Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου μέσα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχείο

Στο Outlook, έχετε πρόσβαση σε εργαλεία επεξεργασίας που σας δίνουν τη δυνατότητα να βρείτε και να αντικαταστήσετε απλό κείμενο ή φράσεις σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και μπορείτε να επεκτείνετε την αναζήτησή σας για να βρείτε λέξεις ή φράσεις που περιέχουν συγκεκριμένα γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων, χρησιμοποιώντας χαρακτήρες μπαλαντέρ και κωδικούς. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε και να αντικαταστήσετε μορφοποίηση –για παράδειγμα, να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση το μέγεθος γραμματοσειράς, το στυλ, τη γλώσσα και τα σημάδια παραγράφου– ή να βρείτε και να αντικαταστήσετε διαφορετικές μορφές ουσιαστικών ή χρόνους ρημάτων, όπως μήνυμα αντί για μηνύματα και χρήση αντί για χρησιμοποιήθηκε.

Μπορείτε να κάνετε γρήγορη αναζήτηση για κάθε εμφάνιση μιας συγκεκριμένης λέξης ή φράσης χρησιμοποιώντας την επιλογή Εύρεση.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα στοιχεία που δημιουργείτε, από την καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση.

  Επιλέξτε "Μορφοποίηση κειμένου" και, στη συνέχεια, "Επεξεργασία" για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα

 2. Στο πλαίσιο Εύρεση του, εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να βρείτε κάθε εμφάνιση μιας λέξης ή φράσης, επιλέξτε Εύρεση επόμενου.

  • Για να βρείτε όλες τις εμφανίσεις μιας συγκεκριμένης λέξης ή φράσης ταυτόχρονα, επιλέξτε Εύρεση στο > Κύριο έγγραφο.

Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτόματα μια λέξη ή φράση με κάποια άλλη –για παράδειγμα, μπορείτε να αντικαταστήσετε τη λέξη "Ακμή" με τη λέξη "Άκρη".

Σημείωση: Το κείμενο αντικατάστασης θα χρησιμοποιήσει την ίδια κεφαλοποίηση με εκείνη του κειμένου που αντικαθιστά. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη λέξη "Κ.ΛΠ" και την αντικαταστήστε με τη λέξη "Και λοιπά", το αποτέλεσμα θα είναι "ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ".

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο στοιχείο που δημιουργείτε, από την καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Αντικατάσταση.

  Στο Outlook, από την καρτέλα "Μορφοποίηση κειμένου", στην περιοχή "Επεξεργασία", επιλέξτε "Αντικατάσταση".

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την καρτέλα Αντικατάσταση από το παράθυρο διαλόγου Εύρεση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, επιλέξτε την καρτέλα Αντικατάσταση και στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης.

  Στο Outlook, το παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση του κειμένου, επιλέξτε Εύρεση επόμενου.

  • Για να αντικαταστήσετε μια εμφάνιση του κειμένου, επιλέξτε Αντικατάσταση και το Outlook μεταβαίνει στην επόμενη εμφάνιση.

  • Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου, επιλέξτε Αντικατάσταση όλων.

Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια αντικατάσταση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Για να κάνετε ευκολότερα οπτική σάρωση ενός εγγράφου για κάθε εμφάνιση μιας λέξης ή φράσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για όλες τις εμφανίσεις και να τις επισημάνετε στην οθόνη. Παρόλο που το κείμενο επισημαίνεται στην οθόνη, η επισήμανση δεν εμφανίζεται κατά την εκτύπωση του εγγράφου.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο στοιχείο που δημιουργείτε, από την καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση.

 2. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

 3. Επιλέξτε Επισήμανση ανάγνωσης > Επισήμανση όλων.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε την επισήμανση στην οθόνη, επιλέξτε Επισήμανση ανάγνωσης > Απαλοιφή επισήμανσης.

Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για περισσότερα στοιχεία πέρα από το απλό κείμενο. Το Outlook σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για μορφοποίηση, όπως έντονη γραφή ή πλάγια γραφή, γραμματοσειρές, σημάδια παραγράφου, κενά διαστήματα, σελιδοδείκτες ή ακόμη και γλώσσες.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε ή να καταργήσετε μορφοποίηση χαρακτήρων. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση και να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς, για παράδειγμα ή μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένη μορφοποίηση, όπως έντονη γραφή και να την αλλάξετε.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο στοιχείο που δημιουργείτε, από την καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Αντικατάσταση.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να βρείτε κείμενο με συγκεκριμένη μορφοποίηση, στο πλαίσιο Εύρεση του πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Για να βρείτε μόνο μορφοποίηση, αφήστε το πλαίσιο Εύρεση του κενό.

 3. (Προαιρετικό) Στην περιοχή Επιλογές αναζήτησης, επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου αναζήτησης.

 4. Επιλέξτε Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση", επιλέξτε "Μορφοποίηση" και, στη συνέχεια, ένα στοιχείο από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Μορφοποίηση, επιλέξτε Περισσότερα.

  • Στο Outlook, στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση", επιλέξτε το κουμπί "Περισσότερα" για να δείτε πρόσθετες επιλογές.

 5. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, επιλέξτε Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης για την αντικατάσταση.

  Σημείωση: Εάν θέλετε επίσης να αντικαταστήσετε το κείμενο που εισαγάγατε στο πλαίσιο Εύρεση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε κάθε εμφάνιση της συγκεκριμένης μορφοποίησης, επιλέξτε Εύρεση επόμενου > Αντικατάσταση.

  • Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις της συγκεκριμένης μορφοποίησης, επιλέξτε Αντικατάσταση όλων.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε ειδικούς χαρακτήρες και στοιχεία του εγγράφου, όπως στηλοθέτες και μη αυτόματες αλλαγές σελίδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε όλα τα διπλά σημάδια παραγράφου και να τα αντικαταστήσετε με μονά σημάδια παραγράφου.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο στοιχείο που δημιουργείτε, από την καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση.

 2. Επιλέξτε Ειδική και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση", επιλέξτε "Ειδική" και, στη συνέχεια, ένα στοιχείο από τη λίστα.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Ειδική, επιλέξτε Περισσότερα.

  • Στο Outlook, στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση", επιλέξτε το κουμπί "Περισσότερα" για να δείτε πρόσθετες επιλογές.

 3. Για να αντικαταστήσετε το στοιχείο, επιλέξτε την καρτέλα Αντικατάσταση και στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αντικατάσταση.

 4. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου, Εύρεση όλων, Αντικατάσταση ή Αντικατάσταση όλων.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να αναζητήσετε κείμενο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα μπαλαντέρ αστερίσκο (*) για να αναζητήσετε μια συμβολοσειρά χαρακτήρων (για παράδειγμα, η αναζήτηση για "α*η" βρίσκει τις λέξεις "απόσταση" και "αποξένωση").

Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ για εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο στοιχείο που δημιουργείτε, από την καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση ή Αντικατάσταση.

 2. Στην περιοχή Επιλογές αναζήτησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την περιοχή Επιλογές αναζήτησης, επιλέξτε Περισσότερα.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε Ειδική, επιλέξτε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα "Χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε", παρακάτω σε αυτή την ενότητα.

  • Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε απευθείας έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα "Χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε", παρακάτω σε αυτή την ενότητα.

  Σημείωση: Εάν θέλετε επίσης να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο που εισαγάγατε στο πλαίσιο Εύρεση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

 4. (Προαιρετικό) Εάν θέλετε επίσης αντικαταστήσετε το στοιχείο που εισαγάγατε στο πλαίσιο Εύρεση με, επιλέξτε την καρτέλα Αντικατάσταση και στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, εισαγάγετε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αντικατάσταση.

 5. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου, Εύρεση όλων, Αντικατάσταση ή Αντικατάσταση όλων.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε

 • Όταν επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, το Outlook εντοπίζει μόνο το ακριβές κείμενο που καθορίσατε. Παρατηρήστε ότι τα πλαίσια ελέγχου Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Μόνο ολόκληρες λέξεις δεν είναι διαθέσιμα (απενεργοποιημένα) υποδεικνύοντας ότι αυτές οι επιλογές ενεργοποιούνται αυτόματα και δεν είναι δυνατή η απενεργοποίησή τους.

 • Όταν θέλετε να αναζητήσετε έναν χαρακτήρα που ορίζεται ως χαρακτήρας μπαλαντέρ, πληκτρολογήστε μια ανάστροφη κάθετο (\) πριν από τον χαρακτήρα. Για παράδειγμα, για να εντοπίσετε ένα ερωτηματικό, πληκτρολογήστε \;.

 • Όταν θέλετε να ομαδοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και το κείμενο και να υποδείξετε τη σειρά αξιολόγησης, χρησιμοποιήστε παρενθέσεις. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε <(προ)*(νος)> για να βρείτε τις λέξεις "προκατασκευασμένος" και "προεπιλεγμένος".

 • Όταν θέλετε να κάνετε αναζήτηση για μια παράσταση και, στη συνέχεια, να την αντικαταστήσετε με την αναδιατεταγμένη παράσταση, χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα μπαλαντέρ \n. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (Κωστίδου) (Στέλλα) στο πλαίσιο Εύρεση του και μετά πληκτρολογήστε \2 \1 στο πλαίσιο Αντικατάσταση με. Το Outlook θα βρει τις εμφανίσεις του ονόματος Κωστίδου Στέλλα και θα τις αντικαταστήσει με το αναδιατεταγμένο όνομα Στέλλα Κωστίδου.

Για να βρείτε

Τύπος

Παράδειγμα

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα

?

Με την αναζήτηση "κ?ίση" θα βρεθούν οι λέξεις "κρίση" και "κλίση"

Οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων

*

Με την αναζήτηση "ε*η" θα βρεθούν οι λέξεις "ένωση" και "εμφάνιση".

Την αρχή μιας λέξης

<

Με την αναζήτηση "<(υπερ)" θα βρεθούν οι λέξεις "υπερβολή" και "υπερβολικός" αλλά όχι η λέξη "ανυπερθέτως"

Το τέλος μιας λέξης

>

Με την αναζήτηση "(εία)>" θα βρεθούν οι λέξεις "φυτεία" και "λατρεία", αλλά όχι η λέξη "λείανση"

Έναν από τους καθορισμένους χαρακτήρες

[ ]

Με την αναζήτηση "π[ωώ]ς" θα βρεθούν οι λέξεις "πως" και "πώς"

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα σε αυτή την περιοχή

[-]

Με την αναζήτηση "[κ-χ]άνω" θα βρεθούν οι λέξεις "κάνω" και "χάνω". Οι περιοχές χαρακτήρων πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά

Κάθε μεμονωμένο χαρακτήρα, εκτός από τους χαρακτήρες της περιοχής μέσα στις αγκύλες

[!μ-χ]

Με την αναζήτηση "[!π-χ]άνω" θα βρεθεί η λέξη "κάνω", αλλά όχι οι λέξεις "πάνω" και "χάνω"

Ακριβώς n εμφανίσεις ενός χαρακτήρα ή μιας παράστασης

{n}

Με την αναζήτηση "επιβάλ{2}ω" θα βρεθεί η λέξη "επιβάλλω", αλλά όχι η λέξη "επιβάλω"

Τουλάχιστον n εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή παράστασης

{n,}

Με την αναζήτηση "επιβάλ{1,}ω" θα βρεθεί τόσο η λέξη "επιβάλλω" όσο και η λέξη "επιβάλω".

Από n έως m εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή παράστασης

{n,m}

Με την αναζήτηση "10{1,3}" θα βρεθούν οι αριθμοί "10", "100" και "1000"

Μία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή παράστασης

@

Με την αναζήτηση "βάλ@ω" θα βρεθούν οι λέξεις "βάλω" και "βάλλω".

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω κωδικούς για την εύρεση γραμμάτων, μορφοποίησης, πεδίων ή ειδικών χαρακτήρων. Σημειώστε ότι ορισμένοι κωδικοί λειτουργούν μόνο εάν η επιλογή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Κωδικοί που λειτουργούν στο πλαίσιο "Εύρεση του" ή "Αντικατάσταση με"

Για να βρείτε

Τύπος

Σημάδι παραγράφου ( Σημάδι παραγράφου )

^p (δεν λειτουργεί στο πλαίσιο Εύρεση του όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ) ή ^13

Χαρακτήρα tab ( χαρακτήρας Tab )

^t ή ^9

Χαρακτήρα ASCII

^nnn, όπου το nnn είναι ο κωδικός χαρακτήρα.

Χαρακτήρα ANSI

^0nnn, όπου 0 είναι το μηδέν και nnn ο κωδικός χαρακτήρα

Μεγάλη παύλα ( — )

^+

Παύλα ( – )

^=

Χαρακτήρα καρέ

^^

Μη αυτόματη αλλαγή γραμμής ( μη αυτόματη αλλαγή γραμμής )

^l ή ^11

Αλλαγή στήλης

^n ή ^14

Αλλαγή ενότητας ή σελίδας

^12 (κατά την αντικατάσταση, εισάγει μια αλλαγή σελίδας)

Μη αυτόματη αλλαγή σελίδας

^ m (επίσης βρίσκει ή αντικαθιστά αλλαγές ενότητας όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ)

Διάστημα χωρίς διακοπή ( διάστημα χωρίς διακοπή )

^s

Ενωτικό χωρίς διακοπή ( ενωτικό χωρίς διακοπή )

^~

Προαιρετικό ενωτικό ( προαιρετικό ενωτικό )

^-

Κωδικό που λειτουργεί μόνο στο πλαίσιο "Εύρεση" (όταν είναι ενεργοποιημένη η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ)

Για να βρείτε

Τύπος

Εικόνα ή γραφικό (μόνο ενσωματωμένο)

^g

Κωδικοί που λειτουργούν μόνο στο πλαίσιο "Εύρεση" (όταν είναι απενεργοποιημένη η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ)

Για να βρείτε

Τύπος

Οποιονδήποτε χαρακτήρα

^?

Οποιοδήποτε ψηφίο

^#

Οποιοδήποτε γράμμα

^$

Χαρακτήρα Unicode

^nnn, όπου το nnn είναι ο κωδικός χαρακτήρα

Εικόνα ή γραφικό (μόνο ενσωματωμένο)

^1

Σημάδι υποσημείωσης

^f ή ^2

Σημάδι σημείωσης τέλους

^e

Πεδίο

^d

Άγκιστρο ανοίγματος πεδίου (όταν εμφανίζονται οι κωδικοί πεδίων)

^19

Άγκιστρο κλεισίματος πεδίου (όταν εμφανίζονται οι κωδικοί πεδίων)

^21

Σχόλιο

^a ή ^5

Αλλαγή ενότητας

^b

Κενό διάστημα μεγάλης παύλας (Unicode)

^u8195

Κενό διάστημα παύλας (Unicode)

^u8194

Κενό διάστημα

^w (οποιοσδήποτε συνδυασμός κανονικών και χωρίς κενά διαστημάτων και χαρακτήρες tab)

Κωδικοί που λειτουργούν μόνο στο πλαίσιο "Αντικατάσταση με"

Για να βρείτε

Τύπος

Περιεχόμενα του Πρόχειρου των Microsoft Windows

^c

Περιεχόμενα του πλαισίου Εύρεση του

^&

Μπορείτε να μεταβείτε σε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως σελίδα, σελιδοδείκτης ή γραμμή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο στοιχείο που δημιουργείτε, από την καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση > Μετάβαση σε.

  Στην καρτέλα "Μορφοποίηση κειμένου", στην ομάδα "Επεξεργασία", επιλέξτε "Εύρεση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Μετάβαση".

 2. Στη λίστα Μετάβαση σε, επιλέξτε ένα στοιχείο.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση", στην καρτέλα "Μετάβαση", ορίστε μια επιλογή "Μετάβαση σε" για να ξεκινήσετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, στο πλαίσιο Εισαγωγή, πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες αναγνώρισης για το στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση σε.

  • Για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο του συγκεκριμένου τύπου, αφήστε κενό το πλαίσιο Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο ή Προηγούμενο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×