Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Κινούμενες εικόνες, βίντεο και ήχος

Εφαρμογή εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα

Εφαρμογή εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα

Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση κείμενο, εικόνες, σχήματα, πίνακες, Γραφικά SmartArt και άλλα αντικείμενα στην παρουσίαση του PowerPoint.

Τα εφέ μπορούν να κάνουν ένα αντικείμενο να εμφανίζεται, να εξαφανίζεται ή να μετακινείται. Μπορούν να αλλάξουν το μέγεθος ή το χρώμα ενός αντικειμένου.

PowerPoint 2013

1:54

Υπάρχει επίσης ένα σχετικό βίντεο σχετικά με την προσθήκη κίνησης σε κείμενο.

Συμβουλή: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Προσθήκη κινήσεων σε κείμενο, εικόνες, σχήματα και άλλα στην παρουσίασή σας

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο ή το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Επιλέξτε Κινήσεις και επιλέξτε ένα εφέ κίνησης.

 3. Επιλέξτε Επιλογές εφέ και επιλέξτε ένα εφέ.

Διαχείριση κινήσεων και εφέ

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ξεκινήσετε εφέ κίνησης στην παρουσίασή σας:

 • Με κλικ: Ξεκινήστε ένα εφέ κίνησης όταν κάνετε κλικ σε μια διαφάνεια.

 • Με το Προηγούμενο: Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός εφέ κίνησης ταυτόχρονα με το προηγούμενο εφέ κίνησης στην ακολουθία σας.

 • Μετά το Προηγούμενο: Ξεκινήστε ένα εφέ κίνησης αμέσως μόλις συμβεί το προηγούμενο.

 • Διάρκεια: Αυξήστε ή μειώστε τη διάρκεια ενός εφέ.

 • Καθυστέρηση: Προσθήκη χρόνου πριν από την εκτέλεση ενός εφέ.

Προσθήκη περισσότερων εφέ σε ένα εφέ κίνησης

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο ή κείμενο με ένα εφέ κίνησης.

 2. Επιλέξτε Προσθήκη κίνησης και επιλέξτε ένα εφέ κίνησης.

Αλλαγή της σειράς των εφέ κίνησης

 1. Επιλέξτε έναν δείκτη κίνησης.

 2. Ορίστε την επιλογή που θέλετε:

  • Μετακίνηση νωρίτερα: Κάντε ένα εφέ κίνησης να εμφανιστεί νωρίτερα στην ακολουθία.

  • Μετακίνηση αργότερα: Κάντε ένα εφέ κίνησης να συμβεί αργότερα στην ακολουθία.

Προσθήκη κίνησης σε ομαδοποιημένα αντικείμενα

Μπορείτε να προσθέσετε ένα εφέ κίνησης σε ομαδοποιημένα αντικείμενα, κείμενο και άλλα.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Ομαδοποίηση > Ομαδοποίηση για να ομαδοποιήσετε τα αντικείμενα.

 3. Επιλέξτε Κινήσεις και επιλέξτε ένα εφέ κίνησης.

Προσθήκη κίνησης σε αντικείμενο

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις της κορδέλας, στην ομάδα Κίνηση, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" και επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε.

  Η ομάδα 'Κίνηση' στην καρτέλα 'Κινήσεις'

  Εμφανίζονται τα πιο δημοφιλή εφέ. Εάν θέλετε ακόμα περισσότερες επιλογές, κάντε κλικ σε μια από τις επιλογές Περισσότερα, στο κάτω μέρος της συλλογής.

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

Η ταχύτητα του εφέ καθορίζεται από τη ρύθμιση Διάρκεια.

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην περιοχή Χρονισμός, στο πλαίσιο Διάρκεια, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να διαρκέσει το εφέ.

  Η επιλογή 'Διάρκεια' για τα εφέ κίνησης στο PowerPoint

  (Μέγιστο: 59 δευτερόλεπτα. Ελάχιστο: 0,01 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια διάρκεια ή χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε μια τυπική τιμή προσαύξησης.)

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην περιοχή επιλογών Χρονισμός, ανοίξτε τη λίστα Έναρξη και επιλέξτε μία από τις τρεις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω:

  Επιλογές έναρξης για εφέ κίνησης στο PowerPoint

  Επιλέξτε

  Για να ξεκινήσετε το εφέ κίνησης

  Με κλικ

  Όταν κάνετε κλικ στη διαφάνεια

  Με το προηγούμενο

  Την ίδια στιγμή όπως και με το προηγούμενο εφέ κίνησης στη λίστα. (Με ένα κλικ ξεκινούν δύο ή περισσότερα εφέ κίνησης ταυτόχρονα.)

  Μετά το προηγούμενο

  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής του προηγούμενου εφέ κίνησης στη λίστα. (Δεν απαιτείται επιπλέον κλικ για να ξεκινήσει αυτό το εφέ κίνησης).

Η επιλογή Καθυστέρηση καθορίζει πόσος χρόνος περνά πριν από την έναρξη ενός συγκεκριμένου εφέ κίνησης, είτε αφού κάνετε κλικ είτε μετά την ολοκλήρωση ενός προηγούμενου εφέ κίνησης.

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στις επιλογές Χρονισμός, στο πλαίσιο Καθυστέρηση, καθορίστε ένα χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα.

Η επιλογή 'Καθυστέρηση' για τα εφέ κίνησης στο PowerPoint

Για να αλλάξετε τη διάταξη ενός συνόλου κινήσεων σε μια διαφάνεια:

 1. Ανοίξτε το παράθυρο "Κίνηση": Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Σύνθετη κίνηση, επιλέξτε Παράθυρο κίνησης.

 2. Στο παράθυρο "Κίνηση", επιλέξτε το εφέ κίνησης του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη.

 3. Στην καρτέλα Κινήσεις της κορδέλας, στην ομάδα Χρονισμός, στην περιοχή Αναδιάταξη κίνησης επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές:

  Επιλογές χρονισμού για εφέ κίνησης στο PowerPoint
  • Επιλέξτε Μετακίνηση νωρίτερα για να μετακινήσετε το εφέ μία θέση επάνω στη σειρά της κίνησης.

  • Επιλέξτε Μετακίνηση αργότερα για να μετακινήσετε το εφέ μία θέση κάτω στη σειρά της κίνησης.

  Μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή πολλές φορές, εάν είναι απαραίτητο, για να μετακινήσετε το επιλεγμένο εφέ στο κατάλληλο σημείο στη σειρά της κίνησης.

Όταν εφαρμόζετε κίνηση σε ένα αντικείμενο, εμφανίζεται ένας μικρός αριθμητικός δείκτης στα αριστερά αυτού του αντικειμένου για να υποδείξει την παρουσία ενός εφέ κίνησης και τη θέση του στη σειρά κινήσεων της τρέχουσας διαφάνειας.

 1. Επιλέξτε τον αριθμό της κίνησης που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο.

Για μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή, κατάργηση ή απενεργοποίηση των εφέ κίνησης.

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε πολλά εφέ κίνησης.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Σύνθετη κίνηση, επιλέξτε Προσθήκη κίνησης.

  Η ομάδα 'Κίνηση για προχωρημένους' στην καρτέλα 'Κινήσεις'

Αφού προσθέσετε ένα ή περισσότερα εφέ κίνησης, για να επαληθεύσετε ότι λειτουργούν, κάντε τα εξής:

 • Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Προεπισκόπηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση.

  Η ομάδα 'Προεπισκόπηση' στην καρτέλα 'Κινήσεις'

Δεν χρειάζεται να προσθέσετε μη αυτόματα κίνηση σε πολλά αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο: Χρησιμοποιήστε το Πινέλο κίνησης για να αντιγράψετε κινήσεις από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο. Για πλήρεις λεπτομέρειες και μια σύντομη επίδειξη βίντεο, ανατρέξτε στο θέμα Αναπαραγωγή κινήσεων με το Πινέλο κίνησης.

Το Πινέλο κίνησης είναι διαθέσιμο στην κορδέλα γραμμής εργαλείων "Κίνηση" όταν επιλέγεται ένα αντικείμενο με κίνηση σε μια διαφάνεια

Εφαρμογή εφέ κίνησης

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

  Το "αντικείμενο" σε αυτό το περιβάλλον είναι οτιδήποτε ανήκει σε μια διαφάνεια, όπως μια εικόνα, ένα γράφημα ή ένα πλαίσιο κειμένου. Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο στη διαφάνεια, εμφανίζονται λαβές αλλαγής μεγέθους γύρω από αυτό.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις της κορδέλας, στην ομάδα Κινήσεις, επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε από τη λίστα Κίνηση.

  Ενσωματωμένες κινήσεις

  Εάν το επιλεγμένο αντικείμενο είναι ένα πλαίσιο κειμένου, θα έχετε δύο επιλογές για κάθε τύπο κίνησης στη λίστα Κίνηση:

  • Όλα ταυτόχρονα: Η κίνηση εμφανίζεται για όλο το κείμενο ταυτόχρονα.

  • Ανά παραγράφους 1ου επιπέδου: Η κίνηση εμφανίζεται ξεχωριστά κατά σειρά για κάθε παράγραφο του πλαισίου κειμένου.

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

 • Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο από το οποίο θέλετε να καταργήσετε την κίνηση.

 • Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, επιλέξτε Χωρίς κίνηση από τη λίστα Κίνηση.

Για μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή, κατάργηση ή απενεργοποίηση των εφέ κίνησης.

Για να αποκτήσετε περισσότερο έλεγχο σχετικά με το πώς και το πότε εφαρμόζονται τα εφέ, μπορείτε να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη κίνηση. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση του κειμένου, να το περιστρέψετε ή να τρεμοπαίζει, καθώς και να ορίσετε μια κίνηση με την οποία θα ακούγεται ήχος χειροκροτήματος κατά την αποκάλυψη μιας εικόνας. Μπορείτε να εφαρμόσετε περισσότερα από ένα εφέ κίνησης, ώστε να μπορείτε να κάνετε μια γραμμή κειμένου να εμφανίζεται με κίνηση με ή χωρίς ήχο και, στη συνέχεια, να κάνετε το κείμενο να απομακρύνεται με κίνηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές έμφασης, εισόδου ή εξόδου εκτός από τις προκαθορισμένες ή τις προσαρμοσμένες διαδρομές κίνησης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα εφέ κίνησης στο παράθυρο Προσαρμοσμένη κίνησηπαράθυρο εργασιών, το οποίο εμφανίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ένα εφέ κίνησης, όπως τον τύπο του εφέ, τη σειρά διάταξης πολλών εφέ και ένα τμήμα του κειμένου του εφέ.

Προσαρμοσμένο παράθυρο κίνησης

1. Τα εικονίδια δηλώνουν το χρονισμό των εφέ κίνησης σε σχέση με τα άλλα συμβάντα στη διαφάνεια. Στις επιλογές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Έναρξη με κλικ (εικονίδιο ποντικιού, εμφανίζεται εδώ): Το εφέ κίνησης ξεκινά όταν κάνετε κλικ στη διαφάνεια.

 • Έναρξη με το προηγούμενο (δεν υπάρχει εικονίδιο): Η αναπαραγωγή του εφέ κίνησης ξεκινά την ίδια στιγμή με την αναπαραγωγή του προηγούμενου εφέ στη λίστα (δηλαδή, με ένα κλικ εκτελούνται δύο ή περισσότερα εφέ κίνησης).

 • Έναρξη μετά το προηγούμενο (εικονίδιο ρολογιού): Το εφέ κίνησης ξεκινά αμέσως αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του προηγούμενου εφέ στη λίστα (δηλαδή, χωρίς να είναι απαραίτητο ένα επιπλέον κλικ για την εκκίνηση του επόμενου εφέ κίνησης).

2. Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα για να δείτε το εικονίδιο μενού (βέλος προς τα κάτω) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αποκαλύψετε το μενού.

3. Οι αριθμοί δείχνουν τη σειρά αναπαραγωγής των εφέ κίνησης. Οι αριθμοί επίσης αντιστοιχούν στις ετικέτες που σχετίζονται με κινούμενα στοιχεία στην Κανονική προβολή όταν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση.

4. Τα εικονίδια αντιπροσωπεύουν τον τύπο του εφέ κίνησης. Σε αυτό το παράδειγμα, είναι ένα εφέ Έμφασης.

Τα στοιχεία με κίνηση σημειώνονται στη διαφάνεια με μια μη εκτυπώσιμη ετικέτα με αρίθμηση. Αυτή η ετικέτα αντιστοιχεί στα εφέ της λίστας Προσαρμοσμένη κίνηση και η ετικέτα εμφανίζεται στο πλάι του κειμένου ή του αντικειμένου. Η ετικέτα εμφανίζεται μόνο στην Κανονική προβολή όταν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση.

Για να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο εφέ κίνησης στο Office PowerPoint 2007, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κίνησης.

 3. Στο παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφέ και, στη συνέχεια, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να κάνετε το κείμενο ή το αντικείμενο να εισαχθεί με εφέ, επιλέξτε Είσοδος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα εφέ.

  • Για να προσθέσετε ένα εφέ, όπως ένα εφέ στροβιλίσματος, σε κείμενο ή αντικείμενο που είναι ήδη ορατό στη διαφάνεια, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Έμφαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα εφέ.

  • Για να προσθέσετε ένα εφέ που μετακινεί το κείμενο ή το αντικείμενο έξω από τη διαφάνεια κάποια στιγμή, επιλέξτε Έξοδος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα εφέ.

  • Για να προσθέσετε ένα εφέ που κάνει το κείμενο ή ένα αντικείμενο να κινείται σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Διαδρομές κίνησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαδρομή.

 4. Για να καθορίσετε τον τρόπο εφαρμογής του εφέ σε κείμενο ή αντικείμενο, κάντε δεξί κλικ στο προσαρμοσμένο εφέ κίνησης στη λίστα Προσαρμοσμένη κίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές εφέ από το μενού συντόμευσης.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε ρυθμίσεις για κείμενο, στις καρτέλες Εφέ, Χρονισμός και Κίνηση κειμένου, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε κίνηση στο κείμενο.

  • Για να ορίσετε ρυθμίσεις για ένα αντικείμενο, στις καρτέλες Εφέ και Χρονισμός, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε κίνηση στο κείμενο.

Τα εφέ εμφανίζονται στη λίστα Προσαρμοσμένη κίνηση με τη σειρά που τα προσθέτετε.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα για να εφαρμόσετε εφέ ήχου σε κουκκίδες κειμένου στις οποίες έχετε προσθέσει εφέ κίνησης. Αρχικά, η διαφάνειά σας μοιάζει κάπως έτσι.

Διαφάνεια με εφέ κίνησης 'είσοδος' και 'έξοδος'

Και το παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση μοιάζει κάπως έτσι.

Το παράθυρο Προσαρμογή κίνησης με εφέ κίνησης 'είσοδος' και 'έξοδος'

Κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση, στη λίστα Προσαρμοσμένη κίνηση, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του εφέ κίνησης που έχει εφαρμοστεί στην πρώτη κουκκίδα κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εφέ.

  Επιλογές εφέ

 2. Στην καρτέλα Εφέ, στην περιοχή Βελτιώσεις, στη λίστα Ήχος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε έναν ήχο.

  • Για να προσθέσετε έναν ήχο από ένα αρχείο, επιλέξτε Άλλος ήχος και, στη συνέχεια, εντοπίστε το αρχείο ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για κάθε κουκκίδα κειμένου στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα εφέ ήχου.

Αφού προσθέσετε ένα ή περισσότερα εφέ κίνησης, για να επαληθεύσετε ότι λειτουργούν, κάντε τα εξής:

 • Στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή.

Δοκιμή των εφέ κίνησης

Εφαρμογή εφέ κίνησης

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο ή το κείμενο της διαφάνειας στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

  Το "αντικείμενο" σε αυτό το περιβάλλον είναι οτιδήποτε ανήκει σε μια διαφάνεια, όπως μια εικόνα, ένα γράφημα ή ένα πλαίσιο κειμένου. Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο στη διαφάνεια, εμφανίζονται λαβές αλλαγής μεγέθους γύρω από αυτό. (Όσον αφορά τις κινήσεις, μια παράγραφος μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου είναι επίσης ένα αντικείμενο, αλλά δεν θα έχει λαβές αλλαγής μεγέθους όταν την επιλέξετε. Αντί για αυτό, ολόκληρο το πλαίσιο κειμένου έχει λαβές αλλαγής μεγέθους).

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις της κορδέλας, ανοίξτε τη συλλογή των εφέ κίνησης και επιλέξτε αυτό που θέλετε.

  Η συλλογή 'Κινήσεις' από τις επιλογές του PowerPoint Online
 3. Στην καρτέλα Κινήσεις, ανοίξτε τη λίστα Επιλογές εφέ για να επιλέξετε από τις διαθέσιμες επιλογές. Οι επιλογές εφέ είναι διαθέσιμες για κείμενο ή για να επιλέξετε την κατεύθυνση ή την ένταση ενός εφέ κίνησης. (Δεν έχουν όλες οι κινήσεις επιλογές εφέ.)

 4. Για να δείτε μια προεπισκόπηση της κίνησης, στην καρτέλα Προβολή της κορδέλας, στην ομάδα Έναρξη προβολής παρουσίασης, επιλέξτε Από τρέχουσα διαφάνεια.

  Ξεκινήστε μια παρουσίαση από την τρέχουσα διαφάνεια.
 5. Στην 'Προβολή παρουσίασης', κάντε κλικ στη διαφάνεια για να κάνετε αναπαραγωγή ενός εφέ κίνησης.

Κατάργηση εφέ κίνησης

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο με κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις της κορδέλας, ανοίξτε τη συλλογή των εφέ κίνησης και επιλέξτε Κανένα.

Αλλαγή της σειράς των εφέ κίνησης

Όταν εφαρμόζετε κίνηση σε ένα αντικείμενο, εμφανίζεται ένας μικρός αριθμητικός δείκτης στα αριστερά αυτού του αντικειμένου για να υποδείξει την παρουσία ενός εφέ κίνησης και τη θέση του στη σειρά κινήσεων της διαφάνειας. Αυτοί οι δείκτες εμφανίζονται όταν είναι επιλεγμένη η καρτέλα Κίνηση της κορδέλας.

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε ένα αντικείμενο με κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Κίνηση της κορδέλας, στην ομάδα Χρονισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση νωρίτερα ή Μετακίνηση αργότερα.

  Κάθε κλικ αλλάζει η θέση του αντικειμένου στη σειρά κατά μία θέση. Η αρίθμηση των δεικτών κίνησης αλλάζει σύμφωνα με τη σειρά των εφέ.

Δείτε επίσης

Κάντε το κείμενο να εμφανίζεται ανά γραμμή, ανά λέξη ή ανά χαρακτήρα

Προσθέστε μια κινούμενη εικόνα GIF σε μια διαφάνεια

Εφαρμογή πολλών εφέ κίνησης σε ένα αντικείμενο

Προσθήκη εφέ κίνησης διαδρομής κίνησης

Εφέ κίνησης 3D στο PowerPoint

Μεταβάσεις μεταξύ διαφανειών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×