Εφαρμογή επικύρωσης δεδομένων σε κελιά

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα φύλλο που απαιτείται από τους χρήστες για να εισαγάγετε δεδομένα, που μπορεί να θέλετε να περιορισμός της καταχώρησης σε μια συγκεκριμένη περιοχή ημερομηνιών ή αριθμούς ή βεβαιωθείτε ότι έχουν καταχωρηθεί μόνο θετικούς ακέραιους αριθμούς. Το Excel μπορεί να περιορισμός της καταχώρησης δεδομένων σε ορισμένα κελιά με τη χρήση επικύρωση δεδομένων, μήνυμα προς τους χρήστες για να εισαγάγετε έγκυρα δεδομένα όταν είναι επιλεγμένο ένα κελί, και θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος όταν ένας χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα.

Περιορισμός της καταχώρησης δεδομένων

 1. Επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να περιορίσετε την καταχώρηση δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Επικύρωση δεδομένων > Επικύρωση δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν η εντολή επικύρωση δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να είναι προστατευμένο το φύλλο ή βιβλίο εργασίας μπορεί να είναι κοινόχρηστο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων εάν το φύλλο είναι προστατευμένο ή κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία βιβλίου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία βιβλίου εργασίας.

 3. Στο πλαίσιο Αποδοχή, επιλέξτε τον τύπο των δεδομένων που θέλετε να επιτρέψετε και συμπληρώστε περιορισμός κριτηρίων και των τιμών.

  Σημείωση: Τα πλαίσια όπου θα εισαγάγετε οριακές τιμές θα είναι με την ετικέτα με βάση τα δεδομένα και περιορισμός κριτήρια που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε ημερομηνία ως τον τύπο δεδομένων σας, θα μπορείτε να εισαγάγετε οριακές τιμές στα πλαίσια ελάχιστη και μέγιστη τιμή με την ετικέτα Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης.

Μήνυμα προς τους χρήστες για τις έγκυρες καταχωρήσεις

Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ σε ένα κελί που διαθέτει απαιτήσεων καταχώρησης δεδομένων, μπορείτε να εμφανίσετε ένα μήνυμα που εξηγεί ποια δεδομένα είναι έγκυρη.

 1. Επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να ζητείται από τους χρήστες για τις καταχωρήσεις έγκυρα δεδομένα.

 2. Στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Επικύρωση δεδομένων > Επικύρωση δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν η εντολή επικύρωση δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να είναι προστατευμένο το φύλλο ή βιβλίο εργασίας μπορεί να είναι κοινόχρηστο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων εάν το φύλλο είναι προστατευμένο ή κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία βιβλίου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία βιβλίου εργασίας.

 3. Στην καρτέλα Μήνυμα εισαγωγής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση του μηνύματος εισαγωγής όταν είναι επιλεγμένο κελί.

 4. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το μήνυμά σας.

 5. Στο πλαίσιο μήνυμα εισαγωγής, πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να εμφανίσετε.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή δεδομένων δεν είναι έγκυρη

Εάν έχετε περιορισμούς δεδομένων στη θέση και ένας χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα σε ένα κελί, μπορείτε να εμφανίσετε ένα μήνυμα που εξηγεί το σφάλμα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος.

 2. Στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Επικύρωση δεδομένων > Επικύρωση δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν η εντολή επικύρωση δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να είναι προστατευμένο το φύλλο ή βιβλίο εργασίας μπορεί να είναι κοινόχρηστο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων εάν το φύλλο είναι προστατευμένο ή κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία βιβλίου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία βιβλίου εργασίας.

 3. Στην καρτέλα Προειδοποιητικό μήνυμα, στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το μήνυμά σας.

 4. Στο πλαίσιο μήνυμα σφάλματος, πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να εμφανίσετε καταχωρείται μη έγκυρα δεδομένα.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Στην το στυλ αναδυόμενο μενού, επιλέξτε

  Απαιτείται από τους χρήστες για να διορθώσετε το σφάλμα πριν να προχωρήσετε

  Σταμάτα

  Προειδοποίηση, οι χρήστες ότι τα δεδομένα είναι έγκυρα και απαιτείται να επιλέξετε Ναι ή όχι για να υποδείξετε εάν θέλει να συνεχίσετε

  Προειδοποίηση

  Προειδοποίηση, οι χρήστες ότι τα δεδομένα είναι έγκυρα, αλλά να τους επιτρέψουν να συνεχίσετε μετά Κλείσιμο το μήνυμα προειδοποίησης

  Σημαντικό

Περιορισμός της καταχώρησης δεδομένων

 1. Επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να περιορίσετε την καταχώρηση δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή επικύρωση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Εργαλεία"

  Σημείωση: Εάν η εντολή επικύρωση δεν είναι διαθέσιμη, ενδέχεται να είναι προστατευμένο το φύλλο ή το βιβλίο εργασίας μπορεί να είναι κοινόχρηστο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων εάν το φύλλο είναι προστατευμένο ή κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία βιβλίου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία βιβλίου εργασίας.

 3. Στο αναδυόμενο μενού Αποδοχή, επιλέξτε τον τύπο των δεδομένων που θέλετε να επιτρέψετε.

 4. Στο αναδυόμενο μενού δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού κριτήρια που θέλετε και, στη συνέχεια, εισαγάγετε οριακές τιμές.

  Σημείωση: Τα πλαίσια όπου θα εισαγάγετε οριακές τιμές θα είναι με την ετικέτα με βάση τα δεδομένα και περιορισμός κριτήρια που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε ημερομηνία ως τον τύπο δεδομένων σας, θα μπορείτε να εισαγάγετε οριακές τιμές στα πλαίσια ελάχιστη και μέγιστη τιμή με την ετικέτα Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης.

Μήνυμα προς τους χρήστες για τις έγκυρες καταχωρήσεις

Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ σε ένα κελί που διαθέτει απαιτήσεων καταχώρησης δεδομένων, μπορείτε να εμφανίσετε ένα μήνυμα που εξηγεί ποια δεδομένα είναι έγκυρη.

 1. Επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να ζητείται από τους χρήστες για τις καταχωρήσεις έγκυρα δεδομένα.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή επικύρωση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Εργαλεία"

  Σημείωση: Εάν η εντολή επικύρωση δεν είναι διαθέσιμη, ενδέχεται να είναι προστατευμένο το φύλλο ή το βιβλίο εργασίας μπορεί να είναι κοινόχρηστο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων εάν το φύλλο είναι προστατευμένο ή κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία βιβλίου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία βιβλίου εργασίας.

 3. Στην καρτέλα Μήνυμα εισαγωγής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση του μηνύματος εισαγωγής όταν είναι επιλεγμένο κελί.

 4. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το μήνυμά σας.

 5. Στο πλαίσιο μήνυμα εισαγωγής, πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να εμφανίσετε.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή δεδομένων δεν είναι έγκυρη

Εάν έχετε περιορισμούς δεδομένων στη θέση και ένας χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα σε ένα κελί, μπορείτε να εμφανίσετε ένα μήνυμα που εξηγεί το σφάλμα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή επικύρωση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Εργαλεία"

  Σημείωση: Εάν η εντολή επικύρωση δεν είναι διαθέσιμη, ενδέχεται να είναι προστατευμένο το φύλλο ή το βιβλίο εργασίας μπορεί να είναι κοινόχρηστο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων εάν το φύλλο είναι προστατευμένο ή κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία βιβλίου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία βιβλίου εργασίας.

 3. Στην καρτέλα Προειδοποιητικό μήνυμα, στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το μήνυμά σας.

 4. Στο πλαίσιο μήνυμα σφάλματος, πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να εμφανίσετε καταχωρείται μη έγκυρα δεδομένα.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Στην το στυλ αναδυόμενο μενού, επιλέξτε

  Απαιτείται από τους χρήστες για να διορθώσετε το σφάλμα πριν να προχωρήσετε

  Σταμάτα

  Προειδοποίηση, οι χρήστες ότι τα δεδομένα είναι έγκυρα και απαιτείται να επιλέξετε Ναι ή όχι για να υποδείξετε εάν θέλει να συνεχίσετε

  Προειδοποίηση

  Προειδοποίηση, οι χρήστες ότι τα δεδομένα είναι έγκυρα, αλλά να τους επιτρέψουν να συνεχίσετε μετά Κλείσιμο το μήνυμα προειδοποίησης

  Σημαντικό

Δείτε επίσης

Δημιουργήστε μια αναπτυσσόμενη λίστα για να εισαγάγετε δεδομένα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×