Ζητήματα συμβατότητας ταξινόμησης και φιλτραρίσματος

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο Έλεγχος συμβατότητας εντόπισε ένα ή περισσότερα ζητήματα συμβατότητας σχετικά με την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα.

Σημαντικό: Πριν να συνεχίσετε την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας σε παλαιότερη μορφή αρχείου, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τα ζητήματα που προκαλούν σημαντική απώλεια λειτουργικότητας, για να αποτρέψετε τη μόνιμη απώλεια δεδομένων ή την εσφαλμένη λειτουργικότητα.

Τα ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας μπορεί να έχουν επιλυθεί ή όχι πριν να συνεχίσετε την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας—τα δεδομένα ή η λειτουργικότητα δεν χάνονται αλλά το βιβλίο εργασίας ενδέχεται να μην έχει ακριβώς την ίδια εμφάνιση ή λειτουργία όταν το ανοίξετε σε παλαιότερη έκδοση του Microsoft Excel.

Σε αυτό το άρθρο

Ζητήματα που προκαλούν σημαντική απώλεια λειτουργικότητας

Ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας

Ζητήματα που προκαλούν σημαντική απώλεια λειτουργικότητας

Πρόβλημα

Λύση

Ένα φύλλο εργασίας σε αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει μια κατάσταση ταξινόμησης με περισσότερες από τρεις συνθήκες ταξινόμησης. Οι πληροφορίες αυτές θα χαθούν σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να εφαρμόσετε ταξινόμηση μέλη με έως εξήντα τέσσερις όρους ταξινόμησης για να ταξινομήσετε δεδομένα από, αλλά Excel 97-2003 υποστηρίζει ταξινόμηση μέλη με μόνο έως και τρεις όρους. Για να αποτρέψετε την απώλεια κατάσταση ταξινόμησης πληροφορίες στο Excel 97-2003, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε την κατάσταση ταξινόμησης σε ένα που χρησιμοποιεί λιγότερα από τρία συνθήκες. Στο Excel 97-2003, μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο.

Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες κατάστασης ταξινόμησης παραμένουν διαθέσιμες στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν το βιβλίο εργασίας ανοίξει ξανά στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, εκτός εάν οι πληροφορίες κατάστασης ταξινόμησης υποβληθούν σε επεξεργασία στο Excel 97-2003.

Τι να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα δεδομένα που έχουν ταξινομηθεί με περισσότερες από τρεις συνθήκες και, στη συνέχεια, να αλλάξετε την κατάσταση ταξινόμησης χρησιμοποιώντας μόνο τρεις ή λιγότερες συνθήκες.

Ένα φύλλο εργασίας σε αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει μια κατάσταση ταξινόμησης που χρησιμοποιεί συνθήκη ταξινόμησης με προσαρμοσμένη λίστα. Οι πληροφορίες αυτές θα χαθούν σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να ταξινομήσετε με προσαρμοσμένη λίστα. Για να λάβετε παρόμοια αποτελέσματα ταξινόμησης στο Excel 97-2003, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα που θέλετε να ταξινομήσετε και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο.

Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες κατάστασης ταξινόμησης παραμένουν διαθέσιμες στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν το βιβλίο εργασίας ανοίξει ξανά στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, εκτός εάν οι πληροφορίες κατάστασης ταξινόμησης υποβληθούν σε επεξεργασία στο Excel 97-2003.

Τι να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα δεδομένα που έχουν ταξινομηθεί κατά προσαρμοσμένη λίστα και, στη συνέχεια, να αλλάξετε την κατάσταση ταξινόμησης έτσι ώστε να μην περιέχει πλέον μια προσαρμοσμένη λίστα.

Ένα φύλλο εργασίας σε αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει μια κατάσταση ταξινόμησης που χρησιμοποιεί συνθήκη ταξινόμησης η οποία καθορίζει πληροφορίες μορφοποίησης. Αυτές οι πληροφορίες θα χαθούν σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να ταξινομήσετε δεδομένα ανά συγκεκριμένη μορφοποίηση, όπως χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς, ή σύνολα εικονιδίων. Στο Excel 97-2003, μπορείτε να ταξινομήσετε μόνο κείμενο.

Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες κατάστασης ταξινόμησης παραμένουν διαθέσιμες στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν το βιβλίο εργασίας ανοίξει ξανά στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, εκτός εάν οι πληροφορίες κατάστασης ταξινόμησης υποβληθούν σε επεξεργασία στο Excel 97-2003.

Τι πρέπει να κάνετε     Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση για να εντοπίσετε τα δεδομένα που έχουν ταξινομηθεί βάσει συγκεκριμένης μορφής και, στη συνέχεια, αλλάξτε την κατάσταση ταξινόμησης χωρίς να καθορίσετε πληροφορίες μορφοποίησης.

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας

Πρόβλημα

Λύση

Ορισμένα δεδομένα σε αυτό το βιβλίο εργασίας φιλτράρονται με τρόπο ο οποίος δεν υποστηρίζεται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Οι γραμμές που αποκρύπτονται από το φίλτρο θα παραμείνουν κρυφές, αλλά το ίδιο το φίλτρο δεν θα εμφανίζεται σωστά σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα που δεν υποστηρίζονται στο Excel 97-2003. Για να αποτρέψετε την απώλεια λειτουργικότητας φίλτρου, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε το φίλτρο πριν να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε παλαιότερη μορφή αρχείου Excel. Στο Excel 97-2003, μπορείτε να, στη συνέχεια, φιλτράρετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο.

Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος παραμένουν διαθέσιμες στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν το βιβλίο εργασίας ανοίξει ξανά στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, εκτός εάν οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος υποβληθούν σε επεξεργασία στο Excel 97-2003.

Τι να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα δεδομένα που έχουν φιλτραριστεί και, στη συνέχεια, μπορείτε να καταργήσετε το φίλτρο για να γίνει επανεμφάνιση των κρυφών γραμμών. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Ταξινόμηση & φιλτράρισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή για να καταργήσετε το φίλτρο.

Ορισμένα δεδομένα σε αυτό το βιβλίο εργασίας φιλτράρονται κατά χρώμα κελιού. Οι γραμμές που αποκρύπτονται από το φίλτρο θα παραμείνουν κρυφές, αλλά το ίδιο το φίλτρο δεν θα εμφανίζεται σωστά σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να φιλτράρετε κατά χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς ή σύνολο εικονιδίων — αυτές τις μεθόδους δεν υποστηρίζονται στο Excel 97-2003. Για να αποτρέψετε την απώλεια λειτουργικότητας φίλτρου, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε το φίλτρο πριν να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε παλαιότερη μορφή αρχείου Excel. Στο Excel 97-2003, μπορείτε να, στη συνέχεια, φιλτράρετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο.

Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος παραμένουν διαθέσιμες στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν το βιβλίο εργασίας ανοίξει ξανά στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, εκτός εάν οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος υποβληθούν σε επεξεργασία στο Excel 97-2003.

Τι να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα δεδομένα που έχουν φιλτραριστεί και, στη συνέχεια, μπορείτε να καταργήσετε το φίλτρο για να γίνει επανεμφάνιση των κρυφών γραμμών. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Ταξινόμηση & φιλτράρισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή για να καταργήσετε το φίλτρο.

Ορισμένα δεδομένα σε αυτό το βιβλίο εργασίας φιλτράρονται κατά χρώμα γραμματοσειράς. Οι γραμμές που αποκρύπτονται από το φίλτρο θα παραμείνουν κρυφές, αλλά το ίδιο το φίλτρο δεν θα εμφανίζεται σωστά σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να φιλτράρετε κατά χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς ή σύνολο εικονιδίων — αυτές τις μεθόδους δεν υποστηρίζονται στο Excel 97-2003. Για να αποτρέψετε την απώλεια λειτουργικότητας φίλτρου, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε το φίλτρο πριν να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε παλαιότερη μορφή αρχείου Excel. Στο Excel 97-2003, μπορείτε να, στη συνέχεια, φιλτράρετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο.

Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος παραμένουν διαθέσιμες στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν το βιβλίο εργασίας ανοίξει ξανά στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, εκτός εάν οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος υποβληθούν σε επεξεργασία στο Excel 97-2003.

Τι να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα δεδομένα που έχουν φιλτραριστεί και, στη συνέχεια, μπορείτε να καταργήσετε το φίλτρο για να γίνει επανεμφάνιση των κρυφών γραμμών. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Ταξινόμηση & φιλτράρισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή για να καταργήσετε το φίλτρο.

Ορισμένα δεδομένα σε αυτό το βιβλίο εργασίας φιλτράρονται κατά εικονίδιο κελιού. Οι γραμμές που αποκρύπτονται από το φίλτρο θα παραμείνουν κρυφές, αλλά το ίδιο το φίλτρο δεν θα εμφανίζεται σωστά σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να φιλτράρετε κατά χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς ή σύνολο εικονιδίων — αυτές τις μεθόδους δεν υποστηρίζονται στο Excel 97-2003. Για να αποτρέψετε την απώλεια λειτουργικότητας φίλτρου, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε το φίλτρο πριν να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε παλαιότερη μορφή αρχείου Excel. Στο Excel 97-2003, μπορείτε να, στη συνέχεια, φιλτράρετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο.

Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος παραμένουν διαθέσιμες στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν το βιβλίο εργασίας ανοίξει ξανά στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, εκτός εάν οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος υποβληθούν σε επεξεργασία στο Excel 97-2003.

Τι να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα δεδομένα που έχουν φιλτραριστεί και, στη συνέχεια, μπορείτε να καταργήσετε το φίλτρο για να γίνει επανεμφάνιση των κρυφών γραμμών. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Ταξινόμηση & φιλτράρισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή για να καταργήσετε το φίλτρο.

Ορισμένα δεδομένα σε αυτό το βιβλίο εργασίας φιλτράρονται με περισσότερα από δύο κριτήρια. Οι γραμμές που αποκρύπτονται από το φίλτρο θα παραμείνουν κρυφές, αλλά το ίδιο το φίλτρο δεν θα εμφανίζεται σωστά σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να φιλτράρετε δεδομένα με περισσότερα από δύο κριτήρια. Για να αποτρέψετε την απώλεια λειτουργικότητας φίλτρου, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε το φίλτρο πριν να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε παλαιότερη μορφή αρχείου Excel. Στο Excel 97-2003, μπορείτε να, στη συνέχεια, φιλτράρετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο.

Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος παραμένουν διαθέσιμες στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν το βιβλίο εργασίας ανοίξει ξανά στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, εκτός εάν οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος υποβληθούν σε επεξεργασία στο Excel 97-2003.

Τι να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα δεδομένα που έχουν φιλτραριστεί και, στη συνέχεια, μπορείτε να καταργήσετε το φίλτρο για να γίνει επανεμφάνιση των κρυφών γραμμών. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Ταξινόμηση & φιλτράρισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή για να καταργήσετε το φίλτρο.

Ορισμένα δεδομένα σε αυτό το βιβλίο εργασίας φιλτράρονται κατά ομαδοποιημένη ιεραρχία ημερομηνιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερα από δύο κριτήρια. Οι γραμμές που αποκρύπτονται από το φίλτρο θα παραμείνουν κρυφές, αλλά το ίδιο το φίλτρο δεν θα εμφανίζεται σωστά σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει αυτό    Στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να φιλτράρετε ημερομηνίες από ομαδοποιημένη ιεραρχία. Επειδή δεν υποστηρίζεται στο Excel 97-2003, μπορείτε να καταργήσετε την ομαδοποίηση της ιεραρχίας των ημερομηνιών. Για να αποτρέψετε την απώλεια λειτουργικότητας φίλτρου, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε το φίλτρο πριν να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε παλαιότερη μορφή αρχείου Excel.

Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος παραμένουν διαθέσιμες στο βιβλίο εργασίας και εφαρμόζονται όταν το βιβλίο εργασίας ανοίξει ξανά στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, εκτός εάν οι πληροφορίες κατάστασης φιλτραρίσματος υποβληθούν σε επεξεργασία στο Excel 97-2003.

Τι να κάνετε    Στον Έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα δεδομένα που έχουν φιλτραριστεί και, στη συνέχεια, μπορείτε να καταργήσετε το φίλτρο για να γίνει επανεμφάνιση των κρυφών γραμμών. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Ταξινόμηση & φιλτράρισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή για να καταργήσετε το φίλτρο.

Η απενεργοποίηση της ομαδοποίησης δεδομένων είναι επίσης δυνατή και στην καρτέλα Για προχωρημένους στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel. (καρτέλα Αρχείο, Επιλογές).

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×