Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Κελιά

Εύρεση ή αντικατάσταση κειμένου και αριθμών σε φύλλο εργασίας

Εύρεση ή αντικατάσταση κειμένου και αριθμών σε φύλλο εργασίας

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες της ενότητας "Εύρεση και αντικατάσταση" στο Excel για να αναζητήσετε κάποιο στοιχείο στο βιβλίο εργασίας σας, όπως έναν συγκεκριμένο αριθμό ή μια συμβολοσειρά κειμένου. Μπορείτε είτε να εντοπίσετε το στοιχείο αναζήτησης για αναφορά είτε να το αντικαταστήσετε με κάτι άλλο. Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε κελιά που έχουν μια συγκεκριμένη μορφοποίηση εφαρμοσμένα.

Για να εντοπίσετε κείμενο ή αριθμούς, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Fή μεταβείτε στην κεντρική > επεξεργασία> Εύρεση & επιλέξτε > Εύρεση.

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F για να εκκινήσετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση

 1. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς που θέλετε να αναζητήσετε ή κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο Εύρεση του και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα πρόσφατο στοιχείο αναζήτησης από τη λίστα.

  Στα κριτήρια αναζήτησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ, όπως αστερίσκο (*) ή αγγλικό ερωτηματικό (?):

  • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο για να βρείτε οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, το απ*ση βρίσκει τις λέξεις ’απόσταση’ και ’αποξένωση’.

  • Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το κλ?ση βρίσκει τις λέξεις ’κλίση’ και ’κλήση’.

   Συμβουλή: Μπορείτε να αναζητήσετε αστερίσκους, αγγλικά ερωτηματικά και χαρακτήρες περισπωμένης (~) σε δεδομένα φύλλου εργασίας, εάν τοποθετήσετε πριν από αυτούς τους χαρακτήρες το χαρακτήρα περισπωμένης στο πλαίσιο Εύρεση του. Για παράδειγμα, για να βρείτε δεδομένα που περιέχουν "?", θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ~? ως κριτήριο αναζήτησης. Για να εισαγάγετε μια περισπωμένη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + ~, όπου το κλειδί της περισπωμένης βρίσκεται συνήθως επάνω από το πλήκτρο TAB.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση όλων ή Εύρεση επόμενου για να εκτελέσετε την αναζήτησή σας.

  Συμβουλή: Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Εύρεση όλων, θα παρατίθεται κάθε εμφάνιση των κριτηρίων που αναζητάτε και κάνοντας κλικ σε μια συγκεκριμένη εμφάνιση στη λίστα θα επιλεγεί το κελί του. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης Εύρεση όλων κάνοντας κλικ σε μια επικεφαλίδα στήλης.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές για να καθορίσετε περαιτέρω την αναζήτησή σας, εάν χρειάζεται:

  • Για να αναζητήσετε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ολόκληρο βιβλίο εργασίας, στο πλαίσιο Μέσα σε, επιλέξτε Φύλλο ή Βιβλίο εργασίας.

  • Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για δεδομένα σε γραμμές ή στήλες, στο πλαίσιο Αναζήτηση, επιλέξτε ανά γραμμές ή ανά στήλες.

  • Για να αναζητήσετε δεδομένα με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο Διερεύνηση σε , κάντε κλικ στην επιλογή τύποι, τιμές, σημειώσειςή σχόλια.

   Σημείωση:  Οι τύποι, οι τιμές, οι σημειώσεις και τα σχόλια είναι διαθέσιμα μόνο στην καρτέλα Εύρεση . μόνο οι τύποι είναι διαθέσιμοι στην καρτέλα Αντικατάσταση .

  • Για να αναζητήσετε δεδομένα στα οποία γίνεται διάκριση κεφαλαίων-πεζών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων.

  • Για να αναζητήσετε κελιά που περιέχουν μόνο τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση του, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ταίριασμα ολόκληρων των περιεχομένων κελιού.

 4. Εάν θέλετε να αναζητήσετε κείμενο ή αριθμούς με συγκεκριμένη μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή μορφοποίησηκαι, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές σας στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση μορφής .

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να βρείτε κελιά που απλώς αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη μορφοποίηση, μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε κριτήριο στο πλαίσιο Εύρεση του και, στη συνέχεια, να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μορφοποίηση κελιού ως παράδειγμα. Κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση, κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο Επιλογή μορφής από κελί και, τέλος, κάντε κλικ στο κελί που έχει τη μορφοποίηση που θέλετε να αναζητήσετε.

Για να αντικαταστήσετε κείμενο ή αριθμούς, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Hή μεταβείτε στην κεντρική > επεξεργασία> Εύρεση & επιλέξτε > Αντικατάσταση.

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + H για να εκκινήσετε το παράθυρο διαλόγου αντικατάσταση.

 1. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς που θέλετε να αναζητήσετε ή κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο Εύρεση του και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα πρόσφατο στοιχείο αναζήτησης από τη λίστα.

  Στα κριτήρια αναζήτησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ, όπως αστερίσκο (*) ή αγγλικό ερωτηματικό (?):

  • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο για να βρείτε οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, το απ*ση βρίσκει τις λέξεις ’απόσταση’ και ’αποξένωση’.

  • Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το κλ?ση βρίσκει τις λέξεις ’κλίση’ και ’κλήση’.

   Συμβουλή: Μπορείτε να αναζητήσετε αστερίσκους, αγγλικά ερωτηματικά και χαρακτήρες περισπωμένης (~) σε δεδομένα φύλλου εργασίας, εάν τοποθετήσετε πριν από αυτούς τους χαρακτήρες το χαρακτήρα περισπωμένης στο πλαίσιο Εύρεση του. Για παράδειγμα, για να βρείτε δεδομένα που περιέχουν "?", θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ~? ως κριτήριο αναζήτησης. Για να εισαγάγετε μια περισπωμένη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + ~, όπου το κλειδί της περισπωμένης βρίσκεται συνήθως επάνω από το πλήκτρο TAB.

 2. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με , πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αντικαταστήσετε το κείμενο αναζήτησης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων ή Αντικατάσταση.

  Συμβουλή: Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων, κάθε εμφάνιση των κριτηρίων που αναζητάτε θα αντικατασταθεί, ενώ η Αντικατάσταση θα ενημερώνει μία εμφάνιση κάθε φορά.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές για να καθορίσετε περαιτέρω την αναζήτησή σας, εάν χρειάζεται:

  • Για να αναζητήσετε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ολόκληρο βιβλίο εργασίας, στο πλαίσιο Μέσα σε, επιλέξτε Φύλλο ή Βιβλίο εργασίας.

  • Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για δεδομένα σε γραμμές ή στήλες, στο πλαίσιο Αναζήτηση, επιλέξτε ανά γραμμές ή ανά στήλες.

  • Για να αναζητήσετε δεδομένα με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο Διερεύνηση σε , κάντε κλικ στην επιλογή τύποι, τιμές, σημειώσειςή σχόλια.

   Σημείωση:  Οι τύποι, οι τιμές, οι σημειώσεις και τα σχόλια είναι διαθέσιμα μόνο στην καρτέλα Εύρεση . μόνο οι τύποι είναι διαθέσιμοι στην καρτέλα Αντικατάσταση .

  • Για να αναζητήσετε δεδομένα στα οποία γίνεται διάκριση κεφαλαίων-πεζών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων.

  • Για να αναζητήσετε κελιά που περιέχουν μόνο τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση του, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ταίριασμα ολόκληρων των περιεχομένων κελιού.

 5. Εάν θέλετε να αναζητήσετε κείμενο ή αριθμούς με συγκεκριμένη μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή μορφοποίησηκαι, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές σας στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση μορφής .

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να βρείτε κελιά που απλώς αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη μορφοποίηση, μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε κριτήριο στο πλαίσιο Εύρεση του και, στη συνέχεια, να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μορφοποίηση κελιού ως παράδειγμα. Κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση, κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο Επιλογή μορφής από κελί και, τέλος, κάντε κλικ στο κελί που έχει τη μορφοποίηση που θέλετε να αναζητήσετε.

Συμβουλές

 • Το Excel αποθηκεύει τις επιλογές μορφοποίησης που καθορίζετε. Εάν κάνετε ξανά αναζήτηση στο φύλλο εργασίας για δεδομένα και δεν μπορείτε να βρείτε χαρακτήρες που γνωρίζετε ότι υπάρχουν, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε τις επιλογές μορφοποίησης από την προηγούμενη αναζήτηση. Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, επιλέξτε την καρτέλα Εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές για να εμφανιστούν οι επιλογές μορφοποίησης. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή μορφής εύρεσης.

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις Search και Find για να βρείτε κείμενο ή αριθμούς σε ένα φύλλο εργασίας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×