Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Ζητήματα συμβατότητας φύλλου εργασίας

Σημαντικό: 

  • Πριν από την αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας του Excel 2007 ή νεότερης έκδοσης σε μια παλαιότερη μορφή αρχείου, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε ζητήματα που προκαλούν σημαντική απώλεια λειτουργικότητας , ώστε να μπορείτε να αποτρέψετε τη μόνιμη απώλεια δεδομένων ή την εσφαλμένη λειτουργικότητα. Ο Έλεγχος συμβατότητας του Excel μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε πιθανά προβλήματα.

  • Τα προβλήματα που προκαλούν μια μικρή απώλεια πίστης μπορεί ή δεν πρέπει να επιλυθούν πριν να συνεχίσετε την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας — τα δεδομένα ή η λειτουργικότητα δεν χάνονται, αλλά το βιβλίο εργασίας μπορεί να μην εμφανίζεται ή να λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όταν το ανοίγετε με μια παλαιότερη έκδοση του MICR osoft Excel.

Ο έλεγχος συμβατότητας θα ξεκινήσει αυτόματα όταν επιχειρήσετε να αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας στη μορφή Excel 97-2003. xls. Εάν δεν σας απασχολούν πιθανά προβλήματα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο συμβατότητας.

Έλεγχος συμβατότητας, με εκδόσεις προς έλεγχο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση βιβλίου εργασίας του Excel για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Σε αυτό το άρθρο

Ζητήματα που προκαλούν σημαντική απώλεια λειτουργικότητας

Ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας

Ζητήματα που προκαλούν σημαντική απώλεια λειτουργικότητας

Πρόβλημα

Λύση

Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει δεδομένα εκτός των ορίων γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου. Τα δεδομένα πέρα από τις γραμμές του 65.536 από τις στήλες του 256 δεν θα αποθηκευτούν. Οι αναφορές τύπων σε δεδομένα αυτής της περιοχής θα επιστρέψουν σφάλμα #ΑΝΑΦ! .

Τι σημαίνει   Ξεκινώντας με το Excel 2007, το μέγεθος του φύλλου εργασίας είναι 1.048.576 γραμμές ψηλός από 16.384 στήλες πλάτος, αλλά το Excel 97-2003 είναι μόνο 65.536 γραμμές με 256 στήλες. Τα δεδομένα σε κελιά εκτός αυτού του ορίου γραμμών και στηλών χάνονται στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα κελιά και τις περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων γραμμής και στήλης, επιλέξτε αυτές τις γραμμές και στήλες και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μέσα στα όρια των στηλών και των γραμμών του φύλλου εργασίας ή σε ένα άλλο φύλλο εργασίας με χρήση της συνάρτησης cut και Επικόλληση.

Έλεγχος συμβατότητας

Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει Σενάρια με αναφορές σε κελιά εκτός των ορίων γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου. Αυτά τα Σενάρια δεν θα αποθηκευτούν στην επιλεγμένη μορφή αρχείου.

Τι σημαίνει αυτό    Ένα σενάριο στο φύλλο εργασίας αναφέρεται σε ένα κελί που βρίσκεται εκτός του ορίου γραμμών και στηλών του Excel 97-2003 (γραμμές 65.536 με 256 στήλες) και δεν είναι πλέον διαθέσιμο όταν συνεχίζετε να αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας στην παλαιότερη έκδοση του Excel.

Τι πρέπει να κάνετε    Στη Διαχείριση σεναρίων, αναζητήστε το σενάριο που περιέχει μια αναφορά που βρίσκεται εκτός του ορίου γραμμής και στήλης της παλαιότερης έκδοσης του Excel και, στη συνέχεια, αλλάξτε την αναφορά σε μια θέση μέσα σε αυτό το όριο.

Στην καρτέλα δεδομένα , στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή τι γίνεται εάν η ανάλυση > Διαχείριση σεναρίων. Στο πλαίσιο Σενάρια, εντοπίστε το σενάριο που προκαλεί το ζήτημα συμβατότητας και κατόπιν επεξεργαστείτε την αναφορά του.

Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει ημερομηνίες σε μορφή ημερολογίου, η οποία δεν υποστηρίζεται από την επιλεγμένη μορφή αρχείου. Αυτές οι ημερομηνίες θα εμφανίζονται ως γρηγοριανές ημερομηνίες.

Τι σημαίνει αυτό    Ξεκινώντας με το Excel 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες διεθνείς μορφές ημερολογίου, όπως Εβραϊκό σεληνιακό, Ιαπωνικό σεληνιακό, κινέζικο σεληνιακό, Σάκα, Zodiac κινέζικα, Zodiac Κορεατικά, Rokuyou Lunar και Κορεατικά Lunar. Ωστόσο, αυτές οι μορφές ημερολογίου δεν υποστηρίζονται στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Για να αποτρέψετε την απώλεια λειτουργικότητας, θα πρέπει να αλλάξετε τη μορφή ημερολογίου σε μια γλώσσα (ή τοπικές ρυθμίσεις) που υποστηρίζεται στο Excel 97-2003.

Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει ημερομηνίες σε μορφή ημερολογίου, η οποία δεν υποστηρίζεται από την επιλεγμένη μορφή αρχείου. Η επεξεργασία αυτών των ημερομηνιών πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το γρηγοριανό ημερολόγιο.

Τι σημαίνει αυτό    Ξεκινώντας με το Excel 2007, μπορείτε να εφαρμόσετε έναν μη δυτικό τύπο ημερολογίου, όπως Ταϊλανδικό βουδιστικό ή αραβικό Χίζρι. Στο Excel 97-2003, η επεξεργασία αυτών των τύπων ημερολογίου είναι δυνατή μόνο στο γρηγοριανό ημερολόγιο.

Τι πρέπει να κάνετε    Για να αποτρέψετε την απώλεια λειτουργικότητας, θα πρέπει να αλλάξετε τη μορφή ημερολογίου σε μια γλώσσα (ή τοπικές ρυθμίσεις) που υποστηρίζεται στο Excel 97-2003.

Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει περισσότερα κελιά με δεδομένα από αυτά που υποστηρίζονται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Οι παλαιότερες εκδόσεις του Excel δεν θα είναι σε θέση να ανοίξουν αυτό το βιβλίο εργασίας.

Τι σημαίνει αυτό    Ξεκινώντας με το Excel 2007, ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων μπλοκ κελιών (CLBs) περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη. Στο Excel 97-2003, ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων CLB περιορίζεται σε 64.000 CLB σε μια παρουσία του Excel.

Ένα CLB περιλαμβάνει 16 γραμμές φύλλου εργασίας. Εάν όλες οι γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας περιέχουν δεδομένα, θα πρέπει να CLBs το 4.096 σε αυτό το φύλλο εργασίας και θα μπορούσατε να έχετε μόνο 16 τέτοια φύλλα εργασίας σε μία μόνο παρουσία του Excel (ανεξάρτητα από τον αριθμό των βιβλίων εργασίας που έχετε ανοιχτά στο Excel).

Τι πρέπει να κάνετε    Για να βεβαιωθείτε ότι το βιβλίο εργασίας δεν υπερβαίνει το όριο του 64.000 CLB και ότι μπορεί να ανοίξει στο Excel 97-2003, θα πρέπει να εργαστείτε στη λειτουργία συμβατότητας στο Excel 2007 και μετά την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας σε μορφή αρχείου Excel 97-2003. Σε λειτουργία συμβατότητας, το Excel παρακολουθεί τα CLB στο ενεργό βιβλίο εργασίας.

Ένα ή περισσότερα κελιά σε αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχουν ένα sparkline. Δεν θα γίνει αποθήκευση των sparkline.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 97-2010, το γραφήματα sparkline δεν εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας.

Ωστόσο, όλα τα γραφήματα sparkline παραμένουν διαθέσιμα στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν το βιβλίο εργασίας ανοίξει ξανά στο Excel 2010 και προς τα επάνω.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε κελιά που περιέχουν γραφήματα sparkline και, στη συνέχεια, κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές. Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους αντί ή επιπλέον των γραφημάτων sparkline που δεν θα εμφανιστούν στην προηγούμενη έκδοση του Excel.

Αυτό το αρχείο περιείχε αρχικά δυνατότητες που δεν αναγνωρίστηκαν από αυτήν την έκδοση του Excel. Αυτές οι δυνατότητες δεν θα αποθηκευτούν.

Τι σημαίνει αυτό    Οι δυνατότητες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το βιβλίο εργασίας δεν είναι διαθέσιμες στις εκδόσεις του Excel που είναι παλαιότερες από το Excel 2007 (Excel 97-2003), οπότε θα χαθούν.

Τι να κάνετε    Στην περίπτωση που γνωρίζετε ποιες δυνατότητες προκαλούν αυτό το ζήτημα, καταργήστε ή αντικαταστήστε τις, εάν είναι δυνατόν και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο στη μορφή αρχείου που θέλετε.

Αυτό το αρχείο περιείχε αρχικά δυνατότητες που δεν αναγνωρίστηκαν από αυτήν την έκδοση του Excel. Αυτές οι δυνατότητες δεν διατηρούνται κατά την αποθήκευση ενός αρχείου OpenXML στη μορφή αρχείου XLSB ή το αντίστροφο.

Τι σημαίνει αυτό    Οι δυνατότητες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το βιβλίο εργασίας δεν θα είναι διαθέσιμες στο Excel 2007 όταν αποθηκεύσετε ένα αρχείο OpenXML σε ένα Δυαδικό Βιβλίο εργασίας του Excel (.xlsb) ή το αντίστροφο. Εάν προχωρήσετε στην αποθήκευση του αρχείου, οι δυνατότητες θα χαθούν.

Τι να κάνετε    Στην περίπτωση που γνωρίζετε ποιες δυνατότητες προκαλούν αυτό το ζήτημα, καταργήστε ή αντικαταστήστε τις, εάν είναι δυνατόν και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο στη μορφή αρχείου που θέλετε.

Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει ένα ή περισσότερα γραφήματα (όπως το treemaps) που δεν είναι διαθέσιμα σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Θα καταργηθούν.

Τι σημαίνει αυτό    Οι νεότεροι τύποι γραφημάτων, όπως το treemaps που έχουν εισαχθεί για πρώτη φορά στο Excel 2016, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αυτό το βιβλίο εργασίας, δεν θα είναι διαθέσιμοι σε παλαιότερες εκδόσεις. Όταν συνεχίσετε την αποθήκευση του αρχείου, τα γραφήματα θα χαθούν.

Τι πρέπει να κάνετε    Το Excel θα καταργήσει οποιουσδήποτε νεότερους τύπους γραφημάτων από το βιβλίο εργασίας σας, εάν συνεχίσετε να κάνετε Αποθήκευση σε παλαιότερη μορφή αρχείου. Εάν γνωρίζετε ότι οι χρήστες σε παλαιότερες εκδόσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν το βιβλίο εργασίας σας, θα πρέπει να εξετάσετε την κατάργηση όλων των νέων τύπων γραφημάτων από το βιβλίο εργασίας σας και, αντί για αυτό, να χρησιμοποιήσετε τους τυπικούς τύπους γραφημάτων που είναι διαθέσιμοι σε όλες τις εκδόσεις. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη μορφή αρχείου που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας

Πρόβλημα

Λύση

Οι παλαιότερες εκδόσεις του Excel δεν υποστηρίζουν μορφοποίηση χρώματος σε κείμενο κεφαλίδας και υποσέλιδου. Οι πληροφορίες μορφοποίησης χρώματος θα εμφανιστούν ως απλό κείμενο σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Ξεκινώντας με το Excel 2007, μπορείτε να εφαρμόσετε χρωματική μορφοποίηση σε κείμενο κεφαλίδας και υποσέλιδου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση χρώματος σε κεφαλίδες και υποσέλιδα στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Διόρθωση, εάν θέλετε να καταργήσετε τη μορφοποίηση χρώματος.

Έλεγχος συμβατότητας

Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει φύλλα εργασίας που έχουν κεφαλίδες και υποσέλιδα ζυγής σελίδας ή πρώτης σελίδας. Αυτές οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα σελίδας δεν είναι δυνατό να εμφανιστούν σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό   Ξεκινώντας με το Excel 2007, έχετε την επιλογή να εμφανίσετε διαφορετικό κείμενο κεφαλίδων και υποσέλιδων σε ζυγές σελίδες ή στην πρώτη σελίδα. Στο Excel 97-2003, δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ακόμη και των κεφαλίδων και των υποσέλιδων της σελίδας ή της πρώτης σελίδας, αλλά παραμένουν διαθέσιμα για εμφάνιση όταν ανοίγετε το βιβλίο εργασίας στο Excel 2007 και πάλι.

Τι πρέπει να κάνετε    Εάν αποθηκεύετε συχνά ένα βιβλίο εργασίας στη μορφή αρχείου Excel 97-2003, είναι καλύτερα να αποφύγετε τη χρήση διαφορετικών κεφαλίδων και υποσέλιδων σε ζυγές σελίδες ή στην πρώτη σελίδα για αυτό το βιβλίο εργασίας.

Ορισμένα κελιά ή στυλ σε αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχουν μορφοποίηση που δεν υποστηρίζεται από την επιλεγμένη μορφή αρχείου. Αυτές οι μορφές θα μετατραπούν στην πλησιέστερη διαθέσιμη μορφή.

Τι σημαίνει αυτό    Ξεκινώντας με το Excel 2007, είναι διαθέσιμες διαφορετικές επιλογές μορφοποίησης κελιών ή στυλ κελιών, όπως ειδικά εφέ και σκιές. Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε    Καθώς συνεχίζετε να αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας, το Excel εφαρμόζει την πλησιέστερη διαθέσιμη μορφή, που μπορεί να είναι πανομοιότυπη με μια άλλη μορφή που εφαρμόσατε κάπου αλλού. Για να αποφύγετε τις διπλότυπες μορφές, μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη μορφοποίηση και τα στυλ κελιών που δεν υποστηρίζονται πριν να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στη μορφή αρχείου Excel 97-2003.

Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει περισσότερες μοναδικές μορφές κελιών από αυτές που υποστηρίζονται από την επιλεγμένη μορφή αρχείου. Ορισμένες μορφές κελιών δεν θα αποθηκευτούν.

Τι σημαίνει αυτό    Ξεκινώντας με το Excel 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μοναδικές μορφές κελιών του 64.000, αλλά στο Excel 97-2003, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο έως και 4.000 μοναδικές μορφές κελιών. Οι μοναδικές μορφές κελιού περιλαμβάνουν οποιονδήποτε συγκεκριμένο συνδυασμό μορφοποίησης που εφαρμόζεται σε ένα βιβλίο εργασίας.

Τι πρέπει να κάνετε    Για να αποτρέψετε την απώλεια συγκεκριμένων μορφών κελιών που θέλετε να διατηρήσετε διαθέσιμες στο Excel 97-2003, μπορείτε να καταργήσετε κάποιες μορφές κελιών που δεν είναι τόσο σημαντικές.

Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει περισσότερες μοναδικές μορφές γραμματοσειρών από αυτές που υποστηρίζονται στην επιλεγμένη μορφή αρχείου. Ορισμένες μορφές γραμματοσειρών δεν θα αποθηκευτούν.

Τι σημαίνει αυτό    Ξεκινώντας με το Excel 2007, οι Καθολικοί τύποι γραμματοσειρών 1.024 είναι διαθέσιμοι και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 512 από αυτούς ανά βιβλίο εργασίας. Το Excel 97-2003 υποστηρίζει λιγότερες μοναδικές μορφές γραμματοσειρών.

Τι να κάνετε    Για να αποτρέψετε την απώλεια συγκεκριμένων μορφών γραμματοσειρών που θέλετε να διατηρήσετε διαθέσιμες στο Excel 97-2003, μπορείτε να καταργήσετε κάποιες μορφές γραμματοσειρών που δεν είναι τόσο σημαντικές.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Δείτε επίσης

Αποθήκευση βιβλίου εργασίας του Excel για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις του Excel

Μορφοποίηση και δυνατότητες του Excel που δεν μεταφέρονται σε άλλες μορφές αρχείων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×