Εύρεση και χρήση κοινόχρηστων ερωτημάτων (Power Query)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση:  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Στο Power Query, αφού έχουν τεθεί σε κοινή χρήση ερωτημάτων με επιμελητών δεδομένων ή άλλοι χρήστες επιχειρήσεις με χρήση του Power BI για Office 365, αυτά τα κοινόχρηστα ερωτήματα γίνονται διαθέσιμες στο χώρο αποθήκευσης μετα-δεδομένων Power BI. Οι χρήστες στην εταιρεία να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κοινόχρηστα ερωτήματα (Εάν χρησιμοποιείται από κοινού με τους) χρησιμοποιώντας την επιλογή Αναζήτηση στο Internet στο Power Query για να χρησιμοποιήσετε τα υποκείμενα δεδομένα στα ερωτήματα για την ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών.

Σημαντικό:  Τα κοινόχρηστα ερωτήματα μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε λεπτά, αφού τεθούν σε κοινή χρήση, προκειμένου να γίνουν διαθέσιμα μέσω της αναζήτησης στο Internet του Power Query. Αυτό συμβαίνει επειδή πραγματοποιείται ενημέρωση του ευρετηρίου αναζήτησης, η οποία μπορεί να χρειαστεί έως και πέντε λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Για να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε κοινόχρηστα ερωτήματα χρησιμοποιώντας το Power Query:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Power BI από το Power Query, εάν δεν είστε ήδη συνδεδεμένοι. Στο Excel, στην καρτέλα POWER QUERY, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος. Στο παράθυρο διαλόγου Είσοδος, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις πληροφορίες του εταιρικού λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή για το Power BI.

  Σημαντικό: Η είσοδος στο Power BI χρησιμοποιώντας τον εταιρικό λογαριασμό σάς επιτρέπει να εντοπίσετε και να χρησιμοποιήσετε τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση για τους χρήστες εντός της εταιρείας. Δεν μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για ερωτήματα που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση εντός της εταιρείας στο Power Query εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο Power BI.

 2. Στην καρτέλα POWER QUERY, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση στο Internet.

 3. Σε κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναζήτηση στο Internet, το παράθυρο Αναζήτηση στο Internet και στην κορδέλα αναζήτησης εμφανίζονται που σας επιτρέπουν να εύρος και να φιλτράρετε την αναζήτησή σας ερώτημα.

  Σημείωση:  Ο καθορισμός του εύρους και το φιλτράρισμα της αναζήτησης των ερωτημάτων είναι προαιρετικά. Σας βοηθούν μόνο να περιορίσετε την αναζήτησή σας για να έχετε πιο γρήγορα αποτελέσματα. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε παραμέτρους εύρους ή φιλτραρίσματος, μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας τη λέξη-κλειδί της αναζήτησης χωρίς παραμέτρους περιορισμού στο πλαίσιο του τμήματος παραθύρου Αναζήτηση στο Internet και να πατήσετε το πλήκτρο ENTER ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Εικονίδιο αναζήτησης .

  1. Επιλέξτε το πεδίο της αναζήτησης των ερωτημάτων είτε στην περιοχή Πεδίο στην κορδέλα Αναζήτηση είτε από την αναπτυσσόμενη λίστα στο τμήμα παραθύρου Αναζήτηση στο Internet. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

   • Όλες: όλες οι προελεύσεις όπως ερωτήματα κοινή χρήση από εσάς και τα ερωτήματα που μοιράζεστε με άλλους χρήστες μέσα στην επιχείρηση αναζήτηση. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή.

   • Τα κοινόχρηστά μου: Πραγματοποιήσετε αναζήτηση μόνο για τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση από εσάς.

   • Οργανισμός: Πραγματοποιήσετε αναζήτηση μόνο για τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση εντός της εταιρείας χρησιμοποιώντας το Power Query.

  2. Περιορίστε την αναζήτηση ερωτημάτων με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους στην περιοχή Περιορισμός της κορδέλας Αναζήτηση:

   • Όνομα: Περιορίστε την αναζήτηση με βάση το όνομα του ερωτήματος.

   • Περιγραφή: Περιορίστε την αναζήτηση με βάση την περιγραφή του ερωτήματος.

   • Από: Περιορίστε την αναζήτηση ώστε να επιστρέφει αποτελέσματα από ερωτήματα που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση μόνο από ένα καθορισμένο ψευδώνυμο ή λογαριασμό χρήστη.

   • Προέλευση δεδομένων: Περιορίστε την αναζήτηση ώστε να επιστρέφει αποτελέσματα μόνο από το καθορισμένο όνομα της υποκείμενης προέλευσης δεδομένων.

   • Τελευταία τροποποίηση: Περιορίστε την αναζήτηση με βάση την ημερομηνία στην οποία το ερώτημα τροποποιήθηκε για τελευταία φορά. Μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα από την αναπτυσσόμενη λίστα, μεταξύ των τιμών από Σήμερα έως Το τελευταίο έτος.

   • Ονόματα στηλών: Περιορίστε την αναζήτηση ώστε να επιστρέφει αποτελέσματα μόνο από τα καθορισμένα ονόματα στηλών.

   • Πιστοποιημένο: Περιορίστε την αναζήτηση ώστε να επιστρέφει πιστοποιημένα ερωτήματα.

    Όταν κάνετε κλικ σε μια παράμετρο περιορισμού, στην κορδέλα αναζήτησης εισάγει τη λέξη-κλειδί παραμέτρου στο πλαίσιο στο παράθυρο Αναζήτηση στο Internet. Μπορείτε να επίσης με μη αυτόματο τρόπο, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί περιορισμού στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή που απαιτείται για τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο στο παράθυρο Αναζήτηση στο Internet.

    Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε κοινόχρηστα ερωτήματα εντός της εταιρείας που περιέχουν τη λέξη "Δείγμα" στο όνομά του, κάντε κλικ στην επιλογή εταιρεία στην περιοχή εμβέλειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα στην περιοχή Περιορισμός της κορδέλας Αναζήτηση. Αυτό ορίζει την εμβέλεια και εισάγει τη λέξη-κλειδί της name:(name) για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα με βάση το όνομα στο πλαίσιο αναζήτησης του παραθύρου Αναζήτηση στο Internet.

    Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε "Δείγμα" για τη λέξη-κλειδί όνομα ως name:(Sample), και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER ή κάντε κλικ στην επιλογή Εικονίδιο αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τα κοινόχρηστα ερωτήματα. Όταν τα αποτελέσματα της αναζήτησης βρίσκεται σε εξέλιξη, μπορείτε να κάνετε κλικ στο x στο πλαίσιο αναζήτησης εάν θέλετε να διακόψετε την αναζήτηση.

    Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται στο τμήμα παραθύρου Αναζήτηση στο Internet.

    Τμήμα παραθύρου "Αναζήτηση στο Internet" στο Power Query

 4. Στο Power Query υπάρχει αποθηκευμένο το ιστορικό για τις αναζητήσεις ερωτημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς και μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Πρόσφατες αναζητήσεις στην κορδέλα Αναζήτηση για να προβάλετε και να επιλέξετε γρήγορα μία από τις προηγούμενες αναζητήσεις ερωτημάτων.

 5. Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού σας ή κάνετε κλικ στο όνομα ενός κοινόχρηστου ερωτήματος στα αποτελέσματα αναζήτησης, θα δείτε μια προεπισκόπηση του κοινόχρηστου ερώτημα στο αριστερό τμήμα παραθύρου.

  Προεπισκόπηση του κοινόχρηστου ερωτήματος

  Η οθόνη απομάκρυνσης με κίνηση της προεπισκόπησης εμφανίζει ένα στιγμιότυπο των δεδομένων στα οποία αναφέρεται το ερώτημα, τις στήλες στο σύνολο δεδομένων, τη χρονική σήμανση της τελευταίας τροποποίησης, το χρήστης που έχει θέσει το ερώτημα σε κοινή χρήση και τη σύνδεση με την τεκμηρίωση, εάν παρέχεται για το ερώτημα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα της στήλης στο παράθυρο διαλόγου της προεπισκόπησης για να μεταβείτε γρήγορα στην αντίστοιχη στήλη δεδομένων στην προεπισκόπηση.

  Σημείωση: Για τα ερωτήματα που έχουν θέσει σε κοινή χρήση εντός της εταιρείας, το στιγμιότυπο δεδομένων εμφανίζεται στο το προεπισκόπησης με απομάκρυνση με κίνηση οθόνης μόνο εάν ο χρήστης επιλέξει να συμπεριλάβετε προεπισκοπήσεις κατά την αρχική κοινή χρήση του ερωτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση ερωτημάτων.

  Επιπλέον, οι καθορισμένες τιμές των λέξεων-κλειδιών εμφανίζονται με επισήμανση στην οθόνη απομάκρυνσης με κίνηση της προεπισκόπησης. Για παράδειγμα, η λέξη "δείγμα" έχει επισημανθεί. Η επισήμανση της λέξης-κλειδί είναι διαθέσιμη για μετα-δεδομένα κοινόχρηστων ερωτημάτων (όπως ο τίτλος και η περιγραφή), καθώς και για τα υποκείμενα δεδομένα στα οποία γίνεται αναφορά από το κοινόχρηστο ερώτημα.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για να εισαγάγετε τα δεδομένα στα οποία γίνεται αναφορά από το κοινόχρηστο ερώτημα στο βιβλίο εργασίας ως νέο φύλλο. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ για να βελτιώσει περαιτέρω το αναφερόμενα δεδομένα πριν από την εισαγωγή τους στο φύλλο.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε τα υποκείμενα προελεύσεις δεδομένων που αναφέρονται από το κοινόχρηστο ερώτημα, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να ζητήσετε πρόσβαση με τις προελεύσεις δεδομένων. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στη σύνδεση Αίτηση πρόσβασης. Ανάλογα με το πώς οι πληροφορίες αίτησης πρόσβασης έχει ρυθμιστεί για την προέλευση δεδομένων, θα σας ζητηθεί να είτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα ψευδώνυμο ή αίτηση πρόσβασης μέσω μιας διεύθυνσης URL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης πρόσβασης σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Αίτηση για πρόσβαση σε εσωτερικές προελεύσεις δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση πληροφορίες αίτηση πρόσβασης για μια προέλευση δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η διαχείριση του Power BI;.

  • Εάν τα υποκείμενο δεδομένα στο κοινόχρηστο ερώτημα έχουν συνδυαστεί (μέσω συγχώνευσης ή προσάρτησης) χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές δεδομένων, θα πρέπει να καθορίσετε το τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα υποκείμενα συνδυασμένα δεδομένα του κοινόχρηστου ερωτήματος. Για πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σχετικά θέματα

Κοινή χρήση ερωτημάτων

Προβολή και ενημέρωση των κοινόχρηστων ερωτημάτων σας

Προβολή των κοινόχρηστων ερωτημάτων σας στην πύλη διαχείρισης δεδομένων

Φιλτράρισμα, διαμόρφωση και μετασχηματισμός των δεδομένων που έχουν εισαχθεί

Κατανόηση του ρόλου των εποπτών δεδομένων στη διαχείριση δεδομένων

Βοήθεια για το Microsoft Power Query για Excel

Βοήθεια για την εμπειρία διαχείρισης δεδομένων στο Power BI για Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×