Εφαρμογή ή αλλαγή διάταξης διαφάνειας

 

Κάθε θέμα στο PowerPoint περιλαμβάνει ένα σύνολο διατάξεων διαφανειών. Μια διάταξη διαφάνειας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το κείμενο και άλλο περιεχόμενο είναι τακτοποιημένο σε μια διαφάνεια. Εάν οι προσχεδιασμένες διατάξεις σε ένα θέμα δεν είναι κατάλληλες για εσάς, μπορείτε να τις αλλάξετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις διαφανειών, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι μια διάταξη διαφάνειας;

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
29 δευτερόλεπτα

Εφαρμογή διάταξης διαφάνειας στην Κανονική προβολή

Επιλέξτε μια προσχεδιασμένη διάταξη που ταιριάζει με την τακτοποίηση των συμβόλων κράτησης θέσης κειμένου και άλλων αντικειμένων που σκοπεύετε να τοποθετήσετε στη διαφάνειά σας.

Εάν δεν θέλετε κάποια διάταξη που τοποθετεί στοιχεία στη διαφάνεια, μπορείτε να επιλέξετε την Κενή διάταξη στο βήμα 3.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στην Κανονική προβολή, στο παράθυρο μικρογραφιών στα αριστερά, κάντε κλικ στη διαφάνεια όπου θέλετε να εφαρμόσετε μια διάταξη.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Διάταξη και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή διάταξη.

  Επιλογή και εφαρμογή διάταξης σε διαφάνεια

Αλλαγή διάταξης διαφάνειας στην Προβολή υποδείγματος διαφανειών

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια διάταξη διαφάνειας που λειτουργεί με το κείμενο και τα άλλα αντικείμενα τα οποία σκοπεύετε να τοποθετήσετε τις διαφάνειές σας, αλλάξτε μια διάταξη στην Προβολή υποδείγματος διαφανειών.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην Προβολή υποδείγματος διαφανειών, στο παράθυρο μικρογραφιών στα αριστερά, κάντε κλικ σε μια διάταξη διαφάνειας που θέλετε να αλλάξετε.

  Επιλογή μιας διάταξης που θέλετε να αλλάξετε

 3. Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, για να αλλάξετε τη διάταξη, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ένα σύμβολο κράτησης θέσης, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο συμβόλου κράτησης θέσης από τη λίστα.

  • Για να αναδιατάξετε ένα σύμβολο κράτησης θέσης, κάντε κλικ στο άκρο του συμβόλου κράτησης θέσης μέχρι να εμφανιστεί ένα βέλος με τέσσερις κεφαλές και κατόπιν σύρετε το σύμβολο κράτησης θέσης στη νέα θέση στη διαφάνεια.

  • Για να διαγράψετε ένα σύμβολο κράτησης θέσης, επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο.

  • Για να προσθέσετε μια νέα διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή διάταξης.

  • Για να μετονομάσετε μια διάταξη, στο παράθυρο μικρογραφιών στα αριστερά, κάντε δεξί κλικ στη διάταξη που θέλετε να μετονομάσετε, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία διάταξης, πληκτρολογήστε το νέο όνομα για τη διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

   Σημαντικό:  Εάν αλλάξετε μια διάταξη που χρησιμοποιήσατε στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στην Κανονική προβολή και εφαρμόστε ξανά τη νέα διάταξη σε αυτές τις διαφάνειες, εάν θέλετε να εφαρμοστούν οι αλλαγές σας. Για παράδειγμα, εάν αλλάξατε τη διάταξη διαφάνειας επίδειξης, οι διαφάνειες στην παρουσίασή σας που χρησιμοποιούν τη διάταξη επίδειξης θα διατηρήσουν την αρχική τους εμφάνιση, εάν δεν εφαρμόσετε τη νέα διάταξη σε καθεμία διαφάνεια ξεχωριστά.

 4. Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

  Στα επόμενα βήματα, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εφαρμόζοντας ξανά τις αλλαγές στις διαφάνειες της παρουσίασής σας που χρησιμοποιούν τη διάταξη που μόλις αλλάξατε.

 5. Στην Κανονική προβολή, στο παράθυρο μικρογραφιών, κάντε κλικ στη διαφάνεια όπου θέλετε να εφαρμόσετε εκ νέου τη διάταξη.

  (Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε διαφάνεια.)

 6. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Διαφάνειες, επιλέξτε Διάταξη και κατόπιν επιλέξτε τη διάταξη που ενημερώσατε στην Προβολή υποδείγματος διαφανειών.

Αλλαγή του προσανατολισμού των διαφανειών σας

Ένα ξεχωριστό άρθρο της Βοήθειας περιγράφει πώς μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού:

Οριζόντιος προσανατολισμός διαφάνειας  οριζόντιος
Κατακόρυφος προσανατολισμός διαφάνειας κατακόρυφος

Επιλογή μιας τυπικής διάταξης διαφάνειας

 1. Στην Κανονική προβολή, στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.

 2. Επιλέξτε μια διάταξη που ταιριάζει καλύτερα με το περιεχόμενο της διαφάνειάς σας.

  Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε "Διάταξη" για να αλλάξετε την εμφάνιση της διαφάνειας

Προσαρμογή διάταξης διαφάνειας

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφανειών.

  Εντολή "Υπόδειγμα διαφανειών" στο PPT για Mac
 2. Οι διατάξεις διαφανειών εμφανίζονται ως μικρογραφίες στο αριστερό τμήμα του παραθύρου κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών.

  Το παράθυρο μικρογραφιών εμφανίζει διατάξεις κατά την επεξεργασία του υποδείγματος διαφανειών
 3. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στη διάταξη που θέλετε και προσαρμόστε την. Μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος των πλαισίων κράτησης θέσης και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κεντρική καρτέλα για να κάνετε αλλαγές σε γραμματοσειρές, χρώματα και άλλα στοιχεία σχεδίασης.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή διάταξης για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια και να τη μορφοποιήσετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να διακόψετε την επεξεργασία διατάξεων.

  Η αναθεωρημένη διάταξη διαφάνειας θα είναι διαθέσιμη για εισαγωγή ως νέα διαφάνεια σε οποιοδήποτε σημείο της παρουσίασής σας.

Αποθήκευση των αλλαγών σας ως νέο θέμα

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση και τοποθετήστε το δείκτη σε οποιοδήποτε θέμα.

 2. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στην περιοχή που εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα θεμάτων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος θέματος, δώστε ένα όνομα στο θέμα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Το νέο θέμα θα περιέχει την πρόσφατα αναθεωρημένη διάταξη διαφάνειας και θα είναι διαθέσιμο στη συλλογή "Θέματα".

Σχετικές πληροφορίες

Υποδείγματα διαφανειών στο PowerPoint για Mac

Χρήση θεμάτων στο PowerPoint για Mac

Προσαρμογή και αποθήκευση ενός θέματος στο PowerPoint για Mac

Χρήση προτύπων στο PowerPoint για Mac

Προσθήκη νέας διάταξης διαφανειών στο υπόδειγμα διαφανειών

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο υπόδειγμα διαφανειών. Το υπόδειγμα διαφανειών είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα διάταξη.

  Καρτέλα "Υπόδειγμα διαφανειών", ομάδα "Υπόδειγμα διαφανειών"

  Το PowerPoint θα εισαγάγει μια νέα διάταξη διαφάνειας με πλαίσια κράτησης θέσης για τον τίτλο και τα υποσέλιδα.

 4. Κάντε τυχόν πρόσθετες τροποποιήσεις στη νέα διάταξη διαφάνειας.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε περαιτέρω τη διάταξη διαφάνειας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίων κράτησης θέσης από μια διάταξη διαφάνειας.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που έχετε εφαρμόσει στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Αναπαραγωγή διάταξης διαφάνειας στο υπόδειγμα διαφανειών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες διατάξεις για να δημιουργήσετε μια σειρά από τις διατάξεις που έχουν την ίδια εμφάνιση, αλλά διαφορετικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε την πρώτη διάταξη με το λογότυπο της εταιρείας σας στην αριστερή γωνία και ένα πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε αυτή την προσαρμοσμένη διάταξη και να αλλάξετε το πλαίσιο κράτησης θέσης σε πίνακα.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να αλλάξετε. Οι διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή διάταξης.

 4. Κάντε τυχόν πρόσθετες τροποποιήσεις στη νέα διάταξη διαφάνειας.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε περαιτέρω τη διάταξη διαφάνειας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίων κράτησης θέσης από μια διάταξη διαφάνειας.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που έχετε εφαρμόσει στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Διαγραφή διάταξης διαφάνειας σε ένα υπόδειγμα διαφανειών

Μπορείτε να διαγράψετε οποιεσδήποτε διατάξεις διαφανειών από ένα υπόδειγμα διαφανειών, εκτός από εκείνες που χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα παρουσίαση.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να διαγράψετε. Οι διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Καρτέλα "Υπόδειγμα διαφανειών", ομάδα "Υπόδειγμα διαφανειών"

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που έχετε εφαρμόσει στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Μετονομασία διάταξης διαφάνειας σε ένα υπόδειγμα διαφανειών

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας διάταξης διαφάνειας, το οποίο θα αλλάξει το όνομα που εμφανίζεται για αυτήν τη διάταξη στο μενού Νέα διαφάνεια ή Διάταξη στην Κεντρική καρτέλα.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να αλλάξετε. Οι διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

  Καρτέλα "Υπόδειγμα διαφανειών", ομάδα "Υπόδειγμα διαφανειών"

 4. Στο πλαίσιο Όνομα διάταξης, πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που έχετε εφαρμόσει στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Σχετικές πληροφορίες

Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίων κράτησης θέσης από μια διάταξη διαφάνειας

Τροποποίηση ενός υποδείγματος διαφανειών

Πληροφορίες για τη σχεδίαση μιας παρουσίασης

Κάθε διάταξη διαφάνειας περιέχει πλαίσια κράτησης θέσης για κείμενο, εικόνες, γραφήματα, σχήματα και άλλα. Κατά την τακτοποίηση περιεχομένου στις διαφάνειές σας, η επιλογή μιας διάταξης που ταιριάζει καλύτερα με το περιεχόμενό σας παρέχει μια καλή αφετηρία.

Επιλέξτε μια διάταξη κατά την προσθήκη μιας νέας διαφάνειας:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα διαφάνεια.

 2. Επιλέξτε μια διάταξη για τη νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη διαφάνειας.

Αλλάξτε τη διάταξη μιας υπάρχουσας διαφάνειας:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.

 2. Επιλέξτε μια διάταξη που να ταιριάζει με το περιεχόμενο στη διαφάνειά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διάταξης.

  Αλλαγή της διάταξης μιας διαφάνειας

Στο τηλέφωνό σας:

 1. Πατήστε τη διαφάνεια της οποίας τη διάταξη θέλετε να ορίσετε.

 2. Στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος του παραθύρου, πατήστε Διάταξη Το κουμπί "Διάταξη" στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια διάταξη διαφάνειας

 3. Πατήστε για να επιλέξετε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε.

  Η διάταξη θα εφαρμοστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία της διαφάνειας ή να μεταβείτε σε μία άλλη.

Στο τηλέφωνό σας:

 1. Πατήστε τη διαφάνεια της οποίας τη διάταξη θέλετε να ορίσετε.

 2. Στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος του παραθύρου, πατήστε Διάταξη Το κουμπί "Διάταξη" στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια διάταξη διαφάνειας

 3. Πατήστε για να επιλέξετε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε.

  Η διάταξη θα εφαρμοστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία της διαφάνειας ή να μεταβείτε σε μία άλλη.

Στο τηλέφωνό σας:

 1. Πατήστε τη διαφάνεια της οποίας τη διάταξη θέλετε να ορίσετε.

 2. Στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος του παραθύρου, πατήστε Διάταξη Το κουμπί "Διάταξη" στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια διάταξη διαφάνειας

 3. Πατήστε για να επιλέξετε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε.

  Η διάταξη θα εφαρμοστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία της διαφάνειας ή να μεταβείτε σε μία άλλη.

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×