Κελιά

Εφαρμογή επικύρωσης δεδομένων σε κελιά

Εφαρμογή επικύρωσης δεδομένων σε κελιά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επικύρωση δεδομένων, για να περιορίσετε τον τύπο δεδομένων ή τις τιμές που εισαγάγουν οι χρήστες σε ένα κελί. Μια από τις πιο συνηθισμένες χρήσεις της επικύρωσης δεδομένων είναι η δημιουργία μιας αναπτυσσόμενης λίστας.

Λήψη των παραδειγμάτων μας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός παραδείγματος βιβλίου εργασίας με όλα τα παραδείγματα επικύρωσης δεδομένων που θα βρείτε σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε να το ακολουθήσετε ή να δημιουργήσετε τα δικά σας σενάρια επικύρωσης δεδομένων.

Λήψη παραδειγμάτων επικύρωσης δεδομένων Excel

Προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε ένα κελί ή μια περιοχή

Σημείωση: Τα τρία πρώτα βήματα σε αυτή την ενότητα αφορούν την προσθήκη οποιουδήποτε τύπου επικύρωσης δεδομένων. Τα βήματα 4-8 αφορούν συγκεκριμένα τη δημιουργία αναπτυσσόμενης λίστας.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά για επικύρωση.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επικύρωση δεδομένων.

  Η επιλογή "Επικύρωση δεδομένων" βρίσκεται στην καρτέλα "Δεδομένα", στην ομάδα "Εργαλεία δεδομένων"
 3. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις, στο πλαίσιο Αποδοχή, επιλέξτε Λίστα.

  Καρτέλα "Ρυθμίσεις" στο παράθυρο διαλόγου "Επικύρωση δεδομένων"
 4. Στο πλαίσιο Προέλευση, πληκτρολογήστε τις τιμές της λίστας διαχωρισμένες με ελληνικά ερωτηματικά. Για παράδειγμα:

  1. Για να περιορίσετε μια απάντηση σε δύο επιλογές ("Έχετε παιδιά;" για παράδειγμα), πληκτρολογήστε Ναι,Όχι.

  2. Για να περιορίσετε τη φήμη ποιότητας ενός προμηθευτή σε τρεις χαρακτηρισμούς, πληκτρολογήστε Χαμηλή;Μεσαία;Yψηλή.

   Σημείωση: Αυτά τα βήματα γενικά συνιστώνται μόνο για στοιχεία λίστας που δεν είναι πιθανό να αλλάξουν ποτέ. Εάν έχετε μια λίστα που ενδέχεται να αλλάξει ή εάν χρειάζεται να προσθέσετε ή να καταργήσετε στοιχεία με την πάροδο του χρόνου, τότε είναι καλύτερο να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα βέλτιστης πρακτικής.

   Βέλτιστη πρακτική: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε καταχωρήσεις λίστας μέσω αναφοράς σε μια περιοχή κελιών σε άλλο σημείο του βιβλίου εργασίας. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να δημιουργήσετε τη λίστα σας, στη συνέχεια να τη μορφοποιήσετε ως Πίνακα του Excel (από την Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Στυλ > Μορφοποίηση ως πίνακα > επιλέξτε το στυλ πίνακα που είναι πιο κατάλληλο για εσάς). Στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή σώματος δεδομένων του πίνακα, η οποία είναι το τμήμα του πίνακα που περιλαμβάνει μόνο τη λίστα σας, όχι την κεφαλίδα πίνακα ("Τμήμα" σε αυτή την περίπτωση), και δώστε της ένα χαρακτηριστικό όνομα στο πλαίσιο "Όνομα" επάνω από τη στήλη A.

   Εισαγάγετε ένα χαρακτηριστικό όνομα για τη λίστα στο πλαίσιο ονόματος

  Τώρα, αντί να πληκτρολογήσετε τις τιμές της λίστας σας στο πλαίσιο Προέλευση της επικύρωσης δεδομένων, προσθέστε το όνομα που μόλις ορίσατε και πριν από αυτό το σύμβολο ίσον (=).

  Πριν από τον πίνακα εισαγάγετε ένα σύμβολο =

  Το καλύτερο με τη χρήση ενός πίνακα είναι ότι καθώς προσθέτετε ή καταργείτε στοιχεία από τη λίστα, η λίστα επικύρωσης δεδομένων θα ενημερώνεται αυτόματα.

  Σημείωση: Είναι καλύτερο να τοποθετήσετε τις λίστες σας σε ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας (κρυφό, εάν χρειάζεται), έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να τις επεξεργαστεί.

 5. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ανάπτυξη μέσα στο κελί. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να δείτε το αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στο κελί.

  Επιλογή "Ανάπτυξη μέσα στο κελί" που εμφανίζεται δίπλα στο κελί
 6. Για να καθορίσετε τον τρόπο χειρισμού των κενών (μηδενικών) τιμών, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Παράβλεψη κενών κελιών.

  Σημείωση: Εάν οι επιτρεπόμενες τιμές βασίζονται σε μια περιοχή κελιών με καθορισμένο όνομα και υπάρχει ένα κενό κελί σε οποιαδήποτε θέση της περιοχής, η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παράβλεψη κενών κελιών επιτρέπει την εισαγωγή οποιασδήποτε τιμής στο επικυρωμένο κελί. Αυτό ισχύει επίσης για οποιοδήποτε κελί το οποίο αναφέρεται από τύπους επικύρωσης: εάν οποιοδήποτε κελί αναφοράς είναι κενό, η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παράβλεψη κενών κελιών επιτρέπει την εισαγωγή οποιασδήποτε τιμής στο επικυρωμένο κελί.

 7. Δοκιμάστε την επικύρωση δεδομένων για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Επιχειρήστε να καταχωρήσετε έγκυρα και μη έγκυρα δεδομένα στα κελιά, για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει λειτουργούν με τον προβλεπόμενο τρόπο και ότι τα μηνύματά σας εμφανίζονται όπως αναμένεται.

Σημειώσεις: 

 • Αφού δημιουργήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα σας, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί με τον τρόπο που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να βλέπετε εάν το κελί έχει αρκετό πλάτος για να εμφανίζει όλες τις καταχωρήσεις σας.

 • Στην περίπτωση που η λίστα καταχωρήσεων για την αναπτυσσόμενη λίστα σας βρίσκεται σε άλλο φύλλο εργασίας και δεν θέλετε οι χρήστες να τη βλέπουν ή να κάνουν αλλαγές σε αυτήν, εξετάστε το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε απόκρυψη και προστασία σε αυτό το φύλλο εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία ενός φύλλου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Κλείδωμα κελιών για προστασία.

 • Κατάργηση επικύρωσης δεδομένων - Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που περιέχουν την επικύρωση που θέλετε να διαγράψετε, στη συνέχεια επιλέξτε Δεδομένα > Επικύρωση δεδομένων και στο παράθυρο διαλόγου επικύρωσης δεδομένων πατήστε το κουμπί Απαλοιφή όλων και στη συνέχεια, OK.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει άλλους τύπους επικύρωσης δεδομένων και παρουσιάζει τρόπους για να τους προσθέσετε στα φύλλα εργασίας σας.

Για να κάνετε το εξής:

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Περιορίστε την καταχώρηση δεδομένων σε ακέραιους αριθμούς εντός ορίων.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 στην παραπάνω ενότητα Προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε ένα κελί ή μια περιοχή.

 2. Από τη λίστα Αποδοχή, επιλέξτε Ακέραιος αριθμός.

 3. Στο πλαίσιο Δεδομένα, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού που θέλετε. Για παράδειγμα, για να ορίσετε επάνω και κάτω όρια, επιλέξτε μεταξύ.

 4. Εισαγάγετε την ελάχιστη, μέγιστη ή συγκεκριμένη επιτρεπόμενη τιμή.

  Παράθυρο διαλόγου "Κριτήρια επικύρωσης"

  Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν τύπο που επιστρέφει μια αριθμητική τιμή.

  Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι επικυρώνετε δεδομένα στο κελί F1. Για να ορίσετε το ελάχιστο όριο κρατήσεων στο διπλάσιο του αριθμού των παιδιών στο συγκεκριμένο κελί, επιλέξτε μεγαλύτερο ή ίσο με στο πλαίσιο Δεδομένα και καταχωρήστε τον τύπο, =2*F1, στο πλαίσιο Ελάχιστο.

Περιορίστε την καταχώρηση δεδομένων σε δεκαδικό αριθμό εντός ορίων.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 στην παραπάνω ενότητα Προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε ένα κελί ή μια περιοχή.

 2. Στο πλαίσιο Αποδοχή, επιλέξτε Δεκαδικός.

 3. Στο πλαίσιο Δεδομένα, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού που θέλετε. Για παράδειγμα, για να ορίσετε επάνω και κάτω όρια, επιλέξτε μεταξύ.

 4. Εισαγάγετε την ελάχιστη, μέγιστη ή συγκεκριμένη επιτρεπόμενη τιμή.

  Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν τύπο που επιστρέφει μια αριθμητική τιμή. Για παράδειγμα, για να ορίσετε ως μέγιστο όριο προμηθειών και μπόνους το 6% του μισθού ενός πωλητή στο κελί E1, επιλέξτε μικρότερο ή ίσο με στο πλαίσιο Δεδομένα και εισαγάγετε τον τύπο =E1*6%, στο πλαίσιο Μέγιστο.

  Σημείωση: Για να επιτρέψετε σε ένα χρήστη να καταχωρεί ποσοστά, για παράδειγμα 20%, επιλέξτε Δεκαδικός στο πλαίσιο Αποδοχή, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού που θέλετε από το πλαίσιο Δεδομένα, καταχωρήστε την ελάχιστη, τη μέγιστη ή μια συγκεκριμένη τιμή ως δεκαδική, για παράδειγμα 0,2 και, στη συνέχεια, εμφανίστε το κελί επικύρωσης δεδομένων ως ποσοστό, επιλέγοντας το κελί και κάνοντας κλικ στην επιλογή Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού στην ομάδα Αριθμός στην Κεντρική καρτέλα.

Περιορίστε την καταχώρηση δεδομένων σε ημερομηνία εντός εύρους ημερομηνιών.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 στην παραπάνω ενότητα Προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε ένα κελί ή μια περιοχή.

 2. Στο πλαίσιο Έγκριση, επιλέξτε Ημερομηνία.

 3. Στο πλαίσιο Δεδομένα, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού που θέλετε. Για παράδειγμα, για να επιτρέψετε την επιλογή ημερομηνιών μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε μεγαλύτερο από.

 4. Εισαγάγετε την ημερομηνία έναρξης, λήξης ή συγκεκριμένη επιτρεπόμενη ημερομηνία.

  Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν τύπο που επιστρέφει μια ημερομηνία. Για παράδειγμα, για να ορίσετε ένα χρονικό πλαίσιο μεταξύ της σημερινής ημερομηνίας και 3 ημερών μετά τη σημερινή ημερομηνία, επιλέξτε μεταξύ στο πλαίσιο Δεδομένα, εισαγάγετε =TODAY() στο πλαίσιο Ημερομηνία έναρξης και εισαγάγετε =TODAY()+3 στο πλαίσιο Ημερομηνία λήξης.

  Ρυθμίσεις κριτηρίων επικύρωσης για τον περιορισμό της καταχώρησης ημερομηνίας σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο

Περιορίστε την καταχώρηση δεδομένων σε ώρα εντός χρονικού πλαισίου.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 στην παραπάνω ενότητα Προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε ένα κελί ή μια περιοχή.

 2. Στο πλαίσιο Αποδοχή, επιλέξτε Ώρα.

 3. Στο πλαίσιο Δεδομένα, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού που θέλετε. Για παράδειγμα, για να επιτρέψετε την εισαγωγή ωρών πριν από μια συγκεκριμένη ώρα, επιλέξτε μικρότερο από.

 4. Καταχωρήστε την ώρα έναρξης, λήξης ή μια συγκεκριμένη επιτρεπόμενη ώρα. Εάν θέλετε να καταχωρήσετε συγκεκριμένες ώρες, χρησιμοποιήστε τη μορφή ώρας ωω:λλ.

  Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι έχετε ρυθμίσει στο κελί E2 μια ώρα έναρξης (8:00 Π.Μ.) και στο κελί F2 μια ώρα λήξης (5:00 Μ.Μ.) και θέλετε να περιορίσετε τις ώρες σύσκεψης μεταξύ αυτών των ωρών, τότε επιλέξτε μεταξύ στο πλαίσιο Δεδομένα, εισαγάγετε =E2 στο πλαίσιο Ώρα έναρξης και στη συνέχεια εισαγάγετε =F2 στο πλαίσιο Ώρα λήξης.

  Ρυθμίσεις επικύρωσης για τον περιορισμό της καταχώρησης ώρας εντός χρονικού πλαισίου

Περιορίστε την καταχώρηση δεδομένων σε κείμενο καθορισμένου μήκους.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 στην παραπάνω ενότητα Προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε ένα κελί ή μια περιοχή.

 2. Στο πλαίσιο Αποδοχή, επιλέξτε Μήκος κειμένου.

 3. Στο πλαίσιο Δεδομένα, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού που θέλετε. Για παράδειγμα, για να επιτρέψετε συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων, επιλέξτε μικρότερο ή ίσο με.

 4. Σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να περιορίσουμε την καταχώρηση σε 25 χαρακτήρες, επομένως, επιλέξτε μικρότερο ή ίσο με στο πλαίσιο Δεδομένα και πληκτρολογήστε 25 στο πλαίσιο Μέγιστο.

  Παράδειγμα επικύρωσης δεδομένων με περιορισμένο μήκος κειμένου

Υπολογίστε τι επιτρέπεται με βάση τα περιεχόμενα ενός άλλου κελιού.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 στην παραπάνω ενότητα Προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε ένα κελί ή μια περιοχή. Στο πλαίσιο Αποδοχή, επιλέξτε τον τύπο των δεδομένων που θέλετε.

 2. Στο πλαίσιο Δεδομένα, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού που θέλετε.

 3. Στα πλαίσια που βρίσκονται κάτω από το πλαίσιο Δεδομένα, κάντε κλικ στο κελί που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε τι επιτρέπεται.

  Για παράδειγμα, για να επιτρέπονται καταχωρήσεις για ένα λογαριασμό μόνο εάν το αποτέλεσμα δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό στο κελί E1, επιλέξτε Αποδοχή >Ακέραιος αριθμός, Δεδομένα, μικρότερο ή ίσο με και Μέγιστο >= =E1.

  Ρυθμίσεις επικύρωσης για τον υπολογισμό με βάση το περιεχόμενο άλλου κελιού

Σημείωση: Τα ακόλουθα παραδείγματα χρησιμοποιούν την επιλογή "Προσαρμογή", με την οποία μπορείτε να συντάξετε τύπους για να ορίσετε τις συνθήκες. Μην ανησυχείτε για αυτά που εμφανίζονται στο πλαίσιο "Δεδομένα", καθώς αυτό απενεργοποιείται με την επιλογή "Προσαρμογή".

Για να βεβαιωθείτε ότι

Καταχωρήστε αυτόν τον τύπο

Το κελί που περιέχει έναν κωδικό προϊόντος (C2) ξεκινά πάντα με το τυπικό πρόθεμα "ID-" και έχει μήκος τουλάχιστον 10 (πάνω από 9) χαρακτήρες.

=AND(LEFT(C2; 3) ="ID-";LEN(C2) > 9)

Παράδειγμα 6: Τύποι επικύρωσης δεδομένων

Το κελί που περιέχει ένα όνομα προϊόντος (D2) περιέχει μόνο κείμενο.

=ISTEXT(D2)

Παράδειγμα 2: Τύποι επικύρωσης δεδομένων

Το κελί που περιέχει την ημερομηνία γέννησης ενός ατόμου (B6) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των ετών που έχουν οριστεί στο κελί B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4));TRUE;FALSE)

Παράδειγμα επικύρωσης δεδομένων για τον περιορισμό μιας καταχώρησης σε μια ελάχιστη ηλικία

Όλα τα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α2: A10 περιέχουν μοναδικές τιμές.

=COUNTIF($A$2:$A$10;A2)=1

Παράδειγμα 4: Τύποι επικύρωσης δεδομένων

Σημείωση: Πρέπει να εισαγάγετε τον τύπο επικύρωσης δεδομένων για το κελί A2 πρώτα και στη συνέχεια να αντιγράψετε το A2 στο A3:A10, έτσι ώστε το δεύτερο όρισμα στη συνάρτηση COUNTIF να ταιριάζει με το τρέχον κελί. Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα A2)=1 θα αλλάξει σε A3)=1, A4)=1 και ούτω καθεξής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Βεβαιωθείτε ότι μια καταχώρηση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο κελί B4 περιέχει το σύμβολο @.

=ISUMBER(FIND("@";B4)

Παράδειγμα επικύρωσης δεδομένων για την εξασφάλιση ότι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει το σύμβολο @

 • Γιατί η εντολή "Επικύρωση δεδομένων" δεν είναι ενεργοποιημένη στην κορδέλα; Η εντολή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τους εξής λόγους:

  • Ένας πίνακας του Excel μπορεί είναι συνδεδεμένος με μια τοποθεσία του SharePoint Δεν μπορείτε να προσθέσετε επικύρωση δεδομένων σε έναν πίνακα του Excel που είναι συνδεδεμένος με μια τοποθεσία του SharePoint. Για να προσθέσετε επικύρωση δεδομένων, πρέπει να αποσυνδέσετε τον πίνακα του Excel ή να μετατρέψετε τον πίνακα του Excel σε περιοχή.

  • Μπορεί να πραγματοποιείτε εισαγωγή δεδομένων τη συγκεκριμένη στιγμή Η εντολή "Επικύρωση δεδομένων" δεν είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Δεδομένα όταν καταχωρείτε δεδομένα σε ένα κελί. Για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο ENTER ή ESC.

  • Το φύλλο εργασίας μπορεί να είναι προστατευμένο ή κοινόχρηστο Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων, εάν το βιβλίο εργασίας είναι κοινόχρηστο ή προστατευμένο. Για να μάθετε σχετικά με το πώς μπορείτε να διακόψετε την κοινή χρήση ή την προστασία από ένα βιβλίο εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία βιβλίου εργασίας.

 • Μπορώ να αλλάξω το μέγεθος γραμματοσειράς; Όχι, το μέγεθος γραμματοσειράς είναι καθορισμένο. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξετε το μέγεθος εμφάνισης είναι να προσαρμόσετε το ζουμ της οθόνης σας στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου του Excel. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύνθετο πλαίσιο ActiveX. Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου σε φύλλο εργασίας.

 • Υπάρχει τρόπος να ορίσω την αυτόματη συμπλήρωση ή αυτόματη επιλογή της επικύρωσης δεδομένων κατά την πληκτρολόγηση; Όχι, ωστόσο εάν χρησιμοποιείτε ένα σύνθετο πλαίσιο ActiveX έχετε αυτή τη λειτουργικότητα.

 • Μπορώ να κάνω πολλαπλές επιλογές σε μια λίστα επικύρωσης δεδομένων; Όχι, εκτός εάν χρησιμοποιείτε ένα σύνθετο πλαίσιο ActiveX ή ένα πλαίσιο λίστας.

 • Μπορώ να επιλέξω ένα στοιχείο σε μια λίστα επικύρωσης δεδομένων και να συμπληρώσω με αυτό μια άλλη λίστα; Ναι! Αυτό ονομάζεται εξαρτώμενη επικύρωση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εξαρτώμενων αναπτυσσόμενων λιστών.

 • Πώς μπορώ να καταργήσω κάθε επικύρωση δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Μετάβαση σε > Ειδική. Στην Κεντρική καρτέλα > Επεξεργασία > Εύρεση και επιλογή (ή πατήστε F5 ή Ctrl+G στο πληκτρολόγιο), στη συνέχεια Ειδική > Επικύρωση δεδομένων και επιλέξτε Όλες (για την εύρεση όλων τα κελιών με επικύρωση δεδομένων) ή Ίδιες (για την εύρεση κελιών που ταιριάζουν με συγκεκριμένες ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων).

  Παράθυρο διαλόγου "Μετάβαση ειδικά σε"

  Στη συνέχεια, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου επικύρωσης δεδομένων (Καρτέλα "Δεδομένα" > Επικύρωση δεδομένων), πατήστε το κουμπί Απαλοιφή όλων, στη συνέχεια OK.

 • Μπορώ να επιβάλω σε κάποιον να κάνει μια καταχώρηση σε κελί ή κελιά με επικύρωση δεδομένων; Όχι, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη VBA (Visual Basic for Applications), για να ελέγξετε εάν κάποιος έχει κάνει μια καταχώρηση υπό ορισμένες συνθήκες, όπως πριν από Αποθήκευση ή Κλείσιμο του βιβλίου εργασίας. Εάν δεν έχει κάνει μια επιλογή, μπορείτε να ακυρώσετε το συμβάν και να μην του επιτρέψετε να προχωρήσει μέχρι να πραγματοποιήσει μια επιλογή.

 • Πώς μπορώ να χρωματίσω κελιά με βάση μια επιλογή λίστας επικύρωσης δεδομένων; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Μορφοποίηση μόνο των κελιών που περιέχουν.

  Μορφοποίηση μόνο των κελιών που περιέχουν την επιλογή
 • Πώς μπορώ να επικυρώσω μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Προσαρμογή > Τύπος και να ελέγξετε εάν υπάρχει το σύμβολο @ στην καταχώρηση. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται ο τύπος =ISNUMBER(FIND(“@”;D2)). Η συνάρτηση FIND αναζητά το σύμβολο @ και εάν βρεθεί επιστρέφει την αριθμητική θέση του στη συμβολοσειρά κειμένου και επιτρέπει την καταχώρηση. Εάν δεν βρεθεί, τότε η συνάρτηση FIND επιστρέφει ένα σφάλμα και εμποδίζει την καταχώρηση.

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Περισσότερα για την επικύρωση δεδομένων

Βίντεο: Δημιουργία και διαχείριση αναπτυσσόμενων λιστών

Προσθήκη ή κατάργηση στοιχείων από αναπτυσσόμενη λίστα

Κατάργηση αναπτυσσόμενης λίστας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×