Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου μέσα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχείο

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Outlook, θα έχετε πρόσβαση σε επεξεργασία εργαλεία που σας δίνουν τη δυνατότητα να βρείτε και να αντικαταστήσετε απλού κειμένου ή φράσεων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και μπορείτε να επεκτείνετε την αναζήτηση για να βρείτε λέξεις ή φράσεις που περιέχουν συγκεκριμένα γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων, χρησιμοποιώντας χαρακτήρες μπαλαντέρ και κωδικούς. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε και να αντικαταστήσετε μορφοποίηση — για παράδειγμα, αναζήτηση με μέγεθος γραμματοσειράς, στυλ, γλώσσα, και τα σημάδια παραγράφου — ή εύρεση και αντικατάσταση ουσιαστικό με διαφορετικές μορφές ή χρόνοι ρημάτων, όπως μήνυμα έναντι μηνύματα και χρήση έναντι χρησιμοποιούνται.

Μπορείτε γρήγορα να αναζητήσετε όλες τις εμφανίσεις της μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση χρησιμοποιώντας την επιλογή " Εύρεση ".

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα στοιχεία που δημιουργείτε, στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση.

  Επιλέξτε μορφοποίηση κειμένου και, στη συνέχεια, επεξεργασία για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα

 2. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να βρείτε κάθε παρουσία μιας λέξης ή φράσης, επιλέξτε Εύρεση επόμενου.

  • Για να βρείτε ταυτόχρονα όλες τις εμφανίσεις της μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση, επιλέξτε Εύρεση > Κύριου εγγράφου.

Συμβουλή:  Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτόματα μια λέξη ή φράση με άλλον — για παράδειγμα, μπορείτε να αντικαταστήσετε Acme με κορυφή.

Σημείωση: Το κείμενο αντικατάστασης θα χρησιμοποιήσει την ίδια κεφαλαιοποίηση με το κείμενο που αντικαθιστά. Για παράδειγμα, εάν κάνετε αναζήτηση για ΓΚΩ και να το αντικαταστήσετε με γνωστό και ως, το αποτέλεσμα θα είναι ΕΠΊΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχείο που δημιουργείτε, στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Αντικατάσταση.

  Στο Outlook, η μορφοποίηση κειμένου, στην περιοχή επεξεργασία, επιλέξτε αντικατάσταση.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την καρτέλα Αντικατάσταση από το παράθυρο διαλόγου Εύρεση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, επιλέξτε την καρτέλα Αντικατάσταση και στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης.

  Στο Outlook, διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση του κειμένου, επιλέξτε Εύρεση επόμενου.

  • Για να αντικαταστήσετε μια εμφάνιση του κειμένου, επιλέξτε Αντικατάσταση και Outlook πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη εμφάνιση.

  • Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου, επιλέξτε Αντικατάσταση όλων.

Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια αντικατάστασης σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Για να σας βοηθήσει να οπτικά σάρωση ενός εγγράφου για όλες τις εμφανίσεις της λέξης ή φράσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για όλες τις εμφανίσεις και να τους επισημάνετε στην οθόνη. Παρόλο που το κείμενο είναι επισημασμένο στην οθόνη, η επισήμανση δεν εμφανίζεται κατά την εκτύπωση του εγγράφου.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχείο που δημιουργείτε, στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση.

 2. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

 3. Επιλέξτε Επισήμανση ανάγνωσης > Επισήμανση όλων.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε την επισήμανση στην οθόνη, επιλέξτε Επισήμανση ανάγνωσης > Απαλοιφή επισήμανσης.

Τα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης

Μπορείτε να αναζητήσετε μόνο απλό κείμενο. Το Outlook σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για τη μορφοποίηση, όπως έντονη ή πλάγια γραφή, γραμματοσειρές, παραγράφων σημάδια, κενά διαστήματα, σελιδοδείκτες, ή ακόμα και γλώσσες.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε ή να καταργήσετε μορφοποίησης χαρακτήρων. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση και να αλλάξετε το χρώμα γραμματοσειράς, για παράδειγμα, ή μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη συγκεκριμένη μορφοποίηση, όπως έντονη γραφή και να το αλλάξετε.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχείο που δημιουργείτε, στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Αντικατάσταση.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να βρείτε κείμενο με συγκεκριμένη μορφοποίηση, στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο για την αναζήτηση.

  • Για να βρείτε μόνο μορφοποίηση, αφήστε κενό το πλαίσιο Εύρεση του.

 3. (Προαιρετικό) Στην περιοχή Επιλογές αναζήτησης, επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου αναζήτησης.

 4. Επιλέξτε Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε.

  Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, επιλέξτε μορφοποίηση και, στη συνέχεια, μια επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν δεν βλέπετε τη μορφή, επιλέξτε περισσότερα.

  • Στο Outlook, εύρεση και αντικατάσταση παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το κουμπί "περισσότερα" για να δείτε πρόσθετες επιλογές.

 5. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, επιλέξτε Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές μορφής αντικατάστασης.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε κείμενο που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση με, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε κάθε παρουσία του την καθορισμένη μορφοποίηση, επιλέξτε Εύρεση επόμενου > Αντικατάσταση.

  • Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις της συγκεκριμένης μορφοποίησης, επιλέξτε Αντικατάσταση όλων.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε ειδικούς χαρακτήρες και στοιχεία εγγράφου όπως στηλοθέτες και μη αυτόματες αλλαγές σελίδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε όλα τα σημάδια παραγράφου και να αντικαταστήσετε με μονά σημάδια παραγράφου.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχείο που δημιουργείτε, στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση.

 2. Επιλέξτε ειδική και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο.

  Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, επιλέξτε ειδική και, στη συνέχεια, μια επιλογή από τη λίστα.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν δεν βλέπετε την ειδική, επιλέξτε περισσότερα.

  • Στο Outlook, εύρεση και αντικατάσταση παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το κουμπί "περισσότερα" για να δείτε πρόσθετες επιλογές.

 3. Για να αντικαταστήσετε το στοιχείο, επιλέξτε την καρτέλα Αντικατάσταση και, στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε τι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αντικατάσταση.

 4. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου, Εύρεση όλων, Αντικατάσταση ή Αντικατάσταση όλων.

  Συμβουλή:  Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να αναζητήσετε κείμενο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα μπαλαντέρ του αστερίσκου (*) για να αναζητήσετε μια συμβολοσειρά χαρακτήρων (για παράδειγμα, "s * d" εντοπίζει τις λέξεις "Θλιμμένο" και "αποτελέσματα").

Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ για εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχείο που δημιουργείτε, στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση ή Αντικατάσταση.

 2. Στην περιοχή Επιλογές αναζήτησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε Επιλογές αναζήτησης, επιλέξτε περισσότερα.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε ειδική, επιλέξτε ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα στην περιοχή "Χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε," αργότερα σε αυτήν την ενότητα.

  • Στο πλαίσιο Εύρεση του, εισαγάγετε ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ απευθείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα στην περιοχή "Χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε," αργότερα σε αυτήν την ενότητα.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση με, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης.

 4. (Προαιρετικό) Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το στοιχείο που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση με, επιλέξτε την καρτέλα Αντικατάσταση και στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε τι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αντικατάσταση.

 5. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου, Εύρεση όλων, Αντικατάσταση ή Αντικατάσταση όλων.

  Συμβουλή:  Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε

 • Όταν επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, Outlook εντοπίζει μόνο το ακριβές κείμενο που καθορίζεται. Παρατηρήστε ότι τα πλαίσια ελέγχου Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και μόνο ολόκληρες λέξεις είναι διαθέσιμο (αχνό) για να υποδείξει ότι αυτές οι επιλογές είναι ενεργοποιημένες αυτόματα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

 • Όταν θέλετε να αναζητήσετε ένα χαρακτήρα που καθορίζεται ως χαρακτήρας μπαλαντέρ, πληκτρολογήστε μια ανάστροφη κάθετο (\) πριν από το χαρακτήρα. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε \; για να βρείτε ένα ερωτηματικό.

 • Όταν θέλετε να ομαδοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και το κείμενο και να υποδείξετε τη σειρά υπολογισμού, χρησιμοποιήστε παρενθέσεις. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε < (pre) * (Επεξεργασία) > για να βρείτε "τις λέξεις προκατασκευασμένος" και "εμπόδισε".

 • Όταν θέλετε να αναζητήσετε μια παράσταση και, στη συνέχεια, να την αντικαταστήσετε με αναδιατεταγμένα παράστασης, χρησιμοποιήστε το χαρακτήρα μπαλαντέρ \n. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (Παπαδοπούλου) (Μαρία) στο πλαίσιο Εύρεση του και \2 \1 στο πλαίσιο Αντικατάσταση με. Outlook θα βρείτε Παπαδοπούλου Chris και να το αντικαταστήσετε με Παπαδοπούλου Chris.

Για να βρείτε

Τύπος

Παράδειγμα

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα

?

s; t εντοπίζει σαν και ρύθμιση

Οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων

*

s * α εντοπίζονται Θλιμμένο και αποτελέσματα

Την αρχή μιας λέξης

<

< (μεταξύ) εντοπίζει ενδιαφέρον και του σημείου τομής, αλλά δεν λέξη "σαπούνι"

Το τέλος μιας λέξης

>

(στο) > βρίσκει και εντός, αλλά δεν είναι ενδιαφέρον

Έναν από τους καθορισμένους χαρακτήρες

[ ]

n w [ΙΡ] βρίσκει win και ένδειξη Ολοκλήρωση επιτυχής

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα σε αυτή την περιοχή

[-]

δεξιά [π-σ] βρίσκει δεξιά και ορατούς. Περιοχές πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά

Κάθε μεμονωμένο χαρακτήρα, εκτός από τους χαρακτήρες της περιοχής μέσα στις αγκύλες

[!μ-χ]

t [!-π] όδι βρίσκει βόδι και ρόδι, αλλά δεν ξόδι ή υποδιαίρεσης

Ακριβώς n εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή της παράστασης

{n}

FE {2} d εντοπίζει τροφοδοσία αλλά δεν τροφοδοσία

Τουλάχιστον n εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή παράστασης

{n,}

FE {1}, α εντοπίζονται και τη τροφοδοσίας

Από n για να m εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή της παράστασης

{n,m}

10 {1,3} βρίσκει 10, 100 και 1000

Μία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή παράστασης

@

Lo@t βρίσκει πολλές και "κλασσικός"

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω κωδικούς για την εύρεση γραμμάτων, μορφοποίησης, πεδίων ή ειδικούς χαρακτήρες. Σημειώστε ότι ορισμένες κώδικες λειτουργεί μόνο εάν η επιλογή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Κωδικοί που λειτουργούν στο πλαίσιο Εύρεση τι πλαίσιο ή αντικατάσταση με πλαίσιο

Για να βρείτε

Τύπος

Σημάδι παραγράφου ( Σημάδι παραγράφου )

^p (δεν λειτουργεί στο πλαίσιο Εύρεση του όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ) ή ^13

Χαρακτήρα tab ( χαρακτήρας Tab )

^t ή ^9

Χαρακτήρα ASCII

nnn ^, όπου nnn είναι ο κωδικός χαρακτήρα.

Χαρακτήρα ANSI

^ 0nnn, όπου 0 είναι μηδέν και nnn είναι ο κωδικός χαρακτήρα

Μεγάλη παύλα ( — )

^+

Παύλα ( – )

^=

Χαρακτήρας καρέ

^^

Μη αυτόματη αλλαγή γραμμής ( μη αυτόματη αλλαγή γραμμής )

^l ή ^11

Αλλαγή στήλης

^n ή ^14

Αλλαγή ενότητας ή σελίδας

^12 (κατά την αντικατάσταση, εισάγει μια αλλαγή σελίδας)

Μη αυτόματη αλλαγή σελίδας

^ m (επίσης βρίσκει ή αντικαθιστά αλλαγές ενότητας όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ)

Διάστημα χωρίς διακοπή ( διάστημα χωρίς διακοπή )

^s

Ενωτικό χωρίς διακοπή ( Ενωτικό χωρίς διακοπή )

^~

Προαιρετικό ενωτικό ( προαιρετικό ενωτικό )

^-

Κωδικός που λειτουργεί μόνο στο πλαίσιο Εύρεση πλαίσιο (όταν είναι ενεργοποιημένη η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ)

Για να βρείτε

Τύπος

Εικόνα ή γραφικό (μόνο ενσωματωμένο)

^g

Κωδικοί που λειτουργούν μόνο στο πλαίσιο Εύρεση πλαίσιο (όταν είναι απενεργοποιημένη η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ)

Για να βρείτε

Τύπος

Οποιονδήποτε χαρακτήρα

^?

Οποιοδήποτε ψηφίο

^#

Οποιοδήποτε γράμμα

^$

Χαρακτήρα Unicode

^ Unnnn όπου nnnn είναι ο κωδικός χαρακτήρα

Εικόνα ή γραφικό (μόνο ενσωματωμένο)

^ 1

Σημάδι υποσημείωσης

^f ή ^2

Σημάδι σημείωσης τέλους

^e

Πεδίο

^ d

Αριστερή αγκύλη πεδίου (όταν τους κωδικούς πεδίων είναι ορατοί)

^ 19

Δεξιά αγκύλη πεδίου (όταν τους κωδικούς πεδίων είναι ορατοί)

^ 21

Σχόλιο

^a ή ^5

Αλλαγή ενότητας

^b

Μεγάλη διάστημα (Unicode)

^ u8195

Διάστημα EN (Unicode)

^ u8194

Κενό διάστημα

^ w (οποιονδήποτε συνδυασμό των κανονικών, χωρίς κενά διαστήματα και τους χαρακτήρες tab)

Κωδικοί που λειτουργούν μόνο στο πλαίσιο Αντικατάσταση με

Για να βρείτε

Τύπος

Περιεχόμενα του Πρόχειρου των Microsoft Windows

^c

Περιεχόμενα του πλαισίου Εύρεση του

^ &

Μπορείτε να μεταβείτε σε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως μια σελίδα, σελιδοδείκτη, ή γραμμής σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχείο που δημιουργείτε, στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση > Μετάβαση σε.

  Στην καρτέλα μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα επεξεργασία, επιλέξτε "Εύρεση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση σε.

 2. Στη λίστα Μετάβαση σε, επιλέξτε ένα στοιχείο.

  Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, στην καρτέλα Μετάβαση σε, επιλέξτε μια Μετάβαση σε ποια επιλογή για να ξεκινήσετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, στο πλαίσιο " Εισαγωγή ", πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες αναγνώρισης για το στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση σε.

  • Για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο του καθορισμένου τύπου, αφήστε κενό το πλαίσιο Enter και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο ή Προηγούμενο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×