγχρονισμού του OneDrive σε macOS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης του Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των καναλιών ενημέρωση για το Office 365 ProPlus. Για πληροφορίες σχετικά με τα Windows 10 διαδικασία ενημερωμένων εκδόσεων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κουδουνίζει ανάπτυξης για ενημερώσεις Windows 10.

Πώς το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού ελέγχει για και εφαρμόζει ενημερώσεις

Το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις κάθε 24 ώρες όταν εκτελείται. Εάν έχει σταματήσει και δεν έχει έλεγχο για ενημερώσεις σε περισσότερο από 24 ώρες, το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού έλεγχος για ενημερώσεις με την εκκίνηση. Windows 10 έχει επίσης μια προγραμματισμένη εργασία που ενημερώνει το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού, ακόμη και όταν δεν εκτελείται.

Για να προσδιορίσετε εάν είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση, το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive ελέγχει εάν:

  • Την πιο πρόσφατη έκδοση κυκλοφορήσει για την κλήση ενημερωμένη έκδοση είναι υψηλότερα από τι είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Εάν η εγκατεστημένη έκδοση είναι πολύ παλιός για να ενημερωθούν ώστε να την τρέχουσα έκδοση, θα ενημερωθούν πρώτα το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού στην ελάχιστη έκδοση κατά την κλήση.

  • Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή με βάση το ποσοστό της ενοποιημένης επικοινωνίας μπορούμε να εγκαταστήσουμε κατά την κλήση.

Εάν ισχύουν και τα δύο από τα εξής, OneDrive λαμβάνει την ενημέρωση σε έναν κρυφό φάκελο χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, OneDrive επαληθεύει και άλλες διαθέσιμες εγκαταστάσεις του. Εάν εκτελείται OneDrive, έχει διακοπεί και, στη συνέχεια, επανεκκίνηση του. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά και που δεν χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις, ανατρέξτε στο θέμα OneDrive νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού σημειώσεις έκδοσης.

Ανάπτυξη ενημερώσεις στο πεδίο κλήση για μεγάλες επιχειρήσεις

Για να αναπτύξετε μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για Windows, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση παραμέτρων Κέντρου συστήματος:

Execute <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /update /restart

Όπου pathToExecutable είναι μια θέση στον τοπικό υπολογιστή ή ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου προσβάσιμα και OneDriveSetup.exe είναι η έκδοση στην οποία θέλετε να ενημερώσετε όλους τους υπολογιστές. Εκτέλεση αυτής της εντολής επανεκκίνηση του OneDrive.exe σε όλους τους υπολογιστές. Εάν δεν θέλετε να κάνετε επανεκκίνηση του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού, καταργήστε την παράμετρο/Restart.

Για να αναπτύξετε μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για Mac, αναπτύξτε το OneDrive.pkg με την έκδοση προορισμού με τη λύση MDM σας.

60 ημέρες μετά την ενημερώσεων που είναι διαθέσιμες στο πεδίο κλήση για μεγάλες επιχειρήσεις, θα μετατραπούν σε τη νέα έκδοση ελάχιστη και όλοι οι πελάτες συγχρονισμού που βρίσκονται κάτω από αυτήν την έκδοση θα ενημερώνονται αυτόματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση για αξιολόγηση ενημερώσεις και την ανάπτυξη νέες εκδόσεις πριν γίνουν το νέο ελάχιστο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×